ÔN THI TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO CAO học UEH

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Phân tích tài chính Doanh nghiệp nâng cao

Tài liệu ôn thi Kiểm toán viên - Phân tích tài chính Doanh nghiệp nâng cao
... đích phân tích liệu phân tích 1.3 Tổ chức phân tích hoạt động tài doanh nghiệp 1.3.1 Ý nghĩa tổ chức phân tích hoạt động tài doanh nghiệp Tổ chức phân tích hoạt động tài doanh nghiệp việc thi t ... kinh doanh - Phân tích hiệu suất hiệu sử dụng vốn; - Phân tích rủi ro tài dự báo nhu cầu tài 5 1.2 Phương pháp phân tích hoạt động tài doanh nghiệp Để tiến hành phân tích tài doanh nghiệp, nhà phân ... sau: - Đánh giá khái quát tình hình tài chính; - Phân tích tình hình huy động đầu tư vốn doanh nghiệp; - Phân tích tình hình công nợ khả toán; - Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ; - Phân tích...
 • 182
 • 1,046
 • 1

Đề cương ôn thi tài chính doanh nghiệp

Đề cương ôn thi tài chính doanh nghiệp
... khoản tiền lãi mà doanh nghiệp phải trả cho trái chủ nên coi khoản chi phí - Quyền kiểm soát doanh nghiệp không bị chia sẻ trái chủ chủ nợ doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp cổ đông - Chi phí phát ... doanh nghiệp không lành mạnh , doanh nghiệp hoãn trả cổ tức ưu đãi sang năm – điều giúp doanh nghiệp hạn chể bớt khó khăn tái hoát động kinh doanh hiệu - Khi phát hành cổ phiếu ưu đãi doanh nghiệp ... tức Không phụ thuộc vào kết Phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh Rủi ro Trái chủ chịu Cổ đông chủ sở hữu rủi ro doanh nghiệp công ty nên phải chịu rủi ro doanh nghiệp...
 • 4
 • 2,979
 • 76

Tài liệu Câu hỏi ôn thi Tài chính doanh nghiệp pdf

Tài liệu Câu hỏi ôn thi Tài chính doanh nghiệp pdf
... hình tài doanh nghiệp Trình bày phương pháp phân tích tài doanh nghiệp cho nhận xét vấn đề Việt Nam Trình bày ý nghĩa cảu tỷ số tài phân tích tài doanh nghiệp Trình bày tiêuv ề khả sinh lãi doanh ... cảu phân tích tài doanh nghiệp chủ DN, chủ nợ, nhà đầu tư nhà quản lý 5 Trình bày mục tiêu nội dung chủ yếu phân tích tài doanh nghiệp Là chủ doanh nghiệp, anh (chị) lựa chọn tiêu tài chủ yếu ... giá hiệu tài dự án đầu tư Việt Nam Phân tích điều kiện để nâng cao chất lượng thẩm định tài dự án đầu tư Việt Nam Câu hỏi điền chỗ trống Chương 1: Tổng quan tài doanh nghiệp Sử dụng thông tin...
 • 7
 • 975
 • 14

BÀI TẬP NHÓM MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ĐỀ BÀI: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Á Châu năm 2010

BÀI TẬP NHÓM MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ĐỀ BÀI: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Á Châu năm 2010
... tòi tài liệu, tham khảo giáo trình với hướng dẫn Thầy giảng viên môn Quản trị tài doanh nghiệp nâng cao chúng em hoàn thành xong đề tài tiểu luận: Phân tích báo cáo tài ngân hàng Á Châu năm 2010 ... nhiều doanh nghiệp cá nhân gửi tiền hay vay nợ ngân hàng Ngân hàng ACB ngân hàng mang tầm cỡ quốc tế , đáng tin cậy để doanh nghiệp cá nhân đầu Trang 13 tư 2.3 Môi trường hoạt động năm 2010 Với ... ngân hàng nước Điểm bật lần nước ta, có Ngân hàng Á Châu nhận sáu danh hiệu Ngân hàng tốt Việt Nam Trang 15 năm 2010 sáu tạp chí tài ngân hàng uy tín giới Năm 2010, ACB đa hoàn thành tốt tiêu kế...
 • 20
 • 1,329
 • 2

đề tài phân tích tài chính doanh nghiệp nâng cao

đề tài phân tích tài chính doanh nghiệp nâng cao
... phõn tớch ti chớnh doanh nghip l: a = Y- bx hoc a = .10 Vi phng phỏp bỡnh phng ti thiu, cỏc thụng s a, b c xỏc nh theo cụng thc: 10 Phân tích hoạt động tài nâng cao I TNG QUAN V ... phỏp xỏc thc nhm tng cng qun tr doanh nghip, khụng ngng nõng cao hiu qu s dng vn, nõng cao hiu qu sn xut, kinh doanh, tng li nhun cho doanh nghip Theo Ch k toỏn doanh nghip hin hnh (Quyt nh s ... tin ca bn thõn doanh nghip: Thụng tin v bn thõn doanh nghip l nhng thụng tin v chin lc, sỏch lc kinh doanh ca doanh nghip tng thi k, thụng tin v tỡnh hỡnh v kt qu kinh doanh ca doanh nghip, tỡnh...
 • 91
 • 495
 • 0

