NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT từ của hợp KIM fe50co50 có KÍCH THƯỚC NANO mét TỔNG hợp BẰNG PHƯƠNG PHÁP hợp KIM cơ

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50 kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50 có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ
... kết nghiên cứu đạt lựa chọn đề tài luận văn: “ Nghiên cứu tính chất từ hợp kim Fe 50Co50 kích thước nano mét tổng hợp phương pháp hợp kim ” Mục tiêu luận văn: - Chế tạo thành công hệ hạt nano ... thể tích hạt nano 1.4 Tổng hợp vật liệu kích thước nano mét phương pháp hợp kim [5] 1.4.1 Sơ lược phương pháp hợp kim Hợp kim (Mechanical Alloying-MA) John Benjanin cộng phát triển từ năm 60 ... bột FeCo tổng hợp phương pháp polyol giảm khoảng 27% sau 60 ngày giữ mẫu không khí Như nói mẫu bột hợp kim FeCo tổng hợp phương pháp hợp kim ổn định tốt so với mẫu tổng hợp phương pháp polyol...
 • 68
 • 271
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ
... kết nghiên cứu đạt lựa chọn đề tài luận văn: “ Nghiên cứu tính chất từ hợp kim Fe50Co50 có kích thước nano mét tổng hợp phương pháp hợp kim ” Mục tiêu luận văn: - Chế tạo thành công hệ hạt nano ... Trong đó, Keff số dị hướng từ hiệu dụng, V thể tích hạt nano 1.4 Tổng hợp vật liệu có kích thước nano mét phương pháp hợp kim [5] 1.4.1 Sơ lược phương pháp hợp kim Hợp kim (Mechanical Alloying-MA) ... bột FeCo tổng hợp phương pháp polyol giảm khoảng 27% sau 60 ngày giữ mẫu không khí Như nói mẫu bột hợp kim FeCo tổng hợp phương pháp hợp kim có ổn định tốt so với mẫu tổng hợp phương pháp polyol...
 • 56
 • 172
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim fe50co50 kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim fe50co50 có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ
... nghiên cứu đạt lựa chọn đề tài luận văn: “ Nghiên cứu tính chất từ hợp kim Fe50Co50 kích thước nano mét tổng hợp phương pháp hợp kim ” Mục tiêu luận văn: - Chế tạo thành công hệ hạt nano Fe50Co50 ... Trong đó, Keff số dị hướng từ hiệu dụng, V thể tích hạt nano 1.4 Tổng hợp vật liệu kích thước nano mét phương pháp hợp kim [5] 1.4.1 Sơ lược phương pháp hợp kim Hợp kim (Mechanical Alloying-MA) ... bột FeCo tổng hợp phương pháp polyol giảm khoảng 27% sau 60 ngày giữ mẫu không khí Như nói mẫu bột hợp kim FeCo tổng hợp phương pháp hợp kim ổn định tốt so với mẫu tổng hợp phương pháp polyol...
 • 56
 • 140
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50 kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim

Nghiên cứu tính chất từ của hợp kim Fe50Co50 có kích thước nano mét tổng hợp bằng phương pháp hợp kim cơ
... phép tổng hợp hạt nano Fe-Co kích thước nano mét với phẩm chất từ tốt a Sơ lược phương pháp hợp kim cơ: Phương pháp hợp kim phương pháp nghiền bi lượng cao, chế tạo vật liệu phương pháp hợp kim ... chất từ hợp kim Fe50Co50 kích thước nano mét tổng hợp phương pháp hợp kim ” Mục đích luận văn: - Chế tạo hạt nano FeCo với tỷ lệ thành phần khác phương pháp hợp kim - Khảo sát tính chất từ hợp ... NANO Fe - Co hai phương pháp để tạo vật liệu nano Phương pháp từ lên phương pháp từ xuống Phương pháp từ lên tạo hạt nano từ ion nguyên tử kết hợp lại với Phương pháp từ xuống phương pháp tạo...
 • 42
 • 249
 • 0

Nghiên cứu màng mỏng La0.7 Sr0.3 MnO3 kích thước nanô mét chế tạo bằng phương pháp bốc bay xung laser

Nghiên cứu màng mỏng La0.7 Sr0.3 MnO3 kích thước nanô mét chế tạo bằng phương pháp bốc bay xung laser
... công màng mỏng La0.7Sr0. 3MnO3 phơng pháp bốc bay xung laser + Nghiên cứu ảnh hởng điều kiện chế tạo lên tính chất từ trở màng mỏng La0.7Sr0. 3MnO3 + Nghiên cứu hiệu ứng từ trở từ trờng thấp màng mỏng ... khí 2.1.2 Chế tạo màng mỏng La0.7Sr0. 3MnO3 phơng pháp bốc bay xung laser (Pulsed Laser Deposition - PLD) Phơng pháp bốc bay xung laser phơng pháp có nhiều u điểm cho việc chế tạo màng mỏng ôxit ... hớng nghiên cứu phòng thí nghiệm nên lựa chọn đề tài cho luận văn là: Nghiên cứu màng mỏng La0,7Sr0, 3MnO3 kích thớc nanô mét chế tạo phơng pháp bốc bay xung laser Mục tiêu luận văn: + Chế tạo...
 • 67
 • 288
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ của một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp loại mới

Nghiên cứu tính chất từ của một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp loại mới
... dung: - N gh iên cứu n g nghệ c h ế tạo hợp chất đất - kim loại chuyển tiếp R -T -M (R: đất , T: kim loại ch u yển tiếp, M: Ti, A I, ) - N gh iên cứu dị hướng từ, tương tác từ, tính chất từ khác ... Thị K im Anh ctv khác BÁ O CÁO TĨM TẮ T a Tên đề tài: Nghiên cứu tính chất từ số hợp chát đất - kim loại chuyển tiếp loại M ã số: Q T -9 -0 b Chủ trì đề tài: c Các cán tham gia: PGS.TSKH Nguyễn ... tiéu nội dung nghiên cứu: Mục tiêu: X ác định n g nghệ thích hợp để c h ế tạo m ột sơ' hợp chất đất - kim loại ch un tiếp c ó khả làm nam châm vĩnh cửu N gh iên cứu tính chất từ hợp chất tạo G óp...
 • 69
 • 199
 • 0

Tổng hợpnghiên cứu tính chất từ của hạt Nano Ôxít sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng trong sinh học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất từ của hạt Nano Ôxít sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng trong sinh học
... ôxít sắt Fe2O3, định chọn phương pháp sol gel để thực đề tài: Tổng hợp nghiên cứu tính chất từ hạt nano ôxít sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng sinh học Luận văn thạc sĩ vật lý Chương I TỔNG QUAN VỀ ÔXÍT ... · Ứng dụng cảm biến sinh học kĩ thuật sinh học Trong ứng dụng này, hạt nano ôxít sắt loại vật liệu có nhiều ứng dụng nhờ vào tính chất đặc biệt vật liệu 1.2 Giới thiệu loại ôxit sắt[ 5] Trong ... phản sắt từ (Chất phản sắt từ) Phản sắt từ có độ cảm từ c ~ 10-4 nhỏ Tương tự sắt từ, phản sắt từ chất cấu tạo từ đômen từ, có trật tự từ từ tính mạnh Ở chất phản sắt từ mômen từ nguyên tử có giá...
 • 64
 • 595
 • 2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của vật liệu nano tổ hợp fe3o4 – GO

