Nghiên cứu tính chất vật liệu nano zno pha tạp eu3+

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano bền batio2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano bền batio2
... nghiên cứu hai họ vật liệu nhƣng hầu hết công trình nghiên cứu hay đề cập đến hai họ vật liệu nên hƣớng nghiên cứu dựa hai họ vật liệu có nhiều hứa hẹn Phần lớn nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano ... thêm tính đột phá khoa học vật liệu Do đó, nghiên cứu dựa vật liệu đa pha cấu trúc với tính chất trội thu hút đƣợc nhiều quan tâm so với vật liệu đơn pha Trong hệ vật liệu tổ hợp đa pha, vật liệu ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HẠNH CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO NỀN BaTiO3 Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỞI...
 • 56
 • 175
 • 0

tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu nano ferit y0 8sr0 2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủa

tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu nano ferit y0 8sr0 2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủa
... TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HÓA HỌC Chuyên ngành: Hóa Vô Cơ TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO FERIT Y0. 8Sr0. 2FeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA  GVHD: TS Nguyễn Anh Tiến  SVTH: Trương Thị ... tử Không phải vật liệu có kích thước nano tính chất khác biệt mà phụ thuộc vào tính chất nghiên cứu Các tính chất khác tính chất điện, tính chất từ, tính chất quang tính chất hóa học khác ... mịn có kích thước nano đồng cho giá trị kinh tế cao Với lí trên, chọn nghiên cứu đề tài Tổng hợp nghiên cứu tính chất vật liệu nano ferit Y 0.8 Sr 0.2 FeO phương pháp đồng kết tủa SV thực hiện:...
 • 64
 • 133
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano zno, tio2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano zno, tio2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu
... nghiờn cứu chế tạo vật liệu TiO2 cú cấu trỳc dạng cột nano để sử dụng làm điện cực cho pin mặt trời CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1.Tổng quan pin DSSC 1.1.1 Giới thiệu tổng quỏt pin mặt trời Pin mặt trời ... nờn pin mặt trời dựa trờn lớp chuyển tiếp p-n chưa sử dụng cỏch rộng rói Năm 1972, pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu (DSSC) đầu tiờn sử dụng chất diệp lục với điện cực ZnO Tuy nhiờn, loại pin sử ... nghiờn cứu chế tạo màng TiO2 cú cấu trỳc cột nano trờn đế ITO để sử dụng làm điện cực cho pin DSSC 1.1.2 Cấu tạo pin DSSC Cấu tạo pin DSSC điển hỡnh minh hoạ trờn hỡnh 1.1 Hỡnh 1.1 Cấu trỳc pin mặt...
 • 31
 • 648
 • 0

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN
... [17,31,114] Với lý phân tích trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nanocompozit sở PE nano clay biến tính silan với mục đích tạo vật liệu nanocompozit bền nhiệt, ... Tình hình nghiên cứu vật liệu nanocompozit PE /clay …………… …… 42 1.5.1 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất chống vi khuẩn vật liệu nanocompozit từ PE /nano bạc………………………………………………42 1.5.2 Chế tạo khảo ... 51 iii 2.3 Chế tạo vật liệu compozit PE /clay .51 2.4 Chế tạo vật liệu nanocompozit PE /clay hữu phương pháp trộn nóng chảy .51 2.4.1 Chế tạo vật liệu nanocompozit PE /clay- APS không...
 • 140
 • 334
 • 0

luận van: CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN pptx

luận van: CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN pptx
... [17,31,114] Với lý phân tích trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nanocompozit sở PE nano clay biến tính silan với mục đích tạo vật liệu nanocompozit bền nhiệt, ... Tình hình nghiên cứu vật liệu nanocompozit PE /clay …………… …… 42 1.5.1 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất chống vi khuẩn vật liệu nanocompozit từ PE /nano bạc………………………………………………42 1.5.2 Chế tạo khảo ... 51 iii 2.3 Chế tạo vật liệu compozit PE /clay .51 2.4 Chế tạo vật liệu nanocompozit PE /clay hữu phương pháp trộn nóng chảy .51 2.4.1 Chế tạo vật liệu nanocompozit PE /clay- APS không...
 • 140
 • 319
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnO, TiO2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnO, TiO2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu
... NHIÊN -o0o - Nguyễn Văn Tuyên NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO ZnO, TiO2 DÙNG CHO PIN MẶT TRỜI SỬ DỤNG CHẤT NHẠY MÀU Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số: 60 44 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... tập trung nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 có cấu trúc dạng cột nano để sử dụng làm điện cực cho pin mặt trời  Mục tiêu luận văn: 12 Chế tạo thành công vật liệu TiO2 có cấu trúc cột nano đế ITO ... cao (vì phải sử dụng đơn tinh thể silic có độ cao) nên pin mặt trời dựa lớp chuyển tiếp p-n chƣa đƣợc sử dụng cách rộng rãi Năm 1972, pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu (DSSC) sử dụng chất diệp...
 • 89
 • 342
 • 0

