Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để ức chế quá trình quorum sensing của các vi khuẩn vibrio gây bệnh trên động vật thủy sản

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để ức chế quá trình quorum sensing của các vi khuẩn vibrio gây bệnh trên động vật thủy sản

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để ức chế quá trình quorum sensing của các vi khuẩn vibrio gây bệnh trên động vật thủy sản
... Nguyễn Thị Kim Thu NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VI SINH VẬT ĐỂ ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH QUORUM SENSING CỦA CÁC VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH TRÊN ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN Chuyên ngành : Vi sinh vâ ̣t ho ̣c Mã số ... khả sử dụng vi sinh vật để ức chế trình quorum sensing vi khuẩn Vibrio gây bệnh động vật thuỷ sản Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan vi khuẩn Vibrio 1.1.1 Đặc điểm chung chi Vibrio Vibrio ... Nguồn chủng vi sinh vật sử dụng nghiên cứu 2.2.1.1 Nguồn vi sinh vật để phân lập chủng có khả ức chế quorum sensing Để phân lập các chủng vi sinh vật có khả ức chế quá trình quorum sensing, ...
 • 69
 • 162
 • 0

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật trong xử lý phế thải chăn nuôi lợn dạng rắn làm phân hữu cơ sinh học

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật trong xử lý phế thải chăn nuôi lợn dạng rắn làm phân hữu cơ sinh học
... h p vi sinh v t x ph th i chăn nuôi l n d ng r n làm ch t h u sinh h c 4.3.1 Tính ch t ph th i chăn nuôi s d ng nghiên c u 4.3.2 49 49 nh hư ng c a h n h p vi sinh v t x ph th i chăn nuôi ... dung nghiên c u: + Tuy n ch n vi sinh v t x ph th i chăn nuôi l n d ng r n (phân gi i Xenlulo, Tinh b t vi sinh v t chuy n hóa lân h u cơ, Protein.) + Nghiên c u kh s d ng h n h p vi sinh ... sinh v t x ph th i r n chăn nuôi l n làm phân bón h u + Xây d ng quy trình s d ng h n h p vi sinh v t x phân l n làm phân bón h u 3.3 Phương pháp nghiên c u: 3.3.1 Phương pháp lý, hoá h...
 • 79
 • 618
 • 2

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học xử lý nước thải tinh bột sắn

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học xử lý nước thải tinh bột sắn
... cho vi c xử nước thải sản xuất tinh bột sắn biện pháp sinh học Nhằm góp phần bảo vệ môi trường giảm thiểu ô nhiễm sản xuất tinh bột sắn, ñề tài tiến hành : “ Nghiên cứu khả sử dụng vi sinh vật ... vật làm tác nhân sinh học xử nước thải sau chế biến tinh bột sắn ” Với nội dung nghiên cứu: - Tuyển chọn số chủng vi sinh vật khả chuyển hoá hợp chất hữu giàu cacbon - ðánh giá khả sử dụng ... xử nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Tuy nhiên, ñến chưa có giải pháp hiệu vi c chế tạo chế phẩm vi sinh vật cho xử nước thải sau chế biến tinh bột sắn sử dụng kết hợp chế phẩm vi sinh...
 • 49
 • 239
 • 1

Điều tra thành phần nấm hại cây đậu đũa (vigna sesquipedalis fruwirth) và nghiên cứu khả năng sử dụng chất kích kháng để phòng trừ bệnh gỉ sắt

Điều tra thành phần nấm hại cây đậu đũa (vigna sesquipedalis fruwirth) và nghiên cứu khả năng sử dụng chất kích kháng để phòng trừ bệnh gỉ sắt
... có tác ñ ng kích thích kháng v i b nh ñư c s d ng v i n ng ñ r t th p (n ng ñ kích kháng) 1.1.2.3 Phân lo i kích kháng Căn c vào hi u qu kích kháng, chia hai lo i kích kháng kích kháng t i ch ... 1.1.2 .Kích kháng tr ng Kích thích tính kháng b nh th c v t g i t t kích kháng , m t nh ng bi n pháp phòng tr b nh có hi u qu theo ch tác ñ ng vào h th ng phòng th c a ñ t th hi n tính kháng ... quanh v trí ñĩa áp c a n m b nh b Kích kháng t i ch Kích kháng t i ch lo i kích kháng mà hi u qu kích thích tính kháng ch x y t i v trí ñư c x lý b i tác nhân kích kháng Theo Chunlin Liu ctv (2008)...
 • 117
 • 402
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CAO

