Chế tạo, nghiên cứu vật liệu zno thích hợp cho bức xạ laser ngẫu nhiên

tóm tắt luận án tiến sĩ CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU ZnO THÍCH HỢP CHO BỨC XẠ MICROLASER

tóm tắt luận án tiến sĩ CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU ZnO THÍCH HỢP CHO BỨC XẠ MICROLASER
... thể microlaser Đây lý chọn hướng nghiên cứu phát xạ cưỡng laser ngẫu nhiên vật liệu ZnO Luận án mang tên "Chế tạo, nghiên cứu vật liệu ZnO thích hợp cho xạ Microlaser" Mục đích luận án là: - Nghiên ... tiêu nghiên cứu microlaser tinh thể ZnO vừa phát triển lĩnh vực nghiên cứu vật lý laser mới, vừa phối hợp nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnO, gắn kết nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnO với ... - Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO có cấu trúc thích hợp để tạo thành microlaser ngẫu nhiên - Xây dựng phép đo tiến hành nghiên cứu thực nghiệm thuộc tính quang học vật liệu chế tạo Tiến hành...
 • 28
 • 149
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ZnO có cấu trúc Nano

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ZnO có cấu trúc Nano
... chiéu (day nano) , già khòng chiéu (chà'm nano) cùa ZnO dang tiéu diém cùa nhiéu cóng trình nghién culi gàn day Càc cà'u trùc nhu day nano (nanowires), bang nano (nanobelts), ó'ng nano (nanotubes), ... cùa càc màu che tao dugc 19 Chuoìig CHE TAO CÀC HAT NANO ZnO 3.1 Chétao hat nano ZnO dua vào nén SiOjiEu^^ 3.1.1 Che tao hat nano ZnO Hat nano ZnO dugc che tao bang tién chat ban dàu axetat Zn(CH3COO)2 ... 19 2.3 Két luan chuang 19 Chuang 3: Che tao càc hat nano ZnO ' ' 20 3.1.Che tao hat nano ZnO dua vào nén Si02:Eu^'' 20 3.1.1 Chétao hat nano ZnO 20 3.1.2 Chétao màng SÌO2 pha tap ion dàt hiém...
 • 60
 • 374
 • 0

Nghiên cứu các thông số thích hợp cho công đoạn nấu của quy trình sản xuất carrageenan từ rong sụn bằng phương pháp sử dụng enzyme cellulase

Nghiên cứu các thông số thích hợp cho công đoạn nấu của quy trình sản xuất carrageenan từ rong sụn bằng phương pháp sử dụng enzyme cellulase
... cho công đoạn nấu quy trình sản xuất carrageenan từ rong sụn phương pháp sử dụng enzyme cellulase Mục tiêu đề tài: sử dụng enzyme cellulase thay hóa chất để xử lý rong sụn trình sản xuất carrageenan ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THÍCH HỢP CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT CARRAGEENAN TỪ RONG SỤN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ENZYME CELLULASE 3.1.1 Xác định tỷ lệ nước nấu/ rong công đoạn ... Xác định thông số thích hợp cho công đọan nấu quy trình sản xuất carrageenan từ rong sụn phương pháp sử dụng enzyme cellulase: tỷ lệ nước /rong công đoạn nấu chiết, xác định môi trường nấu chiết;...
 • 69
 • 338
 • 0

Nghiên cứu thời vụ ghép thích hợp cho giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc), tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu thời vụ ghép thích hợp cho giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc), tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thời vụ ghép thích hợp cho giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc), trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài * Mục đích đề tài: Nghiên cứu thời ... cứu thời vụ ghép thích hợp cho giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc), trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên * Yêu cầu đề tài: - Ảnh hưởng thời vụ ghép đến khả sinh trưởng ghép - Ảnh hưởng thời vụ ghép đến ... dung nghiên cứu Nghiên cứu thời vụ ghép thích hợp cho giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc), trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 3.3 Phương pháp nghiên cứu Các tiêu nghiên cứu theo dõi theo phương pháp...
 • 58
 • 209
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo pho mũi bằng thép cùng đế giày và phom giầy từ vật liệu khác thích hợp để sản xuất giầy bảo hộ lao động chống chấn thương cơ học

