GIAO THỨC TCP/IP

Sơ lược về giao thức TCPIP.doc.DOC

Sơ lược về giao thức TCPIP.doc.DOC
... địa nguồn đích Bộ giao thức TCP/IP có giao thức cho phép máy tính xác định đợc địa IP máy tính đợc khởi động Thật thú vị giao thức khởi động sử dụng IP để kết nối Khi dùng giao thức khởi động đó, ... địa giao thức đợc sử dụng Lớp cao phần mềm giao thức điểu khiển thiết bị phân giải địa Giới hạn địa giao thức Các địa phần cứng đợc sử dụng Phần cứng mạng Hình 12:minh hoạ phần mềm giao thức ... gói tin không liên kết dùng IP giao thức kèm dùng để thông báo lỗi Trong phần xem xét đến TCP, giao thức truyền thông giao thức TCP/IP, giải thích làm mà giao thức đem lại truyền tin đáng tin...
 • 46
 • 704
 • 12

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcpip.pdf

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcpip.pdf
... nên dễ dàng Với đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP‟‟ mong xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát với quy mô mạng lớn Được ... CỦA HỆ THỐNG 3.1 Sơ đồ khối hệ thống Tôi xin đưa sơ đồ khối Hệ thống điều khiển giám sát từ xa qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP”, sau: Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển giám ... THUẬT CÔNG NGHIỆP o LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP/IP Ngành: Tự động hoá Mã số: 111207TDH021 Học...
 • 85
 • 550
 • 1

giao thức TCPIP

giao thức TCPIP
... 1111 1111 0000 0000 40 Đặt địa IP Subnet mask CSE 41 Một số giao thức lớp s Giao thức lớp mạng Internet Protocol - IP s Giao thức tầng giao vận Transmission Control Protocol - TCP User Datagram ... giao thức TCP/IP s CSE Đầu năm 1980, giao thức đưa làm giao thức chuẩn cho mạng ARPANET mạng DoD mang tên DARPA Internet protocol suit, thường gọi giao thức TCP/IP hay gọi tắt TCP/IP (Transmission ... UBND Tỉnh X25/Tel UBND Tỉnh Những nội dung Giao thức truyền thông s Mô hình tham chiếu OSI s Bộ giao thức TCP/IP s Các vấn đề liên quan s CSE Giao thức truyền thông s CSE Để máy tính mạng trao...
 • 75
 • 240
 • 0

Thử nghiệm truyền file trên máy tính dùng giao thức TCPIP

Thử nghiệm truyền file trên máy tính dùng giao thức TCPIP
... TCP - Giao thức điều khiển truyền tin TCP thành phần tầng Giao vận (Transport layer) giao thức TCP/IP Internet Nó nằm giao thức IP (Internet protocol) ngăn xếp giao thức cung cấp dịch vụ truyền ... hiểu giao thức tcp/ip I Tìm hiểu chung giao thức giao tiếp Khái niệm Giao thức giao tiếp (protocols) quy tắc, luật lệ mà trình truyền nhận thông tin mạng phải tuân theo cách triệt để Các cấp giao ... Mạng máy tính hai máy tính nối với nhằm chia sẻ thiết bị ngoại vi, lên tới hàng ngàn máy tính nằm khắp miền giới để chia sẻ thông tin Các máy tính mạng có hai loại : - Máy chủ (Server) máy điều...
 • 69
 • 293
 • 0

Luận văn “Phòng Chống Cháy Qua Mạng Internet – Dựa Trên Giao Thức TCPIP”

Luận văn “Phòng Chống Cháy Qua Mạng Internet – Dựa Trên Giao Thức TCPIP”
... Anh MSSV: 8D15001 Báo cháy chống cháy qua mạng Internet Phần 4.Giớiù thiệu chương trình minh hoạ báo cháy Sinh Viên : Đỗ Trần Anh MSSV: 8D15001 Báo cháy chống cháy qua mạng Internet LỜI NÓI ĐẦU ... 1: Giới thiệu sơ lược hệ thống báo cháy thông qua mang internet dựa vào giao thức TCP/IP Sinh Viên : Đỗ Trần Anh MSSV: 8D15001 Báo cháy chống cháy qua mạng Internet Ngành công nghệ thông tin ... 8D15001 26 Báo cháy chống cháy qua mạng Internet PHẦn CƠ Sở Lý Thuyết MẠNG Giao thức TCP/IP Chương I: Các Khái Niệm Cơ Bản Về Hệ Thống Mạng I Mô hình mạng, mô hình OSI, mô hình TCP: Mô Hình Mạng: Trước...
 • 53
 • 341
 • 0

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC XUYÊN LỚP CHO CHỒNG GIAO THỨC TCPIP

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC XUYÊN LỚP CHO CHỒNG GIAO THỨC TCPIP
... tượng OO cho hình truyền thông xuyên lớp sau: - Lợi quan trọng việc thực hình InterLay OO hình cho phép giao thức lớp định tương tác với giao thức khác lớp khác nhau, thực giao thức thực ... xuất hình xuyên lớp CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH XUYÊN LỚP CHO CHỒNG GIAO THỨC TCP/IP Nghiên cứu đề xuất kiến trúc mạng có tên InterLay Kiến trúc hỗ trợ trao đổi thông điều khiển lớp ... quyền thao tác xuyên lớp SVTH: Đặng Thị Hồng Diệu- Lớp D08VT5 27 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương 3: Nghiên cứu đề xuất hình xuyên lớp Trong hình mới, thao tác xuyên lớp với thông tin giao thức có...
 • 71
 • 358
 • 0

Bảo mật mạng Internet trên nền bộ giao thức TCPIP

Bảo mật mạng Internet trên nền bộ giao thức TCPIP
... nhận bảo góp ý thắng thắn từ phía thầy cô bạn Trân trọng cảm ơn LỜI MỞ ĐẦU Với mục đích thu thập kiến thức bảo mật mạng Internet giao thức TCP/IP sâu nghiên cứu thiết kế hệ công nghệ bảo mật ... an toàn hệ thống mạng 1.2.Dual-homed host: Dual-homed host hình thức xuất đấu để bảo vệ mạng nội Dual-homed host máy tính có hai giao tiếp mạng: nối với mạng cục nối với mạng (Internet) 33 Hệ ... cung cấp mức bảo mật: Network 34 Application định nghĩa mạng “phi quân sự” Mạng DMZ đóng vai trò mạng nhỏ, cô lập đặt Internet mạng nội Cơ bản, DMZ cấu hình cho hệ thống Internet mạng nội truy...
 • 53
 • 372
 • 0

thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcpip

thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcpip
... quan tâm đ c bi t ph m vi ngân hàng mà đư c quan tâm tồn n n kinh t Vì v y, bên c nh vi c m r ng tín d ng, ngân hàng áp d ng nhi u bi n pháp phòng ng a h n ch r i ro tín d ng qua vi c giám sát ... 3.2.2 Nhi m v phòng ban Ban Giám đ c Giám đ c: đư c H i s b nhi m, Giám đ c t ch c u hành m i ho t đ ng chi nhánh Phó Giám đ c: đư c y quy n gi i quy t cơng vi c c a đơn v Giám đ c v ng Phòng hành ... hàng có th tr n g c vào b t c th i gian năm ho c tr h t m t l n nh t vào cu i năm, u giúp khách hàng d dàng vi c tốn n g c; ngồi nh vào s đánh giá th trư ng m t cách đ n c a Ban Giám đ c tích c c...
 • 47
 • 182
 • 0

BÀI 3 GIAO THỨC TCPIP VÀ IP ADDRESS V.4 (BỘ MÔN MẠNG CĂN BẢN)

BÀI 3 GIAO THỨC TCPIP VÀ IP ADDRESS V.4 (BỘ MÔN MẠNG CĂN BẢN)
... http://www.vietkhoa.edu.vn IP Address V.4 Các hệ thống máy tính mạng LAN Internet liên lạc với qua địa IP Địa chi IP sử dụng IP Address v.4 Địa IP (IPV4) Địa IP v.4 một số 32 bít, chia làm Octects(4 ... thông dụng Sai địa mạng IP address = 131 .125.10.10 IP address = 131 .125.1 .3 IP address = 131 .125.1.4 Default gateway = 131 .125.1.1 Default gateway = 131 .125.1.1 Default gateway = 131 .126.2.2 Computer ... http://www.vietkhoa.edu.vn BÀI 3: Giao thức TCP /IP IP Address V.4 Chuẩn hóa quá trình trao đổi thông tin, liệu các máy tính Định dạng cấu trúc liệu phương thức truyền Giới thiệu TCP /IP Bộ giao thức TCP /IP Một...
 • 42
 • 196
 • 0