nghiên cứu tính chất vật liệu bột sắt có hạt cứng các bít titan sau thiêu kết

nghiên cứu tính chất vật liệu bột sắt có hạt cứng các bít titan sau thiêu kết
... ép bột kim loại chiều để tạo hình sản phẩm chi tiết máy luyện kim bột cho hình 2.1 ữ 2.4 Bản chất trình ép khuôn kim loại l bột kim loại bị nén ép, thể tích vật thể bột kim loại ban đầu giảm cách ... vận chuyển v thiêu kết sản phẩm kích thớc v hình dạng định nhiều phơng pháp ép bột kim loại để tạo hình chi tiết Tuỳ theo yêu cầu hình dạng, kích thớc v yêu cầu khác - lý tính sản phẩm ... KIM LO I B T TRONG KHUễN KN 2.1 Các trình xẩy ép tạo hình bột kim loại Mục đích trình tạo hình bột kim loại l biến dạng tạo hình hạt bột rời rạc th nh bán sản phẩm, độ bền đủ đảm bảo giữ vững...
 • 101
 • 524
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu la2nio4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu la2nio4
... Nhiu x X-ray ca mu La2NiO4 vi pH khỏc 35 Hỡnh 3.1.1.2 Nhiu x X-ray ca mu La2NiO4 vi nhit nung khỏc 36 Hỡnh 3.1.1.3 nh SEM ca mu La2NiO4 37 Hỡnh 3.1.2.1 Nhiu x Xray ca h vt liu (La2NiO4) 1-x(BaTiO3) ... thuc ca phõn cc in ca vt liu vo cng in trng ngoi Ban đầu, vật liệu chịu tác dụng điện tr-ờng nhỏ, phụ thuộc P E thuận nghịch tuyến tính Bởi điện tr-ờng nhỏ nh- ch-a thể làm lật chiều đô-men ... thái bão hòa, đ-ợc cấu tạo đô-men Khi điện tr-ờng giảm, độ phân cực giảm nh-ng không trở Khi điện tr-ờng không số đô-men giữ chiều phân cực theo chiều điện tr-ờng 18 tr-ớc vật liệu tồn độ phân cực...
 • 52
 • 228
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu polyanilin graphen oxit

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu polyanilin  graphen oxit
... nghiên cứu đề tài bao gồm: - Tổng quan vật liệu compozit, PANi, graphen oxit - Tổng hợp vật liệu compozit PANi/GO - Nghiên cứu tính chất vật liệu tổng hợp Cấu trúc tính chất vật liệu nghiên cứu ... với tính ưu việt Vì em thực đề tài Tổng hợp nghiên cứu tính chất vật liệu polyanilin - graphen oxit Mục tiêu đề tài chế tạo vật liệu compozit PANi /graphen oxit nghiên cứu tính chất vật liệu ... hay vật liệu gia cường Cơ tính vật liệu compozit phụ thuộc vào đặc tính sau [22]: - Cơ tính vật liệu thành phần: vật liệu thành phần có tính tốt vật liệu compozit có tính tốt tốt tính chất vật liệu...
 • 47
 • 309
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu PANi CNTs

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu PANi CNTs
... có tính chất trội pha liên tục đƣợc gọi cốt hay vật liệu gia cƣờng  Cơ tính vật liệu compozit phụ thuộc vào đặc tính sau đây: - Cơ tính vật liệu thành phần: vật liệu thành phần có tính tốt vật ... từ vật liệu đồng nhất, phối hợp với compozit khác Vật liệu compozit cấu trúc có tính chất kết hợp nguyên liệu thành phần 1.4.3 Vật liệu compozit PANi CNTs Vật liệu compozit lai vô hữu sở chất ... hành tổng hợp khảo sát cấu trúc, tính chất compozit PANi CNTs ta rút vài kết luận sau:  Đã tổng hợp thành công compozit PANi CNTs phƣơng pháp hóa học  Hiệu suất tổng hợp compozit PANi – CNTs...
 • 40
 • 262
 • 1

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu PANi tio2 CNTs

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu PANi tio2 CNTs
... compozit PANi- TiO2- CNTs tổng hợp để tiến hành chụp ảnh SEM, phổ IR nhiễu xạ Rơn-ghen 15 10 i (mA/cm2) PANi- TiO2 -5 PANi- TiO2- CNTs 1% PANi- TiO2- CNTs 10% PANi- TiO2- CNTs 20% -10 PANi- TiO2- CNTs 30% ... Tổng quan tài liệu liên quan đến đề tài  Tổng hợp vật liệu compozit PANi- TiO2- CNTs phƣơng pháp hóa học  Nghiên cứu tính chất vật liệu compozit tổng hợp + Cấu trúc hình thái học + Cấu trúc vật ... [10] 1.1.2 Vật liệu compozit PANi- TiO2- CNTs Vật liệu compozit lai ghép PANi, TiO2 CNTs tính chất vƣợt trội so với tính chất đơn chất ban đầu nên thu hút nhà khoa học nƣớc giới nghiên cứu, chế...
 • 52
 • 235
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu PANi tio2 GO

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu PANi tio2 GO
... compozit lai ghép GO, TiO2 PANi tính chất vượt trội so với tính chất đơn chất ban đầu nên thu hút nhà khoa học nước giới nghiên cứu chế tạo vật liệu Vật liệu lai ghép PANi, GO TiO2 tổng hợp phương ... oxit, vật liệu compozit  Các phương pháp nghiên cứu  Thực nghiệm: tổng hợp vật liệu compozit  Nghiên cứu tính chất vật liệu compozit tổng hợp SV: ĐàoThị Kim Nhung Lớp: K37A – SP Hóa CHƢƠNG 1: TỔNG ... vật liệu gia cường (reenforce) Cơ tính vật liệu compozit phụ thuộc vào đặc tính sau đây:  Cơ tính vật liệu thành phần: Các vật liệu thành phần có tính tốt vật liệu compozit có tính tốt tốt tính...
 • 52
 • 337
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu phát quang NaYF4 er3+, yb3

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu phát quang NaYF4 er3+, yb3
... quột 31 Hỡnh 2.4 S h o quang hunh quang .31 Hỡnh 2.5 H o quang hunh quang IHR550 ti Vin Khoa hc Vt liu 32 Hỡnh 3.1 Gin nhiu x tia X ca mu NaYF4: Er3+ ,Yb3+ vi dung mụi l H2O, thy ... chn ti: Tng hp v nghiờn cu vt liu phỏt quang NaYF4: Yb3+ , Er3+ Mc tiờu ca lun l: Xõy dng c cụng ngh tng hp vt liu nano phỏt quang chuyn i ngc NaYF4: Er3+, Yb3+ dng bt bng phng phỏp thy nhit Trờn ... vc phỏt quang, chiu sỏng, cụng ngh ch to mn hỡnh hoc kt hp vi ngun lade hng ngoi khỏ ph bin thc hin nh v y-sinh NaYF4 pha cỏc ion Er3+ v Yb3+ (NaYF4: Er3+ ,Yb3+ ) l mt nhng vt liu phỏt quang chuyn...
 • 52
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính chất vật liệunghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngtính chất vật liệu nanođề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụngnghiên cứu chế tạo vật liệu nanonghiên cứu tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên của flonghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửnghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenolnghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanhnghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polymechế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicanghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trườngchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướicác phép đo nghiên cứu tính chất của vật liệunghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương và hệ thống sản xuất rcc cho đập công trình thủy điện bình điền tỉnh thừa thiên huếC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tDanh sach cap chung chi LS 191020121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 201545 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tGoodLaw report 8April AP45 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti t40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti tNghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Cv cua Dang uy 22082013Ke hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 22082013Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh3.du thao thong tu phan bieu mau chuan bi tham dinh 6.10.2017Tơ trinh của Bo VHTTDL ve sưa doi QĐ 22 (Tuấn).doc52 (sau khi thong qua UBND tinh)