BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
... Trong thi i ca cụng ngh thụng tin hin Internet cú nhiu li ớch nh truyn tin, ph bin tin, thu thp tin, trao i tin mt cỏch nhanh chúng thun tin r tin hn so vi cỏc phng tin khỏc nh in thoi, fax Internet ... BUI PHN TIN HC CN BN (16 tit Lý thuyt, tit Bi tp, tit Thc hnh) I.1 Thụng tin v biu din thụng tin (5T lý thuyt) I.1.1 Cỏc khỏi nim c bn v thụng tin v tin hc (1T lý thuyt) I.1.1.1 Thụng tin v x ... Cỏc khỏi nim c bn v thụng tin v tin hc (1T lý thuyt) I.1.1.1 Thụng tin v x lý thụng tin a Thụng tin - D liu Tri thc b Qui trỡnh x lý thụng tin I.1.1.2 Mỏy...
 • 165
 • 2,289
 • 12

Bài giảng tin học đại cương

Bài giảng tin học đại cương
... tiết học phần: TÊN CHƢƠNG MỤC Chƣơng Đại cƣơng tin học 1.1 Thông tin xử lý thông tin, đơn vị đo thông tin 1.1.1 Tổng quan thông tin 1.1.2 Độ đo thông tin 1.1.3 Mã hóa thông tin 1.2 Xử lý thông tin ... khảo 73 ii Tên học phần: Tin học đại cương (dành cho SV khoa CNTT) Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học máy tính Loại học phần: Khoa phụ trách: CNTT Mã học phần: 17202 Tổng số TC: ... thuyết Thực hành/Xemina Tự học Bài tập lớn Đồ án môn học 75 30 45 0 Điều kiện tiên quyết: Môn học cần bố trí kỳ học Mục tiêu học phần: Giúp cho sinh viên nắm bắt kiến thức tin học, hệ điều hành Windows...
 • 80
 • 679
 • 3

Bài giảng tin học đại cương

Bài giảng tin học đại cương
... diễn điện tử với MS Powerpoint TÀI LIỆU THAM KHẢO: Slide giảng Tin đại cương Tin học sở, Hồ Sỹ Đàm – Đào Kiến Quốc – Hồ Đắc Phương Tin học sở, Trường CĐXD số 1, NXB Bộ xây dựng Cài đặt điều hành ... MỤC TIÊU MÔN HỌC: Sau học xong môn học sinh viên có thể: - Trình bày khái niệm thông tin, tin học, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành máy tính, mạng máy ... dự thi phải học lại - Nghỉ học phải xin phép trước ngày với Giáo viên - Bài KT định kỳ 1, 2, thi kết thúc học phần làm máy tính CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 Khái niệm thông tin Thông tin hiểu biết...
 • 23
 • 640
 • 4

Bài giảng tin học đại cương

Bài giảng tin học đại cương
... th tỡm thụng tin trờn Bỏch khoa ton thử m Wikipedia õy l b bỏch khoa ton th s vi nhiu th ting , c úng gúp bi mi ngi trờn ton th gii Trang ting Anh : http://en.wikipedia.org/ Trang ting Vit : ... chộp ti v trớ mi - Shigt + Delete: xoỏ on ó ỏnh du - Ctrl + K + W: ghi hin hnh vo a nh tin - Ctrl + K + R: c tin ó ghi vo a 5.3 Cỏc kiu d liu, khai bỏo hng, bin a/ Kiu logic - T khúa: BOOLEAN, tr ... xut ngõn hng a) Lu thut toỏn Begin Tin gi, S thỏng, Lói xut Tienthu:= Tiengui I:=0 I: I + Tienthu: Tienthu + Tienthu* Laixuat s I: Sothang Đ b) Li gii Program Tinh_Lai_xuat; 42 In tienthu End Uses...
 • 97
 • 476
 • 1

Bài giảng tin học đại cương

Bài giảng tin học đại cương
... Module 1 CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH I/ Các khái niệm 1/ Khái niệm tin học: Tin học ngành khoa học công nghệ nghiên cứu phương pháp, trình xử lý thông tin cách tự động dựa phương tiện ... (Personal Computer) III/ Thông tin biểu diễn thông tin máy tính 1/ Khái niệm thông tin: Bất thông báo hay tín hiệu coi thông tin Việc trao đổi hay tiếp nhận thông tin theo nghĩa thông thường người ... định tập tin tạo từ ứng dụng nào, ứng dụng sử dụng Phần mở rộng ngăn cách với tên tệp dấu chấm (.) Một số kiểu tập tin thông dụng: exe – tập tin tự thi hành, doc – tập tin văn Word, txt tập tin văn...
 • 269
 • 511
 • 14

