Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo docynia

Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn moraxella catarrhalis gây viêm đường hấp trên người của dịch lên men quả táo mèo docynia

Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo docynia
... quan tác dụng kháng khuẩn dịch lên men táo mèo M Catarrhalis- gây bệnh đƣờng hấp ngƣời Các nghiên cứu này, mở hƣớng nghiên cứu nhƣ định hƣớng ứng dụng dịch lên men táo mèo vi c hỗ trợ nâng cao ... có dịch lên men táo mèo theo kinh nghiệm dân gian, đặc biệt công dụng kháng vi khuẩn gây vi m đƣờng hấp kháng kháng sinh thông dụng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả phòng chống vi khuẩn ... chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây vi m đƣờng hấp ngƣời dịch lên men táo mèo Docynia 11 Chƣơng1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 BỆNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP NGƢỜI Nhiễm khuẩn hấp tình trạng...
 • 80
 • 291
 • 0

Nghiên cứu tác dụng chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh (moraxella catarrhalis) gây nhiễm đường hấp trên người của dịch lên men quả táo mèo (docynia indica)

Nghiên cứu tác dụng chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh (moraxella catarrhalis) gây nhiễm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo (docynia indica)
... công dụng kháng vi khuẩn gây vi m đường hấp kháng kháng sinh thông dụng, tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu tác dụng chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh (Moraxella catarrhalis) gây nhiễm đường ... hành nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn Moraxella catarrhalis kháng kháng sinh gây vi m đường hấp dịch lên men táo mèo, thu số kết sau: Dịch lên men táo mèo có khả kháng M catarrhalis kháng kháng ... đường hấp người dịch lên men táo mèo (Docynia indica) Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 BỆNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP NGƯỜI Nhiễm khuẩn hấp tình trạng phận thuộc máy hấp bị vi m nhiễm vi khuẩn...
 • 61
 • 420
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC DIỆT CỎ (2,4D) VÀ TÁC DỤNG ppsx

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC DIỆT CỎ (2,4D) VÀ TÁC DỤNG ppsx
... Minh Thanh: (1999) Nghiên cứu tác dụng hạ HA cao lỏng bạch hạc Luận án thạc sĩ y học (Đại học Y Hà Nội), Tr 1-63 nghiên cứu khả phòng chống tác hại thuốc diệt cỏ (2,4D) tác dụng hạ huyết áp dịch ... có khả giảm bớt 36% tác hại 2,4D tới men SGOT Dịch chiết chè đắng có tác dụng giảm huyết áp rõ rệt, đồng thời làm giảm cholesterol máu tốt Các tác giả đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu sâu tác dụng ... sinh tác dụng 2,4D hạn chế Vấn đề cần nhà khoa học tiếp tục làm rõ chứng minh cụ thể chế tác dụng Vậy chè đắng có khả giải độc loại chất độc với chế vấn đề cần nghiên cứu sâu sắc Về tác dụng...
 • 14
 • 449
 • 0

Sàng lọc một số hợp chất từ thảo dược có khả năng tiêu diệt vi khuẩn helicobacter pylori gây viêm loét dạ dày

Sàng lọc một số hợp chất từ thảo dược có khả năng tiêu diệt vi khuẩn helicobacter pylori gây viêm loét dạ dày
... - Phạm Thị Vui SÀNG LỌC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ THẢO DƯỢC CÓ KHẢ NĂNG TIÊU DIỆT VI KHUẨN HELICOBACTER PYRLORI GÂY VI M LOÉT DẠ DÀY Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60420114 LUẬN VĂN ... H pylori Với mục tiêu tìm hợp chất tự nhiên ức chế vi khuẩn H pylori nhằm bước đầu ứng dụng nghiên cứu tìm thuốc chữa bệnh dày, tiến hành nghiên cứu Sàng lọc số hợp chất từ thảo dược khả tiêu ... khả tiêu diệt vi khuẩn Helicobacter pylori gây vi m loét dày Phạm Thị Vui K22 Cao học sinh học Chương TỔNG QUAN 1.1 Bệnh dày Ngày nay, bệnh dày, bao gồm ung thư dày ngày phổ biến giới Vi t Nam...
 • 15
 • 110
 • 0

Tìm hiểu căn nguyên và tình hình đề kháng kháng sinh của các loài vi khuẩn gây viêm đường hấp trên tại Bệnh viện 175 từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Tìm hiểu căn nguyên và tình hình đề kháng kháng sinh của các loài vi khuẩn gây viêm đường hô hấp trên tại Bệnh viện 175 từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014
... u[10], ng h p d Vi m - Vi m tai gi a - ng h p trên: Vi m Amidan - i, l y s n n p qu n làm m c: Vi m h ng - ng h p Vi m m i - ng h p chia làm hai ph n Vi m xoang Vi m ng h p d - Vi m ... t lâm sàng, ti n hành nghiên c u Tìm hi u c n nguyên tình hình khu n gây vi m tài: kháng kháng sinh c a loài vi ng h p t i b nh vi n 175 t 05/ 2013 n 04/ 2014 SVTH: Nguy n Ph m Ph ng Trà Báo ... 3.2.1 kháng kháng sinh c a vi khu n Hi n t ng kháng kháng sinh kháng kháng sinh tình tr ng kháng sinh không tiêu di t vi khu n, m t s vi khu n s ng sót s có kh n ng c hoàn toàn kháng l i kháng sinh...
 • 62
 • 202
 • 1

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để ức chế quá trình quorum sensing của các vi khuẩn vibrio gây bệnh trên động vật thủy sản

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để ức chế quá trình quorum sensing của các vi khuẩn vibrio gây bệnh trên động vật thủy sản
... Nguyễn Thị Kim Thu NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VI SINH VẬT ĐỂ ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH QUORUM SENSING CỦA CÁC VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH TRÊN ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN Chuyên ngành : Vi sinh vâ ̣t ho ̣c Mã số ... khả sử dụng vi sinh vật để ức chế trình quorum sensing vi khuẩn Vibrio gây bệnh động vật thuỷ sản Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan vi khuẩn Vibrio 1.1.1 Đặc điểm chung chi Vibrio Vibrio ... Nguồn chủng vi sinh vật sử dụng nghiên cứu 2.2.1.1 Nguồn vi sinh vật để phân lập chủng có khả ức chế quorum sensing Để phân lập các chủng vi sinh vật có khả ức chế quá trình quorum sensing, ...
 • 69
 • 181
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LAN TRUYỀN VI RÚT TỪ RỆP SÁP (Ferrisia virgata) ĐẾN CÂY TIÊU (Piper nigrum L.)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LAN TRUYỀN VI RÚT TỪ RỆP SÁP (Ferrisia virgata) ĐẾN CÂY TIÊU (Piper nigrum L.)
... SINH HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LAN TRUYỀN VI RÚT TỪ RỆP SÁP (Ferrisia virgata) ĐẾN CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) Giáo vi n hƣớng dẫn Sinh vi n thực ThS NGUYỄN THỊ KIM LINH ... nhân lan truyền gây bệnh để phòng trị quan trọng Đề tài Nghiên cứu khả lan truyền vi rút từ rệp sáp (Ferrisia virgata) đến tiêu (Piper nigium L.) ” thực nhằm xác định rệp sáp có phải tác nhân lan ... transmitting virus in black pepper plants iv TÓM TẮT HỒ NGỌC HÂN, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2007 “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LAN TRUYỀN VI RÚT TỪ RỆP SÁP (Ferrisia virgata) ĐẾN CÂY TIÊU (Piper nigrum...
 • 59
 • 208
 • 0

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật trong xử lý phế thải chăn nuôi lợn dạng rắn làm phân hữu cơ sinh học

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật trong xử lý phế thải chăn nuôi lợn dạng rắn làm phân hữu cơ sinh học
... h p vi sinh v t x ph th i chăn nuôi l n d ng r n làm ch t h u sinh h c 4.3.1 Tính ch t ph th i chăn nuôi s d ng nghiên c u 4.3.2 49 49 nh hư ng c a h n h p vi sinh v t x ph th i chăn nuôi ... dung nghiên c u: + Tuy n ch n vi sinh v t x ph th i chăn nuôi l n d ng r n (phân gi i Xenlulo, Tinh b t vi sinh v t chuy n hóa lân h u cơ, Protein.) + Nghiên c u kh s d ng h n h p vi sinh ... sinh v t x ph th i r n chăn nuôi l n làm phân bón h u + Xây d ng quy trình s d ng h n h p vi sinh v t x phân l n làm phân bón h u 3.3 Phương pháp nghiên c u: 3.3.1 Phương pháp lý, hoá h...
 • 79
 • 633
 • 2

Nghiên cứu khả năng phòng và chữa trị ung thư của hoạt chất paenol tách chiết từ cây xích thược việt nam trên chuột được gây u thực nghiệm