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của vật liệu nano tổ hợp fe3o4 – GO
... văn nghiên cứu chế tạo khảo sát đặc tính vật liệu nano tổ hợp Fe3O4 GO Mục đích nghiên cứu: Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu Fe3O4 GO Ứng dụng vật liệu nano tổ hợp Fe3O4 GO chế tạo ... thái học vật liệu Fe3O4 GO 58 3.2.2 Khảo sát tính chất từ vật liệu Fe3O4 GO 63 3.3 So sánh mẫu Fe3O4 Fe3O4 GO 64 3.3.1 Hình dạng, cấu trúc tính chất từ Fe3O4, Fe3O4 - GO 64 ... - Kết thảo luận Chương - TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO TỔ HỢP Fe3O4 - GO 1.1 Tổng quan vật liệu nano từ tính Fe3O4 Oxit sắt từ có công thức Fe3O4 (magnetite) vật liệu từ tính mà người biết đến Thế...
 • 89
 • 608
 • 4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của gốm Perovskite nhiệt điện Ca1-xNdx MnO3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của gốm Perovskite nhiệt điện Ca1-xNdx MnO3
... PEROVSKITE NHIT IN C a^ N dx M n M s: QT - 03 - 07 Ch trỡ ti: PGS TS ng Lờ Minh Cỏc cỏn b tham gia : PGS.TS Bch Thnh Cụng TS Hong nam Nht NCS ThS Phựng Quc Thanh Muc tiốu ti : Hp cht gm perovskite ... m t s c s nghiờn cu khỏc Hp cht gm perovskite cũn th hin tớnh nhit in cao v chỳng tụi cng ó trin khai nghiờn cu t nm 2002 vi ti C h to v nghiờn cu gm perovskite nhit in C a M n 3_ vi M ó ... E THERM H OELECTRIC PEROVSKITE CERAMIC Ca1 Ndx x Mn03 Main responsible person : Dang Le Minh Co-implementation members : Bach Thanh Cong Hoang Nam Nhat Phung Quoc Thanh The perovskite ceramic...
 • 32
 • 257
 • 0

Thống kê lượng tử và áp dụng thống kê Fermin - Dirac biến dạng q nghiên cứu tính chất từ của khí điện tử tự do

Thống kê lượng tử và áp dụng thống kê Fermin - Dirac biến dạng q nghiên cứu tính chất từ của khí điện tử tự do
... 3.2.2 Áp dụng phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac nghiên cứu tính chất từ khí điện tử tự kim loại 3.3 Áp dụng phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac biến dạng q nghiên cứu tính chất từ khí điện tử ... Bose-Einstein biến dạng q 2.2.4 Phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac biến dạng q Chương Áp dụng phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac nghiên cứu tính chất từ khí điện tử tự 3.1 Tổng quan tính chất từ 3.1.1 ... tử Fermi -Dirac nghiên cứu tính chất từ khí điện tử tự kim loại 3.2.1 Khảo sát khí điện tử tự kim loại 3.2.2 Áp dụng phân bố thống lượng tử Fermi -Dirac nghiên cứu tính chất từ khí điện tử tự...
 • 63
 • 150
 • 0

Báo cáo chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nanô fe3o4 ứng dụng trong y sinh học

Báo cáo  chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nanô fe3o4 ứng dụng trong y sinh học
... ứng dụng y sinh: làm tác nhân tăng ñộ tương phản m y cộng hưởng từ hạt nhân, phân tách chọn lọc tế bào, hiệu ứng ñốt nhiệt phân phát thuốc, vv Trong tất ứng dụng ñòi hỏi hạt nanô từ phải có từ ... chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 23 (2007) 231-237 xuyên hầm lượng tử ñộ từ hóa hạt ñược coi ñơn domain từ Dựa ñặc tính vật lý, hóa học, nhiệt học học, hạt nano siêu thuận từ mở ... bão hoà lớn, lực kháng từ nhỏ, kích thước khoảng 10 nm, hạt nano Fe3O4 hội tụ ñ y ñủ y u tố cần thiết ứng dụng y sinh học N.H Đức nnk / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 23...
 • 7
 • 136
 • 1

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của hệ vật liệu (RE)1 xbaxmn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của hệ vật liệu (RE)1 xbaxmn
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ VẬT LIỆU (RE)1- xBaxMnO3 Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số : 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... khoa học phải tiến hành nghiên cứu tìm loại vật liệu để đáp ứng yêu cầu đó .Vật liệu perovskite vật liệu đƣợc nghiên cứu vài thập kỷ trƣớc nhƣng có nhiều tính chất điện từ lý thú nên perovskite ... bào ung thƣ [19]; chế tạo linh kiện điện tử … Các tính chất vật liệu perovskite đƣợc nghiên cứu nhiều nhƣng tính chất từ tính chất đƣợc quan tâm Năm 1881, Warburg tìm hiệu ứng từ nhiệt (magnetocaloric...
 • 14
 • 88
 • 0

