Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ công tác đánh giá sản xuất nông nghiệp xã cổ lũng huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Ứng dụng kỹ thuật GIS để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất theo FAO huyện lục yên tỉnh yên bái

Ứng dụng kỹ thuật GIS để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất theo FAO huyện lục yên tỉnh yên bái
... sử Xác định Đơn vị đất đai Đánh giá khả thích hợp Xác định trạng KT-XH môi Xác định loại hình sử dụng Quy hoạch sử dụng đất áp dụng việc đánh giá S ủ 1:Quy trỡnh ủt giỏ ủt ủai ca FAO Bc 1: Xỏc ... ủc ti (FAO - 1985) [23] - G cho phỏt trin nụng thụn (FAO - 1988) - G cho ủng c (FAO - 1989) [24] - G v phõn tớch h thng canh tỏc cho vic quy hoch s dng ủt (FAO 1994) [25] Theo hng dn ca FAO, vic ... ủt ủai * u ủim ca phng phỏp G theo FAO: - Phng phỏp G theo FAO l s kt hp hi hũa gia hai trng phỏi ủỏnh giỏ ủt ca Liờn Xụ (c) v ủỏnh giỏ ủt ca M Phng phỏp G theo FAO khc phc ủc nhng nhc ủim ch...
 • 124
 • 131
 • 0

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng và quản lý sở dữ liệu địa chính tại Cổ Lũng - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Cổ Lũng - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.
... ng dng h thng thụng tin a (GIS) xõy dng v qun c s d liu a chớnh ti xó C Lng - huyn Phỳ Lng - tnh Thỏi Nguyờn 1.2 Mc ớch, mc tiờu v yờu cu ca ti 1.2.1 Mc ớch nghiờn cu - Xõy dng c c s d liu ... thụng tin phi thng nht, cú t chc v thớch hp vi yờu cu qun nh nc v t - C s d liu ỏp ng nhu cu phõn tớch, x lý, lu tr s liu, cung cp thụng tin v cú th trao i d liu vi cỏc h thng thụng tin khỏc - ... tớnh (cỏc thụng tin chi tit n tng tha t) 1.2.3 Yờu cu ca ti - Cỏc thụng tin xõy dng m bo y v chớnh xỏc, nm chc v th hin rừ c cỏch thc ng dng h thng thụng tin a xõy dng c s d liu - Cu trỳc c...
 • 62
 • 185
 • 1

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện mỹ đức, thành phố hà nội

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện mỹ đức, thành phố hà nội
... dụng hệ thống thông tin địa xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện Mỹ Đức, thành phố Nội lựa chọn để thực 1.2 MỤC ĐÍCH NGHİÊN CỨU - Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng đồ đơn vị ... NAM ĐÀO THỊ PHƯƠNG HOA ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ ĐẤT HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 60.85.01.03 Người ... sử dụng đất huyện - Phân cấp tiêu phân cấp xây dựng đồ đơn vị đất đai - Xây dựng đồ đơn vị đất đai mô tả đơn vị đồ đất đai 3.4.3 Định hướng sử dụng đất huyện Mỹ Đức Trên sơ xây dựng đồ đơn vị đất...
 • 92
 • 232
 • 0

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất ở thị trấn yên lạc, huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất ở thị trấn yên lạc, huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
... trởng kinh tế % 15.7 11.1 12.5 12.7 11.43 2.1 Nông lâm nghiệp, thuỷ sản % 29 26.9 27.77 20.8 21 2.2 Công nghiệp TTCN % 44 44.1 46.84 52.65 49.3 % 27 29 25.39 26.55 29.7 2.3 Thơng mại, dịch vụ ... Cây Đậu Tơng - Diện tích - Năng suất - Sản l ợng Cây Lạc tích : - Diện - Năng suất - Sản lợng - Năng suất - Sản lợng 13 Tổng GTSX ngành NN Tr đồng 25300 26556 34013 3222 37098 380 11 14 Tổng sản ... ao, h, m v nc sụng ỏy, nc mỏng phc v cho sn xut nụng nghip l chớnh V sinh hot, 100% ngi dõn thng dựng nc ging khi, ging khoan v nc ma - Nc ngm: Nc ngm ca th trn ch yu c khai thỏc s dng qua hỡnh...
 • 25
 • 777
 • 6

