CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug

Bài giảng cấu trúc máy tính Debug
... chữ số 09/19/12 Chuong Debug Tập lệnh Debug A : cho phép viết từ bàn phím lệnh mã máy dạng gợi nhớ A [ ] Ex : - A 100 dòch đòa CS:100h -A dòch đòa (Debug lấy đòa đoạn CS) ... Chú ý quan sát phần mã máy Tìm xem toán hạng tức thời đòa xuất đâu phần mã máy lệnh Phần mã máy câu lệnh cuối có khác nhaukhi dùng toán tử WORD PTR BYTE PTR 09/19/12 Chuong Debug 29 Summary Dùng ... Chuong Debug 14 Le ä nh U (Una s s e mble ) công dụng : in 32 bytes mã máy chương trình nhớ hình lệnh gợi nhớ cú pháp : U [address] U [range] Ex : U 100 119 In ma øn hình c ác CS:1 lệnh mã máy tư...
 • 30
 • 988
 • 7

Cấu trúc máy tính bộ nhớ

Cấu trúc máy tính bộ nhớ
... Bộ nhớ (Memory) Nội dung : Tổ chức nhớ máy tính IBM PC Phân loại nhớ : Primary Memory Secondary Memory Quá trình CPU đọc nhớ Quá trình CPU ghi nhớ Bộ nhớ Cache Chương : Tổ ... tín hiệu điều khiển ghi  nhớ Nội dung ghi liệu ghi vào ô nhớ có đòa xác đònh Chương : Tổ chức Memory 27 Truy xuất nhớ : ghi ô nhớ Ôâ nhớ chọn 00000 00010 00011 Bộ nhớ Bộ giải mã Đòa A0 A1 A2 A3 ... 24 Mạch giải mã đòa ô nhớ Mạch điện có nhiệm vụ xác đònh ô nhớ cần truy xuất có đòa lưu ghi đòa Bộ nhớ làm việc chia thành nhiều ô nhớ Kích thước ô nhớ thay đổi tùy theo máy, thường hay 16 bit...
 • 37
 • 2,569
 • 4

Cấu trúc máy tính Input Device

Cấu trúc máy tính Input Device
... 400h 402h vùng liệu BIOS Cổng nối tiếp dùng cho modem điện thoại, máy in nối tiếp hay nối trực tiếp với máy tính khác Chuong : I/O Devices 30 Các loại cổng vào  Cổng song song (parallel port ) ... thống gây lý không mong muốn (như lỗi phép chia 0, phép tính bò tràn số…)  Do thiết bò I/O gây : máy in, bàn phím, ổ đóa Chuong : I/O Devices 11 Software Interrupt  Ngắt mềm : Do thi hành lệnh ...    Nguyên lý xuất nhập máy tính Cách CPU giao tiếp với thiết bò I/O Ngắt quãng DMA Các thiết bò I/O : Hard Disk,Floopy Disk, Printer, Keyboard,Mouse Chuong : I/O Devices Thiết bò I : /O ...
 • 49
 • 1,102
 • 2

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ

Bài giảng cấu trúc máy tính - Lập trình hợp ngữ
... Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT ... MỤC TIÊU : Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly Khám phá bí mật bên máy tính 2.Trang bị kiến thức cấu trúc tổng quát máy tính thành phần cấu tạo nên máy tính Nắm cách hoạt động,cách ... THỐNG MÁY TÍNH 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Mục tiêu : Nắm tổng quan cấu trúc máy tính Hiểu Máy Turing & Ngun lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết máy tính Nắm ngun lý hoạt động máy...
 • 28
 • 2,037
 • 7

Giới thiệu về máy tínhcấu trúc máy tính

Giới thiệu về máy tính và cấu trúc máy tính
... Nôi-man vào(input device): dùng để đưa thông tin vào máy tính • Thiết bị ra(Output Device) : dùng để đưa liệu từ máy tính Thầy (thuyết trình):  Tại thời điểm máy tính thực lệnh, nhiên thực nhanh Máy ... Thiết bị vào(input device): dùng để đưa thông tin vào máy tính -Các loại thiết bị vào:bàn phím, chuột, máy quét, micro, webcam,… Thiết bị ra(Output Device) : dùng để đưa liệu từ máy tính Các ... Giống người, máy tính có não để điều khiển hoạt động, có phận thành phần thực hoạt động Thờ i gian 7’ 5’ Cấu trúc chung máy tính bao gồm : Bộ xử lí trung tâm, nhớ trong, thiết bị vào/ra, nhớ Bộ...
 • 8
 • 1,627
 • 17

Bài giảng cấu trúc máy tính - P1

Bài giảng cấu trúc máy tính - P1
... Lịch sử phát triển máy tính Phân loại máy tính Cấu trúc hệ máy tính hệ thống hỗ trợ Chuẩn máy tính Lịch sử phát triển máy tính Blase Pascal (162 3-1 662) Geoge Boole (181 5-1 864) -1 847 John Mauchley ... phép tính/ s Thế hệ 5: Máy tính Neuron - Neural Network b Phân loại theo tính n ă ng Siêu máy tính (Super Computer) Máy tính mainframe) lớn (Computer Máy tính mini (MiniComputer) Máy tính ... Apple, Admiga Máy tính dùng BVXL Zilog như: Z40, Z80 Bondwell, NEC, d Phân loại theo kích thước Máy tính lớn (Mainframe) Máy tính để bàn (Desktop) Máy tính xách tay (Laptop) Máy tính kiểu sổ...
 • 21
 • 674
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P2

Bài giảng cấu trúc máy tính - P2
... 8086 máy tính Damasteur>> + 8088 máy tính XT Tổ chức VXL 8086/8088 Gồm khối chức Đơn vị thực EU Đơn vị giao tiếp bus BIU Đơn vị thực EU Chức - Nhận lệnh liệu từ BIU - Tiến hành thực phép tính ... Chu kỳ chuyển trạng thái - AD0-AD7 chuyển sang trạng thái trở kháng cao - A16/S3-A19/S6 chuyển sang trạng thái đưa tín hiệu - A8-A15 không thay đổi, đưa thông tin địa - ALE chuyển xuống mức thấp ... Nhận lệnh Dữ liệu Ngăn xếp Nơi gửi tới Một số khái NIệM Về ĐịA CHỉ - Địa offset - Địa đoạn - Địa lôgic - Địa vật lý - Địa vùng thấp - Địa vùng cao Ví dụ Ví dụ 7: Trên h ình dòng 10 cột 40 có dòng...
 • 50
 • 546
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P3

Bài giảng cấu trúc máy tính - P3
... ds,ax = = 20 bx,(80*(dong-1)+cot-1)*2 word ptr [bx], 07441h ah,01h 21h 20h Ví dụ 2: Khảo sát nhớ máy tính địa chỉ: FFFF:0 Ví dụ 3: Viết chương trình khởi động nguội máy tính, biết chương tr ình ... 0000:0000 - 0000:03FF 1024 Bảng vectơ ngắt 0000:0400 - 0000:0401 Địa cổng COM1 0000:0402 - 0000:0403 Địa cổng COM2 0000:0404 - 0000:0405 Địa cổng COM3 0000:0406 - 0000:0407 Địa cổng COM4 0000:0408 - ... 0000:041C - 0000:041D 0000:041E - 0000:043D 32 Bộ đệm bàn phím 0000:043E - 0000:0448 11 Vùng liệu đĩa 0000:0449 - 0000:0449 Chế độ video thời 0000:044A - 0000:044B Số cột hình 0000:044C - 0000:044D...
 • 32
 • 445
 • 4

Bài giảng cấu trúc máy tính - P5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P5
... 1 Giới thiệu Tổ chức ngắt máy tính XT Chip điều khiển ngắt 8259 Từ lệnh khởi tạo Từ lệnh điều khiển hoạt động 8259 Nối ghép 8259 máy tính IBM PC XT Ngắt máy tính 286 sau Minh họa hoạt động ... - Bảng ký tự đồ hoạ ((DOS 3.0 trở lên) thúc chương trình DOS Kết 21 - Gọi chức DOS 22 Có thể đặt lại PSP:000A - Địa kết thúc DOS 23 PSP:000E - Địa thoát Ctrl-Brk DOS 24 PSP:0012 - Vec ... (XT) - Người dùng định nghĩa - Quản lý nhớ mở rộng - Không sử dụng - Dự trữ cho BASIC - Trình dịch BASIC - Không sử dụng 41 425F 6066 67 687F 8085 86F0 F1-FF Các tham số đĩa cứng Dự trữ...
 • 63
 • 457
 • 4

Bài giảng cấu trúc máy tính - P6

Bài giảng cấu trúc máy tính - P6
... tín hiệu bắt tay máy in 1 Byte liệu chuyển tới bus liệu máy in Máy in thông báo có byte liệu cần in thông qua việc kích hoạt tín hiệu vào STROBE máy in Khi máy in nhận liệu, máy in thông báo ... Nối ghép 8255 máy tính XT Minh họa gửi liệu máy in Giới thiệu Hệ thống hỗ trợ vào/ra chủ yếu gồm: Chip điều khiển ngắt 8259 Chip điều khiển vào 8255 Chip định thời 8253 Hệ máy vi tính BUS Bộ ... vào 8255 Điều khiển Bộ đệm Đọc/Ghi Điều khiển nhóm B Cổng B PB0-PB7 PA0-PA7 Cổng CL PC0-PC3 liệu Điều khiển nhóm A Cổng CU Cổng A PC4-PC7 Sơ đồ khối chip 8255 PA3 PA2 PA1 PA0 RD CS GND A1 A0 PC7...
 • 61
 • 417
 • 3

