Nghiên cứu chế tạo màng mỏng có cấu trúc spin van

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng cấu trúc spin van

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng có cấu trúc spin van
... biệt màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Trên sở điều nói trên, luận văn chọn đối tượng nghiên cứu màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta chế tạo phương pháp phún xạ ... chiều dài) Chiều dày màng mỏng thay đổi từ vài nm đến vài μm thông thường nhỏ 1μm hai loại màng mỏng: Màng đơn lớp: cấu tạo lớp vật liệu mỏng chế tạo đế Tính chất màng tạo từ lớp vật liệu ... TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Kiều Vân NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ĐA LỚP CÓ CẤU TRÚC SPIN VAN Chuyên ngành: Vật lý Nhiệt Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI...
 • 13
 • 62
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
... nghiệm nghiên cứu khả diệt khuẩn than hoạt tính than hoạt tính tẩm hạt nano bạc trên, thấy than hoạt tính khả hấp phụ tốt lại tác dụng diệt khuẩn, việc tẩm thêm hạt nano bạc tác dụng diệt ... định hạt nano bạc phân tán than hoạt tính a, Phổ X-ray hạt nano bạc (AgNP) b, Phổ X-ray than hoạt tính (AC) c, Phổ X-ray than hoạt tính tẩm hạt nano bạc (AgAC) Hình 3.11 Phổ X-ray mẫu nano bạc than ... đo mẫu than hoạt tính than hoạt tính tẩm nano bạc thấy mẫu vật liệu chế tạo độ cao, hạt nano bạc phân tán tốt than hoạt tính không bị thay đổi kích thước so với ban đầu III.2 Nghiên cứu khả...
 • 25
 • 512
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
... định hướng xử môi trường trên, chọn tên đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu chế tạo hạt bạc cấu trúc nano than hoạt tính định hướng xử môi trường Nôi dung luận văn gồm có: Lời nói đầu ... nước hoạt hóa II.3 Phân tán hạt nano bạc than hoạt tính (AgAC) Dựa vào đặc tính hấp phụ tốt than hoạt tính kích thước cỡ nanomet hạt bạc chế tạo, phân tán hạt bạc nano than hoạt tính cách: chế tạo ... cạnh cấu trúc tinh thể cấu trúc lỗ xốp, than hoạt tính cấu trúc hóa học Khả hấp phụ than hoạt tính định cấu trúc vật cấu trúc lỗ xốp chúng bị ảnh hưởng mạnh cấu trúc hóa học Thành phần định...
 • 84
 • 335
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ĐA LỚP CẤU TRÚC SPIN VAN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ĐA LỚP CÓ CẤU TRÚC SPIN VAN
... biệt màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Trên sở điều nói trên, luận văn chọn đối tượng nghiên cứu màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta chế tạo phương pháp phún xạ ... chiều dài) Chiều dày màng mỏng thay đổi từ vài nm đến vài μm thông thường nhỏ 1μm hai loại màng mỏng: Màng đơn lớp: cấu tạo lớp vật liệu mỏng chế tạo đế Tính chất màng tạo từ lớp vật liệu (và ... động lớp đế) − Màng đa lớp: màng mỏng cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, xếp chồng lên nhau, tạo nhằm thay đổi tính chất màng mỏng Hình 1.1 cho ta thấy ảnh chụp cắt ngang màng mỏng đa lớp...
 • 62
 • 90
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ĐA LỚP CẤU TRÚC SPIN VAN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ĐA LỚP CÓ CẤU TRÚC SPIN VAN
... biệt màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Trên sở điều nói trên, luận văn chọn đối tượng nghiên cứu màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta chế tạo phương pháp phún xạ catốt ... chất từ cấu trúc spin van, loại màng mỏng sau chế tạo: - Màng đơn lớp: Si/SiO2/Ta/NiFe/Ta - Màng lớp: Si/SiO2/Ta/NiFe/IrMn/Ta - Màng đa lớp: Si/ SiO2/Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta Trong trình chế tạo, ... thiệu hệ cấu trúc spin van Spin van linh kiện từ tính cấu tạo từ màng đa lớp gồm lớp sắt từ (F1 F2) ngăn cách lớp phi từ (NM) mà điện trở hệ thay đổi phụ thuộc vào định hướng từ độ lớp sắt...
 • 25
 • 98
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG MỎNG đa lớp cấu TRÚC SPIN VAN (toàn văn)

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG MỎNG đa lớp có cấu TRÚC SPIN VAN (toàn văn)
... biệt màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Trên sở điều nói trên, luận văn chọn đối tượng nghiên cứu màng mỏng đa lớp cấu trúc spin van Ta/NiFe/Cu/NiFe/IrMn/Ta chế tạo phương pháp phún xạ ... chiều dài) Chiều dày màng mỏng thay đổi từ vài nm đến vài μm thông thường nhỏ 1μm hai loại màng mỏng: Màng đơn lớp: cấu tạo lớp vật liệu mỏng chế tạo đế Tính chất màng tạo từ lớp vật liệu (và ... động lớp đế) − Màng đa lớp: màng mỏng cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, xếp chồng lên nhau, tạo nhằm thay đổi tính chất màng mỏng Hình 1.1 cho ta thấy ảnh chụp cắt ngang màng mỏng đa lớp...
 • 63
 • 162
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " MÀNG MỎNG FERÍT CẤU TRÚC NANÔ: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẠ FERÍT VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Masanori Abe , Màng mỏng ferít coban ( CoFe2O4) với lực kháng từ cao chế tạo phương pháp mạ ferít phun quay Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ. ( ĐH Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh), tập 8, số 01, trang ... Tổng hợp màng mỏng ferit Ni-Zn phương pháp mạ ferít Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ ( ĐH Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh), tập 8, số 01, trang 17-20, 2005 5.2 Các công trình hoàn thành công bố ... cứu sinh học, Tạp Cí Phát triễn Khoa học Công nghệ, Đại học QG Tp HCM [2] Nguyễn Công Phương Nam, Nguyễn Cửu Thị Hương Giang, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Công Hào, Nghiên cứu gắn kết ferít kích...
 • 3
 • 269
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ZnO TÍNH NHẠY KHÍ

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG ZnO CÓ TÍNH NHẠY KHÍ
... pháp chế tạo, điều kiện chế tạo để màng tính chất, đặc tính phù hợp Trong phạm vi luận văn này, chế tạo màng mỏng ZnO ZnO pha tạp kim loại (M=Cu, Sn) phương pháp hóa học (sol gel) tính ... Hình 1.20 Hai chế tác động lên bề mặt cảm biến chất xúc tác: a)cơ chế nhạy khí hóa học; b) chế nhạy khí tương tác điện tử Cơ chế chảy tràn (còn gọi chế nhạy khí hóa học) [20] Theo chế (hình 1.20a), ... khí Ta xét chi tiết phản ứng khí khử CO với màng ZnO, sau: a) b) c) Hình 1.11 Cơ chế phản ứng màng ZnO với khí khử CO[27] - 29 - Hình 1.11 minh họa chế khí CO vật liệu ZnO hoạt động theo chế...
 • 99
 • 548
 • 2

nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO loại P bằng phương pháp phún xạ Magnetron

nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO loại P bằng phương pháp phún xạ Magnetron
... Sản phẩm sau nung có dạng đĩa tròn đường kính tất bia x p xỉ 7,7cm phù h p làm bia trình phún xạ magnetron tạo màng Chế tạo màng ZnO pha t p N từ bia gốm Màng ZnO pha t p N chế tạo phương ph p phún ... B.Yao, màng mỏng ZnO: N chế tạo phương ph p phún xạ magnetron RF điều kiện nhiệt độ 510K đế thạch anh xác định cấu trúc phương ph p nhiễu xạ tia X Hình 2.5 Phổ nhiễu xạ ZnO Hằng số mạng tinh thể ZnO: N ... N2, N2O Trong N N2O dùng nguồn pha t p N Các điều kiện phún xạ tạo màng p suất buồng p suất p suất phún xạ Khí phún xạ Đế phủ Khoảng cách phún xạ Công suất phún xạ RF Nhiệt độ đế < 5.10-6 torr...
 • 7
 • 1,388
 • 18