Nghiên cứu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... bc theo hỡnh 1.3 Lựa chọn phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai Điều tra, tổng hợp, xây dựng đồ đơn tính Xây dựng đồ đơn vị đất đai Mô tả đồ đơn vị đất đai Hỡnh 1.3: Cỏc bc xõy dng bn n v t ... tích nông hoá, HTSD đất Các đồ đơn tính Bản đồ đơn vị đất đai Bản đồ tổng hợp Hỡnh 3.8: Qui trỡnh chng ghộp bn Các đơn vị đồ đất đai đ-ợc xác định theo ph-ơng pháp chồng ghép nhiều loại đồ thể ... phố Thái Nguyên - Phía Đông giáp tỉnh Bắc Giang - Phía tây giáp huyện Phú L-ơng, thành phố Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ có vị trí thuận lợi, nằm sát trung tâm thành phố Thái Nguyên khu công nghiệp...
 • 92
 • 627
 • 6

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch thất thành phố hà nội

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch thất  thành phố hà nội
... ĐVĐĐ Đơn vị đất đai ĐGĐĐ Đánh giá đất đai CNH HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá HĐND - UBND Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân 10 DT Diện tích 11 Nông nghiệp & PTNT Nông nghiệp v phát triển nông ... chức nông - lâm giới) LMU Land Mapping Unit (Đơn vị đồ đất đai) LUT Loại hình sử dụng đất GIS Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý) LUS Lan Use System (Hệ thống sử dụng đất) ... ủ ủó ủ c liờn k t v i b ng thụng tin ủ a lý i u ny th t ủn gi n nhng vụ cựng h u d ng v khỏi ni m nng ủó ủ c ch ng minh l vụ giỏ ủ gi i quy t nhi u v n ủ trờn th gi i th c t vi c ủ nh v cỏc xe...
 • 106
 • 255
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên
... bc theo hỡnh 1.3 Lựa chọn phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai Điều tra, tổng hợp, xây dựng đồ đơn tính Xây dựng đồ đơn vị đất đai Mô tả đồ đơn vị đất đai Hỡnh 1.3: Cỏc bc xõy dng bn n v t ... tích nông hoá, HTSD đất Các đồ đơn tính Bản đồ đơn vị đất đai Bản đồ tổng hợp Hỡnh 3.8: Qui trỡnh chng ghộp bn Các đơn vị đồ đất đai đợc xác định theo phơng pháp chồng ghép nhiều loại đồ thể ... phố Thái Nguyên - Phía Đông giáp tỉnh Bắc Giang - Phía tây giáp huyện Phú Lơng, thành phố Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ vị trí thuận lợi, nằm sát trung tâm thành phố Thái Nguyên khu công nghiệp...
 • 91
 • 33
 • 0

Phát triển bền vững làng nghề bánh chưng Bờ Đậu Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Phát triển bền vững làng nghề bánh chưng Bờ Đậu xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... làng nghề tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề bánh chƣng Bờ Đậu, Cổ Lũng, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu thuận lợi, khó khăn, nguy thách thức phát triển ... tỉnh Thái Nguyên 34 3.2 Thực trạng làng nghề bánh chƣng Bờ Đậu 37 3.2.1 Quá trình phát triển Làng nghề Bánh chƣng Bờ Đậu 37 3.2.2 Các tiêu chí phát triển làng nghề Bánh chƣng Bờ ... nguy thách thức phát triển làng nghề năm - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển bền vững làng nghề bánh chƣng Bờ Đậu Cổ Lũng, huyện, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên Đối tƣợng phạm vi...
 • 106
 • 401
 • 1

