CAU HOI DUOC LY_DUOC LAM SANG CO DAP AN

150 câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu đáp án (dành cho khoa Dược)

150 câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu có đáp án (dành cho khoa Dược)
... nhĩ thất 35 Về cấu tạo tim, chọn câu : A B C D Tim phải van van động mạch chủ Tim trái van van động mạch chủ Tim phải van van động mạch phổi Tim trái van van động mạch phổi 36 Về hầu, ... 44 Tuyến nước bọt, chọn câu sai A B C D 45 ba tuyến : tuyến mang tai, tuyến hàm, tuyến lưỡi Tuyến mang tai tuyến lớn Tuyến mang tai lỗ đổ xuống hàm Tuyến nước bọt pH kiềm giúp ngừa sâu ... động mạch Lớp động mạch lớp nội mô Tất câu 54 Nhận xét tĩnh mạch A Bắt nguồn từ mao mạch B Thành mỏng thành động mạch C Cấu tạo gồm lớp lớp van tĩnh mạch D Tất câu 55 Đơn vị chức phổi :...
 • 20
 • 15,502
 • 133

Dược lý 1, tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết đáp án tham khảo

Dược lý 1, tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết có đáp án tham khảo
... tự tổng hợp tổng hợp lượng nhỏ không đủ C Khi thiếu gây bệnh D Tất Chọn câu A Vitamin cung cấp qua chế độ ăn B Chỉ vitamin D cung cấp từ tổng hợp nội sinh C Khi thiếu hụt vitamin gây bệnh ... 1934 B6 chức ngoại trừ A Chuyển hóa tryptophan B Sinh tổng hợp porphyrin C Sinh tổng hợp amin sinh học D Tổng hợp glycogen Folate tính chất sau ngoại trừ: A Cần phần cấu trúc để hoạt ... biểu Dược quy 2012 Page 35 DNA tinh trùng Mô phổi Mô mắt Tất 20) Yếu tố chức sinh hoá vitamin C a) Sinh tổng hợp collagen b) Sinh tổng hợp noradrenaline c) Sinh tổng hợp adrenaline d) Sinh tổng hợp...
 • 39
 • 2,523
 • 12

Dược lý 2-câu hỏi phần kháng sinh 2015 đáp án

Dược lý 2-câu hỏi phần kháng sinh 2015 có đáp án
... Piperacillin@ Chọn phát biểu không với kháng sinh meropenem: a b c d Là kháng sinh bán tổng hợp với phổ kháng khuẩn rộng thể dùng uống hay tiêm IM/IV@ Không cần kết hợp với cilastatin imipenem ... khác Kháng sinh xếp vào loại thuốc kháng lao hàng thứ hai : Pyrazinamid Capreomycin Levofloxacin B C đúng@ A,B,C Chọn phát biểu không capreomycin Được xếp vào thuốc kháng lao hàng thứ hai hiệu ... Rifampicin Ritonavir@ A C B C Chọn phát biểu với vancomycin a b c d e Là kháng sinh hiệu lực tốt MRSA Là kháng sinh giới hạn trị liệu hẹp Tác động ức chế tổng hợp thành vi khuẩn A b A,b,...
 • 12
 • 481
 • 4

Bộ câu hỏi TN địa lí 6 đáp án năm 08-09

Bộ câu hỏi TN địa lí 6 có đáp án năm 08-09
... Trái đất Câu1 : d Câu 2: a, 2-4-1-3-5 b, 1-2-4-3 -6- 5 c, 1-4-2-7-5-3 -6 Câu 3: d Câu 4:1- đỉnh núi 2- sờn núi 3- chân núi Câu 5: a Câu 6: 1- quặng, 2- mỏ khoáng sản, 3- mắc ma, 4-ngoại sinh Câu 7: ... trẻ Câu 8; b, d, e Câu 9; a, 1-4-3-2 b, 1-2-3-4 -6- 5 Câu 10; a Câu 11; Điểm A độ cao 700m Điểm B độ cao 1000m Điẻm C độ cao 500m Câu 12: a-Đ, b- S, c- Đ, d- Đ Câu 13: 1-b, 2-c, 3-a Câu ... hình dáng màu sắc(5)/ thờng khối thạch nhũ (6) Câu 10: Hãy chọn đáp án nêu đựơc khác địa hình núi địa hình bình nguyên a Núi dạng địa hình nhô cao rõ rệt bề mặt đất, cò bình nguyên dạng địa hình...
 • 14
 • 1,839
 • 13

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)
... lúc buông, vật quãng đường dài 6cm Cơ vật là: A 16.10-2 J B 32.10-2 J C 48.10-2 J D Tất sai Câu 39: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Li độ vật động vật phân nửa ... (cm) Câu 77: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm, li độ -2cm tỉ số động có giá trò A B 26 C 98 D 89 Câu 78: Một lò xo độ cứng K treo thẳng đứng vào điểm cố đònh, đầu có vật m=100g Vật dao ... 6,4 cm D 9,6 m Câu 20: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 0,05sin20t (m) Vận tốc trung bình 14 chu kỳ kể từ lúc t0 = là: A m/s B m/s C 2π m/s D 1π m/s Câu 21: Một vật dao động điều...
 • 17
 • 833
 • 3

250 Câu hỏi vật lý Hạt nhân, đáp án

250 Câu hỏi vật lý Hạt nhân, có đáp án
... U sau phát xạ α β cuối cho đồng vị bền chì Pb Số hạt α β phát là: a hạt α 10 hạt β+ b hạt α hạt β- c hạt α hạt β- d hạt α hạt β210 A 19/ Chọn câu trả lời Phương trình phóng xạ: 84 Po → α + Z ... Chọn câu trả lời Hằng số phóng xạ λ chu kỳ bán rã T liên hệ biểu thức a λ =-0,693/T.bλ =T/ ln2 c λ T=ln2 d λ =T.ln2 25/ Chọn câu trả lời Kí hiệu hai hạt nhân, hạt X protơn hai nơtron; hạt ... Chọn câu sai nói tia anpha: A vận tốc xấp xỉ vận tócc ánh sáng BCó tính đâm xun yếu C Mang điện tích dương +2e DCó khả ion hóa chất khí 65/ Chọn câu Chất Iốt phóng xạ I.131 chu kỳ bán rã...
 • 19
 • 819
 • 8

Ngân hàng câu hỏi Hoá học tổng hợp đáp án

Ngân hàng câu hỏi Hoá học tổng hợp có đáp án
... Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hoá học Cõu 13: CTPT ca mt ng ng ca benzen cú dng (C3H4)n thỡ CTPT ú l: A C12H6 B C7H8 ... Anilin ớt tan nc vỡ gc C6H5- k nc Su tm: Nguyn Hng Quõn - Trng THCS ụng Tin Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hoá học C Anilin tỏc dng c vi HBr vỡ trờn N cũn cp e t D Nh tớnh baz, anilin tỏc dng ... etylic, NH3 C Etan, Etilen, Axetilen Su tm: Nguyn Hng Quõn - Trng THCS ụng Tin Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hoá học D Benzen, Stiren Cõu 34: Cú hirocacbon, mch h (A) v (B) (A) cú cụng thc CnH2n+2...
 • 47
 • 942
 • 6