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên cấu trúc và tính chất điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb được chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron phản ứng potx

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên cấu trúc và tính chất điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Sb được chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron phản ứng potx
... sát giản đồ XRD để xét ảnh hưởng nhiệt độ đế lắng đọng màng lên cấu trúc màng Trên hình giản đồ XRD mẫu bột SnO2 mẫu màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ đế khác với thơng số tạo màng cho bảng Kết phù ... 4.KẾT LUẬN Cơng trình chế tạo thành cơng màng dẫn điện suốt SnO2:Sb phương pháp phún xạ magnetron phản ứng kết hợp với q trình cấp nhiệt cho đế Màng có trạng thái kết tinh tốt Độ truyền qua cực đại ... qua màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ khác (1) Trang 17 Science & Technology Development, Vol 12, No.17 - 2009 Bảng Các thơng số quang học màng SnO2:Sb chế tạo nhiệt độ khác Nhiệt độ đế (0C) Độ dày...
 • 6
 • 363
 • 0

nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với l-tyrosin bằng phương pháp trắc quang và chuẩn độ đo ph

nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ với l-tyrosin bằng phương pháp trắc quang và chuẩn độ đo ph
... cấu tử ph c Có nhiều ph ơng ph p xác định thành ph n ph c như: ph ơng ph p dãy đồng ph n tử, ph ơng ph p bão hòa mật độ quang, ph ơng ph p chuẩn độ trắc quang, ph ơng ph p điểm đẳng điện quang ... nhiều ph ơng ph p hóa lý khác để nghiên cứu tạo ph c dung dịch như: Ph ơng ph p quang ph , chuẩn độ điện thế, cực ph , độ tan Trong đề tài nghiên cứu tạo ph c NTĐH nhẹ với L-tyrosin ph ơng ph p trắc ... Còn ph ơng ph p chuẩn độ đo pH thuận lợi cho tất ph c chất bị ảnh hưởng từ yếu tố môi trường 1.4.1 Ph ơng ph p chuẩn độ đo pH 1.4.1.1 Cơ sở ph ơng ph p Cơ sở ph ơng ph p tạo ph c ion kim loại với...
 • 67
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu tính chất từ nhiệtnghiên cứu tính chất từnghiên cứu tính chất từ điện trở khổng lồ gmr trong các hệ từ dạng hạt bằng công nghệ nguội nhanh và bốc bay nổtổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiên cứu cấu trúc tính chất từ của chúngnghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướinghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửtổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 r y gd tb dy ho kích thước nanometchế tạo bột sno2 sno2co và nghiên cứu cấu trúc kích thước hạt tính chất từ của chúngnghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polymetách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngtổng hợp nghiên cứu tính chất và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với dlalaninnghiên cứu tính chất xúc tác oxi hóa khử của phức chất cuii với ligan và hỗn hợp liganThông tư 15 2016 TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mởThông tư 16 2016 TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02Thông tư 07 2016 TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoánThông tư 05 2016 TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựngThông tư 09 2016 TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcThông tư 03 2016 TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng sắt, Quốc lộ 53Thông tư 34 2016 TT-BTC công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc giaThông tư 37 2016 TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 40 2016 TT-BTC về thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nướcThông tư liên tịch 01 2016 TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệpThông tư liên tịch 06 2016 TTLT-BTTTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngThông tư 53 2016 TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệpThông tư 54 2016 TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làmThông tư 55 2016 TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tưThông tư 13 2016 TT-BLĐTBXH ban hành Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao độngThiết kế hệ thống lạnh Trang bìaThông tư 18 2016 TT-BXD quy định và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trìnhThông tư 20 2016 TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100 2015 NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiThông tư 23 2016 TT-BLĐTBXH điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55 2016 NĐ-CPThông tư liên tịch 46 2016 TTLT-BTC-BVHTTDL về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động