THI CÔNG HẦM VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM

ĐỒ ÁN (1): CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT ĐÔ THỊ - CÔNG TRÌNH NGẦM

ĐỒ ÁN (1): CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT ĐÔ THỊ - CÔNG TRÌNH NGẦM
... tra bng 5. 5-3 ta c Sq = 1.13 Vi t s B/L = 2/10 = 0.2 tra bng 5. 5-4 ta c S = 0.62 + Cq, C: cỏc h s ộp lỳn ca t c quy nh bng 5. 5-6 (múng bng) - Trong ú: q = .z.g.1 0-9 = 1880x1450x9.81x1 0-9 = 0.027 ... 29x1.13x0.758x0.74x1.2 = 22.06 - Vy ta cú: Qult = 0.5.g..B.Cw1.Nm 1 0-9 + g..Cw2.Df.Nqm 1 0-9 = 0.5x9.81x1880x0.64x10.52x1 0-9 + 9.81x1880x1x1450x22.06x1 0-9 = 0.59 (Mpa) = 590 KN/m2 - Nờn sc khỏng ca t di ... bng 5. 5-2 i vi nn t tng i bng vi gúc f = 340 nh bi cho Nq = 29 - h s quy c nh bng 5. 5-2 i vi nn t tng i bng vi gúc f = 340 nh bi cho + Sq, S: cỏc h s hỡnh dng c quy nh bng 5. 5-3 v bng 5. 5-4 ...
 • 30
 • 450
 • 2

kinh nghiệm thi công hầm thủ thiêm các công trình ngầm đô thị, metro trên thế giới

kinh nghiệm thi công hầm thủ thiêm và các công trình ngầm đô thị, metro trên thế giới
... ngầm đô thò III KẾT LUẬN Các kinh nghiệm rút từ thực tế thi công hầm Thủ Thi m công trình ngầm Metro giới sau : Công nghệ thi công đào hở (Cut & Cover) phù hợp để xây dựng đường dẫn cho hầm ngầm ... khu đô thò trình thi công Công nghệ TBM ứng dụng để thi công tuyến Metro ngầm khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tương lai Công việc thi công công trình ngầm Metro đòi hỏi nhà thầu nhiều kinh ... trạm Metro Công nghệ áp dụng thành công để thi công đường dẫn hầm Thủ Thi m ứng dụng để thi công trạm Metro Thành phố Hồ Chí Minh tương lai Công nghệ thi công máy TBM nên áp dụng tuyến ngầm khu...
 • 12
 • 3,847
 • 18

Tải trọng tác động lên công trình ngầm phương pháp tính lún khi thi công hầm bằng máy TBM

Tải trọng tác động lên công trình ngầm và phương pháp tính lún khi thi công hầm bằng máy TBM
... tải trọng tác dụng lên công trình đồng thời vào thời điểm khác nhau, tổ hợp tải trọng khác nhau, gây nên trạng thái ứng suất khác kết cấu Để tính toán kết cấu công trình ngầm cần tìm tổ hợp tải ... theo phương pháp thi công hầm dựa kết phân tích đo đạt lại tuyến hầm khứ: - Thi công phương pháp New Austria Tunnelling Method –NATM cho đất sét London có: VL = 0.5% - 1.5% - Thi công máy khi n ... định độ lún cho phép áp dụng cho công trình làm 3.Các phương pháp tính toán độ lún: Các phương pháp tính lún sử dụng bao gồm hướng Hướng thứ tính toán theo công thức kinh nghiệm, nhiều tác giả...
 • 24
 • 943
 • 6

Công tác chuẩn bị phục vụ thi công phần ngầm của chương trình

Công tác chuẩn bị và phục vụ thi công phần ngầm của chương trình
... khọ khàn thi cäng cng gáy nguy hiãøm cho ngỉåìi v thi út bë thi cäng 3.4.2 Cạc biãûn phạp chäúng vạch âáút häú âo thàóng âỉïng (häú âo näng) Chäúng vạch âáút bàòng vạn ngang a Chøn bë v thi cäng ... (hçnh 3-13) + Âäúi våïi chäúng xiãn v vàng ngang thỉåìng nh hỉåíng âãún màût bàòng GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 38 thi cäng, nẹo chè ạp dủng màût bàòng thi cäng räüng ri â chäù âãø liãn kãút ... trê cho dãù nhçn tháúy, khäng nh hỉåíng âãún cäng tạc thi cäng v âỉåüc bo vãû cáøn tháûn sút quạ trçnh thi cäng GIẠO TRÇNH MÄN HC K THÛT THI CÄNG I 35 + Cạc cc âënh vë cọ thãø lm bàòng gäù våïi...
 • 14
 • 266
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... móc, trình thi công cần theo dõi phù hợp điều kiện địa chất thực tế với số liệu sử dụng thiết kế, sở kết hợp chặt chẽ kỹ khảo sát với nhà thiết kế trình khảo sát, thiết kế trình thi công; ... địa chất công trình theo cấp độ chi tiết tối đa phục vụ công tác thiết kế nhằm giảm thiểu rủi ro trình xây dựng khai thác CTN; - Không nên sử dụng số liệu khảo sát địa chất công trình, địa chất ... lượng công tác xác định theo chương trình riêng 3.5 Về khối lượng công tác khảo sát ĐKT Một vấn đề khó khăn công tác khảo sát địa kỹ thuật xác định khối lượng công tác đủ cho thiết kế công tác khảo...
 • 4
 • 306
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÂN CHIA CẤU TRÚC MÔI TRƯỜNG ĐỊA KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KHẢ NĂNG XÂY DỰNG, CHỐNG ĐỠ CÔNG TRÌNH NGẦM THI CÔNG TRONG CÁC KIỂU, PHỤ KIỂU MÔI TRƯỜNG ĐỊA KỸ THUẬT LÃNH THỔ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... khác Phân chia cấu trúc môi trường địa kỹ thuật công trình ngầm lãnh thổ nghiên cứu a Khái niệm môi trường địa kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình ngầm Cho đến nay, môi trường địa kỹ thuật nhà nghiên ... hình Đánh giá khái quát khả xây dựng, chống đỡ công trình ngầm thi công kiểu, phụ kiểu MTĐKTCTN lãnh thổ nghiên cứu a Kiểu, phụ kiểu MTĐKTCTN đá cứng - Phụ kiểu Ia Tham gia vào cấu tạo phụ kiểu ... quy mô công tác thi t kế, thi công chống đỡ sử dụng công trình ngầm dự kiến xây dựng Trên quan điểm học đất đá công trình ngầm môi trường địa kỹ thuật công trình ngầm thành phố Đà Nẵng phân chia...
 • 8
 • 275
 • 2

BẢI GIẢNG AN TOÀN VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU

BẢI GIẢNG AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU
... tiến độ hiệu kinh tế 1.4 Sự cố an toàn vệ sinh thi công công trình ngầm 1.4.1 Sự cố an toàn vệ sình thi công công trình ngầm Việt Nam Đặc điểm thi công đường hầm công trình, vị trí khác có điều kiện ... công trình ngầm phải huấn luyện kỹ thuật trang thi t bị bảo hộ an toàn lao động phù hợp với điều kiện thi công loại công trình ngầm 31 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG THI CÔNG ... nước số – công trình thủy điện Ba Hạ 1.4.2 Sự cố an toàn vệ sinh thi công công trình ngầm Thế Giới Trong thi công hố đào sạt lở thành, hệ thống chắn giữ, gây lún nứt trí nghiêng sập công trình lân...
 • 64
 • 399
 • 5

Bài giảng công trình ngầm - phần thi công vận chuyển đất đá vật liệu

Bài giảng công trình ngầm - phần thi công vận chuyển đất đá và vật liệu
... trình ngầm- phần thi công KS Trần Anh Bảo- nhóm CTN- môn XDCTQP- K4 28 Bài giảng môn học công trình ngầm- phần thi công KS Trần Anh Bảo- nhóm CTN- môn XDCTQP- K4 29 Bài giảng môn học công trình ... ngầm- phần thi công KS Trần Anh Bảo- nhóm CTN- môn XDCTQP- K4 30 Bài giảng môn học công trình ngầm- phần thi công KS Trần Anh Bảo- nhóm CTN- môn XDCTQP- K4 31 Bài giảng môn học công trình ngầm- ... ngầm- phần thi công KS Trần Anh Bảo- nhóm CTN- môn XDCTQP- K4 32 Bài giảng môn học công trình ngầm- phần thi công KS Trần Anh Bảo- nhóm CTN- môn XDCTQP- K4 33 Bài giảng môn học công trình ngầm- ...
 • 34
 • 299
 • 2

ĐỒ ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HỞ công trình CT2 VIMECO rộng 6578m2, 2 tầng hầm, 25 tầng nổi

ĐỒ ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HỞ công trình CT2 VIMECO rộng 6578m2, 2 tầng hầm, 25 tầng nổi
... Thi công cừ Larsen Thi t bị thi công Kỹ thuật hạ cừ búa rung Trợ giúp cho công tác hạ cừ Thi công đào đất Phơng án, thi t bị thi công Tính toán khối lợng đất đào 11 12 13 14 20 21 21 21 22 24 25 ... -25 .848 -26 .981 -28 .309 -25 . 122 -21 .935 -27 .008 -27 .616 -28 .22 4 -21 .697 -19.1 02 -16.507 Q [kN/m] 5.591 2. 823 0.056 5. 423 4.968 4.513 0.357 -0.446 -1 .24 9 -0.009 0.030 0.069 -1.445 -3.370 -5 .29 4 ... 4.4 .2 Thi công neo Thi t bị thi công Kỹ thuật thi công Một số điểm ý thi công Thi công phần móng Thi công cọc khoan nhồi Thi công đài móng Công tác phá bêtông đầu cọc Công tác thi công coppha, ván...
 • 39
 • 642
 • 2

Thiết kế thi công cong trình ngầm đô thị - đại học kiến trục Hà Nội

Thiết kế và thi công cong trình ngầm đô thị - đại học kiến trục Hà Nội
... f - Ccx) - Po.po - Go.go - Ev.ev -P.p -G.g -Et.et - M1 - H2 ( f - h - c ) + P.p BM Xây dựng công trình ngầm đô thị 33 Đỗ Nh Tráng Trờng đại học Kiến Trúc Nội Thi t kế thi công công trình ngầm ... qua trình theo dõi quan sát tiến hành thời gian thi công công trình BM Xây dựng công trình ngầm đô thị 12 Đỗ Nh Tráng Trờng đại học Kiến Trúc Nội Thi t kế thi công công trình ngầm đô thị Mỗi ... Xây dựng công trình ngầm đô thị 10 Đỗ Nh Tráng Trờng đại học Kiến Trúc Nội Thi t kế thi công công trình ngầm đô thị Kích thớc kết cấu vỏ công trình ngầm (chiều dầy) phụ thuộc chủ yếu vào đối...
 • 65
 • 171
 • 0

Ứng dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR,GEORADAR) trong dò tìm bản đồ hóa công trình ngầm đô thị

Ứng dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR,GEORADAR) trong dò tìm và bản đồ hóa công trình ngầm đô thị
... nhằm đồ hoá công trình ngầm Hình 4: Nguyên lý quét để đồ hoá công trình ngầm Lợi công nghệ GPR với ứng dụng tìm đồ hoá công trình ngầm (so sánh với phương pháp điện từ) - Định vị loại công trình ... nhiên công nghệ GPR lạ Việt Nam Qua tham luận này, trình bày tổng quan công nghệ GPR, ứng dụng hữu ích công nghệ này, đặc biệt ứng dụng tìm đồ hoá công trình ngầm Thông qua ví dụ ứng dụng điển ... quan vật thể /công trình ngầm, cấu trúc ngầm, cung cấp độ bao phủ khu vực cần khảo sát tới 100% Các ứng dụng tiêu biểu Công nghệ GPR ứng dụng nhiều lĩnh vực: tìm đồ hoá công trình ngầm, giao...
 • 19
 • 699
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thi công hầm và công trình ngầmmáy và thiết bị thi công công trình ngầmcông trình ngầm đô thịxây dựng công trình ngầm đô thịcấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thịquy chuẩn xây dựng các công trình ngầm đô thịxây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mởổn định và bền vững công trình ngầmgiáo trình công trình ngầm đô thịquản lý công trình ngầm đô thịbài giảng nền móng công trình ngầm đô thịquy hoạch công trình ngầm đô thịquy chuẩn công trình ngầm đô thịcông trình ngầm giao thông đô thịquy chuẩn công trình ngầm đô thị việt namBáo cáo tài chính kiểm toán năm 2016Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017156-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (239).pdf159-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (241).pdfBáo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2008Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV năm 2008173-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (254).pdf182-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (262).pdfBài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống200-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (279).pdfNghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17 11 2009Bao cao quan tri 6T dau nam 2017227-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (302).pdf240-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (314).pdf255-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (328).pdf261-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (333).pdf269-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (340).pdf271-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (342).pdf302-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (370).pdfViệc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu tới đất nông nghiệp