Bài giảng: Tin học đại cương

Bài giảng: Tin học đại cương
... lý thông tin Máy tính công c x lý thông tin Máy tính công c x lý thông tin V c b n, trình x lý thông tin máy tính c ng nh trình x lý thông tin c a ng i - có giai o n : - Nh n thông tin (Receive ... Phân lo i thông tin D a c i m liên t c hay gián o n v th i gian c a tín hi u th hi n thông tin, ta có th chia thông tin làm hai lo i c b n nh sau: + Thông tin liên t c: Là thông tin mà tín hi u ... thông tin v tia b c x t ánh + Thông tin r i r c: Là thông tin mà tín hi u th hi n lo i thông tin th ng i l ng c ti p nh n có giá tr t ng th i i m r i r c c bi u di n d i dãy s Ví d : Thông tin...
 • 271
 • 379
 • 0

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Thạc sĩ. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Thạc sĩ. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
... (ES) - Chớnh (Primary) - Ph (Secondary) - t tin - R tin - c gn cụ nh may - xa may - Hot ụng nhanh - Hot ụng chõm - Dung lng hu hn - Dung lng vụ hn - Thụng tin mt ht ngn in - Khụng b mt thụng tin ... kinh t ton cu - S chuyờn i cua cỏc nn kinh t cụng nghip 13 Đ2: CễNG NGH THễNG TIN Khỏi nim: IT (Information Technology) Vin thụng - 18 40 MTT - 19 40 Truyn tin X lý thụng tin Vi in t - 19 60 CNTT Qun ... dũng thụng tin nguyờn liu ban u thnh cỏc dũng thụng tin kt qu o Quy trỡnh x lý thụng tin kinh t Gm giai on: - Thu thõp thụng tin - X lý thụng tin - Lu tr thụng tin - Truyn t thụng tin TS Nguyn...
 • 45
 • 747
 • 4

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Thạc sĩ. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Thạc sĩ. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
... Nhợc điểm - Sự ùn tắc giao thông chuyển liệu - Khó phát bị hỏng hóc - Sửa chữa dây ngừng toàn hệ thống c Mạng hình xuyến (Ring Topology) - Cỏc mỏy tớnh c ni trờn mt vũng cỏp khộp kớn - Tớn hiu ... http://www.neu.edu.vn/khoa_bomon/khoa_tinhoc_kt.html Vớ d v mt trang Web 18 Cỏc lnh vc trờn mng Internet: com (commercial - thơng mại) edu (education - giáo dục) gov (government - tổ chức phủ) mil (military - quan quân ... công tác VI MNG MY TNH QUC T INTERNET Sự hình thành Internet 14 15 Các thông tin Internet Thông tin mở cho công cộng Thông tin không mở cho công cộng Các kiểu truy nhập vào Internet a) Truy...
 • 23
 • 360
 • 3

Bài giảng: Tin học đại cương pdf

Bài giảng: Tin học đại cương pdf
... Module 1 CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH I/ Các khái niệm 1/ Khái niệm tin học: Tin học ngành khoa học công nghệ nghiên cứu phương pháp, trình xử lý thông tin cách tự động dựa phương tiện ... (Personal Computer) III/ Thông tin biểu diễn thông tin máy tính 1/ Khái niệm thông tin: Bất thông báo hay tín hiệu coi thông tin Việc trao đổi hay tiếp nhận thông tin theo nghĩa thông thường người ... định tập tin tạo từ ứng dụng nào, ứng dụng sử dụng Phần mở rộng ngăn cách với tên tệp dấu chấm (.) Một số kiểu tập tin thông dụng: exe – tập tin tự thi hành, doc – tập tin văn Word, txt tập tin văn...
 • 269
 • 666
 • 2

Bài giảng tin học đại cương đh kinh tế quốc dân

Bài giảng tin học đại cương  đh kinh tế quốc dân
... thông tin lợi nhuận doanh nghiệp Mỗi dòng thông tin kinh tế phản ánh lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế Thông tin kinh tế qui trình xử lý thông tin  Thông tin kinh tế Thông tin ... nghĩa tin học, lĩnh vực nghiên cứu tin học   Tin học (Informatics) ngành khoa học nghiên cứu thông tin trình xử lý thông tin tự động máy tính điện tử Tin học môn khoa học nghiên cứu thông tin, ... niệm tin học Tin học, lĩnh vực nghiên cứu tin học Thông tin liệu, vai trò thông tin quản lý Hệ thống thông tin Hệ đếm Biểu diễn thông tin máy tính điện tử, đơn vị đo thông tin, liệu Định nghĩa tin...
 • 70
 • 2,405
 • 0

bài giảng tin học đại cương - trường đh tôn đức thắng

bài giảng tin học đại cương - trường đh tôn đức thắng
... Tóm tắt giảng (slide) Giáo trình Tin Học Đại Cương I,II – Hoàng Kiếm – NXB Giáo Dục, 1997 Bài Giảng Tin học Đại Cương A1 – Nguyễn Đức Thắng – ĐHQG Tp.HCM ĐH Tôn Đức Thắng, Khoa CNTT - TƯD GV: ... học kỳ 20% Kết thi cuối học kỳ 70% ĐH Tôn Đức Thắng, Khoa CNTT - TƯD GV: Lê Thị Ngọc Thảo Chương 1: Thông tin & Xử lý thông tin ĐH Tôn Đức Thắng, Khoa CNTT - TƯD GV: Lê Thị Ngọc Thảo Chương - ... trình ĐH Tôn Đức Thắng, Khoa CNTT - TƯD GV: Lê Thị Ngọc Thảo Phương thức tiến hành Lý thuyết: 30 tiết Bài tập: 15 tiết Tự học: 90 tiết Môn học phân bổ 15 tuần ĐH Tôn Đức Thắng, Khoa CNTT - TƯD...
 • 175
 • 1,412
 • 0

Bài giảng: tin học đại cương pps

Bài giảng: tin học đại cương pps
... Thông tin Tin học 1.1.1 Thông tin xử lý thông tin 1.1.2 Máy tính điện tử (MTĐT) 1.1.3 Tin học ngành liên quan 1.2 Biểu diễn số hệ đếm 1.3 Biểu diễn liệu máy tính Nội dung 1.1 Thông tin Tin học ... 1.1 Thông tin Tin học 1.1.1 Thông tin xử lý thông tin 1.1.2 Máy tính điện tử (MTĐT) 1.1.3 Tin học ngành liên quan 1.2 Biểu diễn số hệ đếm 1.3 Biểu diễn liệu máy tính 44 22 1.1.3 Tin học ngành ... việc lƣu trữ, chọn lọc xử lý liệu Nội dung 1.1 Thông tin Tin học 1.1.1 Thông tin xử lý thông tin 1.1.2 Máy tính điện tử (MTĐT) 1.1.3 Tin học ngành liên quan 1.2 Biểu diễn số hệ đếm 1.3 Biểu diễn...
 • 74
 • 356
 • 0

Bài giảng tin học đại cương

Bài giảng tin học đại cương
... phần học ngôn ngữ lập trình 42 Đơn vị đo thông tin 43 Biểu diễn liệu máy tính 2.1 Biểu diễn số hệ đếm 2.2 Biểu diễn liệu máy tính, đơn vị thông tin 2.3 Biểu diễn số nguyên 2.4 Tính toán số học ... Nội dung 2.1 Biểu diễn số hệ đếm 2.2 Biểu diễn liệu máy tính, đơn vị thông tin 2.3 Biểu diễn số nguyên 2.4 Tính toán số học với số nguyên 2.5 Tính toán logic với số nhị phân 2.6 Biểu diễn số thực ... máy tính 2.1 Biểu diễn số hệ đếm 2.2 Biểu diễn liệu máy tính, đơn vị thông tin 2.3 Biểu diễn số nguyên 2.4 Tính toán số học với số nguyên 2.5 Tính toán logic với số nhị phân 2.6 Biểu diễn số thực...
 • 103
 • 199
 • 0

Bài giảng Tin học đại cương Chương 6: Cấu trúc rẽ nhánh

Bài giảng Tin học đại cương Chương 6: Cấu trúc rẽ nhánh
... Nội dung Câu lệnh điều kiện if Câu lệnh rẽ nhánh switch Giới thiệu Các câu lệnh điều kiện cho phép thay đổi luồng chương trình Dựa điều kiện đó, công việc thực không Lệnh ... mothaikhong co ket qua b mot c hai d khong co ket qua BÀI TẬP 11.Viết chương trình nhập vào hai số a b kiểm tra xem a có chia hết cho b hay không 12.Viết chương trình nhập vào số nguyên n, kiểm tra xem ... default:printf("Khong phai la nguyen am"); } } Câu lệnh switch So sánh lệnh switch với lệnh if − Đều câu lệnh rẽ nhánh − Lệnh if tổng quát mạnh lệnh switch lệnh if không hạn chế cả, lệnh switch yêu cầu kết biểu...
 • 32
 • 336
 • 0

Bài giảng Tin học đại cương Chương 5: Hàm

Bài giảng Tin học đại cương Chương 5: Hàm
... Nguyên mẫu (Prototype) hàm Nguyên mẫu hàm dòng khai báo cho chương trình dịch biết thông tin hàm bao gồm: tên hàm, kiểu hàm kiểu tham số (đầu vào) hàm Cú pháp ([...
 • 53
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình tin học đại cương¸bài giảng tin học đại cươnggiáo trình tin học đại cương¸ bài giảng tin học đại cươngdownload bài giảng tin học đại cươngbài giảng tin học đại cươngđại học bách khoa hà nộislide bài giảng tin học đại cươngbài giảng tin học đại cương pptbài giảng tin học đại cương excelbài giảng tin học đại cương bách khoađề cương bài giảng tin học đại cươngbài giảng tin hoc đại cươngbài giảng tin học đại cương đại học nông nghiệp hà nộicac loai vi rut may tinh trong bai giang tin hoc dai cuongbài giảng tin học đại cương thạc sĩ nguyễn thị bạch tuyếtbài giảng tin học đại cương đại học bách khoa tphcmbài giảng nông học đại cươngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học