Nghề làm bánh chưng ở làng bờ đậu cổ lũng, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Nghề làm bánh chưng ở làng bờ đậu xã cổ lũng, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành định số 913-QĐ/UBND công nhận làng nghề bánh chưng Bờ Đậu làng nghề truyền thống cấp tỉnh Với lý trên, chọn Nghề làm bánh chưng làng Bờ Đậu Cổ Lũng, huyện Phú Lương, ... nghề làm bánh chưng vai trò nghề với biến đổi kinh tế - hội làng Bờ Đậu - tỉnh Thái Nguyên từ sau Đổi đến hệ thống làng nghề truyền thống làng Việt Bắc Bộ Làng nghề bánh chưng Bờ Đậu làng nghề ... chè, đồ gỗ, mây tre đan Là làng nghề truyền thống cấp tỉnh2 , Bờ Đậu (thuộc Cổ Lũng, huyện Phú Lương) địa phương có nghề làm bánh chưng tiếng Nghề làm bánh chưng Bờ Đậu thu hút gần 100 hộ gia...
 • 115
 • 257
 • 2

NGHỀ LÀM BÁNH CHƯNG Ở LÀNG BỜ ĐẬU, CỔ LŨNG, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHỀ LÀM BÁNH CHƯNG Ở LÀNG BỜ ĐẬU, XÃ CỔ LŨNG, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
... lý trên, chọn Nghề làm bánh chưng làng Bờ Đậu Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyênlàm đề tài luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Dân tộc học Tháng 12 năm 2009, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành ... 2013, Hội làng nghề tỉnh Thái Nguyên Báo cáo phát triển làng nghề bánh chƣng Bờ Đậu từ năm 2007 – 2012, Hội làng nghề tỉnh Thái Nguyên Báo cáo tổng kết công tác hội làng nghề bánh chƣng Bờ Đậu năm ... luận văn làng nghề bánh chƣng Bờ Đậu, Cổ Lũng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Cùng với nghiên cứu số làng nghề khác địa bàn tỉnh để thấy đƣợc tổng quát phát triển kinh tế chung tỉnh Ngoài...
 • 30
 • 220
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bản đồ hiện trạng và bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp tại bình thuận – huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu xây dựng bản đồ hiện trạng và bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp tại xã bình thuận – huyện đại từ  tỉnh thái nguyên
... bc theo hỡnh2.3: Lựa chọn phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai Điều tra, tổng hợp, xây dựng đồ đơn tính Xây dựng đồ đơn vị đất đai Mô tả đồ đơn vị đất đai Hỡnh2.3: Cỏc bc xõy dng bn n v t ... ban hnh nh: ỏnh giỏ t cho nn nụng nghip nh nc tri (FAO - 1983) [16]; ỏnh giỏ t cho nn nụng nghip c ti (FAO - 1985) [17]; ỏnh giỏ t vỡ s phỏt trin (FAO 1986) [18]; ỏnh giỏ t cho phỏt trin nụng thụn ... [19]; 11 ỏnh giỏ t cho trng trt ng c qung canh (FAO - 1989) [20] Rome; ỏnh giỏ t v phõn tớch h thng canh tỏc phc v cho quy hoch s dng t (FAO - 1994) [21] Khi tin hnh ỏnh giỏ t c th cho cỏc i tng sn...
 • 68
 • 394
 • 1

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại huyện phú lương  tỉnh thái nguyên
... sống nông nghiệp đánh giá hiệu sử dụng đất phải tuân theo quan điểm sử dụng đất bền vững 1.3.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Nguyên tắc lựa chọn tiêu đánh giá hiệu sử dụng ... điểm sử dụng bền vững đất nông nghiệp địa bàn huyện + Quan điểm xây dựng định hướng + Căn đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững + Đề xuất hướng sử dụng đất ... sản xuất sở tài nguyên {47} 11 1.3 Những vấn đề hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững 1.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất a Một số vấn đề lý luận hiệu...
 • 88
 • 37
 • 0

