Nghiên cứu ứng dụng mô hình basins phục vụ quản lý chất lượng nước lưu vực sông nhuệ đáy

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ỨNG DỤNG HÌNH NAM KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ-ĐÁY " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... dụng nước vào mùa tương đối cao có khoảng 15-25% lượng nước năm b Chất lượng nước Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nước lưu vực sông Nhuệ-Đáy ngày trở nên trầm trọng: Nước sông bị ảnh hưởng lớn nước ... cho lưu vực sông Nhuệ-Đáy Để đánh giá đầy đủ diễn biến theo thời gian không gian tài nguyên nước sông lưu vực, trước hết cần khôi phục lại trình dòng chảy sông thiếu hoàn toàn tài liệu đo lưu ... tài nguyên nước lưu vực, cần tiến hành nghiên cứu đặc điểm mưa dòng chảy lưu vực Do đó, hình Nam thực trình khôi phục số liệu dòng chảy từ số liệu mưa Kết 3.1 Tính toán chuẩn mưa năm cho lưu...
 • 8
 • 280
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình toán và GIS đánh giá chất lượng nước sông vàm cỏ phục vụ công tác quản môi trường huyện Cần Đước, tỉnh Lonh An

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán và GIS đánh giá chất lượng nước sông vàm cỏ phục vụ công tác quản lý môi trường huyện Cần Đước, tỉnh Lonh An
... khổ toán bảo vệ môi trường phát triển bền vững sông Vàm Cỏ Trước tình hình đề tài Nghiên cứu ứng dụng hình toán GIS đánh giá chất lượng nước sông Vàm Cỏ phục vụ công tác quản môi trường Huyện ... môi trường liệu môi trường để nâng cao hiệu quản môi trường Sản phẩm tạo ứng dụng thực tế, giúp quan quản môi trường Huyện Cần Đước kiểm soát, đánh giá dự báo mức độ ô nhiễm nước Sông Vàm ... Huyện Cần Đước – tỉnh Long An đưa nhằm ứng dụng phương pháp tích hợp hình, GIS vào sở liệu (CSDL) môi trường phục vụ công tác quản môi trường việc đánh giá dự báo ô nhiễm nước sông thời gian...
 • 204
 • 209
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình wrf phục vụ dự báo thời tiết và bão ở việt nam

Nghiên cứu ứng dụng mô hình wrf phục vụ dự báo thời tiết và bão ở việt nam
... WRF phục vụ dự báo thời tiết bão Việt Nam Mục đích đề tài: - Ứng dụng sơ đồ đồng hóa số liệu 3DVAR kỹ thuật miền tính lồng ghép di động cho hình WRF phục vụ dự báo thời tiết bão đến hạn dự báo ... - Nghiên cứu ứng dụng sơ đồ đồng hóa số liệu 3DVAR cho hình WRF dự báo thời tiết bão - Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật miền tính lồng ghép di động cho hình WRF phù hợp với di chuyển tâm bão ... mục đích dự báo cường độ quỹ đạo bão; - Các phần mền khai thác sản phẩm hình WRF dự báo thời tiết, bão dự báo tổ hợp; - Báo cáo đánh giá chất lượng sản phẩm dự báo hình WRF; - Báo cáo tổng...
 • 148
 • 560
 • 2

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HÌNH TOÁN MIKE 11 TÍNH TOÁN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ - SÔNG ĐÁY

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH TOÁN MIKE 11 TÍNH TOÁN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ - SÔNG ĐÁY
... 0.0 1 1- 1 2-1 999 0.0 21 -1 1- 1999 1 1- 1 2-1 999 3 1-1 2-1 999 2 0-1 -2 000 9-2 -2 000 2 9-2 -2 000 2 0-3 -2 000 9-4 -2 000 2 9-4 -2 000 3 1-1 2-1 999 2 0-1 -2 000 9-2 -2 000 2 9-2 -2 000 2 0-3 -2 000 9-4 -2 000 2 9-4 -2 000 1 9-5 -2 000 Hình ... 0.5 0.0 0.0 21 -1 1- 1998 1 1- 1 2-1 998 3 1-1 2-1 998 2 0-1 -1 999 9-2 -1 999 1-3 -1 999 2 1-3 -1 999 1 0-4 -1 999 3 0-4 -1 999 1 1- 1 2-1 998 2 0-5 -1 999 3 1-1 2-1 998 2 0-1 -1 999 9-2 -1 999 1-3 -1 999 2 1-3 -1 999 1 0-4 -1 999 Hình So sánh ... toán lan truyền chất thông thường Nghiên cứu áp dụng hình MIKE 11 tính toán chất lượng nước sông Nhuệ sông Đáy a Số liệu đầu vào phục vụ cho hình thuỷ lực chất lượng nước Một mục tiêu nghiên...
 • 10
 • 371
 • 0

Nghiên cứu đo lường mức độ sẵn lòng chi trả của người dân cho việc cải thiện chất lượng nước lưu vực sông nhuệ đáy (đoạn chảy qua tỉnh hà nam)

Nghiên cứu đo lường mức độ sẵn lòng chi trả của người dân cho việc cải thiện chất lượng nước lưu vực sông nhuệ  đáy (đoạn chảy qua tỉnh hà nam)
... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận : Nghiên cứu đo lường mức độ sẵn lòng chi trả người dân cho việc cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy (đo n chảy qua tỉnh Nam) Là kết nghiên cứu ... cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy (đo n chảy qua tỉnh Nam) Đối với hộ gia đình sẵn sàng chi trả cho việc cải thiệncải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy, nghiên cứu ... việc cải thiện nguồn nước lưu vực Xuất phát từ lý đó, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đo lường mức độ sẵn lòng chi trả người dân cho việc cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy (đo n chảy...
 • 60
 • 700
 • 1

THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP nghiên cứu đo lường mức độ sẵn lòng chi trả của người dân cho việc cải thiện chất lượng nước lưu vực sông nhuệ đáy (đoạn chảy qua tỉnh hà nam)

THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP nghiên cứu đo lường mức độ sẵn lòng chi trả của người dân cho việc cải thiện chất lượng nước lưu vực sông nhuệ  đáy (đoạn chảy qua tỉnh hà nam)
... hợp Mức giá hộ gia đình sẵn sàng chi trả cho việc cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy (đo n chảy qua tỉnh Nam) Bảng 4: Mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện chất lượng nước lưu vực ... thiện chất lượng nước LVS Nhuệ - Đáy (đo n chảy qua tỉnh Nam) Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá mức sẵn lòng chi trả (WTP) người dân cho việc cải thiện chất lượng môi trường sông Nhuệ -Đáy (đo n ... công nghiệp; nông nghiệp; dịch vụ;…sự đổ thải từ Nội - Có nhiều phương thức nguồn vồn để cải thiện chất lượng nước LVS Nghiên cứu đo lường mức độ mức sẵn lòng chi trả người dân cho việc cải thiện...
 • 28
 • 584
 • 0

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và tình hình quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nội

luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và tình hình quản lý môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà Nội
... thải làng nghề, nước thải y tế 3.2.3 Tình hình quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Tình hình quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy trước có ... vực sông Nhuệ - sông Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước ... trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Hà...
 • 83
 • 396
 • 2

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và TÌNH HÌNH QUẢN môi TRƯỜNG nước lưu vực SÔNG NHUỆ đáy đoạn CHẢY QUA địa PHẬN hà nội

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và TÌNH HÌNH QUẢN lý môi TRƯỜNG nước lưu vực SÔNG NHUỆ  đáy đoạn CHẢY QUA địa PHẬN hà nội
... thải làng nghề, nước thải y tế 3.2.3 Tình hình quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Tình hình quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy trước có ... trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu công tác quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận ... vực sông Nhuệ - sông Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội - Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận Nội: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước...
 • 83
 • 143
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
... 431 sông Thương 138 254 Cầu Sơn 430 656 trường hợp Sử dụng hệ thống khu phân chậm 254 sông Cầu 139 145 461 253 253 Thác Huống 655 sơ đồ tính toán thuỷ lực Hệ thống sông Hồng - Thái bình Hình ... 343 510 494 342 352 Bến Bình 606 509 sông Gùa 250 384 sông Hoàng Long 489 490 491 492 493 249 251 Ba Thá 290 292 294 602 603 604 605 sông Văn úc 381 250 Bá Nha 67 sông Thái Bình 410 385 248 488 ... 26 137 133 Phú Cường 426 Hát Môn Hạ 19 20 698 756 702 sông Cà Lồ 709 710 áy 703 Cống Vân Cốc 65 171 sông Hồng 20 22 23 24 25 Đ ó 757 Ph ong ao Ph Hát Môn Thượng sông Thao 170 19 C 76 g sôn Lập...
 • 124
 • 367
 • 0

luận văn nghiên cứu, ứng dụng hình kết noois marine và i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình

luận văn nghiên cứu, ứng dụng mô hình kết noois marine và i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình
... KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT NỐI MARINE VÀ IMECH1D ĐỂ DỰ BÁO LƯU LƯỢNG VÀO HỒ HÒA BÌNH 56 6.1 Kết kiểm tra toán mẫu cho 10 lưu vực phận: 56 6.2 Sử dụng hình kết nối Marine- IMech1D để dự ... thác hình thủy lực chiều IMech1D Chương 4: Kết nối hình thủy văn Marine với hình thủy lực chiều IMech1D thành hình thống Ứng dụng hình cho lưu vực sông Đà để dự báo lưu lượng vào hồ ... cuối hình thủy văn Marine hình thủy lực IMech1D lựa chọn để phát triển kết nối thành hình kết nối Marine IMech1D phục vụ toán dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình Trên sở nội dung luận văn bao...
 • 90
 • 631
 • 3

Luận văn thạc sĩ " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH " potx

Luận văn thạc sĩ
... 343 510 494 342 352 Bến Bình 606 509 sông Gùa 250 384 sông Hoàng Long 489 490 491 492 493 249 251 Ba Thá 290 292 294 602 603 604 605 sông Văn úc 381 250 Bá Nha 67 sông Thái Bình 410 385 248 488 ... 431 sông Thương 138 254 Cầu Sơn 430 656 trường hợp Sử dụng hệ thống khu phân chậm 254 sông Cầu 139 145 461 253 253 Thác Huống 655 sơ đồ tính toán thuỷ lực Hệ thống sông Hồng - Thái bình Hình ... Cường 426 Hát Môn Hạ 19 20 698 756 702 sông Cà Lồ 709 710 áy 703 Cống Vân Cốc 65 171 sông Hồng 20 22 23 24 25 Đ ó 757 Ph ong ao Ph Hát Môn Thượng sông Thao 170 19 C 76 g sôn Lập Thạch 699 257...
 • 124
 • 396
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình mike từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng - Thái Bình

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mike từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng - Thái Bình
... 431 sông Thương 138 254 Cầu Sơn 430 656 trường hợp Sử dụng hệ thống khu phân chậm 254 sông Cầu 139 145 461 253 253 Thác Huống 655 sơ đồ tính toán thuỷ lực Hệ thống sông Hồng - Thái bình Hình ... n-1 n-1 n n-1 n Hỡnh Ma trn nhỏnh trc kh 23 n n-1 n-1 n Bng phng phỏp kh chn ta chuyn ma trn thnh ma trn a1 a2 a3 a4 an-2 an-1 an b1 b2 b3 b4 bn-2 bn-1 bn 1 1 c1 c2 c3 c4 cn-2 cn-1 cn Hỡnh ... cỏch dựng thut toỏn kh chun Tuy nhiờn MIKE- 11 cú th x lý nhiu nhỏnh nờn ta phi ỏp dng mt phng phỏp khỏc gii thớch ny, cỏc phng trỡnh trờn s c trỡnh by ma trn Hỡnh 1 2 3 4 n-1 n-1 n-1 n-1 n-1...
 • 124
 • 184
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình toán thủy văn diễn toán dòng chảy trên hệ thống sông Sê San

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thủy văn diễn toán dòng chảy trên hệ thống sông Sê San
... um că m San 215 205 330 1348 ực uv Yali Sông n Sa Th- ợ ng KonTum Sa n 3A 1170.0 sơ đồ bậc tha ng thủy điện sông sa n PLEIKU San ng Sô Pleikrông 575.0 Yali Sa n 3A Sa n 215.0 ... in V trớ Tuyn Trm Thy Kon Tum Pleikrụng Yali Sờ San Sờ San 3A Sờ San Sờ San 4A H Sờ San 1/Sờ San (Tuyn 1) H Sờ San 1/Sờ San (Tuyn 2) H Sờ San 1/Sờ San (Tuyn 3) Mt li sụng (km/km2) 123.4 119.8 ... bậc tha ng thủy điện sông sa n MNDBT m Công trì nh TT MNC m Nlm MW Eo GWh 944.5 ầy Sa T h Sông San 220 550 110 695 Yali 515 490 720 3650 San 305 304 273 1127 Sa n 3A 239 239 100 478.2...
 • 103
 • 266
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông hương tỉnh thừa thiên huếnghien cuu ung dung mo hinh mike 11 mo phong chat luong nuocnghiên cứu ứng dụng mô hình 4 bước phân tích dự báo nhu cầu đi lại trong quy hoạch giao thôngnghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông krông pô kônghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáynghiên cứu ứng dụng công nghệ quenching để sản xuất thép chất lượng cao dùng trong ngành xây dựnghội thảo nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải trong sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sảnmô hình khung hệ thống quản lý chất lượngnghiên cứu tiêu chuẩn iso 9001 và hệ thống quản lý chất lượngứng dụng gis kiểm soát chất lượng nước lưu vực sôngcsdl gis phuc vu quan ly chat luong moi truong nuoc vung ven bien vncác tiêu chuẩn về an toàn phục vụ quản lý chất lượng đã được ban hành đến năm 2004xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt lưu vực sông nhuệ đáy trên địa bàn thành phố hà nộinghien cuu xay dung mo hinh trong tram den cap ho gia dinhnghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây trám đen ghépchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại