Nghiên cứu tính đa hình của gen OsHKT1 mã hóa cho protein vận chuyển ion liên quan đến tính chịu mặn ở cây lúa

Nghiên cứu tính đa hình của gen OsHKT1 hóa cho protein vận chuyển ion liên quan đến tính chịu mặn cây lúa

Nghiên cứu tính đa hình của gen OsHKT1 mã hóa cho protein vận chuyển ion liên quan đến tính chịu mặn ở cây lúa
... đa hình gen OsHKT1 hóa cho protein vận chuyển ion liên quan đến tính chịu mặn lúa nhằm nghiên cứu tính đa hình gen OsHKT1 lúa CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Vài nét sơ lƣợc lúa Cây lúa (Oryza ...  Nguyễn Thị Nha Trang NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA HÌNH CỦA GEN OsHKT1 MÃ HÓA CHO PROTEIN VẬN CHUYỂN ION LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU MẶN CÂY LÚA Chuyên ngành : Di truyền học số : 60420121 LUẬN VĂN ... OsHKT1 hóa cho protein có vai trò vận chuyển Na+ vào tế bào lúa Nghiên cứu cấu trúc, chức gen OsHKT1 giúp làm sáng tỏ chế chịu mặn lúa Do đó, tiến hành đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa hình...
 • 67
 • 170
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊM PHỔI NẶNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... lỳc sinh % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 90 52 . 45 47 .55 10 < 250 0 gam >= 250 0 gam VP nỷg n 86 VP Hỡnh 2: S tr b VP nng v VP theo trng lng lỳc sinh tr cú trng lng lỳc sinh di 250 0 gam thỡ VP nng cú ... 46,42 43 74,14 VP 45 53 ,58 15 25, 86 Tng s 84 100 58 100 tr khụng SDD t l b VP nng l 46,42%, cú kốm SDD va v nng thỡ t l VP nng tng rừ rt 74,14%, cú ý ngha thng kờ vi p < 0,01 87 3 .5 Tỡnh trng tiờm ... Y T, tr .56 - 65 Nguyn Vit C, Bựi c Dng (2000), Tỡnh hỡnh s dng dch v y t c s v kh nng tip cn ca tr em vi chng trỡnh NKHHCT, Hi ngh tng kt chng trỡnh ARI, B Y T, H Ni Nguyn Tin Dng (19 95) , Mt s...
 • 24
 • 475
 • 1

Giải trình tự gen HP1125 hóa cho protein màng ngoài của helicobacter

Giải trình tự gen HP1125 mã hóa cho protein màng ngoài của helicobacter
... Phân tích gen mức độ ADN protein A) Ở mức độ ADN Trình tự toàn gen HP1125 vừa giải so sánh với gen tương ứng chủng nước chương trình Blast Nhìn chung, gen Việt nam có tương đồng cao với gen tương ... đổi thành thần protein đầu 5’ Protein giả định HP1125 có acid amine QISEV Hình 3: So sánh thành phần protein HP1125 Omp22 Trình tự protein HP1125 protein màng vi khuẩn nứơc so sánh trình bầy Có ... Helicobacter pylori 1) Omp22 2) HP1125 3) Omp 18 4) J99 KẾT LUẬN Gen HP1125 hoá cho protein màng Helicobacter pylori giải toàn trình tự Đó biến thể không giống gen họ biết từ trước đến - kết...
 • 7
 • 322
 • 3