Nghiên cứu khả năng phòng và chữa trị ung thư của hoạt chất paenol tách chiết từ cây xích thược việt nam trên chuột được gây u thực nghiệm
... t bào ung thư b ch c u (K562), dòng ung thư vú (T617), dòng ung thư gan (Bel-7404), dòng ung thư c t cung (Hela) [32] Bình thư ng, t bào ung thư b bào là: t c ch b i ch c ng a ung thư c a t bào ... tr ung thư có hi u qu kinh t , an toàn cho nhân dân V i lí trên, ti n hành ñ tài Nghiên c u kh phòng ch a tr ung thư c a ho t ch t Paeonol tách chi t t Xích thư c Vi t Nam chu t ñư c gây u th ... có th nuôi c y ñư c v y t bào ung thư sao?” C u tr l i ñã xu t hi n t bào ung thư Hella tách t t cung m t ph n dòng t bào ung thư ñ u tiên ñư c nuôi c y v n ñư c nuôi c y cho ñ n ñ s d ng vào m...
 • 81
 • 265
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vi sinh vật đối kháng và phân giải hữu cơ để sản xuất phân bón đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vi sinh vật đối kháng và phân giải hữu cơ để sản xuất phân bón đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn
... xu t rau an toàn Vi c ñưa vi sinh v t ñ i kháng vào n n phân bón h u vi sinh s góp ph n gi m giá thành, nhân nhanh vi sinh v t, t ñó thúc ñ y vi c ng d ng ch ph m ñ h n ch ngu n b nh lây lan qua ... 1.2.2.2 Tình hình ng d ng vi sinh v t ch c vi sinh v t ñ i kháng - Vi sinh v t ch c năng: Hi u qu c a vi sinh v t vi c làm tăng kh sinh trư ng phát tri n tr ng, ti t ki m phân bón hoá h c tăng su t, ... trình nghiên c u c a nhi u nư c th gi i Các s n ph m vi sinh phân bón vi sinh v t c ñ nh nitơ, phân gi i photphat khó tan, ch ph m vi sinh v t kích thích sinh trư ng th c v t, ch ph m vi sinh...
 • 105
 • 321
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng phòng trừ bệnh hại trên cây cà chua và cây cải bắp vụ đông xuân năm 2009 2010 bằng chất kích kháng tại xã yên mỹ, thanh trì, hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng phòng trừ bệnh hại trên cây cà chua và cây cải bắp vụ đông xuân năm 2009 2010 bằng chất kích kháng tại xã yên mỹ, thanh trì, hà nội
... 2010 t i Thanh Trì, N i 22 4.1.1 Tình hình b nh h i chua v thu ñông năm 2009 t i Thanh Trì, N i 22 4.1.2 Tình hình b nh h i c i b p v ñông xuân năm 2009 2010 t i Thanh Trì, N i 4.2 ... dân, ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u kh phòng tr b nh h i chua & c i b p v ñông xuân năm 2009 - 2010 b ng ch t kích kháng t i Yên M , Thanh Trì, N i.” 1.2 M c ñích, yêu c u nghiên ... n hành ñi u tra thành ph n b nh h i chua t i huy n Thanh Trì, N i K t qu ñư c trình bày b ng 4.1 B ng 4.1 Thành ph n m c ñ ph bi n c a b nh h i chua v thu ñông 2009 t i Thanh Trì, Hà...
 • 91
 • 518
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHÁY CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠO BĂNG NGĂN LỬA TẠI BÌNH ĐỊNH ppt

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHÁY CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠO BĂNG NGĂN LỬA TẠI BÌNH ĐỊNH ppt
... khô hạn cháy rừng giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHÁY CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠO BĂNG NGĂN LỬA TẠI BÌNH ĐỊNH ... vấn Kết vấn 30 người dân khu vực nghiên cứu, cho biết 20 loài khu vực khả phòng cháy, chịu lửa qua, nhanh phục hồi; đó, ý kiến người dân tập trung vào số loài bảng Bảng Những loài khả ... pháp số canh tác cải tiến, với phương pháp Yij € (0 ;1) - Cho trọng số theo phương pháp chuyên gia để chọn loài tối ưu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Điều tra, phát số loài khả phòng cháy khu vực nghiên cứu...
 • 12
 • 849
 • 1

Nghiên cứu khả năng tích tụ thủy ngân trong nghêu Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1825) khu vực cửa sông Bạch Đằng - Hải Phòng

Nghiên cứu khả năng tích tụ thủy ngân trong nghêu Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1825) ở khu vực cửa sông Bạch Đằng - Hải Phòng
... dạng tồn thủy ngân môi trường trầm tích bãi nghêu 68 3.3 Đánh giá khả tích tụ thủy ngân nghêu Meretrix lyrata vùng cửa sông Bạch Đằng 70 3.3.1 Nguồn tích tụ thủy ngân nghêu môi ... dạng thủy ngân môi trường (nước, trầm tích) sinh vật khu vực cửa sông Bạch Đằng Đặc biệt kết nghiên cứu metyl thủy ngân tích lũy loài nghêu Meretrix lyrata chưa có số liệu nghiên cứu trước khu vực ... định chế tích tụ thủy ngân tích tụ nghêu nuôi Meretrix lyrata khu vực cửa sông Bạch Đằng điều kiện tự nhiên, đánh giá vai trò thị môi trường Bước đầu nghiên cứu mức độ đào thải thủy ngân phòng thí...
 • 112
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phòng bệnh viêm đường hô hấp trênkhảo sát tình hình mắc bệnh viêm đường hô hấp trên chó đến khám tại phòng khám gaia hà nộinghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acidnghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn bcbacterial cellulosenghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan từ xương mực đối với vi khuẩn erwinia sp gây bệnh thối ướt trên cà chua nguyên liệu sau thu hoạchnghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng lạc agachis hyporaea l trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15nnghiên cứu khả năng tồn tại của vi khuẩn r solanacearum trong đất trồng lạc khoai tây ở các công thức luân canh khác nhaunghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiếtnghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghien cuu kha nang khang khuan cua chitosan phân tử thấpnghiên cứu khả năng phục hồi rừng sau nương rẫy khu vực bị tác động tại khu bảo tồn vượn cao vít xã phong nậm trùng khánh cao bằngnghien cuu kha nang giai phong kim loai nang tu cac ba thai duoi quang ngheo cuoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm