NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT điện, từ của một số PEROVSKITE NHIỆT điện

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của một số kim loại chuyển tiếp hoặc đất hiếm trong nền ôxít bằng phương pháp hóa.PDF

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của một số kim loại chuyển tiếp hoặc đất hiếm trong nền ôxít bằng phương pháp hóa.PDF
... nghệ chế tạo v ật liệu oxít kép dạng spinel có kích thư c nanô phư ơng ph áp thủy nhiệt - N ghiên cứu m ột số tính chất vật spinel Z n A l 20 4, M g A l 20 p h a tạp kim loại chuyển tiếp (C ... vật liệu bán dẫn tính chất quang liên quan đến chuyển m ức gần bờ vùng, đến sai h ỏ n g v đặc biệt m ột số trư n g hợ p pha tạp đất , kim loại chuyển tiếp, chuyển mức có khả tổn chuyển mức bên ... áp thủy nhiệt T ạp kim loại chuyển tiếp C r , C o 2+ va kim loại đất E u 3+ đ ã đ ợ c p h a v o c c ch ấ t n ền k ể N ghiên u m ột cách hệ thống tính chất quang ion đất E u 3+ vật liệu M g (A l|.xE...
 • 92
 • 206
 • 0

Nghiên cứu tính chất lưu biến của một số hệ tá dược ứng dụng trong dạng bào chế

Nghiên cứu tính chất lưu biến của một số hệ tá dược ứng dụng trong dạng bào chế
... " Nghiên cứu tính chất lưu biến số dược ứng dụng dạng bào chế ” với mục tiêu sau: 1, Áp dụng phương pháp đo độ nhớt nhớt kế quay để khảo sát tính chất lưu biến số dược hệ dược dùng dạng ... Phương pháp nghiên cứu Kết thực nghiệm Khảo sát tính chất lưu biến số dược hệ dược dùng dạng bào chế Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến tính chất lưu biến dạng bào chế : thuốc ... ảnh hưcmg tái tính chất lưu biến mẫu 1.2.6 Đặc tính hệ phân tán: [11] Hệ phân tán nhũ tương hệ có nhiều pha phân tán vào môi trưcmg phân tán Tính chất lưu biến hệ bị ảnh hưởng bỏi số yếu tố...
 • 50
 • 428
 • 1

Nghiên cứu tính chất hóa lý và một số ứng dụng của protein chiết từ rong đỏ kappaphycus alverazii

Nghiên cứu tính chất hóa lý và một số ứng dụng của protein chiết từ rong đỏ kappaphycus alverazii
... cho nghiên cứu lectin từ rong Với kết khảo sát sơ sở nêu trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tính chất hóa số ứng dụng protein chiết từ rong đỏ Kappaphycus alvarezii”  Mục tiêu nghiên cứu ... Tách chiết tinh chế lectin từ rong đỏ Kappaphycus alvarezii Xác định tính chất lý, hóa lectin từ rong đỏ Kappaphycus alvarezii để định hướng khả ứng dụng lectin lĩnh vực khác  Nội dung nghiên cứu ... chặt chẽ vào số tác nhân hóa môi trường” [9] 1.3.3 Một số tính chất lý, hóa sinh học lectin từ rong biển  Tính tan kết tủa Cũng giống lectin từ thực vật bậc cao hay động vật, lectin từ rong biển...
 • 75
 • 248
 • 0

Nghiên cứu tính thơm, phản thơm của một số hợp chất hữu cơ vòng bốn, năm và sáu cạnh

Nghiên cứu tính thơm, phản thơm của một số hợp chất hữu cơ vòng bốn, năm và sáu cạnh
... chứng cho việc học tập, nghiên cứu khoa học xác hóa khái niệm tính thơm Vì lẽ chọn đề tài Nghiên cứu tính thơm phản thơm số hợp chất hữu vòng bốn, năm sáu cạnh Hướng nghiên cứu đề tài vừa có ý ... cao Mục tiêu nghiên cứu Thực đề tài nhằm mục tiêu khảo sát biểu hiện; tìm kiếm chất tính thơm, phản thơm số hợp chất hữu vòng 4, cạnh dẫn xuất chúng Tính toán số cấu trúc, lượng từ tính phân ... thơm hợp chất Đề tài nhằm mục tiêu cung cấp đến người đọc quan tâm nhìn đầy đủ tính thơm Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tính thơm phản thơm hợp chất hữu dựa số cấu trúc, lượng từ tính...
 • 26
 • 837
 • 2

Nghiên cứu tính đa hình thái của một số gen nhạy cảm trong bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

