ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đề án đăng mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến

Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
... để xây dựng đề án đào tạo tiến ngành khoa học trị học cho tương lai Để xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến Chính trị học, Ban soạn thảo Đề án đào tạo trình độ tiến Chính Chính ... nghiệm đào tạo chương trình tiến Chính Chính trị học nhiều trường Đại học sở đào tạo hàng đầu giới chương trình đào tạo tiến khoa học Chính Chính trị học tiếng chương trình đào tạo tiến ... khoa học luận án; - Bảo vệ luận án đạt yêu cầu 17 III KHẢ NĂNG ĐÀO TẠO VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN 3.1 Đội ngũ cán giảng dạy a Đội ngũ cán tham gia đào tạo trình độ Tiến ngành Chính...
 • 163
 • 269
 • 1

ĐỀ ÁN ĐĂNG MỞ CHUYÊN NGÀNH MỚI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN VỀ TUYẾN TRÙNG HỌC

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH MỚI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ VỀ TUYẾN TRÙNG HỌC
... trình đào tạo trình độ tiến chuyên ngành Tuyến trùng học thuyết minh chi tiết Phụ lục IV Chương trình đào tạo trình độ Thạc tiến chuyên ngành Tuyến trùng học trên, tham khảo theo Chương trình ... đào tạo trình độ tiến chuyên ngành Tuyến trùng học Dự kiến chuyên ngành Tuyến trùng học bắt đầu tuyển sinh từ năm 2015 Đối tượng đào tạo tiến Tuyến trùng học Sinh viên tốt nghiệp cao học ... viên đào tạo trình độ tiến Tuyến trùng học sinh viên có Thạc chuyên ngành Động vật học , sinh trùng học, Tuyến trùng học, Côn trùng học Khoa Sinh thái – Tài nguyên – Môi trường, Học Viện...
 • 24
 • 158
 • 0

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 pptx

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 pptx
... /BGDĐT-GDĐH ngày tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) để xây dựng phần đề án theo chuyên ngành 2.1 Chuyên ngành đào tạo: ………… 2.1.1 Thông tin chuyên ngành đào tạo NCS: - Năm giao đào tạochuyên ... khoa học (trong nước, nước ngoài) tham gia có báo cáo: 3.4 Dự toán kinh phí đào tạo NCS nước (tính theo ngành (nhóm chuyên ngành) có khác ngành) Bảng 3.4 Dự toán kinh phí đào tạo NCS nước (các ... năm tuyển) Số NCS học (tính theo năm tuyển) 2.1.3 Đội ngũ cán khoa học hữu tham gia đào tạo chuyên ngành Bảng 2.1.3 Danh sách đội ngũ giảng viên hữu tham gia đào tạo chuyên ngành Họ tên, năm...
 • 5
 • 283
 • 0

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 doc

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 doc
... liên quan đến hợp tác quốc tế NCKH đào tạo sau đại học, chương trình đào tạo liên kết, kết đào tạo phối hợp trình độ tiến có Phần II Điều kiện lực chuyên ngành đăng đào tạo phối hợp Căn qui ... toán kinh phí đào tạo NCS theo phương thức phối hợp (tính theo ngành) Bảng Dự toán kinh phí đào tạo NCS theo phương thức phối hợp (các nội dung ghi Mục chi có tính gợi ý) TT Nội dung chi Chi đào ... 21 Qui định đào tạo trình độ tiến theo Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” phê duyệt Quyết định số 911/ QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2010...
 • 5
 • 283
 • 0

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN THEO ĐỀ ÁN 911 potx

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 potx
... viên khóa tiếp nhận: - Cách thức tổ chức đào tạo: cách thức chia lớp, quy định rõ đầu vào ngoại ngữ sở quy định khoản 1, Điều 22 Qui định đào tạo trình độ tiến theo Đề án Đào tạo giảng viên ... trình học tiến b) Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên: c) Tài liệu, tư liệu phục vụ bồi dưỡng: d) Cách thức bồi dưỡng: đ) Kế hoạch bồi dưỡng: 2.3 Dự toán kinh phí đào tạo tiền tiến (các nội ... trình độ tiến cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” - Cam kết trình độ học viên kết thúc khóa học: 2.1.2 Tiếng (trình bày theo nội dung mục 2.1.1) 2.1.3 Tiếng (trình bày theo nội...
 • 3
 • 253
 • 0

LUẬN VĂN THẠC QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành Quản Giáo dục CÁC BIỆN PHÁP QUẢN NHẰM TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - ĐHTN(NGUYỄN VÂN ANH)

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành Quản lý Giáo dục CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - ĐHTN(NGUYỄN VÂN ANH)
... nim khoa hc, nghiờn cu khoa hc 23 Cỏc lun v qun hot ng nghiờn cu khoa hc ca 25 sinh viờn trng HSP- HTN 1.3.1 Qun hot ng NCKH ca sinh viờn trng H SP- HTN 25 1.3.1.1 Hot ng NCKH ca sinh ... trng HSP - HTN Khỏch th v i tng nghiờn cu - Khỏch th nghiờn cu: Hot ng nghiờn cu khoa hc ca sinh viờn trng HSP - HTN - i tng nghiờn cu: Bin phỏp qun tng cng hot ng nghiờn cu khoa hc ca sinh viờn ... 1: Lp k hoch - Phũng QLKH-QHQT nh trng gi k hoch ti cỏc Khoa - Cỏc Khoa xem xột, thc hin vic ng ký ti NCKH sinh viờn i vi nhng sinh viờn cú iu kin T chuyờn mụn v Hi ng khoa hc Khoa tin hnh...
 • 103
 • 261
 • 1

giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản giáo dục theo nhu cầu xã hội

giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội
... Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO NHU CẦU XÃ HỘI 13 1.1 Tiếp cận mệnh đề giải pháp triển khai đào tạocán quản giáo dục theo nhu cầu hội ” ... cấu nhu cầu hội đào tạo cán quản giáo dục ; Tạp chí Giáo dục; - Nguyễn Phúc Châu (2009), “Những yếu tố tác động đến triển khai đào tạo cán quản giáo dục theo nhu cầu hội ; Tạp chí Giáo ... xuất giải pháp quản để triển khai đào tạo cán quản giáo dục theo nhu cầu hội Nội dung nghiên cứu 1) Nghiên cứu sở luận triển khai đào tạo CBQLGD theo NCXH 2) Nghiên cứu cấu nhu cầu đào...
 • 134
 • 272
 • 0

SLIDE bảo vệ LUẬN văn THẠC QUẢN GIÁO dục QUẢN CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp ở TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TAM đảo, TỈNH VĨNH PHÚC

SLIDE bảo vệ LUẬN văn THẠC sĩ QUẢN lý GIÁO dục QUẢN lý CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp ở TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TAM đảo, TỈNH VĨNH PHÚC
... trạng công tác chủ nhiệm lớp quản công tác chủ nhiệm lớp Trung tâm GDTX Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp việc quản công tác trung tâm ... sở luận quản công tác chủ nhiệm lớp trung tâm GDTX Chương 2: Thực trạng quản công tác chủ nhiệm lớp trung tâm GDTX Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất biện pháp quản công tác ... Trên sở nghiên cứu luận quản công tác chủ nhiệm lớp, thực tiễn quản công tác chủ nhiệm lớp Giám đốc trung tâm nhằm đề xuất số biện pháp quản công tác chủ nhiệm lớp có hiệu Trung tâm...
 • 28
 • 3,849
 • 10

Đề cương luận văn Thạc quản giáo dục

Đề cương luận văn Thạc sĩ quản lý giáo dục
... văn hóa dân tộc trường PTDT Nội trú 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản 1.2.2 Quản giáo dục chức quản giáo dục 1.2.3 Quản trường học 1.2.4 Bản sắc văn hóa dân tộc 1.2.5 Giáo dục sắc văn ... nghiên cứu khoa học Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản giáo dục, số vấn đề luận thực tiễn Nxb ĐHQG Hà Nội Các văn kiện ĐH Đảng vấn đề văn hóa giáo dục sắc văn hóa dân tộc Các ... quản lí hoạt động giáo dục sắc văn hóa dân tộc cho học sinh trường PTDT Nội trú 1.4.1 Quản lí mục tiêu giáo dục sắc văn hóa dân tộc nhà trường 1.4.2 Quản nội dung, hình thức giáo dục sắc văn...
 • 13
 • 489
 • 7

Bảo vệ luận văn thạc quản giáo dục Các biện pháp tăng cường quản sinh viên nội trú trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Bảo vệ luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Các biện pháp tăng cường quản lý sinh viên nội trú trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
... đến quản sinh viên nội trú trường Cao đẳng Vĩnh Phúc gồm có yếu tố13 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC NỘI DUNG CHÍNH Các nguyên tắc đề xuất biện pháp Các biện ... biện pháp quản sinh viên nội trú trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Tiểu kết chương Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 14 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC ... pháp quản 1.2.4 Sinh viên sinh viên nội trú 1.2.5 Biện pháp quản sinh viên nội trú 1.3 Hoạt động quản sinh viên trường Cao đẳng 1.3.1 Vị trí, vai trò hoạt động QLSV trường Cao đẳng 1.3.2...
 • 22
 • 1,554
 • 4

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC QUẢN GIÁO DỤC: QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC MÔN TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HÓA Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC MÔN TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HÓA Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI
... trạng quản dạy học môn Toán theo định hướng phân hóa trường THCS quận Cầu Giấy, thành phố Nội 25 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HÓA CÁC TRƯỜNG TRUNG ... trường Trung học sở + Chương Thực trạng quản dạy - học môn Toán theo định hướng phân hóa trường Trung học sở + Chương Biện pháp quản dạy - học môn Toán theo định hướng phân hóa trường Trung học ... trạng quản hoạt động dạy - học môn Toán theo định hướng phân hóa trường THCS quận Cầu Giấy Nội 7.3 Đề xuất số biện pháp quản hoạt động dạy - học môn Toán theo định hướng phân hóa trường...
 • 40
 • 389
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dụcđào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục năm 2013liên kết đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dụcviết đề cương quản lý đào tạo thạc sỹ quản lý giáo dụcđào tạo tiến sĩ quản lý giáo dụcchương trình đào tạo tiến sĩ quản lý giáo dụcđiều kiện mở mã ngành đào tạo thạc sĩluận cứ mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩquy chế đào tạo thạc sĩ của bộ giáo dụcchương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tếchương trình đào tạo thạc sĩ quản lý côngquản lý đào tạo luận văn thạc sĩ quản lý giáo dụcđào tạo thạc sĩ quản lý công nghiệpđào tạo thạc sĩ quản lý hành chính côngđào tạo thạc sĩ quản lý môi trường159-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (241).pdfBáo cáo tài chính tóm tắt quý IV năm 2008173-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (254).pdf176-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (257).pdfBài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sốngĐiều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sửa đổi 2012215-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (292).pdf227-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (302).pdf234-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (309).pdf239-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (313).pdf250-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (323).pdf255-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (328).pdf258-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (330).pdf262-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (334).pdf277-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (348).pdfCông dụng cây cỏ máu tuệ lâm tăng cân đẹp da302-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (370).pdf307-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (375).pdf308-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (376).pdf336-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (400).pdf