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CAO
... - Công tác chuyển trục công trình lên sàn thi công công nghệ GPS có thuận lợi khó khăn ? - Công tác chuyển trục công trình lên sàn thi công công nghệ GPS có độ xác ? - Việc sử dụng công nghệ GPS ... thực nghiệm chuyển trục công trình lên cao công nghệ GPS Thông qua trình đo xử lý số liệu cho kết cụ thể rút số kết luận sau: 1- Sử dụng công nghệ GPS công tác chuyển trục công trình lên cao khắc ... hỗ cao ±5mm thoả mãn yêu cầu độ xác việc chuyển trục công trình lên cao Một ưu điểm quan trọng chuyển trục công trình lên cao công nghệ GPS sai số chuyển trục không phụ thuộc vào chiều cao công...
 • 22
 • 142
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG XOÀI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG XOÀI
... H C C N THƠ KHOA NÔNG NGHI P & SINH H C NG D NG Lu n văn t t nghi p Ngành: CÔNG NGH TH C PH M NGHIÊN C U KH NĂNG S D NG CH PH M SINH H C TRONG S N XU T RƯ U VANG XOÀI Giáo viên hư ng d n: TS Lý ... ð i h c C n Thơ Lu n văn ñính kèm dư i ñây, v i tên ñ tài “NGHIÊN C U KH NĂNG S D NG CH PH M SINH H C TRONG S N XU T RƯ U VANG XOÀI”, sinh viên Phan Th Bình Châu th c hi n báo cáo ñã ñư c h i ... Thơ CHƯƠNG II LƯ C KH O TÀI LI U 2.1 NGUYÊN LI U DÙNG TRONG S N XU T RƯ U VANG XOÀI 2.1.1 Nguyên li u xoài Hình Xoài Cát chu a Ngu n g c Xoài m t lo i nhi t ñ i lâu năm, có ngu n g c t mi n ðông...
 • 71
 • 338
 • 1

Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học jatropha trên động cơ diesel

Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học jatropha trên động cơ diesel
... nóng nhiên li u Su t tiêu nhiên li u c a Biodiesel l n Diesel kho ng 10% ch y u nhi t tr c a Biodiesel nh Diesel 2.1.3 Tính ch t nhiên li u Jatropha Nhiên li u Jatropha ñư c ép tr c ti p t h t Jatropha ... 2.1.2 Tính ch t d u Biodisel Biodiesel g i Diesel sinh h c nhiên li u sinh h c Diesel sinh h c m t lo i nhiên li u có tính ch t tương ñương v i nhiên li u d u diesel không ph i ñư c s n xu t ... ng Diesel c nh 15 mã l c DongFeng- S1100N, h n h p nhiên li u pha tr n gi a d u Jatropha d u Diesel theo m c; 20% d u Jatropha + 80% d u Diesel; 40% d u Jatropha + 60% d u Diesel; 60% d u Jatropha...
 • 76
 • 406
 • 1

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vi sinh vật đối kháng và phân giải hữu cơ để sản xuất phân bón đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vi sinh vật đối kháng và phân giải hữu cơ để sản xuất phân bón đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn
... xu t rau an toàn Vi c ñưa vi sinh v t ñ i kháng vào n n phân bón h u vi sinh s góp ph n gi m giá thành, nhân nhanh vi sinh v t, t ñó thúc ñ y vi c ng d ng ch ph m ñ h n ch ngu n b nh lây lan qua ... 1.2.2.2 Tình hình ng d ng vi sinh v t ch c vi sinh v t ñ i kháng - Vi sinh v t ch c năng: Hi u qu c a vi sinh v t vi c làm tăng kh sinh trư ng phát tri n tr ng, ti t ki m phân bón hoá h c tăng su t, ... trình nghiên c u c a nhi u nư c th gi i Các s n ph m vi sinh phân bón vi sinh v t c ñ nh nitơ, phân gi i photphat khó tan, ch ph m vi sinh v t kích thích sinh trư ng th c v t, ch ph m vi sinh...
 • 105
 • 311
 • 0

Luận văn công nghệ sinh học NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VỎ CÀ PHÊ LÀM CƠ CHẤT DINH DƯỠNG NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ NHẬT VÀ GÓP PHẦN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TRỒNG CÀ PHÊ Ở DI LINH

Luận văn công nghệ sinh học NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VỎ CÀ PHÊ LÀM CƠ CHẤT DINH DƯỠNG NUÔI TRỒNG NẤM BÀO NGƯ NHẬT VÀ GÓP PHẦN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TRỒNG CÀ PHÊ Ở DI LINH
... vỏ phê thành chất dinh dưỡng để nuôi trồng nấm bào ngư Nhật -Đưa kỹ thuật trồng nấm bào ngư Nhật phù hợp với thực tế tình hình nguyên liệu vỏ phê Di Linh -Góp phần giải vấn đề ô nhiễm môi ... gây nên ô nhiễm môi trường góp phần vào biến đổi khí hậu Nếu xử phối trộn dinh dưỡng phù hợp, nguồn phế liệu trở thành chất thích hợp cho 13 nuôi trồng nấm bào ngư Nhật Công nghệ nuôi trồng ... nghề nghiệp Công tác nghiên cứu công nghệ chọn, tạo giống, công nghệ nuôi trồng nấm bào ngư Nhật đạt suất cao, chi phí thấp, công nghệ bảo quản nấm đạt chất lượng trung tâm nghiên cứu sở sản xuất...
 • 53
 • 951
 • 2

