GIAO THOA COULOMB HADRON NĂNG LƯỢNG CAO

GIAO THOA COULOMB - HADRON NĂNG LƯỢNG CAO

GIAO THOA COULOMB - HADRON NĂNG LƯỢNG CAO
... pha Coulomb liên quan đến chất lực Coulomb Hơn không thực mô tả biên độ tán xạ giao thoa Coulomb hadron Nó biểu diễn biên độ tán xạ đơn lẻ cho loại tương tác Biên độ tán xạ Coulomb vùng xung lượng ... chương, kết luận ba phụ lục Chƣơng 1: Mô hình eikonal Giao thoa Coulomb - Hadron Ở ta xuất phát từ mô hình eikonal cho biên độ tán xạ lượng cao xung lượng truyền nhỏ (tán xạ phía trước), pha eikonal ... eikonal biên độ tán xạ mà hadron tham gia lúc vào hai loại tương tác tương tác Coulomb tương tác mạnh Đã thu biểu thức cho pha giao thoa Coulomb - hadron tổng quát tương tác Coulomb kể thêm hệ số...
 • 55
 • 34
 • 0

GIAO THOA COULOMB HADRON NĂNG LƯỢNG CAO

GIAO THOA COULOMB  HADRON NĂNG LƯỢNG CAO
... pha Coulomb liên quan đến chất lực Coulomb Hơn không thực mô tả biên độ tán xạ giao thoa Coulomb hadron Nó biểu diễn biên độ tán xạ đơn lẻ cho loại tương tác Biên độ tán xạ Coulomb vùng xung lượng ... định giao thoa biên độ tán xạ Coulomb biên độ tán xạ hadron, thu pha giao thoa trình Biểu thức (0.4) mô tả biên độ tán xạ Coulomb cách đơn giản gần Born Tuy nhiên thực tế biên độ tán xạ Coulomb ... thông thường người ta sử dụng giao thoa với biên độ giao thoa Coulomb Nếu tiến hành chuẩn hóa biên độ tán xạ Coulomb theo công thức: dσ π = dt sp 2cm (0.3) biên độ tán xạ Coulomb (cho hạt tích điện...
 • 59
 • 162
 • 0

Giao thoa coulomb hadron trong mô hình eikonal

Giao thoa coulomb hadron trong mô hình eikonal
... Chương 1: hình eikonal giao thoa Coulomb Ở ta xuất phát từ hình eikonal cho biên độ tán xạ lượng cao xung lượng truyền nhỏ (tán xạ phía trước), pha eikonal tính từ biên độ tán xạ Born Trong ... tổng từ đến Chương MÔ HÌNH EIKONAL GIAO THOA COULOMB Trong chương ta xuất phát từ hình eikonal cho biên độ tán xạ lượng cao xung lượng truyền nhỏ (tán xạ phía trước), pha eikonal tính từ biên ... tính Coulomb hadron gần xung lượng truyền q   GeV Phần lớn, biên độ tán xạ ảo Từ việc xác định giao thoa biên độ tán xạ Coulomb biên độ tán xạ hadron, thu pha giao thoa trình Biểu thức (0.4) mô...
 • 19
 • 134
 • 0

Giao thoa Coulomb - Hadron trong mô hình eikonal

Giao thoa Coulomb - Hadron trong mô hình eikonal
... tớnh Coulomb v hadron gn bng xung lng truyn q GeV Phn ln, biờn tỏn x ny l thun o T vic xỏc nh s giao thoa gia biờn tỏn x Coulomb v biờn tỏn x hadron, chỳng ta cú th thu c pha giao thoa ... Mễ HèNH EIKONAL V GIAO THOA COULOMB Trong chng ny ta xut phỏt t mụ hỡnh eikonal cho biờn tỏn x nng lng cao v xung lng truyn nh (tỏn x phớa trc), ú pha eikonal c tớnh t biờn tỏn x Born Trong mc ... 2ứ ố v e ổ ữ ỗikr - il p ữ ỗ ữ ỗ ữ ỗ ứ ố - e ikr cos(ikr = = ổ il p ữ ữ - ỗikr ỗ ữ ỗ ữ ỗ ứ ố = il p il p il p il p ) + sin(ikr ) - cos (- ikr + ) - sin (- ikr + ) 2 2 ikr sin(kr - l p / 2) kr Thay...
 • 52
 • 171
 • 0

bài 16: Giao thoa song-12 nang cao

bài 16: Giao thoa song-12 nang cao
... = 0, 1, 2) Bài 16: Giao thoa sóng 1.Sự giao thoa hai sóng mặt nước a) Dự đoán tượng b) Thí nghiệm kiểm tra Bố trí thí nhiệm hình 16.3 P *M S1 s2 Bài 16: Giao thoa sóng 1.Sự giao thoa hai sóng ... yếu gọi giao thoa sóng 2.Điều kiện để có tượng giao thoa -Các đường cong cố định mặt nước nối điểm có biên độ dao động cực đại cực tiểu gọi vân giao thoa Bài 16: Giao thoa sóng 1.Sự giao thoa hai ... trình sóng, đâu có giao thoa ta nói có trình sóng Bài 16: Giao thoa sóng 1.Sự giao thoa hai sóng mặt nước a) Dự đoán tượng b) Thí nghiệm kiểm tra 2.Điều kiện để có tượng giao thoa 3.ứng dụng Giải...
 • 9
 • 634
 • 9

SKKN Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào chương trình vật lý lớp 11 nâng cao

SKKN Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào chương trình vật lý lớp 11 nâng cao
... nội dung giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Mục tiêu tích hợp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Nội dung địa chỉ, cách tích hợp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào số dạy Vật 11 nâng cao C Kết ... KHẢO Sách giáo khoa Vật 11 nâng cao Sách giáo viên Vật 11 nâng cao Chuẩn kiến thức kĩ Bộ giáo dục Tài liệu giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu thông qua số môn học hoạt động lên lớp trường ... vậy, giáo dục phổ thông hoàn toàn có khả năng, điều kiện thực yêu cầu sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, thực việc giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Nhà trường đóng vai trò quan giáo dục sử dụng...
 • 24
 • 672
 • 8

Tập huấn giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả môn sinh học

Tập huấn giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả môn sinh học
... triển chất lượng sống người Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Sử dụng lượng tiết kiệm việc sử dụng lượng hợp lý, không gây lãng phí lượng trình sử dụng Ví dụ? - Sử dụng lượng hiệu việc sử dụng lượng ... hướng sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Sử dụng sản phẩm tiết kiệm lượng - Tăng cường sử dụng nguồn lượng Một số biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Biện pháp quản lý - Biện pháp khoa học công nghệ ... +) Năng lượng không tái tạo +) Năng lượng tái tạo b Căn vào mức độ gây ô nhiễm môi trường sử dụng, người ta chia lượng làm loại +) Năng lượng +) Năng lượng gây ô nhiễm môi trường Vai trò lượng...
 • 70
 • 1,898
 • 16

Bất đối xứng trong tương tác Lepton hạt nhân năng lượng cao

Bất đối xứng trong tương tác Lepton hạt nhân năng lượng cao
... cực lên hạt nhân có định hướng Hiệu ứng bất đối xứng vài trường hợp đặc biệt a Bất đối xứng tán xạ electron lên hạt nhân spin b Bất đối xứng tán xạ electron lên hạt nhân có N = Z c Bất đối xứng ... góc phụ thuộc lượng Một đại lượng khác đối chiếu thực nghiệm độ bất đối xứng (phải-trái) tán xạ Vì tương tác điện từ đối xứng nên tạo nên bất đối xứng phần tương tác yếu tương tác hợp Nhiệm vụ ... ứng bất đối xứng tán xạ electron phân cực lên hạt nhân có định hướng Ngoài hiệu ứng bất đối xứng nêu mục 5, xét thêm hiệu ứng bất đối xứng gây định hướng hạt nhân Trong tán xạ electron tương đối...
 • 27
 • 240
 • 0

Giáo dục sử dung năng lượng tiết kiệm trong môn Đạo đức

Giáo dục sử dung năng lượng tiết kiệm trong môn Đạo đức
... độ tích hợp giáo dục sử dụng NLTKHQ môn Đạo đức PHN HI HOT NG Mục tiêu Giáo dục sử dụng NLTKHQ môn Đạo đức nhằm giúp cho HS : - Bước đầu nhận thức vai trò, ý nghĩa lượng sử dụng lượng TKHQ sống ... động giáo dục sử dụng NLTKHQ trường địa phương phù hợp với lứa tuổi PHN HI HOT NG Phương pháp hình thức giáo dục sử dụng NLTKHQ qua môn Đạo đức Dạy học tích hợp giáo dục sử dụng NLTKHQ qua môn Đạo ... ghép, tích hợp giáo dục sử dụng NLTKHQ - Tích cực thực dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục sử dụng NLTKHQ vào môn học Hoạt động Xác định mục tiêu giáo dục sử dụng NLTKHQ môn Đạo đức Nêu hình...
 • 28
 • 1,019
 • 7

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lý ở trường THPT

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lý ở trường THPT
... nguồn lượng: A Thuỷ B Than C Sức gió D Dầu khí Câu Tại cần ý việc khai thác hợp lí tài nguyên dầu khí Đông Nam Bộ MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Câu 1: (Bài 16 Địa ... Dựa vào: Biểu đồ Cơ cấu sử dụng lượng giới (SGK) Yêu cầu HS nhận xét thay đổi cấu sử dụng lượng giới thời kì 1940 – 2000 Giải thích Câu 2: Tại giai đoạn tương lai, việc tìm sử dụng nguồn lượng ... sông Liên hệ - Dùng lượng địa nhiệt thay lượng truyền thống - Biết tiềm khổng lồ nguồn lượng lòng đất - Sử dụng lượng Mặt Trời thay lượng truyền thống - Hiện nay, việc sử dụng sức gió để tạo...
 • 24
 • 1,388
 • 11

Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lý THPT

Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lý THPT
... HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu giáo án Địa lí thực tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu  Mục đích: o Học viên biết xác định nội dung tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu địa cụ thể o Học ... thực tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu  Mục đích: 34 o Học viên thực hành soạn giảng một trích đoạn biết xác định nội dung vào địa cần tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ... HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu mục tiêu giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn Địa lí  Mục đích: o Học viên nắm vững mục tiêu giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn Địa THPT o Thành thạo kĩ thuật...
 • 38
 • 1,199
 • 6

Dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả môn Vật lý THPT

Dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả môn Vật lý THPT
... lại GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ THÔNG QUA MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG I: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM ... KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn Vật lí 1.1 Về kiến thức - HS nêu khái niệm như: lượng, năng, điện năng, ... dạng lượng, máy hoạt động tiêu thụ lượng, hiệu suất trình vận dụng để nâng cao hiệu suất sử dụng tiết kiệm lượng đời sống khoa học kỹ thuật - HS vận dụng khái niệm mà GV giới thiệu tích hợp trình...
 • 25
 • 1,798
 • 18

Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
... thảo số 11 “Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả : Năng lượng loại nhiên liệu điện năng, nhiệt thu nhờ trình chuyển hoá nhiên liệu chuyển hoá nguồn lượng tái tạo không tái tạo  nhiều định nghĩa, ... định nghĩa:     Năng lượng biểu thị khả sinh công Năng lượng đại lượng có khả cung cấp công trực tiếp Năng lượng lực để sinh công sinh nhiệt NL xem “công tích trữ” Năng lượng phạm trù vật ... trình biến đổi lượng cách tự nhiên hay nhân tạo Đỗ Bình Yên - Viện KH nă ng lượng Một số định nghĩa Năng lượng (tiếp):  Nghị định số 102/2003/NĐ Sử dụng N.L TK&HQ Giải thích từ Năng lượng dùng...
 • 12
 • 838
 • 12

Bài soạn tich hop, long ghep giao duc su dung nang luong tiet kiem va co hieu qua trong mon khoa hoc cho hsth

Bài soạn tich hop, long ghep giao duc su dung nang luong tiet kiem va co hieu qua trong mon khoa hoc cho hsth
... riêng cho giáo dục HS theo mục tiêu Nội dung mức độ tích hợp, lồng ghép giáo dục sử dụng lợng tiết kiệm hiệu học môn khoa học lớp 4, Lớp Nội dung tích hợp, lồng ghép Bài Bài 24:Nớc cần cho sống Bài ... sống Bài 28: Bảo vệ nguồn nớc Bài 29: Tiết kiệm nớc Bài 52: Vật dẫn nhiệt vật cách nhiệt Bài 53: Các nguồn nhiệt Bài Mức độ tích hợp, lồng ghép HS biết đợc nớc cần cho sống ngời, động vật, thực ... bè, ngời thân gia đình ngời xung quanh sử dụng lợng tiết kiệm có hiệu Phơng thức tích hợp giáo dục sử dụng lợng tiết kiệm hiệu cho học sinh tiểu học qua môn Khoa học 2.1 Khái niệm tích hợp: Tích...
 • 6
 • 1,371
 • 12

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC doc

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC doc
... hoạt động Bài Nội dung Mức độ - Biết bày tỏ, chia sẻ với người xung Bài Liên quanh sử dụng tiết kiệm hiệu lượng hệ Biết - Vận động người thực sử dụng tiết bày tỏ ý kiến kiệm hiệu lượng - Sử dụng ... quanh với người việc thực sử dụng tiết kiệm, hiệu xung quanh lượng - Tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền việc sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng trường, lớp cộng đồng Bài 11 - Đất nước ta nghèo, ... Nam lượng Vì vậy, sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng cần thiết - Sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng biểu cụ thể lòng yêu nước Bài 14 - Than đá, rừng cây, nước, dầu mỏ, khí đốt, gió, ánh nắng mặt trời, tài...
 • 31
 • 998
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giao thoa sóng cơ nâng caobài tập giao thoa ánh sáng nâng caogiai bài tập giao thoa ánh sáng nâng caovật lý năng lượng caovật lý nguyên tử hạt nhân và năng lượng caođèn giao thông sử dụng năng lượng mặt trờiphương pháp nghiền cơ năng lượng caogiáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quảgiáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệmtích hợp giáo dục tiết kiệm năng lượnggiáo trình biến đổi năng lượng điện cơgiáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong trường mầm nongiáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảcấu trúc nanomet bằng phương pháp nguội nhanh và nghiền cơ năng lượng caomôn giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMskkn Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa GVCN và BCS lớp trong công tác quản lí lớp học bậc THPTskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHSKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANBáo cáo tốt nghiệp Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc)Báo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo thực tập Thực tập kỹ năng nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp - Lê Công ĐạtBáo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sáchGiải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Quốc tế DeltaHỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)lich sử phát triển cờ vua việt nam và thế giớiĐỘNG CƠ THÚC ĐẨYsáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcskkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹpskkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọngskkn Xây dựng Tiêu chí thi đua ở trường THPT – DTNT Tỉnh