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF potx
... Vol 12, No.03 - 2009 Bài viết trình bày việc nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 phương pháp phún xạ magnetron rf chuyển pha xử lý nhiệt sau Màng phún xạ phản ứng từ bia nhôm kim loại môi trường ... suất màng mỏng thực với phương pháp khác ta thấy có phù hợp tốt Chiết suất màng cao màng bốc bay phản ứng thấp phương pháp FCVA Technique Bulk (bảng 01) Bảng 1.Chiết suất màng Al2O3 với phương pháp ... 1.Chiết suất màng Al2O3 với phương pháp tạo màng khác [26 ] Phương pháp Chiết suất 550 nm Phương pháp Chiết suất 550 nm Bốc bay 1.5 Phún xạ phản ứng 1.68 Phún xạ chùm ion 1.65 Hai chùm tia ion 1.62...
 • 11
 • 397
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG TiO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON RF" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Phổ truyền qua màng TiO2 tạo từ phương pháp phún xạ magnetron rf (1) phún xạ magnetron dc (2) Khi so sánh phổ truyền qua màng TiO2 tạo từ phương pháp, ta nhận thấy độ truyền qua màng tương đương ... NGHIỆM Màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ rf, từ bia gốm TiO2 (độ tinh khiết khoảng 99%), bia gốm chế tạo từ bột TiO2 tinh khiết nung tới nhiệt độ 14000C vòng Việc chế tạo bia gốm TiO2 trình bày báo ... đương cao khoảng 90% Nhưng tính chiết suất màng bước sóng 550 nm, màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ rf có chiết suất 2.48 màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ dc có chiết suất thấp khoảng 2.42 Kết...
 • 7
 • 333
 • 1

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng điện sắc vanadium pentoxide ( v2o5 )

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng điện sắc vanadium pentoxide ( v2o5 )
... tinh ho c silicon (Si) [11, 28, 32] Hình 3: C u trúc l p c a V2O5 theo (a) m t (0 0 1), (b) (c) m t (0 1 0) Vòng tròn đen l n nguyên t Vanadium, vòng tròn nh tr ng nguyên t Oxy Tinh th V2O5 có c u trúc ... màng) ho c màng phát tri n ñ tinh th , m t đ i lư ng quan tr ng đ c trưng cho đ n đ nh c a h màng đ không trùng m ng f: f = [a (s) - a (f)] a (f) đó, a0(f) a0(s) thông s không bi n d ng c a màng ... cao (2 0 0), (1 0 1), (2 1 0) (2 0 2) Peak (0 0 1) lúc không đư c xác đ nh riêng r n a mà tr thành m t “g vai” bên trái c a peak (1 0 1) Các peak m i phát tri n có cư ng đ không b ng peak (0 0 1) c a màng ph...
 • 94
 • 270
 • 2

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron dc

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng quang xúc tác bằng phương pháp phún xạ phản ứng magnetron dc
... HV: Đinh Cơng Trường Chương CHẾ TẠO MÀNG TiO2:N 4.1 CHẾ TẠO HỆ PHÚN XẠ MAGNETRON KHƠNG CÂN BẰNG ĐỂ TẠO MÀNG VÀ HỆ ĐO QUANG XÚC TÁC 4.1.1 HỆ TẠO MÀNG TiO2:N Màng TiO2 tạo hệ chân không B302(hình ... 1.1.2 Cơ chế quang xúc tác Chất xúc tác quang chất làm tăng tốc độ phản ứng quang hố Khi chiếu ánh sáng với cường độ thích hợp chất xúc tác quang đẩy nhanh tốc độ phản ứng quang hố cách tương tác ... tạp lớn màng chế tạo màng TiO2:N phương pháp phún xạ magnetron Mặc dù, theo [5,7,13], tác giả cho có phương pháp IBAD, PLD cho lượng pha tạp lớn Ngồi ra, giải thích phương pháp phún xạ magnetron...
 • 67
 • 395
 • 0

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng lanthanum lithium titanate

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng lanthanum lithium titanate
... ly rn:29 1.4 TNG QUAN V VT LIU LANTHANUM LITHIUM TITANATE [1,8] 30 1.4.1 Cu trỳc tinh th Perovskite:.30 1.4.2 trỳc tinh th Lanthanum quan Cu tỡnh hỡnh nghiờn lithium titante (LLTO) .31 1.4.3 ... m dch chuyn cỏc ion linh ng cu trỳc Phõn mng anion d b phõn cc 1.4 TNG QUAN V VT LIU LANTHANUM LITHIUM TITANATE (PEROVKITE): [1], [7] 1.4.1 Cu trỳc tinh th Perovskite: Perovskite l tờn ca nhúm ... ny song song vi mt (1,1,1) cha cỏc cation B Hỡnh 1.18: Tinh th SrTiO3 1.4.2 Cu trỳc tinh th Lanthanum lithium titante (LLTO) LLTO cú cu trỳc Perovskite vi cụng thc húa hc tng quỏt l La / 3- x Li3...
 • 79
 • 213
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu Ferit cấu trúc lục giác LaxSr1-xFe12O19 kích thước nano.PDF

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu Ferit cấu trúc lục giác LaxSr1-xFe12O19 có kích thước nano.PDF
... vy chỳng cũn c phõn loi v gi tờn theo cu trỳc tinh th Vớ d nh ferit Spinel, ferit Granat, ferit Hexagonal (cũn gi l ferit lc giỏc), ferit perovskite Rừ rng, t s phõn loi theo cu trỳc, chỳng ta ... HểA HC 1.1.1 Cụng thc húa hc ca hp cht Nh ta ó bit, ferit l h vt liu cú tớnh cht st t, chỳng cú th c phõn loi theo tớnh cht thnh ferit t cng v ferit t mm Do cỏc tớnh cht t ca chỳng thng tng ng ... liu ferit kớch thc nano l rt ln Tuy nhiờn, vt liu ferit vi phng phỏp ch to theo phng phỏp gm truyn thng thng cho tớnh cht t v in hn ch ng dng ch to cỏc h vi c v vt liu ghi t v.v ũi hi vt liu ferit...
 • 55
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo màng mỏng điện sắc vândium pentoxide v2o5nghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn được trên cơ sở tinh bột dẻo hoánghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn đượcnghiên cứu chế tạo màng chitosan gelatin ứng dụng làm bao bì thực phẩmnghiên cứu chế tạo màng niken catot trên điện cực nhômnghiên cứu chế tạo màng ceilulo se trị bỏng từ acetobacter xylinumtình hình nghiên cứu chế tạo màng điện cực tco trong và ngoài nƣớcnghiên cứu chế tạo và các tính chất của màng mỏng pztchế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicanghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngnghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu tio2 cấu trúc nanônghiên cứu chế tạo cảm biến khí co và co2 trên cơ sở vật liệu dây nano sno2nghiên cứu chế tạo và khảo sát quá trình chuyển pha zns zno của các cấu trúc nano zns một chiềunghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở nhựa nền hdpe và bột gỗ biến tínhUnit 7. Saving energyChương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3Tuần 6. LTVCTuần 26. Rước đèn ông saoTuần 25. Hội đua voi ở Tây NguyênUnit 11. Traveling around VietnamUnit 5. Work and playUnit 2. Personal informationTuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtBảng đơn vị đo khối lượngTuần 13. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới)Tuần 10. Ca dao hài hướckhoa họcBài 1. Con người cần gì để sống?Phép cộngBiểu đồ (tiếp theo)Tìm số trung bình cộngTìm phân số của một sốPhép trừ phân số (tiếp theo)Phép cộng phân số