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và áp dụng một số biện pháp điều chỉnh ra hoa trái vụ cho cây bưởi da xanh chiết, ghép tại tức tranh huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và áp dụng một số biện pháp điều chỉnh ra hoa trái vụ cho cây bưởi da xanh chiết, ghép tại xã tức tranh  huyện phú lương  tỉnh thái nguyên
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển áp dụng số biện pháp điều chỉnh hoa trái vụ cho Bưởi da xanh chiết, ghép Tức Tranh - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên ... tài: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển áp dụng số biện pháp điều chỉnh hoa trái vụ cho Bưởi Da Xanh chiết, ghép Tức Tranh - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích mục tiêu ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG A SANG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH RA HOA TRÁI VỤ CHO CÂY BƢỞI DA XANH CHIẾT, GHÉP...
 • 64
 • 288
 • 1

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
... c áp d ng công ngh GIS nói chung, GIS ñánh giá ñ t nói riêng ñang d n ph bi n xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai d a công ngh GIS ñã ñư c th c hi n nhi u ñ a phương, ñem l i hi u qu cao công tác qu ... ng công ngh GIS xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai huy n B o Lâm, t nh Cao B ng ph c v cho công tác ñánh giá ñ t ñai 1.3 Yêu c u c a ñ tài - Tìm hi u m t s ph n m m h th ng GIS - N m v ng quy trình xây ... 67 4.3 Xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai b ng công ngh GIS 70 4.3.1 Xác ñ nh ch tiêu phân c p xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai 72 4.3.2 Xây d ng b n ñ ñơn tính 80 4.3.3 Xây d ng b...
 • 131
 • 215
 • 1

Ứng dụng kỹ thuật GIS xây dựng bản đồ đơn vị dất đai

Ứng dụng kỹ thuật GIS xây dựng bản đồ đơn vị dất đai
... 3: NG DNG K THUT GIS TRONG PHN HNG T NễNG NGHIP I MC CH - S dng cỏc kh nng ca k thut GIS phõn hng t nụng nghip ng dng a chớnh - Giỳp cho sinh viờn ng dng cỏc kh nng ca k thut GIS qua vic s dng ... nghiờn cu Bi 4: NG DNG K THUT GIS XY DNG BN N V T AI I MC CH - S dng cỏc kh nng ca k thut GIS xõy dng hon chnh bn n v t - Giỳp cho sinh viờn ỏp dng cỏc kh nng ca k thut GIS vic chng lp, tớnh toỏn ... t bng chng trỡnh Excel 26 Bi 5: NG DNG K THUT GIS NH GI KH NNG THCH NGHI CC C CU CY TRNG (Theo Yu T Gii Hn) I MC CH - S dng cỏc phng phỏp x lý ca GIS ỏnh giỏ thớch nghi cho cõy trng theo phng...
 • 41
 • 968
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: quy trình xây dựng bản đồ đơn vị đất đaixây dựng bản đồ đơn vị đất đaixây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện buôn đôn tỉnh đắklắktinh hinh xay dung ban do don vi dat dai o viet namphan tich qui trinh xay dung ban do don vi dat daitổng quan tinh hinh xay dung ban do don vi dat dai o viet namxây dựng bản đồ đơn vị đất đai và đặc tính đất đaixay dug ban do don vi dat dai dac lakxay dug ban do don vi dat dai go doicông tác quy hoạch và đào tạo cán bộ ở ubnd huyện phú bình tỉnh thái nguyênđánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên giai đoạn 20072010đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên giai đoạn 2007 2010nghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyênđiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội khu vực xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênđặc điểm về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu1000 Quick Writing IdeasBai_tap_trac_nghiem_Dong_hoccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmCo che di truyen va bien di phan tuBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT