Pháp luật việt nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TÊN MIỀN LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TÊN MIỀN LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU
... LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÊN MIỀN VÀ TÊN MIỀN LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU 1.1 Những vấn đề lý luận tên miền 1.1.1 Khái quát chung tên miền a Khái niệm tên miền • Định nghĩa tên miền Tên miền (domain name) ... luật Việt Nam tên miền liên quan đến nhãn hiệu Vấn đề tên miền liên quan đến nhãn hiệu Việt Nam ngày thu hút nhiều quan tâm cộng đồng nhà quản lý Internet Tuy nhiên, Việt Nam nay, chưa có văn ... 1.2.2 Mối liên hệ tên miền nhãn hiệu Tên miền đối tượng điều chỉnh Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam Có thể khái quát mối liên hệ tên miền nhãn hiệu sau: Thứ nhất, nhãn hiệu phận cấu thành tên miền Thứ...
 • 24
 • 407
 • 0

pháp luật việt nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu

pháp luật việt nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu
... VIỆT NAM VỀ TÊN MIỀN LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam tên miền liên quan đến nhãn hiệu Vấn đề tên miền liên quan đến nhãn hiệu Việt Nam ngày thu hút nhiều quan tâm cộng ... chung tên miền tên miền liên quan đến nhãn hiệu Chương 2: Pháp luật Việt Nam tên miền liên quan đến nhãn hiệu Chương 3: Thực tiễn áp dụng số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam tên ... hiểu pháp luật Việt Nam tên miền liên quan đến nhãn hiệu qua thời kỳ Việt Nam; - Phương pháp thống kê thực trình khảo sát thực tiễn đăng ký tên miền nói chung tên miền liên quan đến nhãn hiệu...
 • 111
 • 369
 • 1

Pháp luật việt nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu luận văn ths luật 60 38 30 pdf

Pháp luật việt nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu  luận văn ths luật 60 38 30 pdf
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH HNG LINH PHáP LUậT VIệT NAM Về TÊN MIềN LIÊN QUAN ĐếN NHãN HIệU Chuyờn ngnh: Lut Dõn s Mó s: 60 38 30 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS NGUYN ... nhón hiu 38 1.3 Kinh nghim bo h tờn ti mt s nc trờn th gii 41 Chng 2: PHP LUT VIT NAM V TấN MIN LIấN QUAN 46N NHN HIU 46 2.1 Thc trng phỏp lut Vit Nam v tờn liờn quan n nhón hiu ... cỏc quy nh phỏp lut Vit Nam v tờn quc gia liờn quan n nhón hiu Lun cha cú iu kin nghiờn cu sõu v cỏc th tc liờn quan n tờn quc t ti Vit Nam m ch nờu nhm to mt cỏi nhỡn tng quan v tờn i vi gii...
 • 115
 • 215
 • 1

Pháp luật việt nam về đại diện trong quan hệ hợp đồng

Pháp luật việt nam về đại diện trong quan hệ hợp đồng
... thiện pháp luật đại diện quan hệ hợp đồng 3.2.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật đại diện quan hệ hợp đồng Phải hoàn thiện quy định pháp luật đại diện quan hệ hợp đồng, cho Pháp luật đại diện quan ... Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẠI DIỆN TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG 2.1 NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH ĐẠI DIỆN TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG Pháp luật thương mại Việt Nam chế độ cũ phải kể đến Bộ luật thương ... định đại diện Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam Đại diện quan hệ hợp đồng Chương 3: Cơ sở định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật Đại diện quan hệ hợp đồng Chƣơng KHÁI LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH ĐẠI...
 • 22
 • 472
 • 2

Pháp luật Việt Nam về đại diện trong quan hệ hợp đồng

Pháp luật Việt Nam về đại diện trong quan hệ hợp đồng
... định đại diện 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ 34 ĐẠI DIỆN TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG 2.1 Nguồn luật điều chỉnh đại diện quan hệ hợp đồng 34 2.2 Những quy định pháp luật Việt Nam hành đại ... giải pháp hoàn thiện pháp luật đại diện 90 quan hệ hợp đồng 3.2.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật đại diện quan hệ 90 hợp đồng 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật đại diện quan 91 hệ hợp đồng ... TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG 2.1 NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH ĐẠI DIỆN TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG Hệ thống quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh đại điện quan hệ hợp đồng hình thành từ sớm Pháp luật thƣơng mại Việt...
 • 107
 • 277
 • 1

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quảng cáo so sánh trên cơ sở học hỏi pháp luật Liên minh Châu Âu

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quảng cáo so sánh trên cơ sở học hỏi pháp luật Liên minh Châu Âu
... hợp pháp quảng cáo so sánh Về vấn đề điều kiện hợp pháp quảng cáo so sánh, pháp luật Liên minh châu Âu Việt Nam có khác hoàn toàn 31 ♦ Tại Liên minh châu Âu Các nhà làm luật Liên minh châu Âu ... pháp luật quảng cáo so sánh Liên minh Châu Âu Việt Nam thực tiễn áp dụng; - Đưa kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật Việt Nam quảng cáo so sánh sở học hỏi pháp luật Liên minh Châu Âu 3 PHẠM ... tiễn áp dụng Liên minh châu Âu ♦ Một số nhận xét quy định Liên minh Châu Âu quảng cáo so sánh Thứ nhất, ưu điểm, luật Liên minh châu Âu luật quốc gia thành viên vấn đề quảng cáo so sánh có số ưu...
 • 59
 • 427
 • 1

Tìm hiểu pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới và liên hệ với pháp luật Việt Nam về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không vũ trụ

Tìm hiểu pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới và liên hệ với pháp luật Việt Nam về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không vũ trụ
... khai thác, sử dụng khoảng không trụ hướng tới việc tìm hiểu, xây dựng pháp luật Việt Nam hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không trụ hiệu quả, phù hợp với pháp luật quốc tế Từ ... dựng pháp luật Việt Nam hoạt động khai thác, sử dụng khoảng không trụ hiệu quả, phù hợp với pháp luật quốc tế Phạm vi nghiên cứu Các quy phạm pháp luật trụ quốc tế pháp luật vụ trũ số quốc ... quát pháp luật quốc tế luật trụ số quốc gia hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không trụ Đồng thời hướng tới việc đề xuất xây dựng, phát triển khung pháp hoạt động thăm dò, khai...
 • 6
 • 294
 • 3

Tìm hiểu pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới và liên hệ với pháp luật Việt Nam về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không vũ trụ

Tìm hiểu pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới và liên hệ với pháp luật Việt Nam về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không vũ trụ
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ THU HƯƠNG Tìm hiểu pháp luật quốc tế, pháp luật số nước giới liên hệ với pháp luật Việt Nam hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không trụ Chuyên ... khung pháp lý nghiên cứu, ứng dụng hợp tác quốc tế hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không trụ nước ta Tóm lại, việc tìm hiểu pháp luật quốc tế, pháp luật số quốc gia giới liên hệ với ... khai thác, sử dụng khoảng không trụ hướng tới việc tìm hiểu, xây dựng pháp luật Việt Nam hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không trụ hiệu quả, phù hợp với pháp luật quốc tế Từ...
 • 138
 • 241
 • 0

Pháp luật việt nam về miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng

Pháp luật việt nam về miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng
... bồi thường thiệt hại theo hợp đồng mặt được, mặt hạn chế đưa hướng hoàn thiện chế định pháp luật Vi t Nam Do đó, đề tài Pháp luật Vi t Nam miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng ... vi vi phạm hợp đồng gây số trường hợp định dẫn đến vi c miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng 12 Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng vi c người có quyền hợp đồng dân ... trường hợp bên hợp đồng miễn bồi thường thiệt hại Trường hợp bên có nghĩa vụ hợp đồng vi phạm hợp đồng hành vi vi phạm bên hợp đồng hoàn toàn lỗi bên bên có nghĩa vụ miễn trách nhiệm bồi thường thiệt...
 • 84
 • 334
 • 13

Bình Luận Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam Về Môi Giới Bất Động Sản.doc

Bình Luận Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam Về Môi Giới Bất Động Sản.doc
... dịch bất động sản Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hoạt động môi giới bất động sản Các quy n khác theo quy định pháp luật. ” Ngoài thực hợp đồng môi giới bất động sản tổ chức, cá nhân môi ... môi giới cho khách hàng (gồm thù lao môi giới bất động sản (Điều 46 Luật KDBDS 2006) hoa hồng môi giới bất động sản(Điều 47 Luật KDBDS 2006)) Đồng thời định hướng cho hoạt động môi giới bất động ... người môi giới phải có quy n hạn định để thực tốt công việc Theo quy định Điều 48 Luật KDBDS 2006 quy n tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản sau: “1 Thực dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định...
 • 11
 • 436
 • 0

Các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch

Các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch
... pháp bảo đảm cho hoạt động mua bán hàng hóa qua SGD chế giải tranh chấp phát sinh mua bán hàng hóa qua sở giao dịch .15 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam mua bán hàng hóa ... mua bán hàng hóa qua SGDHH LTM năm 2005 thể đầy đủ chất hoạt động mua bán hàng hóa qua SGDHH Đặc điểm mua bán hàng hóa qua sở giao dịch Mua bán hàng hóa qua SGDHH có đặc điểm sau: 2.1 Mua bán hàng ... Khái quát chung mua bán hàng hóa qua sở giao dịch Định nghĩa mua bán hàng hóa qua sở giao dịch Có nhiều định nghĩa khác hoạt động mua bán hàng hoá qua SGDHH tài liệu, luật giao dịch hàng hoá nước,...
 • 18
 • 735
 • 3

hệ thống pháp luật Việt Nam về ly hôn

hệ thống pháp luật Việt Nam về ly hôn
... đầu nội dung hệ thống pháp luật việt nam ly hôn hậu pháp lý I Các giai đoạn phát triển pháp luật việt nam ly hôn hậu pháp lý .3 Giai đoạn từ ... hội chủ nghĩa Việt nam 1992 Luật hôn nhân gia đình 1959 Luật hôn nhân gia đình 1986 Nxb pháp lý 1988 Giáo trình luật hôn nhân gia đình Hệ thống hoá luật lệ hôn nhân gia đình Việt nam Nghị số 01/NQ/HĐTP ... phát triển pháp luật việt nam ly hôn hậu pháp lý Đất nớc ta trải qua 45 năm xây dựng phát triển, đồng thời với đời Nhà nớc ta hệ thống pháp luật đợc hình thành phát triển hoàn thiện Luật hôn nhân...
 • 24
 • 445
 • 3

Thực trạng pháp luật Việt Nam về CP trong quá trình thành lập và hoạt động của CTCP

Thực trạng pháp luật Việt Nam về CP trong quá trình thành lập và hoạt động của CTCP
... hỳt ca CTCP, giỳp cụng ty thu hỳt c nhiu nh u t 2.1.1.1 CP ph thụng CTCP phi cú CP ph thụng CP ph thụng l nn tng ca CTCP, tng giỏ tr loi CP ny chim t l ln õy l loi CP bt buc m tt c cỏc CTCP u phỏt ... ó cp n nhiu khớa cnh khỏc ca CTCP Tuy nhiờn, cỏc ti ú cha cú ti no nghiờn cu mt cỏch chuyờn sõu v CP CTCP Núi v CTCP - ú l mt loi hỡnh doanh nghip quỏ quen thuc thc t, nhng núi n CP CTCP ... phn l CP u ói.[16, Tr 161] Ngi ch s hu CP c gi l c ụng Mi c ụng cú th mua mt hoc nhiu CP Trong CTCP khụng gii hn s lng thnh viờn ti a, nờn cỏc nh u t cú u cú th gúp vo CTCP Ngoi ra, CTCP cũn...
 • 56
 • 419
 • 0

Nghiên cứu pháp luật Việt Nam về chủ thể của người lao động

Nghiên cứu pháp luật Việt Nam về chủ thể của người lao động
... trình luật lao động Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009 Luật người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng năm 2006 Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên), Hỏi đáp pháp luật đưa người lao động làm ... điều kiện nêu người 15 tuổi tham gia quan hệ lao động trái pháp luật lao động Việt Nam Thứ hai, người sử dụng lao động tuyển lao động nước người lao động nước có điều kiện: Theo quy định điều Nghị ... giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng lao động văn bản, hợp đồng lao động miệng hợp đồng lao động hành vi Những trường hợp ngoại lệ điều kiện chủ thể người lao động Thứ nhất, có chủ thể có lực hành...
 • 4
 • 675
 • 0

những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề nhượng quyền thương mại

những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề nhượng quyền thương mại
... việc xác định vấn đề khái niệm nhượng quy n thương mại, quy n thương mại, điều kiện nhượng quy n thương mại, hợp đồng nhượng quy n thương mại, đăng ký hoạt động nhượng quy n thương mại vấn đề tài ... mại vấn đề nhượng quy n thương mại ghi nhận từ Điều 284 đến Điều 291 Luật thương mại Luật Thương mại đề cập vấn đề chung nhượng quy n thương mại, quy n nghĩa vụ thương nhân nhượng quy n thương ... Nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động nhượng quy n thương mại Nghị định văn pháp luật cụ thể hoá quy định nhượng quy n thương mại Luật Thương mại năm 2005 Nghị định...
 • 24
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: pháp luật việt nam về thủ tục hải quanphân tích các quy định của pháp luật việt nam về giải quyết mối quan hệ giữa điều ước quốc tế với văn bản quy phạm pháp luật việt namnhững quy định của pháp luật việt nam về hợp đồng liên doanh và thực trạng thi hànhpháp luật việt nam về đăng ký bất động sản trong mối tƣơng quan với pháp luật cộng hòa liên bang đứcpháp luật việt nam về thương mạipháp luật việt nam về du lịchpháp luật việt nam về trọng tài thương mạipháp luật việt nam về chống bán phá giápháp luật việt nam về điều ước quốc tếpháp luật việt nam về các vấn đề xã hộipháp luật việt nam về quyền con ngườipháp luật việt nam về đấtpháp luật việt nam về quyền trẻ em và thực tiễn thực hiện ở việt nampháp luật việt nam về bảo vệ môi trườngpháp luật việt nam về người khuyết tậtCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học