Bài giảng cấu trúc máy tính - P7

Bài giảng cấu trúc máy tính - P7
... 550àS Nối ghép 8253/54 máy tính IBM PC XT LS138 A5 A6 A7 A8 A9 AEN A B C Y2 G2B G2A G1 8253 A0 A1 CS A0 A1 Hình 13.4 Chọn cổng 8253 máy tính PC/XT Địa cổng 8253/54 máy tính nhị phân (Binary) ... chip 8253 đến mạch ĐK loa b) Tạo trễ máy XT Lap: MOV CX,N LOOP Lap LOOP 17T 1T=210 ns vòng LOOP=210nsx17=3,57às Nếu N=1000 -> Tdelay=3,57 ms c) Tạo trễ máy tính từ AT ;(CX) = số lần 15,085 às ... dụng Máy tính IBM PC/XT dùng chip 8253 Từ hệ IBM PC/AT dùng chip 8254 8253/54 Bố trí chân giống nhau, 8254 tương thích với Bộ định thời 8253 BUS liệu điều khiển nội * Tổ chức khối D0-D7 Data...
 • 48
 • 512
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P8

Bài giảng cấu trúc máy tính - P8
... Internet Multimedia b Các Kiến kiến Kiến đặc tính nâng cao trúc Công nghệ - Vi trúc NetBurst trúc Kế thừa cải tiến Công nghệ Vi kiến trúc NetBurst Cấu trúc Động thi hành nhanh REE (Rapid Execution ... Pentium sử dụng Bộ đệm đích rẽ nhánh BTB (Branch TargetBuffer) để thực Dự đoán rẽ nhánh Cấu trúc Scalar (Cấu trúc tỷ lệ) Đây đặc điểm quan trọngmà từ Pentium có Hiệu khả Dự đoán rẽ nhánh So sánh ... (Packed word): từ 16 bit nén 64 bit Từ kép nén (Doubleword): từ kép 32-bit nén 64 bit Từ bốn (Quad-word): Một lượng 64 bit * Cấu trúc dIB Pentium II CPU CPU Cache L2 BUS1 Card CPU Thắt cổ...
 • 54
 • 456
 • 5

Bài giảng cấu trúc máy tính - P9

Bài giảng cấu trúc máy tính - P9
... 8259 INTA SP/EN D0-D7 NMI Clk Ready Reset MN/MX AD0-AD7 A8-A19 S0 INTA Clk CEN S1 S2 8288 DEN DT/R ALE AEN C 74LS373 OE DIR C 74LS245 AD0-AD7 MEMR MEMW IOR IOW A0-A19 ADDRES BUS D0-D8 DATA BUS * ... +128 Khoảng giá trị thập phân: 1,2x10 -3 8 X 3,4x10 +38 Tên gọi khác: Số thực ngắn Sắp xếp bit Bit 31 Bit dấu: 0-số dương, 1-số 2 3-3 0 âm Sắp xếp Phần mũ 2 2-0 trị) 31 S 30 Phần thập phân (định ... (18x4=72) từ bit 7 1-0 Bit 7 3-7 8=0 bit 79 chứa dấu Số thực tạm thời 8087 sử dụng nội * Các dạng liệu khác Độ dài Khoảng giá trị Word integer 16 -3 2768 X +32768 Short Integer 32 -2 .10 X +2.10...
 • 49
 • 501
 • 6

Bài giảng cấu trúc máy tính - P10

Bài giảng cấu trúc máy tính - P10
... tục Mã chương trình, liệu, ngăn xếp bố trí không gian Không gian địa tuyến tính địa hóa theo byte với địa liền từ 0-4 GB Các ghi đoạn mô hình nhớ phân đoạn Segmented memory model: Bộ nhớ chương ... hình nhớ chế độ địa thực Real-address mode memory model: Là mô hình nhớ cho VXL 8086 Chế độ địa thực sử dụng đoạn nhớ 64 KB Kích thước cực đại không gian địa tuyến tính chế độ địa thực MB 4...
 • 23
 • 394
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc máy tínhbài giảng cấu trúc máy tinhbài giảng cấu trúc máy tínhvi xử lý và cấu trúc máy tínhgiáo án cấu trúc máy tínhcấu trúc máy tính chap6tìm hiểu cấu trúc máy tínhnghiên cứu cấu trúc máy tínhthiết kế cấu trúc máy tínhôn tập cấu trúc máy tínhchuyên môn cấu trúc máy tínhtrắc nghiệm cấu trúc máy tínhtổng quan về cấu trúc máy tínhsơ đồ cấu trúc máy tínhtài liệu vi xử lý và cấu trúc máy tínhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