QUẢN LÝ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

quản bảo mật thông tin doanh nghiệp

quản lý và bảo mật thông tin doanh nghiệp
... Nội dung A Tổng quan tình hình an toàn an ninh thông tin B Đặc thù hệ thống thông tin doanh nghiệp C Một số biện pháp quản bảo mật thông tin doanh nghiệp Một số trích dẫn đáng lưu ý - - Barack ... thuộc vào kiến trúc ĐTĐM 12 lĩnh vực liên quan khác: - lĩnh vực quản lý: (1) Quản rủi ro; (2) Quản việc phơi lộ điện tử; (3) Quản tuân thủ kiểm toán; (4) Quản vòng đời thông tin - ... hệ thống thông tin phụ thuộc trước hết vào kiến trúc hệ thống thông tin đó, phần cứng, phần dẻo lẫn phần mềm toàn chuỗi cung ứng sản phẩm! mục đích công Về trị: không gián điệp thông tin, mà...
 • 72
 • 502
 • 0

TÌM HIỂU SSL an toàn bảo mật thông tin doanh nghiệp

TÌM HIỂU SSL an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp
... hacker dò tìm mật Dịch vụ xác thực website SSL giải pháp hữu hiệu dành cho doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến Dịch vụ xác thực website SSL đảm bảo với khách hàng ba điều: 1-Danh tính doanh nghiệp ... cấp an toàn liệu đường truyền.Không giao thức bảo mật mạng bảo vệ liệu trước sau gửi đến đích SSL -Ngày việc bảo mật thông tin yếu tố quan trọng để định sống tổ chức ,một công ty hay doanh nghiệp. Với ... thức SSL 4.1.Chứng số Với thị trường kinh doanh rộng,không bị phụ thuộc vào không gian thời gian, kinh doanh trực tuyến chọn nhiều doanh nghiệp. Một yếu tố định đến thành công hoạt động kinh doanh...
 • 28
 • 522
 • 0

Bảo mật thông tin doanh nghiệp thời kỳ suy thoái

Bảo mật thông tin doanh nghiệp thời kỳ suy thoái
... thoái kinh tế phải trọng đến vấn đề bảo mật Vì an toàn bảo mật thông tin làm cho doanh nghiệp tăng chi phí mà làm ngừng trệ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp   ... Các công ty doanh nghiệp toàn giới đua sa thải nhân viên, kiến tạo lại máy sản xuất nhằm giảm chi phí có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp cần phải ý Khi nhân viên làm lâu năm số thông tin quan trọng ... Các doanh nghiệp nước sản phẩm liên quan đến PKI bắt đầu quan tâm đến thị trường Việt nam khó khăn việc xác định nhu cầu cụ thể Nhìn chung, doanh nghiệp có co hẹp chi phí để vượt qua suy thoái...
 • 3
 • 294
 • 1

An toàn bảo mật thông tin doanh nghiệp

An toàn bảo mật thông tin doanh nghiệp
... tài liệu, thông tin lọt vào tay cá nhân, tổ chức có mục đích xấu? I 2.1 2.2 II Khái niệm an toàn bảo mật hệ thống thông tin An toàn thông tin Một hệ thống thông tin coi an toàn thông tin không ... lường trước Trên tìm hiểu an toàn thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, biết thực trạng an toàn thông tin người dùng cá nhân môi trường internet nguy dẫn đến an toàn thông tin cách phòng chống khắc ... tính toàn vẹn tính sẵn sàng thông tin Mục đích: Tổ chức việc xử lý, ghi nhớ trao đổi thông tin cho tính bảo mật, toàn vẹn, sẵn sàng đáng tin cậy bảo đảm mức độ đầy đủ Vai trò bảo mật an toàn: ...
 • 25
 • 347
 • 0

Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN pptx

Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN pptx
... thực tế biện pháp bảo vệ an toàn thông tin liệu an toàn tuyệt đối Một hệ thống dù bảo vệ chắn đến đâu đảm bảo an toàn tuyệt đối http://www.ebook.edu.vn 1.2 Các chiến lượt an toàn hệ thống : a ... hệ mật mã Để đánh giá hệ mật mã người ta thường đánh giá thông qua tính chất sau: a, Độ an toàn: Một hệ mật đưa vào sử dụng điều phải có độ an toàn cao Ưu điểm mật mã đánh giá độ an toàn thông ... đổi thông tin từ dạng không nhận thức (dữ liệu mã hoá) dạng nhận thức (dạng gốc), trình gọi giải mã Đây lớp bảo vệ thông tin quan trọng sử dụng rộng rãi môi trường mạng Để bảo vệ thông tin mật...
 • 109
 • 617
 • 2

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN doc

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN doc
... Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 1.1 Nội dung an toàn bảo mật thông tin Khi nhu cầu trao đổi thông tin liệu ngày lớn đa dạng, tiến điện tử - viễn thông công nghệ thông tin không ... thông tin liệu Các phương pháp bảo vệ an toàn thông tin liệu quy tụ vào ba nhóm sau: - Bảo vệ an toàn thông tin biện pháp hành - Bảo vệ an toàn thông tin biện pháp kỹ thuật (phần cứng) - Bảo vệ an ... truyền tin quan niệm ý tưởng biện pháp bảo vệ thông tin liệu đổi Bảo vệ an toàn thông tin liệu chủ đề rộng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực thực tế có nhiều phương pháp thực để bảo vệ an toàn thông...
 • 110
 • 697
 • 6

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN docx

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN docx
... Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 1.1 Nội dung an toàn bảo mật thông tin Khi nhu cầu trao đổi thông tin liệu ngày lớn đa dạng, tiến điện tử - viễn thông công nghệ thông tin không ... thông tin liệu Các phương pháp bảo vệ an toàn thông tin liệu quy tụ vào ba nhóm sau: - Bảo vệ an toàn thông tin biện pháp hành - Bảo vệ an toàn thông tin biện pháp kỹ thuật (phần cứng) - Bảo vệ an ... truyền tin quan niệm ý tưởng biện pháp bảo vệ thông tin liệu đổi Bảo vệ an toàn thông tin liệu chủ đề rộng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực thực tế có nhiều phương pháp thực để bảo vệ an toàn thông...
 • 110
 • 467
 • 0

BÀI tập lớn môn THUYẾT mật bảo mật THÔNG TIN đề tài (đề 5) a tutorial on linear and differential cryptanalysis (differential cryptanalysis)

BÀI tập lớn môn lý THUYẾT mật mã và bảo mật THÔNG TIN đề tài (đề 5) a tutorial on linear and differential cryptanalysis (differential cryptanalysis)
... Differential Cryptanalysis of the Data Encryption Standard, Springer-Verlag, 1993 [6] National Institute of Standards, Advanced Encryption Standard (AES) web site: www.nist.gov/aes [7] J Daemen and ... Rjimen, "AES Proposal: Rijndael", First Advanced Encryption Standard (AES) Conference, California, Aug 1998 (See also [6].) [8] H.M Heys and S.E Tavares, "Substitution-Permutation Networks Resistant ... Journal of Cryptology, vol 4, no 1, pp 3-72, 1991 [3] National Bureau of Standards, "Data Encryption Standard", Federal InformationProcessing Standard 46, 1977 [4] M Matsui, "The First Experimental...
 • 23
 • 1,132
 • 3

xây dựng một hệ thống mạng trong doanh nghiệp bảo mật thông tin trên môi trường internet đề tài “router”

xây dựng một hệ thống mạng trong doanh nghiệp và bảo mật thông tin trên môi trường internet đề tài “router”
... công nghiệp, Công nghệ thông tin định thành công doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin cách nhanh chóng bảo mật thông tin Xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp bảo mật thông tin môi trường ... tin học, kiến thức bảo mật thông tin cho doanh nghiệp môi GVHD: Nhan Quốc Chương Luận văn tốt nghiệp Đề tài: Router trường Internet hoàn toàn bổ ích cho thân cho doanh nghiệp nơi làm việc Đề ... tin môi trường internet quan trọng, lẽ nhóm chúng em chọn đề tài: “Router” Đây đề tài tốt nghiệp cho sinh viên ghế nhà trường, quan trọng doanh nghiệp nay, giúp ích cho chúng em trường không bị...
 • 214
 • 487
 • 0

Bài giảng an toàn bảo mật thông tin chương 1 giới thiệu tổng quan về an toàn bảo mật thông tin

Bài giảng an toàn và bảo mật thông tin  chương 1 giới thiệu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin
... N ội dung  Thông tin an toàn thông tin  Kiến trúc OSI an toàn  Yêu cầu hệ truyền thông an toàn  Các loại hình công  Bảo mật thông tin mạng Thông tin h ệ th ống thông tin  “Information ... mẽ CNTT nhu cầu an toàn thông tin Bảo vệ thông tin trình truyền  Bảo vệ thông tin cục tránh phá hoại từ bên 1. 2 Ki ến trúc OSI an toàn  Để đảm bảo hệ thống an toàn, tổ chức cần đánh giá, ... dựng yêu cầu bảo mật  ITU-T : khuyến nghị X.800 kiến trúc bảo mật OSI, định nghĩa PP đồng cung cấp yêu cầu bảo mật Ki ến trúc OSI an toàn( tt)  OSI an toàn tập trung vào:  công bảo mật: hành...
 • 19
 • 264
 • 0

Bài giảng an toàn bảo mật thông tin chương 2 cơ sở toán học của thuyết mật

Bài giảng an toàn và bảo mật thông tin  chương 2 cơ sở toán học của lý thuyết mật mã
... 4 725 = 32 53  Phân tích h ợp s ố thành th ừa s ố nguyên tố      Ví dụ: tìm gcd lcm ( 143, 22 0) 143=11.13 22 0= 2^ 2 11 Gcd(143, 22 0)= 2min (2, 0) 5min(1,0) 11 13min(1, 0) lcm(143, 22 0)= 2max (2, 0) ... n nguyên tố nhau) Ví dụ: 8= 22 -1 (mod 25 ) vì: 8 .22 =176=1(mod 25 ) Ví d ụ ngh ịch đ ảo nhân     Cho m=5, a =2 gcd (2, 5)=1, có nghịch đảo nhân modulo  3 =2- 1 (mod 5) 2. 3≡1(mod 5) gcd(4, 15)=1 có ... x=a1*m1*y1+ a2*m2*y2+ a3*m3*y3 = 5*143*5+3*91*4+11*77* 12 = 14831  2. 4 H ệ hai phương trình đ ồng dư      Xét hệ hai phương trình: x ≡ a1(mod n1)  x ≡ a 2( mod n 2) Với gcd(n1,n2)=1 Tính t=n2-1...
 • 39
 • 296
 • 0

Các phương pháp mã hóa bảo mật thông tin

Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin
... , khối (CFB, CBC) Các hệ mật đối xứng công khai Các cách thám Khái niệm -Bản rõ (plaintext or cleartext) Chứa xâu ký tự gốc, thông tin thông tin cần hoá để giữ bí mật -Bản ... bị đe dọa nh thông tin mà bạn gửi không đảm bảo đợc tính nguyên vẹn chúng hoá thông tin phơng pháp đảm bảo đợc tính suốt thông tin Nó giải vấn rắc rối giúp bạn, thông tin đợc hoá gửi kẻ ... 35 Các hệ mật đối xứng công khai 36 Trang Vietebooks Nguyn Hong Cng 5.1 Hệ mật đối xứng 36 5.2 Hệ mật công khai 38 Các cách thám .39 Chơng III Hệ mã...
 • 71
 • 1,612
 • 8

An toàn Bảo mật thông tin

An toàn và Bảo mật thông tin
... •Việc bảo đảm tính bí mật cho việc ký thể chỗ: Khó tính hàm y = sigk1(x) K1 Điều đảm bảo chống giả mạo chữ ký AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 3.Ký kiểm thử •Giả sử có hệ mật mã: hệ mật mã khoá công ... khoá mật mã Ks(K1s,K2s) hệ S1 Bên gửi có khoá chữ ký K(K1,K2) hệ S2 •Bên nhận nhận văn từ bên gửi vừa có tính bảo mật, vừa có chữ ký để xác nhận thông báo bên gửi AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN ... AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 2.Xây dựng chương trình chữ ký số IntPut: số nguyên tố p,q, thông báo x OutPut: Chữ kí số y=xa(mod n) Kiểm thử chữ kí x=yb(mod n) Chương trình chạy Mã nguồn AN TOÀN...
 • 7
 • 1,232
 • 12

An toàn bảo mật thông tin trên mạng máy tính văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

An toàn và bảo mật thông tin trên mạng máy tính văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh
... hoạch an ninh mạng Chúng ta cần sách an ninh mạng tài nguyên thông tin công ty cần đợc bảo vệ Đa số công ty tổ chức có thông tin riêng, bí mật cạnh tranh mạng Những thông tin phải đợc bảo vệ ... động giữ bí mật điều gì, thông tin dễ lộ trờng hợp sau: Khi thông tin lu máy tính Khi thông tin chuyển tới hệ thống khác Khi thông tin lu băng từ lu Đối với thông tin lu máy tính việc truy nhập đợc ... quan trọng phải đợc giữ khu vực an toàn vật lý An toàn vật lý có nghĩa máy đợc khoá phòng kín đặt nơi ngời truy nhập vật lý tới liệu máy II.9.6 Lỗi bảo mật Bảo mật mà hiểu hành động giữ bí mật...
 • 24
 • 956
 • 5

Ứng dụng mã hóa bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán
... trộn thích hợp hệ đối xứng tạo hệ có tính an tồn cao • bảo mật cho việc truyền khóa cần xử lý cách nghiêm túc NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825 ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES hệ hố liệu đời ... ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES 26 số ký tự bảng chữ La tinh, cách tương tự định nghĩa cho bảng chữ Đồng thời ta dễ dàng thấy đẩy hệ mật dK(eK(x)) = x với x∈Z26 b Hệ KEYWORD-CEASAR Trong hệ ... chất (1) – (10) nên tạo thành vành I.2 Các Hệ Thơng Dụng: a Hệ Đầy (Shift Cipher ) Shift Cipher phương pháp lâu đời sử dụng để hóa Thơng điệp hóa cách dịch chuyển (xoay vòng) ký tự...
 • 104
 • 1,067
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo mật thông tin doanh nghiệpquy định bảo mật thông tin doanh nghiệpluật bảo mật thông tin doanh nghiệpthỏa thuận bảo mật thông tin doanh nghiệpan toàn bảo mật thông tin doanh nghiệpquy định về bảo mật thông tin doanh nghiệpđiều 1 ban hành kèm theo quyết định này quy chế về quản lý hành chính lưu trữ và bảo mật thông tin quot của công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại việt trungtổng quan về an toàn và bảo mật thông tincác nguyên lý về an toàn và bảo mật thông tin trong mạng 3gan toàn và bảo mật thông tintrắc nghiệm môn an toàn và bảo mật thông tinđề thi trắc nghiệm an toàn và bảo mật thông tincác kiểu tấn công và bảo mật thông tintài liệu an toàn và bảo mật thông tinđề tài an toàn và bảo mật thông tinVăn bản pháp quySINH 6 1T, 7TN-3TLBộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhấttin họcĐây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ)Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2Văn bản pháp quyĐây (Thay thế thông tư số 49 2013 TT-BTC ngày 26 4 2013)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyDE THI THU LAN 1 MON TOAN THPT CHUYEN VINH PHUC NAM 2016Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhBÌA GIÁO TRÌNH | Studyvn.Com | Tìm nhanh công thức, phương pháp giải bài tập BIA GIAO TRINHPHUONG PHAP TINH CAC DINH THUC MOT CACH TONG QUAT NHATThuyết trình môn tài chính công ty đa quốc gia tài trợ nợ và vốn công ty cổ phần quốc tếCục Quản lý cạnh tranhPhap lenh chong ban pha gia s20 2004