Bài giảng Kiến trúc máy tính tiên tiến

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 7 quản lý tiến trình

slide bài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 7 quản lý tiến trình
... processor cho tiến trình khác - Chọn tiến trình số tiến trình trạng thái ready để cấp processr cho - Phân biệt khác điều phối tiến trình điều độ tiến trình CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TIẾẾ TRÌNH N 7. 2 Sự điềề ... gian địa Chương trình Dữ liệu Trạng thái tiến trình Nguồn tài nguyên Môi trường máy tính thuyết CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TIẾẾ TRÌNH N 7. 1 Khái niệm vềề tiềế trình n 7. 1.2 Phân loại: + Tiến trình tuần ... vào/ra kết thúc; kiện xảy CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ TIẾẾ TRÌNH N 7. 1 Khái niệm vềề tiềế trình n 7. 1.3 Các trạng thái tiềế trình n + Tiến trình ba trạng thái: New Admit: Khởi tạo tiến trình, đưa vào hệ...
 • 92
 • 586
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 9 kiến trúc máy tính tiên tiến nguyễn kim khánh

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 9 kiến trúc máy tính tiên tiến  nguyễn kim khánh
... 2012 Chương Giới thiệu chung Chương Cơ logic số Chương Hệ thống máy tính Chương Kiến trúc tập lệnh Chương Số học máy tính Chương Bộ xử lý Chương Bộ nhớ Chương Vào-ra Chương Kiến trúc máy tính tiên ... tiên tiến IT3030  NKK-HUT Nội dung chương     26 May 2012 9. 1 Phân loại kiến trúc máy tính 9. 2 Đa xử lý nhớ dùng chung 9. 3 Đa xử lý nhớ phân tán 9. 4 Bộ xử lý đa lõi IT3030 NKK-HUT 9. 1 Phân ... 14 NKK-HUT 9. 3 Đa xử lý nhớ phân tán      26 May 2012 Nhiều máy tính kết nối với mạng liên kết tốc độ cao (~ Gbps) Mỗi máy tính làm việc độc lập Mỗi máy tính gọi node Các máy tính quản lý...
 • 27
 • 188
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tinh

Bài giảng kiến trúc máy tinh
... INPUTDEVICE Bộ nhớ Thiết Bị Ra MAIN MEMORY Bộ Số học -logic ALU Bộ điều khiển CU Các đơn vị chức máy tính điện tử (Các đường vẽ nét đứt mối quan hệ Các đường nét liền đường truyền liệu) B nh ... nhanh nht trờn h thng (vớ d so sỏnh vi bng t hoc vi vo mỏy in), trỏo i s nõng cao s thc thi Mt gin tinh vi hn l b nh o s ci thin s thi hnh hn s trỏo i n gin b Phõn vựng (Partioning) H iu hnh chim...
 • 95
 • 1,386
 • 3

Bài giảng Kiến trúc máy tính của thầy Nguyễn Đức Minh

Bài giảng Kiến trúc máy tính của thầy Nguyễn Đức Minh
... phần máy tính 26 HUST-FET, 17/01/2011 Ví dụ 1.2 – So sánh hiệu  Nếu máy tính A thực chương trình 10s máy tính B chạy chương trình 15s, máy tính A nhanh máy tính B lần? Chương – Thành phần máy tính ... Vào  Thiết bị, chế vào  Cấu trúc bus Chương – Thành phần máy tính 22 HUST-FET, 17/01/2011 Đánh giá so sánh máy tính  Quyết định mua máy tính  Trong số máy tính, máy có  hiệu tốt nhất?  giá ... thống máy tính dùng thời gian thực chương trình Thời gian thực chương trình tính công thức: Tcpu  I  CPI  Tc Chương – Thành phần máy tính 46 HUST-FET, 17/01/2011 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH ET4270 TS Nguyễn...
 • 328
 • 848
 • 1

Bài giảng Kiến trúc máy tính của cô Tạ Kim Huệ

Bài giảng Kiến trúc máy tính của cô Tạ Kim Huệ
... Lịch sử phát triển máy tính  Khái niệm kiến trúc máy tính  Tìm hiểu bên máy tính  Tìm hiểu bên vi xử lý  Tìm hiểu chương trình thực thi máy tính Kiến trúc máy tính gì?  Tại phải quan tâm? ... Khái niệm kiến trúc máy tính Phần mềm hệ thống Phần mềm ứng dụng Phân loại Chức Máy tính chuyên dụng Phần cứng Cấu trúc xử lý Máy tính nhúng RISC Cấu tạo CISC Von newmann Harvard Kiến trúc vonNeumann ... thể tăng công suất tiêu thụ Cần cải thiện hiệu suất nguồn Cách tốt sử dụng tất transistors nhàn rỗi Kiến trúc máy tính Chương I – b: Tổng quan môn học Bài học câu hỏi  Khối nằm bên máy tính? –...
 • 344
 • 665
 • 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính

Bài giảng Kiến trúc máy tính
... 2013 Kiến trúc máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 14 January 2013 Kiến trúc máy tính Bài giảng Kiến trúc máy tính 14 January 2013 NKK-HUST NKK-HUST 1.1 Máy tính phân loại máy tính Máy tính Máy tính ... tác mà máy tính thực Các kiểu liệu: kiểu liệu mà máy tính xử lý 14 January 2013 Kiến trúc máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 15 14 January 2013 Kiến trúc máy tính 16 Bài giảng Kiến trúc máy tính ... 2013 Kiến trúc máy tính 92 Bài giảng Kiến trúc máy tính 14 January 2013 NKK-HUST NKK-HUST Bộ đếm 4-bit Hết chương 14 January 2013 Kiến trúc máy tính 93 NKK-HUST 14 January 2013 Kiến trúc máy tính...
 • 136
 • 711
 • 2

Bài giảng kiến trúc máy tính-Chương 5: Bộ nhớ máy tính ppt

Bài giảng kiến trúc máy tính-Chương 5: Bộ nhớ máy tính ppt
... memory (Bộ nhớ cực nhanh) Ghi theo khối Xóa điện 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 15 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 16 Bài giảng Kiến trúc máy tính ... March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 25 NKK-HUT 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 26 NKK-HUT Chip nhớ 18 March 2007 Ví dụ chip nhớ 16 Mb DRAM (4M x 4) Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn ... 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 31 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 32 Bài giảng Kiến trúc máy tính 18 March 2007 NKK-HUT NKK-HUT Bài toán tăng độ dài từ nhớ...
 • 23
 • 617
 • 2

Bài giảng Kiến trúc máy tính-Chương 5 ppt

Bài giảng Kiến trúc máy tính-Chương 5 ppt
... March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 77 NKK-HUT 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 78 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 80 NKK-HUT RAID 0, 1, 18 March 2007 RAID & Bài giảng Kiến trúc Máy tính ... Bộ so sánh phức tạp 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 55 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 56 14 Bài giảng Kiến trúc máy tính 18 March 2007 NKK-HUT NKK-HUT ... 8K x bit Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 35 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 36 Bài giảng Kiến trúc máy tính 18 March 2007 NKK-HUT NKK-HUT Bộ giải mã 5. 3 Bộ nhớ...
 • 23
 • 585
 • 2

Bài giảng Kiến trúc máy tính-Chương 6 ppt

Bài giảng Kiến trúc máy tính-Chương 6 ppt
... Hoạt động theo kiến trúc đa xử lý 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 47 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 48 12 Bài giảng Kiến trúc máy tính 18 March ... 2 16 byte = 64 KB Tín hiệu điều khiển Lệnh vào-ra chuyên dụng: IN, OUT 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 15 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 16 Bài giảng ... (Direct Memory Access) 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN 19 18 March 2007 Bài giảng Kiến trúc Máy tính 20 Bài giảng Kiến trúc máy tính 18 March 2007 NKK-HUT NKK-HUT...
 • 14
 • 386
 • 4

Bài Giảng Kiến trúc máy tính

Bài Giảng Kiến trúc máy tính
... cứng Kiến trúc Máy tính - Chap 04 16 Mạch nhân dạng • Sơ đồ khối • Giải thuật • Minh họa Kiến trúc Máy tính - Chap 04 17 Mạch nhân dạng • Sơ đồ khối • Giải thuật • Minh họa Kiến trúc Máy tính ... Patterson, Third Edition, MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS, INC 2002 Kiến trúc Máy tính - Chap 04 Chương Kiến trúc Máy tính - Chap 04 4.1 Dẫn nhập Máy tính biểu diễn thông tin dạng nhị phân Các đại lượng số ... ALU31 b31 Kiến trúc Máy tính - Chap 04 Result31 Cout 12 Tinh chỉnh đơn vị ALU Cin B invert a Operation b + B invert Result Cin a Operation Result Cout b + Less Cout Kiến trúc Máy tính - Chap...
 • 32
 • 434
 • 1

Bài giảng kiến trúc máy tính pot

Bài giảng kiến trúc máy tính pot
... Kiến trúc máy tính DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU  Tăng Cẩm Nhung, BM Kỹ thuật máy tính - Khoa Điện tử Trường ĐH KTCN Thái Nguyên Bài giảng Kiến trúc máy tính ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: KIẾN TRÚC MÁY ... thống máy tính làm việc song song 23 Tăng Cẩm Nhung, BM Kỹ thuật máy tính - Khoa Điện tử Trường ĐH KTCN Thái Nguyên Bài giảng Kiến trúc máy tính Siêu máy tính Roadrunner IBM - 2008 Siêu máy tính ... máy tính phân chia thành hai lớp máy tính tương tự máy tính số Mỗi lớp lớn lại chia thành lớp con, ví dụ máy tính đa máy tính chuyên dụng • Máy tính số (Digital Computer) Máy tính số loại máy...
 • 137
 • 369
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính pptx

Bài giảng kiến trúc máy tính pptx
... kiến trúc máy tính 9/7/2010 GV: Huỳnh Văn Khỏe  Nội dung: 1.1 Một số khái niệm nguyên lý 1.1.1 Nguyên tắc tổ chức 1.1.2 Ngôn ngữ máy cấp kiến trúc máy tính 1.2 Lịch sử phát triển phân loại máy ... Phân loại máy tính: - Máy tính cá nhân (Microcomputer/PC) 9/7/2010 GV: Huỳnh Văn Khỏe 28  Thành máy tính: 9/7/2010 GV: Huỳnh Văn Khỏe 29  Thành máy tính: Quy luật MOORE phát triển máy tính 9/7/2010 ... tỷ phép tính/ 1 giây, nhanh 20 lần so với tốc độ siêu máy tính nhanh giới nhanh gấp triệu lần máy tính thông thường 9/7/2010 GV: Huỳnh Văn Khỏe 24 1.2.3 Phân loại máy tính: - Siêu máy tính (Super...
 • 59
 • 362
 • 1

bài giảng kiến trúc máy tính chuyên ngành công nghệ thông tin

bài giảng kiến trúc máy tính chuyên ngành công nghệ thông tin
... register July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 48 July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 49 July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 50 July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 51 ... July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 31 Phép toán đại số Boole July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 32 Các đồng thức đại số Boole July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 33 Mạch lôgic ... thực hàm phủ định, hội tuyển July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 34 July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 35 July 3, 2014 Bài giảng kiến trúc máy tính 36 • 3.1.1 Cổng NOT Cổng NOT thực...
 • 152
 • 816
 • 0

bài giảng kiến trúc máy tính - hoàng xuân dậu - học viện công nghệ bưu chính viễn thông

bài giảng kiến trúc máy tính - hoàng xuân dậu - học viện công nghệ bưu chính viễn thông
... Sơ đồ kiến trúc máy tính von-Neumann Kiến trúc máy tính von-Neumann đƣợc nhà toán học John von-Neumann đƣa vào năm 1945 báo cáo máy tính EDVAC nhƣ minh hoạ Hình - Kiến trúc máy tính von-Neumann ... NÓI ĐẦU Kiến trúc máy tính lĩnh vực khoa học sở ngành Khoa học máy tính nói riêng Công nghệ thông tin nói chung Kiến trúc máy tính khoa học lựa chọn ghép nối thành phần phần cứng máy tính nhằm ... von-Neumann nguyên thuỷ Hình Kiến trúc máy tính von-Neumann nguyên thuỷ Các máy tính đại ngày sử dụng kiến trúc máy tính von-Neumann cải tiến – gọi kiến trúc máy tính von-Neumann đại, nhƣ minh hoạ...
 • 93
 • 798
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kiến trúc máy tính nâng caobài giảng kiến trúc máy tính hồ khánh lâmslide bài giảng kiến trúc máy tínhbài giảng kiến trúc máy tính và hệ điều hànhbài giảng kiến trúc máy tính đại học cần thơbài giảng kiến trúc máy tính hoàng xuân dậubài giảng kiến trúc máy tính nguyễn kim khánhbài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữbài giảng kiến trúc máy tính chương 4 hệ thống vào ra của nguyễn kim khánhbài giảng kiến trúc máy máy tínhkiến trúc máy tính tiên tiếnkiến trúc máy tính tiên tiến trần công hùngkiến trúc máy tính tiên tiến dậukiến trúc máy tính tiên tiến hoàng xuân dậu pptgiới thiệu kiến trúc máy tính tiên tiến và xử lý song songThe practice of social research 13th edition babbie test bankThe psychologist as detective an introduction to conducting research in psychology 6th edition smith test bankThe leadership experience 6th edition daft test bankThe legal and regulatory environment of business 16th edition reed test bankThe legal and regulatory environment of business 17th edition pagnattaro test bankThe social work skills workbook 7th edition cournoyer test bankThe legal environment of business 11th edition meiners test bankThe legal environment of business 12th edition meiners test bankThe world of the counselor an introduction to the counseling profession 4th edition neukrug test bankThe legal environment of business a managerial approach theory to practice 2nd edition melvin test bankThe legal environment of business text and cases ethical regulatory global and corporate issues 8th edition cross test bankThe legal environment today 8th edition miller test bankThinking critically about society an introduction to sociology 1st edition russell westhaver test bankTraditions and encounters 3rd edition bentley test bankTraditions and encounters a global perspective on the past 6th edition bentley test bankTrigonometry a unit circle approach 9th edition sullivan test bankTX GOV 1st edition maxwell test bankUnderstanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding business ethics 2nd edition stanwick test bankUnderstanding canadian business 8th edition nickels test bank