BÀI TẬP + ĐÁP ÁN MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO

BÀI TẬP + ĐÁP ÁN MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO
... ÁN BÀI TẬP Phân tích kết kinh doanh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng ... 5.280 660 4.620 Phân tích mức độ sử dụng chi phí Phân tích sức sản xuất tài sản Phân tích sức sản xuất VCSH Phân tích tốc độ luận chuyển TSNH Phân tích khả sinh lời tài sản Phân tích khả sinh lời ... 251.677 660.932 Yêu cầu Phân tích khái quát tình hình tài Phân tích biến động cấu tài sản Phân tích biến động cấu nguồn vốn Phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn Phân tích tình hình đảm bảo...
 • 21
 • 6,272
 • 56

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO pptx

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO pptx
... ty 800 đồng/CP, thế ban quản trị công ty thực kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện điều Kế hoạch huy động tổng nợ vay chiếm tỷ lệ 60%, lãi vay 16%/năm Ban quản trị công ty dự kiến thu ... BH có thông tin sau: Các tỷ số tài chính: Chỉ tiêu 2009 Tỷ số toán nhanh 1,7 Tỷ số toán tiền mặt 0,6 Kỳ thu tiền bình quân (ngày) 200 Hiệu suất sử dụng toàn tài sản 0,4 Hiệu suất sử dụng ... nợ ngắn hạn 24% Tỷ số lãi gộp tiêu thụ = Lãi gộp /Doanh thu 40% Khả toán lãi vay 15,8 Thông tin khác Kết cấu tài sản công ty 60% TSNH 40% TSDH Doanh thu bán hàng năm 2009 : 1.500 triệu đồng Tổng...
 • 6
 • 688
 • 1

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ( CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ( CÓ ĐÁP ÁN)
... 28,87 ĐÁP ÁN BÀI TẬP Phân tích kết kinh doanh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi ... 86.745 ĐÁP ÁN BÀI TẬP 1: 1/ Phân tích khái quát tình hình tài Chỉ tiêu 1, Tổng cộng nguồn vốn(trd) 2, Hệ số tài trợ Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn 3a, Hệ số tự tài trợ TSDH Vốn chủ sở hữu Tài ... -0,19 Phân tích sức sản xuất toàn tài sản Chỉ tiêu 2008 71.619 Doanh thu HĐKD Tổng cộng tài sản bình quân 45.505 Vốn chủ sở hữu bình quân (B) 37.534 *Sức SX toàn tài sản 1,5739 Hệ số tự tài trợ...
 • 17
 • 3,667
 • 12

hệ thống câu hỏi và bài tập ôn thi tài chính doanh nghiệp

hệ thống câu hỏi và bài tập ôn thi tài chính doanh nghiệp
... năm? Bài số (Đơn vị: Triệu đồng) Một doanh nghiệp thuê tài TSCĐ có nguyên giá 800, thời gian thuê thời gian sử dụng TSCĐ trùng năm Hợp đồng công ty cho thuê tài doanh nghiệp thuê có quy định rõ doanh ... tiền lãi mà doanh nghiệp phải trả cho công ty cho thuê tài năm lập lịch trình trả nợ? Giả sử tới cuối năm thứ 3, doanh nghiệp muốn mua lại tài sản thuê với giá mua giá trị lại TSCĐ doanh nghiệp phải ... đầu vào khấu trừ năm KH dự kiến 142.000 Giá lý chi phí lý TSCĐ giá chưa có thuế GTGT - Thuế suất thuế TNDN 25% - Doanh nghiệp trích lập quỹ khoa học công nghệ 10% Bài số Doanh nghiệp Y có tài...
 • 32
 • 544
 • 0

Bài tập: Tài chính doanh nghiệp lớp Cao học 2012 Phân tích tỉ số tài chính 3 năm gần nhất của công ty (2009, 2010, 2011) đánh giá so sánh với trung bình ngành và hoạch định tài chính năm 2012.