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án
... 9.C; 10 .D; 11 .C; 12 .D; 13 .D; 14 .B; 15 .D; 16 .D; 17 .D; 18 .D; 19 .D; 20.C; 21. D; 22.D; 23.C; 24.D; 25.D; 26.B; 27.D; 28.B; 29.D; 30.D; 31 C; 32.C; 33.A; 34.B; 35.C; 36.C; 37.D; 38.C; 39.D; 40.C; 41. A; ... D C¶ 1, 2, §¸p ¸n: C; 2.D; 3.B; 4.D; B; A; 7.A; 8.A; 9.D; 10 .D; 11 D; 12 .D; 13 .D; 14 .D; 15 .C; 16 .D; 17 .B; 18 .C; 19 .D; 20.B; 21. B; 22.C; 23.D; 24.B; 25.D; 26.D; 27.D; 28.B; 29.A; 30.B; 31. D; 32.A; ... 31, 32 Than ch¸y t¹o khÝ CO2 theo ph¬ng tr×nh: C + O2 -> CO2 C©u 31: Khèi lỵng c¸cbon ®· ch¸y lµ 4,5kg vµ khèi lỵng O2 ®· ph¶n øng lµ 12 kg Khèi lỵng CO2 t¹o lµ: A 16 ,2kg B 16 .3kg C 16 ,4kg D .16 ,5kg...
 • 9
 • 3,671
 • 82

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN
... -> CaCO3 Câu 26: Cho Cu tác dụng v i dung dịch axit HCl tợng sau: A Chất khí cháy đợc không khí v i lửa màu xanh B Chất khí làm đục nớc v i C Dung dịch màu xanh D Không tợng Câu 27: Trong ... sunfuaric loãng v o đồng(II) cacbonat C Cho đồng kim loại v o dung dịch natri sunfat D Cho luồng khí lu huỳnh đioxit qua bột đồng nóng Dữ kiện cho hai câu 42,43 khí ẩm( khí dẫn hơI nớc) ... THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUN Câu 13: Một chất lỏng không màu khả hoá đỏ chất thị thông dụng Nó tác dụng v i số kim loại giải phóng hiđro giải phóng khí CO thêm v o muối hiđrocacbonat Kết luận...
 • 6
 • 1,785
 • 41

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN
... dùng cho hai câu 27, 28 Muốn pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần là: A 40g B 50g C 60g D 70g Câu 28: Khối lợng H2O cần là: A 480g B 506 g C 360g D 240g Câu 29: Muốn ... hai câu 25, 26 Pha loãng 20g dung dịch H2SO4 nồng độ 50% để đợc 50g dung dịch Câu 25: Nồng độ phần trăm dung dịch sau pha loãng là: A 7% B 18% C.19% D 20% Câu 26: Dung dịch sau pha loãng khối ... 26,4% D 25,47% Câu 46: Khi làm bay 50g dung dịch muối thu đợc 0,5g muối khan Hỏi lúc đầu, dung dịch nồng phần trăm: A 1,1% B.1% C.1,5% D.3% Câu 47: Độ tan KNO3 40 C 70g Số gam KNO3 340g dung...
 • 6
 • 1,411
 • 33

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)
... + xy = 30 a) 1;−  b) −1;  d) (1 ;− ) a) nghiệm (2 ;3) (1 ;5) b) nghiệm (2 ;1) (3 ;5) c) nghiệm (5 ;6) d) nghiệm (2 ;3) ,(3 ;2) ,(1 ;5) v (5 ;1) Câu 34 :Phương trình x2 = 3x tương đương với ... = Câu 24: Phương trình x − (2 + ) x + = a) nghiệm trái dấu b) nghiệm âm phân biệt c) nghiệm dương phân biệt d) vô nghiệm Câu 25:Với giá trị p phương trình : p x − p = x − vô số nghiệm ... x +   5 − x  Câu 14: Hệ phương trình = −7 y =1 y nghiệm là: a/ ( 1;−2) c/ ( 1; − ) b/ (1 ;2) c/ ( 1; 2) ( m − ) x − y =  −2x + my =  Câu 15: Hệ phương trình:  nghiệm khi: b/ m =...
 • 5
 • 4,377
 • 187

Cau hoi va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc

Cau hoi va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc
... d¹ng sin hc cosin : Con l¾c lß xo Con l¾c ®¬n + Li ®é : x = Acos(ωt + ϕ) + Li ®é : s = Socos(ωt + ϕ) α = αo cos(ωt + ϕ); Víi ω = k g = m ∆l với α = + VËn tèc v = x'(t) =-ωAsin(ωt + ϕ)= ωAcos(ωt + ... u dài: Go ̣i T1 va T2 là chu kì của lắ c co chiề u dài l1 va l2 2 + Con lắ c co chiề u dài là l = l + l thì chu kì dao ̣ng là: T2 = T1 + T2 2 + Con lắ c co chiề u dài là ... lắ c lò xo va khớ i lươ ̣ng của vâ ̣t nă ̣ng Go ̣i T1 va T2 là chu kì của lắ c lầ n lươ ̣t treo vâ ̣t m1 va m2 va o lò xo co ̣ cứng k 2 Chu kì lắ c treo cả m1 va m2: m = m1...
 • 22
 • 252
 • 0

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý Đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án
... sau không ? A Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích định luật quang điện B Ánh sáng chất sóng điện từ C Ánh sáng tính chất hạt, hạt phôtôn D Vì ánh sáng tính chất hạt nên gây tượng ... (hai mép đối xứng qua vân sáng trung tâm) vân sáng màu giống màu vân sáng trung tâm ? A vân sáng B vân sáng C vân sáng D vân sáng 479 Năng lượng liên kết hạt nhân H , He, 26 Fe ... tượng giao thoa ánh sáng ? A Giao thoa ánh sáng tổng hợp hai chùm sáng chiếu vào chỗ B Giao thoa hai chùm sáng từ hai bóng đèn xảy chúng qua kính lọc sắc C Giao thoa ánh sáng xảy ánh sáng đơn sắc...
 • 50
 • 1,219
 • 17

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối đáp án

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án
... đổi để thực phương châm: a Đánh nhanh, thắng nhanh b Chắc thắng đánh, không thắng không đánh c Đánh chắc, tiến d Cơ động, chủ động, linh hoạt Câu 87: Câu 88 Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước ... giới Câu 54: Đường lối toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp hoàn chỉnh thể tập trung văn kiện nào? a Toàn dân kháng chiến ( Trung ương Đảng – 12/12/1946) b Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ... kháng chiến, kiến quốc b Chỉ thị “Phá tan công mùa Đông giặc Pháp” c Chủ trương tiến công quân Pháp vùng sau lưng chúng d Lời kêu gọi đánh tan công lên Việt Bắc thực dân Pháp Câu 65: Câu 66: Câu...
 • 14
 • 4,269
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)
... Đáp án mã 184 Câu 10 11 12 Đáp án B B A A C C B B B D A D Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp án C A C D C A A B B B D B Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Đáp án D C ... C 15 D 18 Câu 38: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối nitrat kim loại thu gam oxit Công thức phân tử muối nitrat dùng A Fe(NO3)3 B Cu(NO3)2 C Al(NO3)3 D Pb(NO3)2 Câu 39: Để tách Ag khỏi hỗn hợp ... metanol; 80% Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, có công thức thực nghiệm (C2H3O)n Công thức cấu tạo thu gọn X A OHC-CHO B OHC-CH2-CHO C OHC-(CH2)2-CHO D OHC-(CH2)3-CHO Câu 27: Hiđrocacbon...
 • 4
 • 1,788
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp áncâu hỏi kinh tế công cộng có đáp áncâu hỏi môn quản trị học có đáp áncâu hỏi kinh tế phát triển có đáp áncâu hỏi quản trị nhân lực có đáp áncâu hỏi pháp luật đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chính trị có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp áncâu hỏi tài chính doanh nghiệp có đáp án500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp áncâu hỏi tài chính quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp ánnhững câu hỏi trắc nghiệm về excel có đáp ánbài tập cách đặt câu hỏi cho từ gạch chân có đáp ánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