điều khiển thiết bị qua giao thức tcpip

điều khiển thiết bị qua giao thức tcpip
... Án Chuyên Ngành giao thức: giao thức điều khiển trao đổi liệu TCP (Transmission Control Protocol) giao thức liệu người sử dụng UDP (User Datagram Protocol) .Giao thức TCP giao thức kết nối hướng ... thái khác giao thức TCP/IP - Điều khiển lưu lượng (Flow Control): Khi gói liệu đến nhanh, thiết bị đích thiết bị định tuyến gửi thông điệp ICMP trở lại thiết bị gửi, yêu cầu thiết bị gửi tạm ... thiểu bytes 1.2.4 Giao thức thông báo điều khiển mạng ICMP(Internet Control Message Protocol): Chức chính: ICMP giao thức điều khiển tầng IP, sử dụng để trao đổi thông tin điều khiển dòng liệu,...
 • 50
 • 176
 • 0

Tìm hiểu các giao thức TCPIP

Tìm hiểu các giao thức TCPIP
... (48 bits) trạm Các giao thức mạng IP Để mạng với giao thức IP hoạt động tốt người ta cần số giao thức bổ sung, giao thức phận giao thức IP giao thức IP dùng đến chúng cần Giao thức ARP (Address ... phải tìm ánh xạ địa IP (32 bits) địa vật lý trạm Giao thức ARP xây dựng để tìm địa vật lý từ địa IP cần thiết Giao thức RARP (Reverse Address Resolution Protocol): Là giao thức ngược với giao thức ... Protocol): Là giao thức ngược với giao thức ARP Giao thức RARP dùng để tìm địa IP từ địa vật lý Giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol): Giao thức thực truyền thông báo điều khiển (báo...
 • 21
 • 116
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP Mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính - Quyển 2A Giao thức TCPIP và giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP Mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính - Quyển 2A Giao thức TCPIP và giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau
... kết nghiên cứu hình bảo mật thông tin cho mạng máy tính Quyển 2A: Giao thức TCP /IP giải pháp bảo mật tầng khác Chủ trì nhóm nghiên cứu: ThS Đặng Hoà MụC LụC Phần I- Giao thức Mạng TCP /IP Chơng ... 11.12 Giao thức tổ hợp an toàn Chơng 12 -Các giao thức an toàn tầng ứng dụng mạng 12.1 Sự cần thiết giao thức an toàn tầng ứng dụng 12.2 Nhìn tầng góc độ an toàn 12.3 An toàn tầng ứng dụng - ALS ... đ ầu gói tin UDP vào, sau chuyển xuống cho giao thức IP Giao thức IP coi toàn gói tin UDP liệu thêm đầu IP vào, sau lại chuyển xuống cho tầng mạng phía dới Toàn gói tin IP đợc tầng mạng vật lý...
 • 98
 • 269
 • 0

Tổng quan về mạng INTERNET mô hình OSI và bộ giao thức TCPIP

Tổng quan về mạng INTERNET mô hình OSI và bộ giao thức TCPIP
... MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MẠNG INTERNET CHƯƠNG GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN I/ Sự Thúc Đẩy Mạng Internet Ảnh Hưởng Của Mạng Internet Việc truyền thông dựa vào internet trở thành phần ... II/ Mạng Internet Sử Dụng Giao Thức TCP/IP Lịch Sử Của Mạng Internet 2.1 Mạng Internet Sử Dụng Giao Thức TCP/IP Trong năm 1970 1980, quan phủ Hoa Kỳ nhận tầm quan trọng tiềm công nghệ Internet ... biệt 12 CHƯƠNG MÔ HÌNH OSI VÀ BỘ GIAO THỨC TCP/IP I /Giao Thức Tầng Trong chương 1, nhóm thảo luận giao thức yêu cầu hai thực thể cần phải giao tiếp Quá trình giao tiếp truyền thông mạng đơn giản,...
 • 26
 • 142
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các giao thức tcpiptags giao thức tcpipthiết lập giao thức tcpipđặc điểm của giao thức tcpiptìm hiểu giao thức tcpipbộ giao thức tcpip gồm mấy tầngcấu trúc gói tin trong bộ giao thức tcpipđặc điểm giao thức tcpiptìm hiểu bộ giao thức tcpipbộ giao thức tcpip gồm những lớpmạng internet và giao thức tcpipv4tìm hiểu về giao thức tcpipbao cao giao thuc tcpipđiều khiển thiết bị qua giao thức tcpipdiem yeu giao thuc tcpipchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