Bài tập: Tài chính doanh nghiệp lớp Cao học 2012 Phân tích tỉ số tài chính 3 năm gần nhất của công ty (2009, 2010, 2011) đánh giá so sánh với trung bình ngành và hoạch định tài chính năm 2012.
... vị công ty - Phân tích xu hướng hoạch định tài cho thời gian tới Nhiệm vụ - Phân tích, so sánh đánh giá tỉ số tài vòng năm gần công ty (năm 2009, 2010, 2011) II Lập kế hoạch tài cho công ty ... đồng cho đồng giá trị bút toán cổ phiếu Đánh giá trung bình ngành (năm 2010) Bảng tổng hợp so sánh qua năm với trung bình ngành Tỉ số Tỉ số nợ Tỉ số khoản thời Tỉ số khoản nhanh Tỉ số toán lãi ... SVTH: Nhóm – lớp học tối thứ 18=5+1 Trang 17 Bài tập: Tài doanh nghiệp lớp Cao học 2012 V TỔNG KẾT Phân tích tỉ số báo cáo công ty qua năm (2008, 2009 2010) để đánh giá tình hình tài công ty đồng...
 • 18
 • 1,586
 • 2

Tài chính doanh nghiệp” bậc Cao đẳng kế toán

Tài chính doanh nghiệp” bậc Cao đẳng kế toán
... trích năm kế hoạch DN trên? Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Hãy tính: Tỷ lệ khấu hao bình quân lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cho năm kế hoạch ... giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng năm cuối Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Bài tập số 12 Tại công ty T&T có tài liệu sau: I Theo tài liệu kế toán ngày ... xác định nguyên giá tài sản cố định thuê tài Bài tập số Căn vào tài liệu sau Hãy điều chỉnh tỷ lệ khấu hao bình quân năm kế hoạch cho doanh nghiệp A I Tài liệu năm báo cáo - Tổng nguyên giá TSCĐ...
 • 17
 • 322
 • 2

Đáp án đề thi tài chính doanh nghiệp

Đáp án đề thi tài chính doanh nghiệp
... 500 = Như doanh thu tăng 7% lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng 42% TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁP ÁN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Đề số 46 - Ca 4, ngày 18/03/2012 – Thi kỳ phụ ... 925/(1.062,5+562,5) = 56,9% TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁP ÁN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Đề số 45 - Ca 3, ngày 18/03/2012 – Thi kỳ phụ K43 Câu (5 điểm) Câu đúng: 4, 8, ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁP ÁN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Đề số 21 - Ca 4, ngày 18/03/2012 – Thi kỳ phụ K43 Câu 1: (5,0đ) Đ: 5; 6; 7; S:...
 • 6
 • 4,989
 • 63

câu hỏi thi tài chính doanh nghiệp

câu hỏi thi tài chính doanh nghiệp
... hình tài doanh nghiệp Trình bày phương pháp phân tích tài doanh nghiệp cho nhận xét vấn đề Việt Nam Trình bày ý nghĩa cảu tỷ số tài phân tích tài doanh nghiệp Trình bày tiêuv ề khả sinh lãi doanh ... cảu phân tích tài doanh nghiệp chủ DN, chủ nợ, nhà đầu tư nhà quản lý 5 Trình bày mục tiêu nội dung chủ yếu phân tích tài doanh nghiệp Là chủ doanh nghiệp, anh (chị) lựa chọn tiêu tài chủ yếu ... sản xuất, kinh doanh điểm hòa vốn dự án đầu tư Câu hỏi sai, giải thích VAT vừa doanh thu, vừa chi phí Thuế gián thu (TTĐB VAT) doanh thu doanh nghiệp Mục tiêu hoạt động cuối doanh nghiệp tối đa...
 • 7
 • 568
 • 1

Slide môn phân tích tài chính doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh

Slide môn phân tích tài chính doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh
... Nội dung Báo cáo kết kinh doanh II Kết cấu Báo cáo kết kinh doanh III.Ý nghĩa Báo cáo kết kinh doanh IV.Ví dụ thực tế I Nội dung Báo cáo kết kinh doanh Khái niệm - Báo cáo kết kinh doanh, hay ... Bảng báo cáo kết kinh doanh: Là chi tiết hóa tiêu công thức tổng quát trình kinh doanh Doanh thu – chi phí = Lợi nhuận II Kết cấu Báo cáo kết kinh doanh Kết cấu báo cáo Cột 1: Các tiêu báo cáo ... kế toán doanh thu quy định III Ý nghĩa bảng Báo cáo kết kinh doanh Không giống bảng cân đối kế toán, vốn bảng tóm tắt vị trí doanh nghiệp thời điểm, báo cáo kết kinh doanh phản ánh kết tích lũy...
 • 20
 • 4,501
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: kế toán tài chính doanh nghiệp nâng caotai chinh doanh nghiep nang caotài chính doanh nghiệp nâng caobài tập ôn thi tài chính doanh nghiệpôn thi tài chính doanh nghiệp 1bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp nâng caoquản trị tài chính doanh nghiệp nâng caobài tập tài chính doanh nghiệp nâng caođề cương ôn thi tài chính doanh nghiệpcâu hỏi ôn thi tài chính doanh nghiệptrắc nghiệm tài chính doanh nghiệp nâng caobài tập phân tích tài chính doanh nghiệp nâng cao có đáp ántài lie65u ôn thi tài chính doanh nghiệp 1hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanhđề thi tài chính doanh nghiệp cao họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học