Giaỉ trình tự Gen HP125 hóa cho Protein

Giaỉ trình tự Gen HP125 mã hóa cho Protein
... Phân tích gen mức độ ADN protein A) Ở mức độ ADN Trình tự toàn gen HP1125 vừa giải so sánh với gen tương ứng chủng nước chương trình Blast Nhìn chung, gen Việt nam có tương đồng cao với gen tương ... giai đoạn tạo dòng phân tử Kết trình bầy hình A B Gen HP1125 Việt Nam đệ trình vào quĩ gen có số AY513613 Hình Trình tự nucleotide gen HP1125(A) thành phần protein tương ứng (B) 18 acid amine ... đổi thành thần protein đầu 5’ Protein giả định HP1125 có acid amine QISEV Hình 3: So sánh thành phần protein HP1125 Omp22 Trình tự protein HP1125 protein màng vi khuẩn nứơc so sánh trình bầy Có...
 • 14
 • 219
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU SỰ ĐA HÌNH DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THU THẬP TỪ ĐÀ VÀ CÁT TIÊN (TỈNH ĐỒNG NAI)" pptx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... phẩm RAPD-PCR loài với mồi khác (hình 2, 3, 5) cho thấy có tính đồng hình cao phổ băng ADN mẫu loài thu nhận từ Đà Cát Tiên Tuy vậy, bước đầu phát số băng đa hình mẫu loài thu từ hai vùng Khi ... băng ADN mẫu thực vật thu thập từ Đà Cát Tiên Để thu nhận phổ băng ADN loài thực vật lựa chọn sử dụng kỹ thu t RAPD- PCR với mồi ngẫu nhiên khác có ký hiệu trình tự ghi bảng Kết điện di sản phẩm ... gen loài sinh vật vùng này, mở rộng nghiên cứu tìm hiểu khác biệt phổ băng ADN số loài thực vật thu thập từ hai vùng vừa nêu Bài báo giới thiệu phần kết thu NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 17
 • 231
 • 0

NGHIÊN cứu sự đa HÌNH PROTEIN bền NHIỆT TRONG DỊCH MÀNG PHỔI và GIỚI hạn PHÁT HIỆN của xét NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN NHẰM THAY THẾ xét NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

NGHIÊN cứu sự đa HÌNH PROTEIN bền NHIỆT TRONG DỊCH MÀNG PHỔI và GIỚI hạn PHÁT HIỆN của xét NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN NHẰM THAY THẾ xét NGHIỆM ĐỊNH TÍNH
... tràn dịch màng phổi Nghiên cứu giới hạn phát xét nghiệm định lợng protein dịch màng phổi bệnh nhân nhằm thay bổ trợ cho xét nghiệm định tính Rivalta dùng bệnh viện Nghiên cứu tính đa hình protein ... dơng tính Đây kết luận nhằm bổ trợ cho kết phản ứng Rivalta xét nghiệm lâm sàng Sự đa hình protein bền nhiệt dịch màng phổi nghiên cứu Để xác định đánh giá đa hình protein bền nhiệt dịch màng phổi ... KếT QUả THảO LUậN Kết định tính protein dịch màng phổi xét nghiệm Rivalta Bảng Định tính protein dịch màng phổi xét nghiệm Rivalta Mẫu bệnh phẩm Dịch màng phổi nhóm (n=33) Dịch màng phổi nhóm...
 • 4
 • 136
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lí và hóa sinh của cam bù, cam đường trồng xã sơn trung, sơn bằng, sơn trường huyện hương sơn hà tĩnh

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lí và hóa sinh của cam bù, cam đường trồng ở xã sơn trung, sơn bằng, sơn trường huyện hương sơn  hà tĩnh
... Vì chọn thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm thực vật, sinh lý hoá sinh cam Bù, cam Đờng trồng Sơn Bằng, Sơn Trung, Sơn Trờng thuộc huỵên Hơng Sơn Tĩnh Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá trạng ... Blanco) trồng Sơn Bằng, Sơn Trung, Sơn Trờng thuộc huyện Hơng Sơn- Tĩnh 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phơng pháp thu mẫu Căn vào tài liệu đặc điểm thực vật khoá phân loại xác định giống cam ... mẫu Hình 3.4 Hàm lượng đường thịt IV V Đường ts cam Đường khử cam Đường ts cam đường Đường khử cam đường 36 Hàm lợng đờng tăng lên phân giải pectin, hemixenluloza tạo thành từ axit Hàm...
 • 51
 • 539
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa việt nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa việt nam
... thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam với mục tiêu xây dựng sở liệu ADN tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu nhằm góp phần quan trọng ... 40,07% Hệ số đa dạng di truyền PIC locut nghiên cứu cao với giá trị trung bình 0,713 Đánh giá đa dạng di truyền giống/dòng lúa liên quan đến tính chịu mặn thị SSR cho thấy mức độ đa dạng di truyền ... tích mối tương quan di truyền liên quan đến tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu Tổng số thu 800 mẫu phản ứng PCR (tổ hợp PCR) Hình 6: Kết nhận dạng di truyền 40 giống/dòng lúa thị SSR- RM339...
 • 27
 • 316
 • 0

Tài liệu tiểu luận: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam doc

Tài liệu tiểu luận: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa Việt Nam doc
... thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam với mục tiêu xây dựng sở liệu ADN tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu nhằm góp phần quan trọng ... polyacrylamide; Quan hệ di truyền liên quan đến tính chịu mặn giống/dòng lúa Keywords Di truyền học; Gen; Tính chịu mặn; Lúa; Việt Nam I MỞ ĐẦU Năng suất lúa thấp nguyên nhân mặn bất lợi đất ... Tổng quan giống lúa chịu mặn: Sự hình thành đặc tính đất mặn; Giới thiệu chung đặc điểm vùng lúa nhiễm mặn Việt Nam; Cơ sở di truyền tính chịu mặn lúa; Công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn; Đa dạng...
 • 28
 • 515
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG HỌC VÀ MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỦY BIỀU, THÀNH PHỐ HUẾ " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... hành trường tiểu học số Thủy Biều, thành phố Huế vào thời gian từ 1/ 4/2000 đến 15 /4/2000 nhằm mục tiêu: Đánh giá tình hình vệ sinh môi trường học tập trường Phát bệnh liên quan đến vệ sinh học đường ... dạng cột sống sau V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua nghiên cứu tình hình vệ sinh môi trường học tập sức khỏe học sinh trường cấp Thủy Biều, có nhận xét sau đây: Về tình hình vệ sinh trường học: trường ... sinh trường học II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng: trường tiểu học số Thủy Biều toàn thể học sinh trường Phương pháp nghiên cứu: điều tra ngang tiến hành trường tiểu học số Thủy Biều,...
 • 18
 • 554
 • 0

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng sử đất và QUY HOẠCH xây DỰNG đến TÌNH HÌNH cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất TRÊN địa bàn PHƯỜNG BÌNH KHÁNH, BÌNH AN, QUẬN 2, TP HCM

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng sử đất và QUY HOẠCH xây DỰNG đến TÌNH HÌNH cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất TRÊN địa bàn PHƯỜNG BÌNH KHÁNH, BÌNH AN, QUẬN 2, TP HCM
... vi nghiên cứu Thực nghiên cứu địa bàn phường Bình Khánh, Bình An, Quận về: - Tình hình cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất - Tình hình lập thực Quy hoạch sử dụng đất - Cơng tác lập Quy hoạch ... - Thực trạng cơng tác cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất địa bàn phường Bình Khánh ,Quận - Ảnh hưởng Quy hoạch đến cơng tác cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất địa bàn - Đề xuất giải pháp ... HƯỞNG CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐẾN TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUY N SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH KHÁNH, BÌNH AN, QUẬN 2, TP. HCM Giáo viên hướng dẫn: TS Hà Thúc...
 • 68
 • 397
 • 1

nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa việt nam

nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa việt nam
... tựu nghiên cứu đa dạng di truyền lúa 28 1.7.1 Nghiên cứu đa dạng di truyền lúa thị hình thái 28 1.7.2 Nghiên cứu đa dạng di truyền lúa thị hoá sinh 29 1.7.3 Nghiên cứu đa dạng di truyền ... thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn lúa Việt Nam với mục tiêu xây dựng sở liệu ADN tính chịu mặn giống/dòng lúa nghiên cứu nhằm góp phần quan trọng ... học Di truyền học 1.3.2 Di truyền tính chịu mặn Nghiên cứu di truyền tính kháng mặn lúa cho thấy điều khiển nhiều gen muốn chọn tạo giống lúa chịu mặn có hiệu quả, cần phải nghiên cứu sâu chế di...
 • 110
 • 742
 • 1

NGHIÊN cứu sự đa HÌNH PROTEIN bền NHIỆT TRONG DỊCH MÀNG BỤNG và GIỚI hạn PHÁT HIỆN ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN NHẰM THAY THẾ CHO xét NGHIỆM ĐỊNH TÍNH RIVALTA