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo pho mũi bằng thép cùng đế giày và phom giầy từ vật liệu khác thích hợp để sản xuất giầy bảo hộ lao động chống chấn thương cơ học
... bng thộp theo phom giy thớch hp vi vic s dng mi bng thộp ca ti sn xut giy bo h lao ng chng chn thng c hc cú cht lng theo tiờu chun Vit Nam Nghiờn cu thit k, ch to mi bng thộp cựng giy v phom ... hp gia hai loi vt liu trờn + Pho mi thng lm bng thộp Yờu cu k thut giầy bảo hộ lao động Nh trờn ó nờu, giy an ton l loi giy cú tớnh nng ch yu l bo v ngún chõn ngi lao ng b chn thng tỏc ng ca vt ... dp lc hon thin hỡnh vũm theo phom giy mt ụi mi giy gm chic trỏi, phi Nghiờn cu thit k, ch to mi bng thộp cựng giy v phom giy t vt liu khỏc thớch hp sn xut giy bo h lao ng chng chn thng c hc KS.Trn...
 • 46
 • 346
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt
... nano ZnO phương pháp thủy nhiệt, vật liệu màng ZnO phương pháp hóa ướt (từ bột ZnO chế tạo phương pháp thủy nhiệt trên) phép đo vật liệu chế tạo 2.1 Phương pháp chế tạo mẫu: Trong chương 2.1.1 Phương ... nhiều phương pháp để chế tạo vật liệu ZnO có kích thước nano phương pháp sol-gel, phương pháp bốc bay nhiệt, phương pháp thủy nhiệt v.v… Trong luận văn này, trình bày quy trình chế tạo vật liệu keo ... theo mục đích sử dụng mẫu sấy mẫu 2.1.2 Chế tạo mẫu keo nano ZnO phương pháp thủy nhiệt: Các hóa chất sử dụng để chế tạo mẫu keo ZnO phương pháp thủy nhiệt đưa bảng 2.1 2.1: Bảng hóa chất sử...
 • 50
 • 851
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic lafeo3 PZT

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic lafeo3 PZT
... Multiferroic mà chế tạo để nghiên cứu composit (PZTLaFeO3) Trong PZT vật liệu sắt điện điển hình LaFeO3 vật liệu sắt từ Phần trình bày số nét đặc trưng điển hình hai loại vật liệu 1.2 Vật liệu perovskite ... Qui trình chế tạo mẫu LaFeO3 phƣơng pháp Sol-gel 3.1.2 Chế tạo mẫu (PZT) Mẫu PZT [Pb0.95Sr0.05(Zr0.53Ti0.47)O3] chế tạo phương pháp gốm thông thường 3.1.3 Chế tạo mẫu composite (PZT) 1-x (LaFeO3) x ... mẫu PZT (a) (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01 (b) (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01 (c) (PZT) 0.97 (LaFeO3) 0.03 (d) nhiệt độ 11800C 12100 Bảng 3.5 Thông số điện trễ hệ mẫu (PZT) ; (PZT) 0.99 (LaFeO3) 0.01 (PZT) 0.97 (LaFeO3) 0.03...
 • 22
 • 572
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời
... hin quang laser, in cc sut (TCO), 1.2 ng dng ca vt liu ZnO pin mt tri 1.2.1 Cu to v nguyờn tc hot ng a Pin mt tri Si Pin mt tri Si (hay pin quang in) cú cu to ging nh mt diode bỏn dn loi p-n cú ... 1.7) Hỡnh 1.7: Cu to ca pin mt tri Si truyn thng Hỡnh 1.8: S nguyờn tc hot ng ca pin mt tri chuyn tip p-n b Pin mt tri trờn c s vt liu CuIn1-x GaxSe2 (CIGS) õy l loi pin mt tri tiờn tin th h ... ỏnh sỏng kh kin ng dng lm lp in cc dn pin mt tri CIGS Trờn c s ú, lun ca tụi trỡnh by v : Ch to v nghiờn cu vt liu ụxớt kim loi cú kớch thc nanomột s dng pin Mt tri nhm mc ớch: (1) gii thiu phng...
 • 23
 • 408
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng
... cỏc cu trỳc nano ZnO Chng Ch to v tớnh cht mng ZnO v ZnO pha cht Chng Ch to mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht Chng Mt vi kh nng ng dng ca mng mng v vt liu cu trỳc nano trờn c s oxit km Kt lun ... mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht v tớnh cht ca chỳng 4.1 Ch to ht nano ZnO v ZnO pha cht bng phng phỏp vi súng nh hng ca dung mụi lờn tớnh cht cu trỳc ca ht nano nh TEM ca cỏc ht nano ZnO ch ... thiờn in tr t i vo m ca cỏc mu dõy nano ZnO v nano ZnO Hỡnh 5.23 th thi gian ỏp ng ca cỏc mu (a) nano dõy (b) nano Hỡnh 5.21 cho thy rng in tr ca mng cha vt liu nano ca ZnO gim i ta tng m tng...
 • 23
 • 921
 • 1

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME-CLAY NANOCOMPOZIT ĐỂ CHẾ TẠO THANH CỐT NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME-CLAY NANOCOMPOZIT ĐỂ CHẾ TẠO THANH CỐT NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM
... VỀ KẾT CẤU NEO TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THANH CỐT NEO 1.1 NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM 1.1.1.Tình hình nghiên cứu sử dụng neo giới Neo có từ ... ứng vật liệu thay vật liệu thép làm cốt neo chống giữ công trình ngầm nói chung Song việc nghiên cứu ứng dụng vật liệu polyme-compozit nói chung, cốt neo polyme-compozit cốt sợi thuỷ tinh cốt neo ... chế tạo cốt neo chống giữ công trình ngầm hình thành xuất phát từ yêu cầu thực tế tiến khoa học giới Việt Nam Mục đích công tác nghiên cứu để tiếp cận công nghệ chế tạo ứng dụng hệ vật liệu polyme-clay...
 • 28
 • 260
 • 1

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME-CLAY NANOCOMPOZIT ĐỂ CHẾ TẠO THANH CỐT NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM pdf

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME-CLAY NANOCOMPOZIT ĐỂ CHẾ TẠO THANH CỐT NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM pdf
... VỀ KẾT CẤU NEO TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THANH CỐT NEO 1.1 NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM 1.1.1.Tình hình nghiên cứu sử dụng neo giới Neo có từ ... ứng vật liệu thay vật liệu thép làm cốt neo chống giữ công trình ngầm nói chung Song việc nghiên cứu ứng dụng vật liệu polyme-compozit nói chung, cốt neo polyme-compozit cốt sợi thuỷ tinh cốt neo ... chế tạo cốt neo chống giữ công trình ngầm hình thành xuất phát từ yêu cầu thực tế tiến khoa học giới Việt Nam Mục đích công tác nghiên cứu để tiếp cận công nghệ chế tạo ứng dụng hệ vật liệu polyme-clay...
 • 28
 • 246
 • 0

Nghiên cứu vật liệu compoisite chế tạo khuôn ép có độ bền cơ học cao tạo hình sản phẩm gốm, sứ dân dụng

Nghiên cứu vật liệu compoisite chế tạo khuôn ép có độ bền cơ học cao tạo hình sản phẩm gốm, sứ dân dụng
... ngắn gọn bê tong Vật liệu composite cốt hạt sợi Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu vật liệu composite chế tạo khuôn ép độ bền học cao tạo hình sản phẩm gốm, sứ dân dụng Đó vật liệu composite ... SÀNH SỨ THỦY TINH CN Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Đề tài: Nghiên cứu vật liệu composite chế tạo khuôn ép độ bền học cao tạo hình sản phẩm ... dụng Đó vật liệu composite khoáng chất thạch cao Đề tài Nghiên cứu vật liệu composite chế tạo khuôn ép độ bền học cao tạo hình sản phẩm gốm, sứ dân dụng đƣợc thực theo Hợp đồng Số 01.11.RD/HĐ-KHCN...
 • 45
 • 274
 • 0

Nghiên cứu vật liệu và thiết kế công nghệ đúc bằng phần mềm magma soft để chế tạo lá van chịu nhiệt trong công nghiệp sản xuất xi măng

Nghiên cứu vật liệu và thiết kế công nghệ đúc bằng phần mềm magma soft để chế tạo lá van chịu nhiệt trong công nghiệp sản xuất xi măng
... Nguyn Tin Trỡnh Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ Viện Công nghệ H Ni, 12-2010 LI M U Trong nhng nm gn õy, ... lỏ van iu khin lu lng c trỡnh by nh hỡnh 3.1 di õy 13 chép mẫu Tk phôi hàn Chuyển sang Phôi đúc Tk cN ĐúC mÔ PHỏNG magmasoft Hiệu chỉnh Tk cn Kết có Kết không Khuyết tật có Khuyết tật CHế TạO ... xi mng Bm Sn CHNG TNG QUAN 1.1 Kho sỏt nguyờn lý, iu kin lm vic ca lỏ van iu khin lu lng Lỏ van iu khin lu lng l chi tit thuc h thng dõy truyn sn xut xi mng ca Cụng ty c phn xi mng Bm Sn Lỏ van...
 • 52
 • 505
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat (EVA) và nanosilica luận án tiến sỹ

Chế tạo, nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat (EVA) và nanosilica luận án tiến sỹ
... THUT NHIấT I ********** ễ QUANG THM CHế TạO, NGHIÊN CứU TíNH CHấT HìNH THáI CấU TRúC CủA VậT LIệU COMPOZIT TRÊN CƠ Sở COPOLYME ETYLEN-VINYL AXETAT (eva) NANOSILICA LUN N TIấN SY HO HOC Chuyờn ... liờu nanocompozit EVA/silica co chõt lng cao, bờn thi tit, co thờ inh hng ng dng mụt sụ linh vc ky thuõt 3 CHNG TễNG QUAN 1.1 Copolyme etylen vinyl axetat (EVA) 1.1.1 Gii thiờu vờ EVA Copolyme ... polyme, võt liờu nanocompozit polyme/silica ó v ang thu hut s quan tõm nghiờn cu ca cỏc nh khoa hoc trờn th gii [50-52, 89-93, 101-103, 120-126] Copolyme etylen vinyl axetat (EVA) l sn phõm ng...
 • 168
 • 392
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylen vinyl axetat (EVA) và nanosilica) tóm tăt

Chế tạo, nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylen vinyl axetat (EVA) và nanosilica) tóm tăt
... liờu nanocompozit EVA/silica Vỡ võy, nghiờn cu sinh la chon v thc hiờn luõn ỏn vi ti: "Ch to, nghiờn cu tớnh cht v hinh thai cu trỳc ca vt liu compozit trờn c s copolyme etylen- vinyl axetat (EVA) ... liờu nanocompozit chng t ó co s hỡnh thnh liờn kt hydro gia cỏc ht silica v nờn EVA nh minh hoa trờn hỡnh 3.5a Nhóm vinyl axetat (VA) O O EVA CH3 O H O CH3 C O CH3 H C + O Nhóm vinyl axetat (VA) ... nghiờn cu cua cỏc nh khoa hoc trờn th gii vỡ nhiờu u iờm nụi bõt cua nanosilica Copolyme etylen vinyl axetat (EVA) l mụt cao su nhiờt co thờ ng dng nhiờu lnh vc Gn õy, nghiờn cu s dng nanosilica...
 • 29
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình nghiên cứu vật liệu zno trên thế giới và trong nướcchế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicanghiên cứu vật liệu chế tạo bê tông siêu nặngnghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu vật liệu tạo màng trên cơ sở chitin chitosannghiên cứu vật liệu polymernghiên cứu vật liệu tio2nghiên cứu vật liệu điệnviện nghiên cứu vật liệu xây dựng miền namviện nghiên cứu vật liệu xây dựngnghiên cứu vật liệu cháy rừngnghiên cứu vật liệu compositenghiên cứu vật liệu nanonghiên cứu vật liệu gốmnghiên cứu vật liệu từĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học