Nghiên cứu tính đa hình thái của một số gen nhạy cảm trong bệnh Lupus ban đỏ hệ thống
... sát tính đa hình thái gen nhạy cảm phơng pháp nghiên cứu bệnh - chứng dựa vào quần thể Kĩ thuật để khảo sát tính đa hình thái gen nhạy cảm kĩ thuật PCR, với biến thể khác tuỳ thuộc vào gen khảo ... độ gen học Vì vậy, thực đề tài nhằm mục tiêu sau đây: Mô tả tần suất typ gen alen số gen nhạy cảm bệnh lupus ban đỏ hệ thống ngời Kinh Việt nam Nhận xét phân bố tần suất typ gen alen số gen nhạy ... quan HLADR bệnh lupus ban đỏ hệ thống Tạp chí Y học thực hành, 9, tr 54-55 Phạm Đăng Khoa, Vũ Triệu An (2004) Mối liên quan tính đa hình thái FcRIIIA FcRIIIB với bệnh lupus ban đỏ hệ thống Tạp...
 • 27
 • 272
 • 0

báo cáo khoa học Nghiên cứu tính chất lý, hóa học một số loại đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

báo cáo khoa học Nghiên cứu tính chất lý, hóa học một số loại đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
... xác định số tính chất đặc trng loại đất nhóm đất đỏ vng tỉnh Bình Thuận 623 Nguyn c Nhn, Nguyờn Hi 3.1 Đất vng đỏ hình thnh đá granit (Fa) - Ferralic-Acrisol (ACf) Đất vng đỏ Bình Thuận có tổng ... lân kể tổng số v dễ tiêu v dung tích hấp phụ đất mức thấp đến trung bình Đất đỏ vng đá phiến sét Bình Thuận thể thoái hóa tính chất đất rõ Nguyên nhân chi phối tới trình thoái hóa loại đất ny chủ ... Trong nhóm đất đỏ vng tỉnh đánh giá chung độ phì l loại đất có độ phì cao, nhiên thờng bị hạn nặng mùa khô Đất nâu đỏ đá bazan Bình Thuận l loại đất có nhiều u điểm bật tính chất vật lý đất nh độ...
 • 11
 • 144
 • 0

tính chất thứ tự của một số không gian hàm

tính chất thứ tự của một số không gian hàm
... bị không gian Banach có thứ tự Chương trình bày tính chất thứ tự không gian hàm khả tích không gian Lp , không gian hàm khả tích địa phương, không gian hàm khả tích HL Chương trình bày tính chất ... tính chất thứ tự không gian này, bao gồm việc ứng dụng kết tổng quát không gian thứ tự vào không gian tìm tính chất thứ tự đặc thù chúng Luận văn trình bày cách có hệ thống chi tiết tính chất ... tự b)  Các kết mục 2.3 sau tham khảo [1, tr.433-435] 2.3 Tính chất đoạn cầu có thứ tự không gian hàm thứ tự Trước tiên ta xét tồn cận bé cận lớn xích không gian hàm thứ tự mà giá trị không...
 • 54
 • 94
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên
... tài Nghiên c u tính ch t i n hóa kh c ch ăn mòn thép cacbon th p môi trư ng axit c a m t s h p ch t ngu n g c t nhiên 2 M c ích nghiên c u lu n án Tìm ki m, nghiên c u c trưng i n hóa kh ... n hành th c nghi m tính toán k t qu ; ch ng minh th h n ch ăn mòn thép cacbon th p môi trư ng axit b ng cao chi t chè, thu c m t s s n ph m tách c t chè Lu n án tính toán c thông s nhi t ng ... Hi u qu c ch ăn mòn thép CT38) dung d ch HCl 1M c a cao chi t v i n ng khác i v i thép so sánh Nghiên c u tương t th c hi n i v i thép so sánh K t qu tính toán c trưng trình ăn mòn t phép o i...
 • 28
 • 230
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên

Nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên
... t thay i hóa h c môi trư ng Ăn mòn c c b Ăn mòn c c b bao g m d ng ăn mòn không u ăn mòn i m, ăn mòn l , ăn mòn v t, ăn mòn h , ăn mòn ven tinh th , ăn mòn dư i l p ph ,… Các d ng ăn mòn x y màng ... Phân lo i theo Ăn mòn Fe3+ + PO43- → FePO4 c trưng phá h y b m t: u Ví d : s ăn mòn thép cacbon khí quy n, s ăn mòn k m môi trư ng axit trình ăn mòn u Trong ăn mòn u, tác nhân ăn mòn t n công v ... D C VÀ ÀO T O VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM VI N HÓA H C ******** TRƯƠNG TH TH O NGHIÊN C U TÍNH CH T I N HÓA VÀ KH NĂNG C CH ĂN MÒN THÉP CACBON TH P TRONG MÔI TRƯ NG AXIT C A M T S CÓ NGU...
 • 144
 • 393
 • 1

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số perovskite từ tính pha tạp đất hiếm