Nghiên cứu khả năng sử dụng cây Kiến Cò (Rhina canthus nasutus) để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học

Nghiên cứu khả năng sử dụng cây Kiến Cò (Rhina canthus nasutus) để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học
... thuốc trừ sâu sinh học luôn thúc đẩy Nguồn nguyên liệu Kiến (Rhinacanthus nasutus) hy vọng mở hướng nghiên cứu ứng dụng khả quan cho thuốc trừ sâu sinh học Chất chiết rhinacanthin từ Kiến ... lực tốt trừ sâu khoang, liều 1%o có hiệu lực trung bình trừ sâu khoang Đã đánh giá khả ứng dụng Kiến cò: sử dụng dịch chiết Kiến (rhinacanthin 50,01%) để pha chế thuốc trừ sâu sinh học dạng ... Kiến Việt Nam Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu chiết xuất hoạt chất rhinacanthin từ Kiến - Nghiên cứu xử lý bảo quản nguyên liệu Kiến - Khảo sát hoạt tính sinh học dịch chiết Kiến cò...
 • 50
 • 508
 • 2

nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổng hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông thu bồn, tỉnh quảng nam

nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổng hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông thu bồn, tỉnh quảng nam
... hiện, sử dụng số IBI phù hợp, phản ánh chất lượng môi trường nước khu vực nghiên cứu Có thể sử dụng số tổ học để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam nói riêng sông ... Nghiên cứu khả sử dụng số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Mục tiêu nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu thành phần loài cá đánh giá ... quan số tổ hợp sinh học IBI thông số lý hóa từ đánh giá hiệu phương pháp sử dụng số tổ hợp sinh học IBI thị chất lượng nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng:...
 • 26
 • 284
 • 0

Nghiên cứu khả năng sử dụng ngữ pháp và ngôn từ của sinh viên năm thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên, từ đó chuẩn bị các bài tập bổ trợ

Nghiên cứu khả năng sử dụng ngữ pháp và ngôn từ của sinh viên năm thứ 3 tại Đại học Thái Nguyên, từ đó chuẩn bị các bài tập bổ trợ
... the Philippines BIBLIOGRAPHY 125 APPENDICES . 133 Appendix A Letter of Requests 134 134 135 136 137 138 139 Appendix B Questionnaire 140 Appendix C Documentations ... the three (3) Thai Nguyen Universities in Thai Nguyen City and made used of the 40 teachers teaching English and 30 0 3rd Year College students who were enrolled in the Academic Year 20 13- 2014 9 ... parts of speech; 1.2 morphology; 1 .3 syntax; and 1.4 vocabulary? What is the discourse competence of student respondents relative to: 2.1 2.2 transitional phrases; 2 .3 coherence; 2.4 connectors; and...
 • 158
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm 2 nghiên cứu khả năng sử dụng nước thải chăn nuôi làm nguồn dinh dưỡng của cây jatrophanghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinhluận văn chuyên đề đề tài nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 2001 cho nhà máy sắt thép thủ đức công ty thép miền namnghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến sri system of rice intensification cho vùng đất không chủ động nước tại thái nguyênnghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật gps đo động thời gian thực trong thành lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện tam đảonghiên cứu khả năng ứng dụng sản xuất ethanol từ nguồn cellulosic biomass việt namđánh giá khả năng sử dụng bã cà phê để sản xuất compostđánh giá khả năng sử dụng bã cà phê để sản xuất thanh nhiên liệukhả năng vận dụng pp trắc nghiệm khách quan vào quá trình ktdg kqht môn đkt tại khoa điện tin trường cđcn việt đứckhâu chờ đông nhằm mục đích bảo quản tạm thời để đạt số lượng yêu cầu của khách hàng rồi mang đi cấp đông nhằm ức chế quá trình phát triển của vi sinh vậtnghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test raven ở làonghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn bcbacterial cellulose nghiên cứu đưa vào sử dụng các cống đầu mối lấy nước nhằm phát huy tốt khả năng lấy nước và giảm hao tổn năng lượngnghiên cứu nhu cầu sử dụng kem đánh răng của sinh viên trường đại học cửu longGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròHCM voi CNMarx leninKết luận của ban bí thư về sơ kết việcNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhVan hoa dog bang bac boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộiVăn hoá mặc việt nam truyền thốngvh qua ca dao2 c++motsomorongsoc5 kethua9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTA