Chức năng hóa bề mặt hạt nano ôxít sắt từ fe3o4 với 1,1 ’ carbonyldiimidazole (CDI) nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy

Chức năng hóa bề mặt hạt nano ôxít sắt từ fe3o4 với 1,1 carbonyldiimidazole (CDI) nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy luận văn ths vật liệu và linh kiện nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm) pdf

Chức năng hóa bề mặt hạt nano ôxít sắt từ fe3o4 với 1,1 ’ carbonyldiimidazole (CDI) nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy  luận văn ths vật liệu và linh kiện nano (chuyên ngành đào tạo thí điểm) pdf
... cuối … 1.4 Chức hóa bề mặt vật liệu hữu vô 1.4.1 Chức hóa bề mặt vật liệu hữu Lí sử dụng vật liệu hữu chức hóa bề mặt hạt nanô ôxít sắt từ :  Tránh tích tụ chất lỏng từ (ferrofluids) sau tạo  Để ... ta áp từ trường H tăng dần vào khối vật liệu sắt từ, feri từ, vật liệu từ bị từ hóa, momen từ mẫu từ tính phụ thuộc phi tuyến tính vào từ trường tác dụng Khi từ hóa mẫu từ tính từ trường với cường ... Tính siêu thuận từ hạt nanô ôxít sắt từ Fe3 O4 22 1.3 Chế tạo hạt nanô từ tính bao bọc chất khác 23 1.4 Chức hóa bề mặt vật liệu hữu vô 24 1.4.1 Chức hóa bề mặt vật liệu hữu 24...
 • 85
 • 272
 • 0

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt từ nano được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán virus epstein barr

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt từ nano được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán virus epstein barr
... từ thực tế tiến hành: Nghiên cứu thử nghiệm hạt từ nano chức hóa bề mặt chẩn đoán Virus Epstein Barr ’ với mục tiêu sau: Xây dựng phƣơng pháp phát định tính định lƣợng EBV PCR Realtime PCR Nghiên ... Nghiên cứu thử nghiệm khả tách chiết ADN EBV mẫu máu kít tự chế tạo (Virus Magnet Nano Kit) gồm hạt từ nano đƣợc chức hóa bề mặt (cụ thể hạt từ nano đƣợc bọc silica hay ký hiệu MagSi nano) đệm ... Trong nghiên cứu này, xử lý hạt từ nano đƣợc chức hóa bề mặt silica (Silica-coated magnetic nano- particles) hay gọi hạt Magsi nano nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa...
 • 12
 • 264
 • 0

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt nano kim loại được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán vi khuẩn lao
... tiến hành Nghiên cứu thử nghiệm hạt nano kim loại đƣợc chức hóa bề mặt chẩn đoán vi khuẩn lao với mục tiêu sau : Xây dựng quy trình gắn kết hạt nano kim loại có từ tính đƣợc chức hóa bề mặt với ... VỀ HẠT NANO KIM LOẠI 11 1.2.1 Tính chất hạt nano kim loại 11 1.2.2 Một số loại hạt nano kim loại 13 1.2.3 Ứng dụng hạt nano kim loại y học 17 1.3 CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT HẠT ... bệnh lao, chẩn đoán vi khuẩn lao ƣu tiên hàng đầu công tác chống lao Vi t Nam 1.1.4 Các phƣơng pháp chẩn đoán vi khuẩn lao Phát đƣợc vi khuẩn lao tiêu chuẩn định để chẩn đoán bệnh lao Chẩn đoán vi...
 • 66
 • 240
 • 0

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt từ nano được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán Virus Epstein Barr

Nghiên cứu và thử nghiệm hạt từ nano được chức năng hóa bề mặt trong chẩn đoán Virus Epstein Barr
... nm 1964 nhúm tỏc gi Epstein, Barr v Pulvertaft phõn lp c loi virus dũng lymphoblastes u LB (Lymphos Burkitt) bng kớnh hin vi in t [15] T ú virus ny c mang tờn l Epstein Barr Virus Nm 1975, tỏc ... ch to (Virus Magnet Nano Kit) gm ht t nano c chc nng húa b mt (c th l ht t nano c bc silica hay cũn ký hiu MagSi nano) v b m kốm theo (k tha kt qu ca nhúm nghiờn cu thuc phũng Sinh hc Nano v ... MinEluteđ Virus Spin Kit ca hóng Qiagen, Dynabead Myone Silaneđ Kit ca hóng Invitrogen, Virus Magnet Nano Kit cựng iu kin thớ nghim Chng 1: TNG QUAN TI LIU 1.1 TNG QUAN V EPSTEIN BARR VIRUS (EBV)...
 • 75
 • 267
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa bề mặt các hạt nano quang – từ ZnSMn fe3o4

Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa bề mặt các hạt nano quang – từ ZnSMn fe3o4
... phương pháp hoá siêu âm hạt nano từ Fe3O4 phương pháp đồng kết tủa - Tạo hạt nano đa chức quang từ ZnS:Mn Fe3O4 phương pháp vi nhũ tương - Chức hoá bề mặt hạt đa chức Fe3O4 ZnS:Mn chất APTES ... chế tạo phù hợp: chế tạo hạt nano quang ZnS:Mn với tỷ lệ tạp từ 0% đến 10% phương pháp hoá siêu âm; chế tạo hạt nano từ Fe3O4 phương pháp đồng kết tủa; chế tạo chức hoá hạt đa chức Fe3O4 ZnS:Mn ... trung vào nghiên cứu chế tạo hạt nano đơn chức ; hạt nano bán dẫn ZnS:Mn nghiên cứu tối ưu hóa tỉ lệ pha tạp để có tính chất huỳnh quang tối ưu ; hạt nano từ chế tạo phương pháp đồng kết tủa phương...
 • 63
 • 218
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU
... đích nghiên cứu trên, đề tài luận án lựa chọn phù hợp Nghiên cứu chế tạo tính chất nano tinh thể bán dẫn cấu trúc nhiều lớp CdSe/ZnSe/ZnS chức hóa bề mặt nhằm ứng dụng chế tạo cảm biến huỳnh quang ... TRÚC NHIỀU LỚP CdSe/ZnSe/ZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU Chuyên ngành: Vật liệu điện tử Mã số: 62440123 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... gian sống huỳnh quang .61 Kết luận chương 62 Chương 3: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ BÁN DẪN HAI VÀ BA THÀNH PHẦN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP 63 3.1 Các tính chất...
 • 162
 • 244
 • 0

nghiên cứu luận án tiến sĩ chế tạo và tính chất của các nano tinh thể bán dẫn cấu trúc nhiều lớp cdse znse zns được chức năng hóa bề mặt nhằm ứng dụng chế tạo cảm biến huỳnh quang xác định một số loại thuốc trừ sâu

nghiên cứu luận án tiến sĩ chế tạo và tính chất của các nano tinh thể bán dẫn cấu trúc nhiều lớp cdse znse zns được chức năng hóa bề mặt nhằm ứng dụng chế tạo cảm biến huỳnh quang xác định một số loại thuốc trừ sâu
... hunh quang ca QD CdSe/ ZnSe/ ZnS xML C-ờng độ huỳnh quang (a.u.) 4x10 3x10 2x10 1x10 CdSe CdSe /ZnSe 2ML CdSe/ ZnSe/ ZnS 3ML CdSe/ ZnSe/ ZnS 10ML CdSe/ ZnSe/ ZnS 13ML CdSe/ ZnSe/ ZnS 16ML CdSe/ ZnSe/ ZnS 19ML ... vo ZnS vi cỏc giỏ tr 1,21 ln vi ML n 7,95 ln vi 19 ML 3.1.3 Thi gian sng phỏt x exciton ca QD CdSe/ ZnS v CdSe/ ZnSe/ ZnS nhit 300K (a) CdSe/ ZnSe2 ML /ZnS 19ML CdSe/ ZnSe2 ML /ZnS 16ML CdSe/ ZnSe2 ML /ZnS ... 45,9 ns 3.1.4 Hin tng nhp nhỏy hunh quang ca chm lng t CdSe/ ZnSe/ ZnS S nhp nhỏy hunh quang ca mu CdSe; CdSe/ ZnSe 2ML, CdSe/ ZnSe ML /ZnS 4,4 ML; CdSe/ ZnSe ML /ZnS 12 ML iu kin nhit phũng, vi ngun...
 • 24
 • 177
 • 0

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường

Tính chất quang của chất keo Fe3O4 chức năng hóa bề mặt trong từ trường
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Vũ Anh Tuấn TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHẤT KEO Fe3O4 CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT TRONG TỪ TRƯỜNG Chuyên ngành: Quang Lượng tử Mã số: 60 ... văn có tiêu đề Tính chất quang chất keo Fe3O4 chức hóa bề mặt từ trường Nội dung bao gồm: • Mở đầu • Chương Tổng quan tính chất quang học hạt nano sắt từ • Chương Các phương pháp thực nghiệm ... huỳnh quang tác dụng từ trường Kết nghiên cứu chất keo Fe3O4 dung dịch Calcium Manganate pha tạp Fe (CaFexMn1-xO3) môi trường từ tính cho thấy: • Mẫu số (Fe3O4 nồng độ 1-4), giá trị từ trường...
 • 55
 • 225
 • 0

chế tạo và nghiên cứu tính chất của các hạt nanô oxít sắt từ tính dùng cho các ứng dụng trong sinh học và môi trường

chế tạo và nghiên cứu tính chất của các hạt nanô oxít sắt từ tính dùng cho các ứng dụng trong sinh học và môi trường
... Chloramphenicol) D : nc i chng Hot tớnh ca thuc theo thi gian ) 1.2 Hạt nanô mang thuốc 0.8 0.6 T ỷ số Bán kính vòng kháng sinh (cm 1.0 0.4 Thuốc đối chứng 0.2 0.0 20 30 40 Thời gian (h) Hot tớnh cỏc mu suy ... Kớch thc ht thay i khụng ỏng k t tớnh gim ch yu l s ụ xi hoỏ Ch to ht nanụ mụi trng N2 60 Trong N2 To mu N2: Trong không khí u im: t tớnh tt khụng b ụ xi húa 40 M (emu/g) 20 Nhc im: phc thao tỏc ... 350 225 0,01 300 205 0,005 C = 0,02 M C = 0,01 M C = 0,005 M C = 0,002 M H = 100 Oe TB (K) 0,002 Từ độ Nng (M) 350 400 Nhiệt độ (K) Kớch thc ht cú th iu khin bng nng cỏc cht phn ng Cỏc mu th...
 • 21
 • 483
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano oxit sắt từ

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano oxit sắt từ
... Vì chọn đề tài: Nghiên cứu tổng hợp hạt nano oxit sắt từ (Fe3O4)” làm đề tài đồ án công nghệ, với mong muốn nghiên cứu tính chất phương pháp tổng hợp vật liệu nano oxit sắt từ tính Đồ án tập ... số oxit hydroxit sắt khác nghiên cứu để hấp thụ asenic song tính chất từ hợp chất không hạt nano từ tính Khả hấp thụ asenic hạt nano từ tính nghiên cứu điều kiện khác thời gian khuấy, nồng độ hạt ... độ thấp hạt nano thể tính sắt từ, nhiệt độ cao hạt nano thể tính siêu thuận từ Nhiệt độ mà hạt nano chuyển từ sắt từ sang siêu thuận từ gọi nhiệt độ chuyển TB Ở trạng thái siêu thuận từ vật liệu...
 • 56
 • 926
 • 3

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước và từ tính hạt nano oxide sắt từ Fe3O4

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước và từ tính hạt nano oxide sắt từ Fe3O4
... tích ảnh hưởng nồng độ tiền chất lên kích thước từ tính hạt tạo thành, nhận thấy giảm nồng độ tiền chất kích thước tinh thể oxide sắt từ giảm theo, mẫu dễ dàng xuất pha tạp, chúng làm từ độ bảo ... việc khảo sát kích thước từ tính hạt nano oxide sắt từ theo ảnh hưởng hệ số đương lượng R cho thấy hệ số đương lượng thay đổi không ảnh hưởng đến cấu trúc từ tính sản phẩm Các hạt kích thước ... tiền chất giảm kích thước tinh thể từ độ bảo hòa mẫu giảm theo Vậy, hạt nano oxide sắt từ thu có kích thước chủ yếu từ 18nm đến 22nm, có tính chất siêu thuận từ, với lực kháng từ gần không từ độ...
 • 9
 • 261
 • 1

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất từ của hạt Nano Ôxít sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng trong sinh học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất từ của hạt Nano Ôxít sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng trong sinh học
... ôxít sắt Fe2O3, định chọn phương pháp sol gel để thực đề tài: Tổng hợp nghiên cứu tính chất từ hạt nano ôxít sắt (Fe2O3) nhằm ứng dụng sinh học Luận văn thạc sĩ vật lý Chương I TỔNG QUAN VỀ ÔXÍT ... · Ứng dụng cảm biến sinh học kĩ thuật sinh học Trong ứng dụng này, hạt nano ôxít sắt loại vật liệu có nhiều ứng dụng nhờ vào tính chất đặc biệt vật liệu 1.2 Giới thiệu loại ôxit sắt[ 5] Trong ... phản sắt từ (Chất phản sắt từ) Phản sắt từ có độ cảm từ c ~ 10-4 nhỏ Tương tự sắt từ, phản sắt từ chất cấu tạo từ đômen từ, có trật tự từ từ tính mạnh Ở chất phản sắt từ mômen từ nguyên tử có giá...
 • 64
 • 595
 • 2

TỔNG HỢP HẠT NANO SIÊU THUẬN TỪ Fe3O4 VÀ QUI TRÌNH PHỦ LỚP VỎ TRÊN HẠT NANO Fe3O4 doc

TỔNG HỢP HẠT NANO SIÊU THUẬN TỪ Fe3O4 VÀ QUI TRÌNH PHỦ LỚP VỎ TRÊN HẠT NANO Fe3O4 doc
... OH HO O O Fe3O4 HO O OH H3C H2 C OH Hình 3: Các phản ứng trình phủ SiO2 lên hạt nano từ Fe3O4 Qui trình phủ SiO2 lên hạt nano từ Fe3O4 mô tả hình Thiết bị phủ SiO2 lên hạt nano từ Fe3O4 thiết ... thiên từ 1M đến 5M Qua khảo sát định tính cho thấy, mẫu hạt nano từ tổng hợp với dung dịch NaOH nồng độ 2M có chất lượng tốt 2.2 Tổng hợp hạt nano từ lõi Fe3O4 phủ lớp vỏ SiO2 Hạt nano từ pha ... trình rửa hạt nano siêu thuận từ Fe3O4 Hạt nano sau rửa sấy khô 1200C (khoảng giờ) tiếp tục ủ 600oC thời gian 12 giờ, sản phẩm thu hạt nano siêu từ Fe3O4 lớp phủ SiO2 Trong trình phủ Tetraethyl...
 • 9
 • 664
 • 13

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nano composite trên cơ sở một số vinyl monome và nano oxit sắt từ để hấp thu (sorption) dầu, dùng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nano composite trên cơ sở một số vinyl monome và nano oxit sắt từ để hấp thu (sorption) dầu, dùng trong xử lý môi trường
... luận Từ kết quả: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano Fe3O4, tính chất ứng dụng vật liệu; Nghiên cứu đồng trùng hợp vinyl monome chế tạo vật liệu copolyme hấp thu dầu; Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp ... Khả thu gom vật liệu hấp thu dầu đợc nghiên cứu đờng cong từ hoá vật liệu Vật liệu từ tính thu hồi từ trờng, với từ độ bão hoà lớn khả thu hồi vật liệu từ trờng đợc thu n lợi dễ dàng Trên ... kết vào khối copolyme 3.3 Chế tạo vật liệu hấp thu dầu cốt hạt nano Fe3O4 polyme Để chế tạo vật liệu hấp thụ dầu sở polyme với hạt nano Fe3O4, chọn tỷ lệ monome LMA/St BA/St 60/40 phân tán vật liệu...
 • 26
 • 563
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án hạt nano oxit sắt từtổng hợp hạt nano oxit sắttổng hợp nano oxit sắt từnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcnghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trườngsự bọc phủ các hạt nano zns mn bằng các chất hoạt hóa bề mặtnăng lượng bề mặtchức năng của trạm mặt đấtmô hình hóa bề mặtchất hoạt hóa bề mặt sinh họcche phủ và phục hồi chức năng bàn chân mất mô mềm vùng gótchức năng của bạch cầu hạtchức năng của phôi trong hạtchức năng của bạch cầu hạt trung tínhthực phẩm chức năng giúp bé hay ănSOME OF MY EXPERIENCES FOR TEACHING THE SOUNDS s z AND ʃ ʒ IN LANGUAGE FORCUS OF UNITS 12,16 ENGLISH 10 AND HOW TO HELPSome suggested solutions for ineffective teaching and learning enlish at ha van mao high schoolBÀI GIẢNG Nhiên liệu và nguồn năng lượng cho ô tôMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát triPhương pháp giải một số dạng bài tập về di truyền học quần thể nhằm nâng cao chất lượng ôn thi trung học phổ thông quốc gia và ôn thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 12 ở trường THPT quảng xươnCách nhận dạng bài tập tích hợp các quy luật di truyền dạy chương tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần cấu trúc tế bào sinh học 10Dùng kênh hình rèn luyện kỹ năng phân tích, giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi, thi THPT quốc giaGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy và học bài 47 điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người sinh học 11 nâng caoHình thành kỹ năng giải nhanh bài tập tạp giao bằng phương pháp tính tỉ lệ giao tửHướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm SPSS 16 0 để xử lý số liệu trong nghiên cứu khoa học tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thôngKinh nghiệm giải bài tập phả hệ thuộc phần di truyền học ngườiKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giỏi xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận chuyên đề tiến hóaMột số dạng bài tập ôn luyện học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay phần vi sinh vật sinh học 10 và bài tập sinh học 11Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm bài tập phả hệ sinh học lớp 12Một số kinh nghiệm ôn luyện giúp học sinh THPT nâng cao điểm thi môn sinh học trong kỳ thi THPT quốc gia với mục đích xét tuyển đại học, cao đẳngThiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học củng cố, ôn tập phần tiến hóa sinh 12 cơ bản THPTVận dụng kiến thức liên môn giúp nâng cao hiệu quả trong dạy học chương i thành phần hóa học của tế bào sinPhương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của men đenPhương pháp giải bài tập tích hợp các quy luật di truyền