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số perovskite từ tính pha tạp đất hiếm
... Wang [8] đo điện trở suất hợp chất CaMnO3 pha tạp đất hiếm, cho thấy nồng độ điện trở suất hợp chất pha tạp Y nhỏ pha tạp Yb: Hình 3.5: Điện trở suất phụ thuộc nhiệt độ perovskite pha tạp Ca1-xRxMnO3với ... giải thích tính chất từ vật liệu perovskite không pha tạp pha tạp hoàn toàn mô hình giải thích tính chất vật liệu pha tạp phần Ví dụ, ta xét hợp chất La1-xSrxMnO3 (0  x  1) : Sr có số oxi hóa ... pháp GGA, phiếm hàm tương quan sử dụng nghiên cứu phiếm hàm PBE xây dựng Perdew, Burke Ernzerhof.Tất điện tử hệ bao gồm 42 điện tử lõi điện tử hóa trị xem xét tương tác điện tử điện tử, gọi All...
 • 62
 • 357
 • 1

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiên

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiên
... hóa khả ức chế ăn mòn thép cacbon thấp môi trường axit số hợp chất nguồn gốc tự nhiên Mục đích : Tìm kiếm, nghiên cứu đặc trưng điện hóa khả bảo vệ thép cacbon thấp khỏi ăn mòn môi trường axit ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HÓA HỌC ******** TRƯƠNG THỊ THẢO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CACBON THẤP TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT CỦA MỘT SỐ ... nghiệm tính toán thông số nhiệt động học trình Điểm luận án: - Đây luận án Việt Nam tiến hành nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại số chất ức chế xanh thân thiện môi trường - Chiết, tách số chất ức...
 • 152
 • 217
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số hợp chất sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số hợp chất sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ
... thuyết phiếm hàm mật độ Trong phƣơng pháp Thomas-Fermi, động hệ điện tử đƣợc xấp xỉ nhƣ phiếm hàm mật độ điện tử Khí điện tử đƣợc lý tƣởng hóa nhƣ khí điện tử không tƣơng tác mật độ với mật độ địa ... NHIÊN - - NGUYỄN TRUNG ĐÔ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ Chuyên ngành : Vật lý chất rắn Mã số : 60440104 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: ... áp dụng tính toán không với tinh thể mà với hệ không đồng nhƣ hệ pha tạp, hợp kim ngẫu nhiên tinh thể hỗn hợp PHƢƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ - DFT [10] Ý tƣởng dùng hàm mật độ hạt để mô tả tính chất...
 • 59
 • 285
 • 0

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiên

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiên
... THỊ THẢO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CACBON THẤP TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN Chuyên ngành: Hóa lý thuyết Hóa lý Mã số ngành: ... hóa khả ức chế ăn mòn thép cacbon thấp môi trường axit số hợp chất nguồn gốc tự nhiên " Mục đích : Tìm kiếm, nghiên cứu đặc trưng điện hóa khả bảo vệ thép cacbon thấp khỏi ăn mòn môi trường axit ... nghiệm tính toán thông số nhiệt động học trình Điểm luận án: - Đây luận án Việt Nam tiến hành nghiên cứu khả ức chế ăn mòn kim loại số chất ức chế xanh thân thiện môi trường 1 - Chiết, tách số chất...
 • 144
 • 145
 • 2

Nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiên

Nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiên
... hóa khả ức chế ăn mòn thép cacbon thấp môi trường axit số hợp chất nguồn gốc tự nhiên Mục đích : Tìm kiếm, nghiên cứu đặc trưng điện hóa khả bảo vệ thép cacbon thấp khỏi ăn mòn môi trường axit ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HÓA HỌC ******** TRƯƠNG THỊ THẢO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CACBON THẤP TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT CỦA MỘT SỐ ... xuất ban đầu chế ức chế ăn mòn thép CT38 môi 105 3.3.1 3.3.2 trường axit chất ức chế nghiên cứu chế hấp phụ Nhiệt động học trình hấp phụ trình ăn mòn 105 110 3.3.3 Cơ chế ức chế ăn mòn KẾT LUẬN...
 • 20
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính năng kỹ thuật của một số máy cùng loại chọn máy chuẩnnghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trườngnghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên hmdenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên gcenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng phương pháp cvnghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng dp adsvnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylatnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng cvnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng phương pháp tổng trởnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexinnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexin bằng cvnghiên cứu tính chất điện hoánghiên cứu tổng hợp cấu tạo của một số phức chất của pdii với dẫn xuất thiosemicacbazonnghiên cứu tính chất điện hóaĐề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018TIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGMixed ricepaperShow and tell 1 student book fullTiny talk 2b workbookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệDe nghe ieltsPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộiUnit 4. Our pasttất tần tật từ vựng về các loài động vậtPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhHãy phân tích thực trạng về hoạt động TUYỂN DỤNG tại trung tâm công nghệ thông tin điện lựcBáo cáo TN đề tài nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần petrolimex thực trạng và giải phápso sanh tin nguong ton giao me tinMANAGING PROJECT QUALITYQuality in the Constructed Project