NGHIÊN cứu sự đa HÌNH PROTEIN bền NHIỆT TRONG DỊCH MÀNG BỤNG và GIỚI hạn PHÁT HIỆN ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN NHẰM THAY THẾ CHO xét NGHIỆM ĐỊNH TÍNH RIVALTA
... sau: Hm l ng protein t ng s 24 g/L cho k t qu ph n ng Rivalta õm tớnh Hm l ng protein t ng s 25 g/L cho k t qu ph n ng Rivalta dng tớnh õy l k t lu n nh m b tr cho k t qu c a ph n ng Rivalta xột ... c u cỏc ch th protein ch n oỏn H protein b n nhi t l m t nh ng i t ng nghiờn c u m i nghiờn c u v protein Cho n v n cha cú m t nh ngha chớnh xỏc v y cho cỏc protein lo i ny Trong nghiờn c ... ng protein l 21 g/L v õm tớnh Rivalta cho k t qu i n di xu t hi n bng Cỏc m u cũn l i cú k t qu Rivalta dng tớnh v i l ng protein l 37 v 42 g/L xu t hi n bng Trong ú m u mng b ng dng tớnh Rivalta...
 • 4
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu xác định cấu trúc đa hình của gen pit1 gen gnrhr ở lợn và gen prolactin ở bònghiên cứu sự đa hình di truyền của các dòng hoa cúc được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến giống saphia trắngtài liệu nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lý sinh hóa một số chủng vi khuẩn lactic và lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua potxnghiên cứu đánh giá các kỹ thuật tiền mã hóa tuyến tính và phi tuyến trong hệ thống mu mimonghiên cứu sự biến động của giá cả hàng hoánghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn họcđánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tươngnghiên cứu và mô phỏng sự tạo thành hydrat trong quá trình vận chuyển và khai thác dầu khínếu đề bài không xác định tỷ lệ phân li kiểu hình của đời con mà chỉ cho biết 1 kiểu hình nào đó ở con laicác nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việccác bước sản xuất enzyme protease tái tổ hợp từ chủng bacillus sp việt nam biết trên genbank có một số trình tự mã hóa cho protein của một số loài trong chi bacillustiểu luận xử lý tình huống chương trình chuyên viên liên quan đến dịch vụ kinh doanhnhững vấn đề khác liên quan đến hoạt động của hiệu trưởngcâu 20 nêu quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định trong luật viên chứctruyền thống các nh mỹ đã từng đối mặt với các lệnh cấm các hành động có liên quan đến vốn cổ phiếu ngoại trừ viêcTạo hứng thú cho học sinh khi học phần bài toán và thuật toán tin học 10 qua việc kết hợp lôgic một số phương phápTạo hứng thú cho học sinh trong các tiết bài tập SGK tin học 10 tại trường THPT cẩm thủy 1Úng dụng phần mềm ADOBE PRESENTER vào soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm cho bài giảng e learning, tạo hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học khi ôn tập tiết 68 tin học 10Ứng dụng phần mềm autoscreenrecorder 3 1 pro và netopschool 6 0 để nâng cao hiệu quả dạy học trong giờ thực hành tin họcVận dụng kỹ năng tạo lập nhóm trong mô hình trường học mới VNEN vào dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong bộ môn tin học ở trường THPTskkn sử dụng một số mô phỏng nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học bài toán và thuật toánskkn tích hợp môn tin học và toán học trong dạy bài kiểu mảng cho học sinh lớp 11 ở trường thpt yên định 3Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnSử dụng một số trò chơi nhằm tạo hứng thú và rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính trong dạy thực hành tin lớp 10 ở trường THPT bắc sơnSử dụng phần mềm crocodile ICT 605 và kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn để nâng cao chất lượng dạy học bài cấu trúc lặp tiết 1 (chương trình tin học 11) tại trường THPT thường xuân 2Phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của học sinh bằng phương pháp dạy học nêu vấn đề và thảo luận nhóm trong chương v tệp và thao tác tệp tin 11Phối hợp nhiều phương pháp giúp học tốt bài toán và thuật toán tin học 10Phương pháp giúp học sinh học tốt bài 4 bài toán và thuật toán SGK tin học 10NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾNGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sự THÀNH CÔNG của các dự án PHẦN mềm PHỤC vụ CHÍNH QUYỀN điện tử tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾPhụ đạo học sinh yếu, kém môn hóa học mới đầu vào lớp 10 trường THPT mường látTuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 6 )BÀI GIẢI LISTENING tự LUYỆN TOEIC 900bRèn luyện kĩ năng giải bài toán về phản ứng giữa kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với dung dịch axit cho học sinh THPTTuyển tập mệnh đề trạng ngữ bài tập phrasal verbs ôn thi THPT môn tiếng anh