NGHIÊN cứu, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG gây ô NHIỄM môi TRƯỜNG của xỉ THẢI PIRIT từ QUÁ TRÌNH sản XUẤT SUNFURIC

Nghiên cứu, đánh giá khả năng gây ô nhiễm môi trường của xỉ thải pirit từ quá trình sản xuất axit sunfuric

Nghiên cứu, đánh giá khả năng gây ô nhiễm môi trường của xỉ thải pirit từ quá trình sản xuất axit sunfuric
... axit sunfuric đổ môi trường nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng cho môi trường nước đất Việc nghiên cứu khả gây ô nhiễm môi trường từ xỉ thải pirit đến môi trường sức khỏe người yêu cầu cấp thiết không ... tài: Nghiên cứu, đánh giá khả gây ô nhiễm môi trường xỉ thải pirit từ trình sản xuất sunfuric. Trong luận văn này, sâu nghiên cứu khả hấp phụ, dạng hình thái hấp phụ asen lên xỉ thải pirit, từ đánh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VŨ THỊ PHƯỢNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA XỈ THẢI PIRIT TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SUNFURIC LUẬN VĂN THẠC SỸ...
 • 42
 • 349
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam
... nghiên cứu vi sinh vật khả phân huỷ polymer sinh học không nhiều Từ lí trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả phân hủy poly lactic axit (PLA) số chủng vi sinh vật phân lập Vi t Nam ... NGUYỄN THỊ THANH LỊCH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY LACTIC AXIT (PLA) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP VI T NAM Chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm Mã số: 60 42 30 LUẬN VĂN ... tâm Vi c phân lập, tuyển chọn nghiên cứu chủng vi sinh vật khả phân hủy polymer sinh học công vi c có ý nghĩa góp phần xử lý làm môi trường Tuy nhiên Vi t Nam số lượng công bố điều tra nghiên...
 • 72
 • 417
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam
... nghiên cứu vi sinh vật khả phân huỷ polymer sinh học không nhiều Từ lí trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả phân hủy poly lactic axit (PLA) số chủng vi sinh vật phân lập Vi t Nam ... NGUYỄN THỊ THANH LỊCH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY LACTIC AXIT (PLA) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP VI T NAM Chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm Mã số: 60 42 30 LUẬN VĂN ... tâm Vi c phân lập, tuyển chọn nghiên cứu chủng vi sinh vật khả phân hủy polymer sinh học công vi c có ý nghĩa góp phần xử lý làm môi trường Tuy nhiên Vi t Nam số lượng công bố điều tra nghiên...
 • 72
 • 412
 • 0

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thảikhả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp tỉnh phú yên.

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yên.
... tài Nghiên cứu lan truyền phạm vi ảnh hưởng số nguồn phát thải khả gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động khu công nghiệp tỉnh Phú Yên” thực Đây phần chương trình nghiên cứu trạng môi trường tỉnh ... chất thải KCN nhiều hạn chế [5], phạm vi ảnh hưởng tiêu cực nguồn thải từ KCN lớn Phú Yên, 03 Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, Khu công nghiệp ... vệ môi trường khu công nghiệp An Phú nói riêng khu công nghiệp tỉnh Phú Yên nói chung - Cung cấp sở liệu để cấp quản lý tỉnh Phú Yên nắm bắt trạng môi trường ảnh hưởng nguồn thải khu công nghiệp...
 • 205
 • 577
 • 2

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thảikhả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp tỉnh phú yên

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yên
... hướng nghiên cứu: Nghiên cứu lan truyền phạm vi ảnh hưởng số nguồn phát thải khả gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động khu công nghiệp tỉnh Phú Yên Đây phần chương trình nghiên cứu trạng môi trường ... trạng môi trường khu công nghiệp An Phú, tỉnh Phú Yên; Lựa chọn đối tượng nghiên cứu lan truyền kim loại nặng; Mô hình hóa lan truyền phạm vi ảnh hưởng nguồn phát thải khu công nghiệp An Phú - ... vệ môi trường Khu công nghiệp An Phú nói riêng khu công nghiệp tỉnh Phú Yên nói chung - Cung cấp sở liệu để cấp quản lý tỉnh Phú Yên nắm bắt trạng môi trường ảnh hưởng nguồn thải khu công nghiệp...
 • 26
 • 509
 • 1

Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu hạn và chịu úng của các mẫu giống mạch môn tồng tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu hạn và chịu úng của các mẫu giống mạch môn tồng tại gia lâm hà nội
... u hi n ð ñánh giá kh thích ng c a m ch môn v i ñi u ki n h n úng th c hi n nghiên c u ñ tài: Nghiên c u ñánh giá kh ch u h n ch u úng c a m u gi ng m ch môn tr ng t i Gia Lâm - N i” 1.2 M ... gi i h n nghiên c u ñánh giá kh ch u h n ch u úng c a m u giông m ch môn tr ng ñ t phù sa sông H ng h p x p t i nhà lư i t i Gia Lâm N i th i gian tháng Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – ... Các nghiên c u v ñánh giá kh ch u h n c a tr ng m ch môn 19 2.5.2 Các nghiên c u v ñánh giá kh ch u úng c a tr ng m ch môn 24 N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 29 3.1...
 • 118
 • 392
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá khả năng xử lý asen trong nước của cây ráng chân xi (pteris vittata l ) và vật liệu fe2o3 nano

Nghiên cứu, đánh giá khả năng xử lý asen trong nước của cây ráng chân xi (pteris vittata l ) và vật liệu fe2o3 nano
... tạo vật liệu Fe2O3 nano, khảo sát tính chất đặc điểm cấu trúc vật liệu phục vụ cho mục đích xử l kim loại nặng nước 30 - Thí nghiệm nghiên cứu đánh giá hiệu xử l Asen nước vật liệu Fe2O3 nano ... Dựa vào mục đích ứng dụng vật liệu nano, người ta có số loại vật liệu nano sau: - Vật liệu nano ứng dụng l nh vực điện tử - Vật liệu nano ứng dụng l nh vực quang học, quang tử - Vật liệu nano ... khả xử l Asen nước ráng chân xi (Pteris vittata L. ) vật liệu Fe2O3 nano đươ ̣c thực hiê ̣n nhằ m tim sở khoa ho ̣c để có thể áp du ̣ng ̀ Ráng Chân Xỉ vật liệu Fe2O3 nano vào xử lý nước...
 • 68
 • 120
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng
... thấy: - Dịch chiết Trầu tác dụng tức vi khuẩn A hydrophyla sau 10 phút mà phải sau 20 phút dịch chiết Trầu bắt đầu phát huy tác dụng ức chế vi khuẩn Nồng độ dịch chiết Trầu tăng khả ức chế vi khuẩn ... chế phẩm từ dịch chiết Trầu vi khuẩn 44 Bảng 3.7 Tác dụng ức chế thực nghiệm vi khuẩn gây bệnh chế phẩm từ dịch chiết Trầu: Chủng vi Dịch chiết Trầu Nồng độ có Thời gian ức Bokashi Trầu Thời gian ... nghiên cứu sàng lọc nồng độ ức chế vi khuẩn Bokashi trầu có nhận xét sau: - Khi phối trộn dịch chiết Trầu vào dung dịch EM thứ cấp tạo dung dịch Bokashi Trầu có tác dụng ức chế vi khuẩn gây bệnh...
 • 68
 • 422
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học e5 trên ô

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học e5 trên ô tô
... nghi m v tính ñ ng l c h c c a ô v tiêu hao nhiên li u, v ô nhi m môi trư ng c a ô Mercedes Benz MB140 s d ng nhiên li u sinh h c E5 Chương 4: Đánh giá k t qu nghiên c u - K t lu n ki n ngh ... TIÊU HAO NHIÊN LI U C A Ô TÔ KHI S D NG XĂNG E5 VÀ XĂNG A92 3.3.5 Đo ô nhi m khí th i B ng 3.15 : Giá tr trung bình v ô nhi m s d ng xăng E5 A92 Nh n xét : Do gia t c có ñôi chút dùng xăng E5 nên ... dùng xăng E5 tăng t i th i ñi m ô tăng s tăng t c t i ña ñ ñ t 50km/h thành ph n ñôi chút so v i xăng A92 4.2 SO SÁNH KH NĂNG TĂNG T C C A Ô TÔ KHI S D NG XĂNG E5 VÀ XĂNG A92 Nh n xét : Do xăng...
 • 13
 • 571
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè 2 tỉnh sơn la và điện biên

Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 tỉnh sơn la và điện biên
... 2. 2 ĐẶC TRƢNG VÀ KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN SƢƠNG MUỐI TỈNH SƠN LA VÀ ĐIỆN BIÊN 2. 2 .2 Đặc trƣng khả xuất sƣơng muối tỉnh Sơn La Điện Biên a Phân bố sương muối tần suất xuất sương muối Sương muối xuất ... tỉnh Sơn La, Điện Biên - Đánh giá ảnh hưởng sương muối đến việc phát triển phê chè tỉnh Sơn La, Điện Biên - Các đồ chuyên đề sương muối tỉnh Sơn La, Điện Biên - Đề xuất vùng trồng phê chè ... cứu sương muối nước; - Nghiên cứu khả xuất sương muối tỉnh Sơn La Điện Biên; - Đánh giá ảnh hưởng sương muối đến khả phát triển phê chè tỉnh Sơn La Điện Biên; - Xây dựng tập đồ chuyên đề sương...
 • 22
 • 265
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Kết quả bước đầu nghiên cứu đánh giá khả năng bị stress nhiệt ẩm của bò sữa nuôi Nghệ An" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thân nhiệt thấp Các kết cho thấy, thời điểm ngày, tháng năm có giá trị THI > 72, dự báo có nguy bị stress nhiệt ẩm mức độ bị stress nhiệt ẩm nhóm khác khác Chúng cho F1 bị stress nhiệt ẩm ... không bị stress nhiệt ẩm, lẽ tháng có ngày nhiệt độ độ ẩm không khí cao nhiều so với giá trị trung bình Để nhìn nhận đánh giá nguy bị stress nhiệt ẩm nuôi Nghệ An số địa phơng khác nớc tham khảo ... - 78 có nguy bị stress, THI > 78 - 88 bị stress nặng - nguy hiểm THI > 88 bị stress nặng - nguy hiểm) thấy: Các tháng 11, 12, 1, 3, nguy bị stress nhiệt ẩm Các tháng lại năm điều...
 • 8
 • 227
 • 0

nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng tại huyện bắc hà, lào cai

nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng tại huyện bắc hà, lào cai
... nhiên ngành trồng hoa hng Bắc Hà tỉnh Lào Cai muốn phát triển thành công cần có nghiên cứu cách hoa hng mà trớc tiên việc nghiên cứu lựa chọn giống hoa hng n nh v nng xut, cht lng tt hp vi nhu ... thng v cm hoa Hoa d thng l hoa m ú cú mt s b phn ca hoa c hỡnh thnh nhng ú trc hoa li sinh cỏc cu trỳc sinh dng kt thỳc bi cỏc lỏ hoc mt chi sinh dng [16] Cm hoa d thng ú s phỏt trin sinh dng din ... ng) = (tng s hoa thu c x t l hoa thng phm loi x giỏ bỏn hoa loi 1) + (tng s hoa thu c x t l hoa thng phm loi x giỏ bỏn hoa loi 2) + (tng s hoa thu c x t l hoa thng phm loi x giỏ bỏn hoa loi 3)...
 • 93
 • 535
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng thiên địch trong phòng trừ gây hại chính trên rau trong nhà lưới kín

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng thiên địch trong phòng trừ gây hại chính trên rau trong nhà lưới kín
... Nghiên cứu đánh giá khả sử dụng thiên địch để phòng trừ côn trùng gây hại rau nhà lưới kín ’ với đối tượng bọ xít hoa gai vai nhọn Eocanthecona furcellata sâu khoang, sâu xanh gây hại loại rau ... TẮT Đề tài Nghiên cứu đánh giá khả sử dụng thiên địch để phòng trừ côn trùng gây hại rau nhà lưới kín ’ với đối tượng bọ xít hoa gai vai nhọn Eocanthecona furcellata thực điều tra nhà lưới đồng, ... kính, chung quanh lưới plastic kính… Tại Canada, việc sử dụng thiên địch rau canh tác nhà lưới nhà kính thật thuận tiện so với canh tác bên Trong nhà lưới nhà kính sử dụng kiểm soát sinh học mà không...
 • 158
 • 559
 • 3

Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên

Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 Tỉnh Sơn La và Điện Biên
... hình phát triển phê tỉnh Điện Biên 20 1.3 .2 Tình hình phát triển phê tỉnh Sơn La 22 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN SƢƠNG MUỐI TỈNH SƠN LA VÀ ĐIỆN BIÊN 25 2. 1 ... CHƢƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN SƢƠNG MUỐI TỈNH SƠN LA VÀ ĐIỆN BIÊN 2. 1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH SƠN LA, ĐIỆN BIÊN 2. 1.1 Tỉnh Sơn La 2. 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên Sơn La tỉnh miền núi, ... đƣợc khả xuất sƣơng muối tỉnh Sơn La, Điện Biên - Đánh giá đƣợc ảnh hƣởng sƣơng muối đến việc phát triển phê chè tỉnh Sơn La, Điện Biên - Các đồ chuyên đề sƣơng muối tỉnh Sơn La, Điện Biên...
 • 134
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khả năng gây ô nhiễm nguồn nước của nước thải ngành công nghiệp đườngnghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangnghiên cứu đánh giá khả năng tái sử dụng bã cà phê để sản xuất các sản phẩm tái chếkết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất thịt gà đen 3 4 h apos mông của các tổ hợp lai giữa gà h apos mông và gà ai cậptên đề tài nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất cải tạo đất cung cấp chất đốt và làm thức ăn cho gia súc của cây đậu flemingia marcophillathực trạng gây ô nhiễm môi trường của công ty sản xuất théphành vi gây ô nhiễm môi trường của công ty hyundaivinashinthực trạng gây ô nhiễm môi trường của nhà máy phân lân lâm thaogây ô nhiễm môi trường của công ty vedanhiện trạng ô nhiễm môi trường và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường của lưu vực sông cầu việt namiện trạng ô nhiễm môi trường và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường của lưu vực sông cầu việt namket bai hien tuong gay o nhiem moi truong do rac thainghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sựsinh trưởng của chủng saccharomyces cerevisiae lt2trong quá trình nhân giốngmức gây ô nhiễm môi trường của nhân loại mỗi nămô nhiễm môi trường của nước thải ngành dệt nhuộm ở việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây