Nghiên cứu xác định đồng sở chỉ và ứng dụng cho tiếng việt

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợ

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn lợ
... c a ủ ti 2 T NG QUAN TI LI U 2.1 C u t o c quan sinh d c v m t s ủ c ủi m sinh sinh d c c a l n nỏi 2.1.1 C u t o c quan sinh d c c a l n nỏi 2.1.2 M t s ủ c ủi m sinh sinh d c c a l n ... ng g p c quan sinh d c l n nỏi 2.3.1 B nh c quan sinh d c cỏi M t gia sỳc cỏi ủ c ủỏnh giỏ cú kh nng sinh s n t t thỡ c quan sinh d c ph i nguyờn v n v bỡnh th ng Khi m t b ph n c quan sinh d c ... t o c quan sinh d c c a l n nỏi trỡ, phỏt tri n v b o t n nũi gi ng c a loi l n thỡ ch c nng sinh s n c a l n nỏi ủúng vai trũ vụ cựng quan tr ng Th c hi n ch c nng sinh s n l c quan sinh d...
 • 73
 • 677
 • 6

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nội

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nội
... đa số liệu cụ thể v xác tiêu sinh sản v bệnh thờng gặp đ n hơu Vì tiến h nh đề t i 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2.1 Xác định số tiêu sinh sản đ n hơu nuôi vờn thú H Nội 1.2.2 Xác định đợc số bệnh ... tợng, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 35 3.1 Đối tợng nghiên cứu 35 3.2 Nội dung nghiên cứu 35 3.2.1 Xác định số tiêu sinh sản 35 3.2.2 Một số bệnh thờng gặp đ n hơu 35 3.3 Phơng pháp nghiên cứu ... 34 Đối tợng, nội dung phơng pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu đề t i l hơu nuôi vờn thú H Nội 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Xác định số tiêu sinh sản 3.2.1.1 Tuổi...
 • 75
 • 281
 • 0

Nghiên cứu xác định một số giống mật độ thích hợp cho đậu tương vụ đông,xuân trên đất đồi thấp vùng chương mỹ hà nội

Nghiên cứu xác định một số giống và mật độ thích hợp cho đậu tương vụ đông,xuân trên đất đồi thấp vùng chương mỹ hà nội
... Nội, l sở để xây dựng giống đậu tơng phù hợp với cấu giống đậu tơng huyện - Xác định đợc mật độ hợp cho số giống đậu tơng điều kiện vụ xuân đất đồi thấp vùng Chơng Mỹ h Nội - Kết nghiên cứu ... mật độ thích hợp cho đậu tơng vụ đông, xuân đất đồi thấp vùng Chơng Mỹ H Nội 1.2 Mục đích v yêu cầu đề t i 1.2.1 mục đích - Xác định đợc số giống đậu tơng tốt tiềm năng suất cao thích hợp cho vùng ... cho vùng đồi thấp Chơng Mỹ H Nội Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s nụng nghi p - Xác định mật độ thích hợp với số giống đậu tơng điều kiện vụ xuân vùng đồi thấp Chơng Mỹ H Nội 1.2.2...
 • 139
 • 397
 • 1

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên bò sinh sản nuôi tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên bò sinh sản nuôi tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n, b nh quan sinh d c th nghi m ñi u tr b nh viêm t cung sinh s n nuôi t i huy n L p Th ch, t nh Vĩnh Phúc 1.2 M c ñích nghiên ... thư ng g p quan sinh d c sinh s n nuôi t i huy n L p Th ch, t nh Vĩnh Phúc 50 4.2.1 T l m c b nh quan sinh d c 50 4.2.2 T l b nh b ph n quan sinh d c 51 4.3 K t qu xác ñ nh thành ... u ñ tài - Xác ñ nh ñư c m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn n i nuôi t i m t s ñ a phương thu c huy n L p Th ch, t nh Vĩnh Phúc - Xác ñ nh ñư c b nh thư ng g p quan sinh d c ñàn n i nuôi t i...
 • 80
 • 651
 • 0

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh sản bệnh ở lợn rừng nuôi trong nông hộ tại tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh sản và bệnh ở lợn rừng nuôi trong nông hộ tại tỉnh quảng ninh
... Qu ng Ninh, làm s cho công tác phòng tr b nh cho l n r ng Chúng ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu lâm sàng, sinh s n b nh l n r ng nuôi nông h t i t nh Qu ng Ninh ... hi u th c tr ng chăn nuôi l n r ng hi u qu chăn nuôi l n r ng t i t nh Qu ng Ninh - Xác ñ nh m t s ch tiêu sinh lý, sinh s n c a l n r ng nuôi nông h t i t nh Qu ng Ninh - Xác ñ nh m t s b nh ... ñang nuôi nông h t i t nh Qu ng Ninh 3.2.2 Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh lý Ki m tra v nhi t ñ Ki m tra v t n s hô h p Ki m tra tim m ch 3.2.3 Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh...
 • 71
 • 557
 • 0

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh sản khoa thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn bò sữa thuộc địa bàn ba vì, thành phố hà nội

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh sản khoa và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn bò sữa thuộc địa bàn ba vì, thành phố hà nội
... c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n, b nh s n khoa th nghi m ñi u tr b nh viêm t cung ñàn s a thu c ñ a bàn Ba Vì, TP N i” 1.2 M c ñích nghiên c u c a ñ tài - Xác ñ nh m t s ch tiêu sinh ... xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n 4.1.1 Tu i thành th c v tính Chúng ñã ti n hành nghiên c u xác ñ nh tu i thành th c v tính 833 s a sinh s n ñang ñư c nuôi t i ñ a phương ñ a bàn huy n Ba ... d ch viêm t cung 3.2.1.3 Th nghi m m t s phác ñ ñi u tr b nh viêm t cung 3.3 Phương pháp nghiên c u: 3.3.1 Xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n - ð kh o sát xác ñ nh ch tiêu sinh s n ñàn thu...
 • 89
 • 497
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản bệnh thường gặp trên lợn rừng trong điều kiện nuôi nhốt tại ba vì hà nội

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên lợn rừng trong điều kiện nuôi nhốt tại ba vì  hà nội
... nh luận văn Tôi xin chân th nh cám ơn L nh đạo Trung tâm Nghiên cứu Bò v Đồng cỏ Ba đ tạo điều kiện cho đợc thực đề t i Tôi xin chân th nh cám ơn Th.S Tăng Xuân Lu Phó giám đốc Trung tâm Nghiên ... ơn Th.S Tăng Xuân Lu Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bò v Đồng cỏ Ba chủ trang trại lợn rừng huyện Ba Vì, đ hớng dẫn, giúp đỡ v tạo điều kiện tốt cho thực đề t i Nhân dịp n y xin b y tỏ lòng ... sắc đến gia đình, ngời thân, bạn bè, ngời tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu nh ho n th nh luận văn n y Tác giả luận văn Phùng Quang Trờng Tr ng i h c Nụng nghi...
 • 93
 • 503
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh sản khoa thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn bò sữa nuôi tại một số địa phương thuộc tỉnh nghệ an

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh sản khoa và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung trên đàn bò sữa nuôi tại một số địa phương thuộc tỉnh nghệ an
... 1.2 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài - Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn s a nuôi t i m t s ñ a phương thu c t nh Ngh An - Xác ñ nh ñư c b nh thư ng g p quan sinh d c ñàn s a ... thành t u khoa h c k t h p v i công trình nghiên c u c a ñã chia b nh viêm t cung làm th : viêm n i m c t cung, viêm t cung viêm tương m c t cung - Viêm n i m c t cung: Viêm n i m c t cung s nhi ... Prostaglandin (PGF2α) sinh s n quan sinh d c 16 gia súc 29 ð I TƯ NG, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 32 3.1 ð i tư ng, ñ a ñi m th i gian nghiên c u 32 3.2 N i dung phương pháp nghiên c...
 • 89
 • 531
 • 1

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nội

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nội
... đa số liệu cụ thể v xác tiêu sinh sản v bệnh thờng gặp đ n hơu Vì tiến h nh đề t i 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2.1 Xác định số tiêu sinh sản đ n hơu nuôi vờn thú H Nội 1.2.2 Xác định đợc số bệnh ... tợng, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 35 3.1 Đối tợng nghiên cứu 35 3.2 Nội dung nghiên cứu 35 3.2.1 Xác định số tiêu sinh sản 35 3.2.2 Một số bệnh thờng gặp đ n hơu 35 3.3 Phơng pháp nghiên cứu ... 34 Đối tợng, nội dung phơng pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu đề t i l hơu nuôi vờn thú H Nội 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Xác định số tiêu sinh sản 3.2.1.1 Tuổi...
 • 75
 • 386
 • 3

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng nuôi theo mô hình trang trại tại tỉnh quảng ninh

Luận văn nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng nuôi theo mô hình trang trại tại tỉnh quảng ninh
... v sinh sinh s n l n r ng kh thích nghi c a chúng ñi u ki n nuôi bán hoang dã th c hi n ñ tài: Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n b nh thư ng g p ñàn l n r ng nuôi theo hình trang ... tùy vào m c ñích nghiên c u, lĩnh v c nghiên c u mà có th l a ch n ch tiêu khác Hi n nghiên c u thư ng dùng hai nhóm ch tiêu ñó là: nhóm ch tiêu v ñ c ñi m sinh sinh d c nhóm ch tiêu v su t sinh ... theo hàng chéo, hư ng quay v âm v t 2.2.6 Âm môn (Vulva) Âm h hay g i âm môn, n m phía dư i h u môn ngăn cách v i b i vùng h i âm Bên có hai môi dính v i mép mép dư i g i môi âm môn, môi âm môn...
 • 98
 • 479
 • 0

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN ĐÀN LỢN RỪNG NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM" pdf

BÁO CÁO
... tài: "Nghiên cứu xác định số tiêu sinh sản bệnh thường gặp đàn lợn rừng nuôi số tỉnh miền Bắc Việt Nam" II ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Lợn rừng nhập ... thường tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa đạt 100%, trừ vài trường hợp nái mẹ đẻ lần đầu cắn ăn con, không nuôi 3.5 Kết theo dõi số bệnh thường gặp đàn lợn Trong trình theo dõi bệnh thường gặp đàn lợn ... gặp đàn lợn rừng ( 360 con) nuôi số trang trại , thấy kết sau (bảng 5): Bảng5 Một số bệnh thường gặp đàn lợn Tên bệnh Số lợn theo dõi Tiêu chảy Viêm đường hô hấp Bệnh khác 360 360 360 Số mắc (con)...
 • 6
 • 386
 • 2

nghiên cứu, xác định một số giống loại phân bón lá thích hợp cho đậu tương vụ đông vùng đất huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu, xác định một số giống và loại phân bón lá thích hợp cho đậu tương vụ đông vùng đất huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
... Vĩnh Phúc, bổ sung vào giống đậu tương để đưa vào cấu giống đậu tương huyện - Xác định dạng phân bón hợp cho giống đậu tương ĐT26 vụ Đông huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Kết nghiên cứu đề tài góp ... lượng đậu tương toàn huyện chưa đồng ổn định Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu, xác định số giống loại phân bón thích hợp cho đậu tương vụ Đông vùng đất huyện Yên ... Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích - Xác định số giống đậu tương tốt, suất cao, thích hợp với điều kiện vụ Đông huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc - Xác định...
 • 86
 • 331
 • 0

Nghiên cứu xác định một số giống mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ thu đông tại huyện bát xát tỉnh lào cai

Nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ thu đông tại huyện bát xát tỉnh lào cai
... ñ tr ng thích h p cho ñ u tương v thu ñông t i huy n Bát Xát – t nh Lào Cai M c ñích yêu c u c a ñ tài 2.1 M c ñích Xác ñ nh v gi ng m t ñ gieo tr ng thích h p cho su t cao, phù h p v thu ñông ... c ñ xác ñ nh gi ng ñ u tương m t ñ gieo tr ng thích h p cho vùng ñ t bãi t i huy n Bát Xát – t nh Lào Cai - Góp ph n b sung thông tin tài li u nghiên c u ñ u tương v thu ñông vùng ñ t bãi thu ... bình năm (2007 - 2012) huy n Bát Xát – t nh Lào Cai 25 1.6 Hi n tr ng s d ng ñ t nông nghi p huy n Bát Xát - Lào Cai 27 1.7 Di n tích, su t, s n lư ng ñ u tương c a Bát Xát 28 3.1 ð c ñi m sinh trư...
 • 112
 • 260
 • 0

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản bệnh sản khoa trên đàn bò sữa nuôi tại khu vực ba vì TP hà nội

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh sản khoa trên đàn bò sữa nuôi tại khu vực ba vì TP hà nội
... nuôi, phát tri n kinh t cho bà nông dân Chúng ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n b nh s n khoa ñàn s a nuôi t i khu v c Ba TP N i” 1.2 M c ñích nghiên ... qu nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n 4.2.1 Tu i thành th c v tính Chúng ñã ti n hành nghiên c u xác ñ nh tu i thành th c v tính ñàn s a sinh s n ñang ñư c nuôi t i m t s TP. ... a huy n Ba 29 4.1.2 ði u ki n xã h i c a huy n Ba 30 4.1.3 Cơ c u kh sinh s n c a ñàn s a Ba 30 4.2 K t qu nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n 32...
 • 73
 • 185
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ GIỐNG LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG TẠI HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ GIỐNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG TẠI HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ
... N I BAN QU N LÝ ðÀO T O NGÔ QUANG CHÍNH NGHIÊN C U XÁC ð NH M T S GI NG VÀ LI U LƯ NG PHÂN BÓN THÍCH H P CHO ð U TƯƠNG V ðÔNG T I HUY N PHÙ NINH, T NH PHÚ TH Chuyên ngành : KHOA H C CÂY TR NG ... ñ u tương, xác ñ nh lư ng phân bón h p lý cho t ng gi ng t ng th i v c th r t c n thi t ð gi i quy t v n ñ ti n hành nghiên c u ñ tài: "Nghiên c u xác ñ nh m t s gi ng li u lư ng phân bón thích ... nghiên c u bón phân h u phân h u vi sinh nói riêng cho ñ u tương ñư c th c hi n Tác gi Lưu Th Xuy n (2012) [42], nghiên c u gi ng ñ u tương 99084-A28 v xuân Thái Nguyên cho th y: lư ng phân bón...
 • 101
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định đồng thời lượng vết indi in cadimi cd và chì pb bằng phương pháp von ampe hòa tan anôt với lớp màng bitmút trên điện cực paste nano cacbonnghiên cứu xác định một số thông số tối ưu cho máy thái cây ngô mtc – 12 làm thức ăn chăn nuôi phục vụ nội tiêu và xuất khẩunghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộinghiên cứu xác định một số yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh bhyt tại trạm y tế xãkết quả nghiên cứu xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp tính dựa trên sai số tương đối của phép đo quangnghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượngnghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp vonampe hòa tannghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộnghiên cứu xác định chế độ phân bón thích hợp cho cây dâu dùng cho nuôi tằm giống và tằn kén ươm nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu trên sông hồngkết quả nghiên cứu xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp lọc kalmannghiên cứu xác định nhóm hoạt chất có tác dụng gây hạ đường máu trên thỏ đái tháo đường thực nghiệm trong quả cây mướp đắngtrên thế giới có một số các dự án nghiên cứu về cảm quan máy tính và ứng dụng trong công nghệ kĩ thuậtnghiên cứu linux trên hệ thống nhúng và ứng dụngnghiên cứu mã hóa dựa trên ibe và ứng dụng bảo mật quản lý đề thi trong trường đại học văn hóa thể thao và du lịch thanh hóabai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3GIAO TRINH ky thuat dienBai giang dien tu mon ky thuat dienCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtTUẦN HOÀN và cân BẰNG nội môiSINH sản ở THỰC vậtđại cương về tâm lý học và tâm lý y họcCông nghệ sản xuất bánh gạovật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmKỹ thuật tách chiết nucleic acidbài báo cáo về dầu dừalời giải bài tập phân tích thiết kế hệ thốngTổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử benzamiđin thiosemicacbazon ba càngHiểu thế nào về một bài trình bày hiệu quảChủ nghĩa cổ điển classicismtài liệu an toàn điệnđảm bảo đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tưCÀI đặt và cấu HÌNH ALT n MDAEMON SERVERthực hành assemblyPhân tích các hình thức hành nghề của Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành