Nghiên cứu, tính toán sự cố bình điều áp lò phản ứng AP1000

Nghiên cứu, tính toán sự cố bình điều áp phản ứng AP1000

Nghiên cứu, tính toán sự cố bình điều áp lò phản ứng AP1000
... 10 1.2 Bình điều áp phản ứng AP000 1.2.1 Cấu tạo bình điều áp Bình điều áp phản ứng AP1000 phận hệ thống kiểm soát áp suất chất làm mát phản ứng Bình điều áp thùng hình trụ ứng có đầu ... ý nghiên cứu phù hợp Vì vậy, Luận văn đề xuất nghiên cứu bình điều áp cố bình điều áp xảy phản ứng AP1000 Sự cố đƣợc mô tính toán phần mềm RELAP5 – phần mềm đƣợc sử dụng tƣơng đối phổ cập tính ... điều áp phản ứng AP000 .11 1.2.1 Cấu tạo bình điều áp .11 1.2.2 Van an toàn bình điều áp 12 1.2.3 Hệ thống van giảm áp tự động ADS .13 1.2.4 Sự cố bình điều áp...
 • 69
 • 343
 • 1

Nghiên cứu tính toán thiết kế khuôn đúc áp lực cao chi tiết hợp kim nhôm sử dụng phần mềm solidworks procast

Nghiên cứu tính toán thiết kế khuôn đúc áp lực cao chi tiết hợp kim nhôm có sử dụng phần mềm solidworks procast
... trình thiết kế khuôn đúc áp lực Trong đó, sâu nghiên cứu b i toán dòng chảy kim loại, b i toán nhiệt, b i toán độ bền khuôn Nghiên cứu sử dụng phần mềm Solidworks v ProCAST, ứng dụng phần mềm mô ... loại kết tinh khuôn ta thu đợc vật đúc hình dáng kích thớc nh khuôn đúc đ thiết kế Đúc phơng pháp sau: đúc khuôn cát, đúc khuôn kim loại, đúc dới áp lực thấp, đúc dới áp lực cao, đúc li ... máy đúc áp lực cao (lòng khuôn nguội) * Đúc khuôn kim loại: Đúc khuôn kim loại l công nghệ sử dụng khuôn đúc l m thép gang, thay cho khuôn sử dụng vật liệu phi kim loại nh cát- đất sét * Đúc áp...
 • 107
 • 1,293
 • 6

Nghiên cứu về bình điều ápsự cố bình điều áp thể xảy ra đối với phản ứng AP1000

Nghiên cứu về bình điều áp và sự cố bình điều áp có thể xảy ra đối với lò phản ứng AP1000
... 1.4 1.2 Bình điều áp phản ứng AP000 1.2.1 Cấu tạo bình điều áp Bình điều áp phản ứng AP1000 phận hệ thống kiểm soát áp suất chất làm mát phản ứng Bình điều áp thùng hình trụ ứng đầu ... nhân AP1000 với ý nghĩa cụm từ phản ứng hạt nhân AP1000 CHƯƠNG LÒ PHẢN ỨNG AP1000, BÌNH ĐIỀU ÁP 1.1 Giới thiệu phản ứng AP1000 1.1.1 Giới thiệu chung phản ứng hạt nhân AP1000 công ... cầu phải ý nghiên cứu phù hợp Vì vậy, Luận văn đề xuất nghiên cứu bình điều áp cố bình điều áp xảy phản ứng AP1000 Sự cố mô tính toán phần mềm RELAP5 – phần mềm sử dụng tương đối phổ cập...
 • 64
 • 124
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu tính toán sử dụng bộ giảm dao động xoắn thuỷ lực trên hệ trục diêzen – chân vịt tàu thuỷ" ppt

Báo cáo khoa học:
... c Tính dao động xoắn hệ động - chân vịt giảm chấn tính theo hệ khối lợng có mômen quán tính Jxl, Jbd JCV có dao động điểm nút điểm nút nh hình - d Tính dao động xoắn hệ động - chân vịt giảm ... trình tính toán dao động phục vụ cho nghiên cứu sử dụng giảm dao động xoắn dạng ma sát ớt viii kết luận Lập trình tính toán dao động xoắn hệ theo sơ đồ chạy chơng trình đa hình 54 cho biết đợc hệ ... việc an toàn tốc độ vùng sử dụng vii Sơ đồ chạy chơng trình tính toán Sơ đồ chạy chơng trình tính toán dao động xoán hệ trục phục vụ cho nghiên cứu sử dụng giảm dao động xoắn dạng ma sát ớt đợc...
 • 10
 • 253
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÁC CHẾ PHÁ HOẠI TƯỜNG CHẮN LOẠI CỌC XI MĂNG - ĐẤT GIA CỐ HỐ ĐÀO SÂU

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÁC CƠ CHẾ PHÁ HOẠI TƯỜNG CHẮN LOẠI CỌC XI MĂNG - ĐẤT GIA CỐ HỐ ĐÀO SÂU
... tường cọc ximăng - đất có hệ giằng chống (hố đào sâu) 36 2.3.1 Mô hình tính toán tường cọc ximăng - đất loại neo đơn chống đơn 36 2.3.2 Mô hình tính toán tường cọc ximăng - đất loại chống nhiều ... Do chế làm việc loại tường chắn đất gia cố hố đào sâu nói chung tường cọc ximăng - đất nói riêng diễn biến phức tạp Chính vậy, vấn đề nghiên cứu tính toán chế phá hoại tường chắn loại cọc ximăng ... cọc ximăng - đất để gia cố hố đào sâu cần nghiên cứu, giải Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tìm hiểu nguyên nhân tính toán chế phá hoại tường chắn loại cọc ximăng - đất gia công hố đào sâu Sử dụng...
 • 168
 • 376
 • 2

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN SỰ XUẤT HIỆN DÒNG RIP VEN BỜ BẰNG MÔ HÌNH TOÁN SỐ

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN SỰ XUẤT HIỆN DÒNG RIP VEN BỜ BẰNG MÔ HÌNH TOÁN SỐ
... Từ hình 3.3 hình 3.4 nhận thấy kết tính toán dòng rip từ hình phù hợp, hình dạng vị trí xuất dòng rip từ hình hoàn toàn tương tự Từ khẳn định tính đắn hình HYDIST để ứng dụng tính toán ... Kết tính toán Kết tính toán xuất dòng rip trình bày hình 4.1, 4.2 cho khu vực Nhận thấy cấp độ gió xa lớn dòng rip xuất nhiều mạnh Kết luận Module tính ứng suất tán xạ sóng hình HYDIST tính toán ... tính toán tốt xuất dòng rip ảnh hưởng sóng gió Kết tính toán cho thấy sóng lớn, vận tốc gió cao vận tốc dòng rip mạnh số lượng dòng rip xuất tăng lên Có thể ứng dụng hình để tính toán cho vùng...
 • 11
 • 61
 • 0

Nghiên cứu tính toán tới hạn các thông số và phân bố công suất trong phản ứng PWR

 Nghiên cứu tính toán tới hạn các thông số và phân bố công suất trong lò phản ứng PWR
... thiết cho tính toán tới hạn, phân bố thông lƣợng, phân bố công suất phản ứng hạt nhân 33 CHƢƠNG 3: CẤU TRÚC VÙNG HOẠT LÒ PHẢN ỨNG TOMARI NUCLEAR POWER PLANT UNIT VÀ CÁC BÀI TOÁN MÔ PHỎNG ... nhiên nhân tạo Trong luận văn tốt nghiệp, xin trình bày nghiên cứu tính toán tới hạn thông số phân bố công suất phản ứng hạt nhân PWR cách sử dụng phƣơng pháp mô Monte-Carlo tính toán chƣơng ... trình mô tả tính toán tới hạn thông số thông lƣợng, công suất cho phản ứng hạt nhân Phiên phiên MCNP 5.0 đƣợc mắt năm 2003 công cụ tƣơng đối mạnh để tính toán tới hạn cho phản ứng NỘI DUNG...
 • 78
 • 582
 • 2

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế anten vi dải cho các ứng dụng wifi

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế anten vi dải cho các ứng dụng wifi
... các dải tần 2.4 Ghz 5.2 Ghz Với yêu cầu thực tế trên, em chọn đề tài Nghiên cứu, tính toán, thiết kế anten vi dải cho ứng dụng wifi Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế mô phỏng anten ứng dụng ... loại anten vi dải thông dụng Chúng ta thiết kế anten vi dải với nhiều hình dạng các hướng 1.2.2 khác Có bốn loại anten vi dải là: anten patch vi dải, anten vi 1.2.2.1 dải chạy sóng, anten vi dải ... đường truyền vi dải 47 51 Hình 4.3 Hình dạng anten vi dải ứng dụng cho Wifi 48 52 Hình 4.4 Hệ số S11 anten ng dụng cho Wifi 49 53 Hình 4.5 Hệ số sóng ứng điện ápcủa anten ứng dụng cho Wif 50...
 • 60
 • 502
 • 9

Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt phản ứng hạt nhân

Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt lò phản ứng hạt nhân
... NGHIÊN CỨU HIỆNkết TƢỢNG CHUYỂN PHAtrình TRONG VÙNG Các số liệu, luận nghiên cứu đƣợc bày luậnHOẠT văn PHẢN ỨNG trung thực chƣa đƣợcLÒ công bố dƣới hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu ... ĐTĐL.2011-G/82) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá so sánh hệ thống công nghệ nhà máy điện hạt nhân dùng VVER-1000 loại AES-91, AES92 AES-2006‖, đồng nghiệp Hoàng Tân Hƣng, Trung tâm An toàn hạt nhân, ... Trung tâm Năng lƣợng hạt nhân, Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân, Viện đào tạo...
 • 116
 • 196
 • 0

Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt phản ứng hạt nhân (TT)

Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt lò phản ứng hạt nhân (TT)
... pha cao vùng sôi bão hòa, kết tính toán hệ số pha CTF CFX sử dụng làm biên biên kết thực tế Kết luận Như đề cập chương một, đối tượng luận văn khảo sát hệ số pha kênh nóng vùng hoạt phản ứng ... thực nghiệm điều kiện tương tự phản ứng nước áp lực (PWR) để kiểm chứng hiệu chỉnh mô hình CFD Dựa nghiên cứu luận án đề xuất số vấn đề cho nghiên cứu Nghiên cứu cải tiến mô hình sôi tường ... biên để dự đoán hệ số pha vùng hoạt 5.2 Đề xuất nghiên cứu Áp dụng chương trình dạng CFD để khảo sát hệ số pha vùng hoạt đến thách thức Điều xuất phát từ tính phức tạp tượng liên quan đến sôi...
 • 22
 • 193
 • 0

Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt phản ứng

Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt lò phản ứng
... công trình nghiên cứu thân hướng dẫn tập thể giáo viên hướng dẫn Các kết nêu luận án trung thực, không chép công trình chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2016 NGHIÊN CỨU SINH ... đề tài độc lập cấp nhà nước (mã số ĐTĐL.2011-G/82) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá so sánh hệ thống công nghệ nhà máy điện hạt nhân dùng VVER-1000 loại AES-91, AES- 92 AES-2006”, đồng nghiệp ... Hà Nội cử đào tạo tạo điều kiện thuận lợi trình thực luận án Hà nội ngày 27/4/2016 Nghiên cứu sinh STUDY ON PHASE CHANGE IN THE CORE OF NUCLEAR REACTOR Hoàng Minh Giang Abbreviations and Nomenclature...
 • 113
 • 354
 • 0

Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt phản ứng (TT)

Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt lò phản ứng (TT)
... pha cao vùng sôi bão hòa, kết tính toán hệ số pha CTF CFX sử dụng làm biên biên kết thực tế Kết luận Như đề cập chương một, đối tượng luận văn khảo sát hệ số pha kênh nóng vùng hoạt phản ứng ... thực nghiệm điều kiện tương tự phản ứng nước áp lực (PWR) để kiểm chứng hiệu chỉnh mô hình CFD Dựa nghiên cứu luận án đề xuất số vấn đề cho nghiên cứu Nghiên cứu cải tiến mô hình sôi tường ... số ĐTĐL.2011-G/82), nội dung nghiên cứucủa luận án đặt dự đoán hệ số pha kênh nóng vùng hoạt phản ứng VVER-1000/V392 sử dụng phương pháp tiếp cận ước lượng tốt Trong trường hợp chương trình...
 • 23
 • 268
 • 0

Nghiên cứu tính toán lực cắt đất và biện pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi

Nghiên cứu tính toán lực cắt đất và biện pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi
... Phần II: nghiên cứu tính toán lực cắt đất gầu khoan thi công cọc khoan nhồi - Khi thi công khoan cọc nhồi gầu khoan gặp dạng đất đá khác Mỗi loại đất có trạng thái khác trình khoan lực cản ... lên gầu khoan khác Lực cắt phá vỡ đất gầu phụ thuộc vào loại đất ta khoan tìm phơng pháp để tính lực cắt đất phù hợp để từ đa đợc mô men xoắn cần thi t Kelly lựa chọn công suất động thủy lực dẫn ... Kelly hợp - Cắt vỡ đất bớc chủ yếu khâu làm đất Mỗi loại thi t bị thực công việc với phơng pháp khác nhau, nhng yêu cầu phải cắt đợc đất Khái niệm lực cắt đất - xét trình cắt để phá vỡ đất, ta...
 • 75
 • 715
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 4 phân tích sự cố sb loca của lò phản ứng nước áp lực zion của mỹ bằng chương trình relap5nghiên cứu tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải khu du lịch hoàng gia thành phố phan thiết tỉnh bình thuận công suất 60m3 ngày đêmnghiên cứu tình hình kê đơn thuốc điều trị ngoại trú hiểu biết và thực hành của bệnh nhân về việc sử dụng thuốc theo đơn tại bệnh viện huyện phong điềnnghiên cứu tính toán lướinghiên cứu tính toán kết cấunghiên cứu tính toán thủy lựcnghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinhnghiên cứu tình hình sử dụng thuốctính toán sự cố hệ thốngnghiên cứu tính toán tường tầng hầm trong giai đoạn thi côngtrang thiết bị tàu sanfilice trọng tải 34 000t đi sâu nghiên cứu trạm phát sự cốtrang thiết bị điện tàu 53000t đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát điệntrang thiết bị điện tàu 34000t đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát điện bằng phương pháp bảng tảinghiên cứu tính toán song song và ứng dụng vào hệ thống tính cước data 3gnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây