Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Yếu tố trữ tình trong truyện ngắn hai cây bút nữ Nam Bộ: Nguyễn Lập Em và Nguyễn Ngọc Tư

Yếu tố trữ tình trong truyện ngắn Lưu Quang Vũ doc

Yếu tố trữ tình trong truyện ngắn Lưu Quang Vũ doc
... hoạ”(11) Lưu Quang hội tụ điều kiện cần đủ Hơn hai mươi năm trôi qua, đọc lại truyện ngắn Lưu Quang Vũ, đọc thấy chín tới phong cách sớm ổn định, thiên trữ tình Truyện ngắn Lưu Quang từ tài ... môt kẻ dở dương, người tốt an toàn, người tốt nửa vời ”(5) Nói đến truyện ngắn nói đến nghệ thuật tạo dựng tình truyện truyện ngắn mang đậm chất trữ tình Lưu Quang Vũ, tình không nhằm thúc đẩy ... cốt cách sáng tạo Lưu Quang hướng đúng, làm nên trang văn xuôi mang hướng riêng ông Nói đến chất trữ tình truyện ngắn Lưu Quang nghĩa nói đến áp đảo, lấn át trữ tình trữ tình hoá phương thức...
 • 9
 • 223
 • 2

Tài liệu Luận văn thạc " Yếu tố huyền ảo trong truyện ngắn Mỹ Latinh (Khảo sát qua hai tác gia: Jorge Luis Borges Gabriel Garcia Marquez) " docx

Tài liệu Luận văn thạc sĩ
... gian” TIỂU KẾT KẾT LUẬN Thư mục tham khảo: Tài liệu tiếng Việt: Tài liệu Tiếng Anh: Yếu tố huyền ảo truyện ngắn Mỹ Latinh (Khảo sát qua hai tác gia: Jorge Luis Borges Gabriel Garcia Marquez) 3.1 Kết ... ngắn yếu tố huyền ảo 1.4.2 Hai bậc thầy truyện ngắn 1.4.2.1 Jorge Luis Borges (1899 – 1986) 1.4.2.2 Gabriel Garcia Marquez (1928 – ) TIỂU KẾT YẾU TỐ HUYỀN ẢO NHÌN TỪ CẢM HỨNG VÀ HỆ ĐỀ TÀI (KHẢO SÁT ... ngắn yếu tố huyền ảo 1.4.2 Hai bậc thầy truyện ngắn 1.4.2.1 Jorge Luis Borges (1899 – 1986) 1.4.2.2 Gabriel Garcia Marquez (1928 – ) TIỂU KẾT YẾU TỐ HUYỀN ẢO NHÌN TỪ CẢM HỨNG VÀ HỆ ĐỀ TÀI (KHẢO SÁT...
 • 39
 • 1,316
 • 14

Tài liệu Luận văn "Yếu tố con người trong công tác quản lý" docx

Tài liệu Luận văn
... tốt nhà quản lý không hiểu yếu tố người hoạt động họ cách lãnh đạo người để đạt kết mong muốn Là sinh viên em quan tâm đến "Yếu tố người công tác quản lý" em chọn đề tài Do phạm vi đề tài rộng ... đầu YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ I Yếu tố người doanh nghiệp Những vai trò khác người Không có người theo nghĩa chung chung 3 Nhân cách người điều quan trọng 4 Cần xem xét người cách ... đóng góp quan trọng vào công tác quản lý Khi phân tích kiến thức cần thiết cho quản lý xẽ tập trung vào yếu tố người, động thúc đẩy,sự lãnh đạo giao tiếp I.YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP...
 • 15
 • 306
 • 0

Yếu tố trữ tình trong văn xuôi Thạch Lam

Yếu tố trữ tình trong văn xuôi Thạch Lam
... Sự thâm nhập trữ tình tự văn xuôi Thạch Lam 17 1.2.1 Yếu tố trữ tình 17 1.2.2 Yếu tố tự 19 1.2.3 Sự giao thoa yếu tố trữ tình tự 21 CHƢƠNG 2: YẾU TỐ TRỮ TÌNH NHÌN TỪ ... thức thơ văn xuôi có xâm thực mạnh yếu tố trữ tình vào văn xuôi, khiến văn xuôi tự trở thành thơ - văn xuôi đầy ám gợi quyến rũ Tính lưỡng phân cấp độ đồng đẳng thơ văn xuôi đan xen yếu tố thực ... 3: Yếu tố trữ tình nhìn từ phƣơng thức biểu Và cuối mục Tài liệu tham khảo 11 CHƢƠNG 1: VĂN XUÔI THẠCH LAM VÀ SỰ GIAO THOA GIỮA TRỮ TÌNH VÀ TỰ SỰ 1.1 Hành trình sáng tác nhà văn Thạch Lam Thạch...
 • 123
 • 202
 • 2

Luận văn Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Luận văn Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng
... cứu nghệ thuật trần thuật truyện ngắn nhà văn góp phần giảng dạy tốt thể loại truyện ngắn nói chung, truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng nói riêng Từ lý đó, chọn đề tài Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn ... nghiên cứu nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng Trên sở kế thừa công trình người trước, Luận văn đặt vấn đề nghiên cứu nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng với nhìn ... sáng tác vị trí truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng tranh truyện ngắn Việt Nam đại Chương Điểm nhìn nhịp điệu trần thuật truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng Chương Giọng điệu ngôn ngữ trần thuật truyện ngắn...
 • 116
 • 1,169
 • 1

Luận văn: NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI docx

Luận văn: NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI docx
... khai luận văn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Triển khai đề tài Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi mới , nhằm mục đích: Tìm hiểu nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Ma Văn Kháng ... điểm nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn trình bày chương: Chương Điểm nhìn trần thuật truyện ngắn Ma Văn Kháng ... ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi Chương Không gian thời gian trần thuật truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi Chương Giọng điệu ngôn ngữ trần thuật truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi Số hóa Trung...
 • 121
 • 276
 • 1

Luận văn Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Sekhov doc

Luận văn Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan và Sekhov doc
... truyn ngn Nguyn Cụng Hoan v Sekhov Chng 2: Nhõn vt - nhng d tt ca xó hi truyn ngn Nguyn Cụng Hoan v Sekhov Chng 3: Nhõn t v - nhng nn nhõn bi m th truy ngn n Nguyn Cụng Hoan v Sekhov S húa bi Trung ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 16 Chng 1: H THNG NHN VT TRONG TRUYN NGN NGUYN CễNG HOAN V TRUYN NGN A .SEKHOV 1.1 H thng nhõn vt truyn ngn Nguyn Cụng Hoan 1.1.1 Nguyn Cụng Hoan v thi i Nguyn Cụng Hoan (1903 - 1977) c xem l ... Chng 2: NHN VT NHNG D TT CA X HI TRONG TRUYN NGN NGUYấN CễNG HOAN V A .SEKHOV Mt nhng c s quan trng to nờn giỏ tr hin thc sõu sc cho truyn ngn Nguyn Cụng Hoan v Sekhov l thụng qua h thng nhõn vt...
 • 100
 • 382
 • 0

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
... chuyện truyện ngắn Tạ Duy Anh, từ thấy nét riêng cách tân nghệ thuật truyện ngắn nhà văn - Luận văn góp thêm tài liệu để học tập, nghiên cứu phương thức kể chuyện, cách thức tiếp cận truyện ngắn Tạ ... cứu: truyện ngắn Tạ Duy Anh với đặc sắc phương thức kể chuyện - Phạm vi nghiên cứu: Tạ Duy Anh nhà văn có nhiều truyện ngắn đặc sắc, nhiên đề tài này, điều kiện để khảo sát toàn truyện ngắn ông ... cứu truyện ngắn ông góc độ PTKC ục đích nghiên cứu - Chỉ đặc trưng phương thức kể chuyện truyện ngắn Tạ Duy Anh - Xem xét chi phối phương thức kể chuyện đặc điểm sử dụng ngôn ngữ truyện ngắn...
 • 130
 • 121
 • 0

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn VN hiện đại từ sau 1975

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn VN hiện đại từ sau 1975
... với yếu tố kỳ ảo Như vậy, yếu tố kỳ ảo thực nhu cầu người thập niên cuối kỷ XX việc phản ánh đời sống khách quan đời sống tinh thần, tâm linh người thời đại Yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam đại ... Nhưng rõ ràng, thể yếu tố kỳ ảo văn học thời kỳ lại không giống Nó bị chi phối bầu tâm lý xã hội đương thời Do vậy, yếu tố kỳ ảo bắt nguồn từ tiền đề xã hội định Yếu tố kỳ ảo gắn chặt với tâm ... tần số xuất hiện, ý nghĩa biểu hiện, quan niệm kỳ ảo thời kỳ lại khác Do đó, yếu tố kỳ ảo bắt nguồn từ tiền đề, sở tâm lý, xã hội định Những yếu tố có tác động trở lại với quan niệm kỳ ảo người...
 • 18
 • 813
 • 1

Yếu tố huyền thoại trong truyện ngắn r tagore qua khảo sát tập truyện mây mặt trời

Yếu tố huyền thoại trong truyện ngắn r tagore qua khảo sát tập truyện mây và mặt trời
... việc sử dụng yếu tố huyền thoại truyện ngắn R. Tagore qua khảo sát ập truyện Mây mặt trời 2.2 Với mục đích đây, đề tài có nhiệm vụ: Thứ nhất, đợc biểu yếu tố huyền thoại tập Mây mặt trời Thứ hai, ... nhân vật huyền thoại Mây mặt trời 10 Chơng 2: 18 Xây dựng cốt truyện mang tính huyền thoại 2.1 Cốt truyện hình thức cốt truyện truyện ngắn đại 18 2.2 Cốt truyện huyền thoại Mây mặt trời 19 Chơng ... lệ có truyện ngắn R. Tagore bàn nguồn gốc đề tài truyện ngắn R. Tagore ông tiếp tục nhận xét: "Những truyện ngắn ông (R. Tagore) truyện lấy đề tài thực tế, có truyện lấy đề tài thần thoại, ...
 • 43
 • 421
 • 2

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn việt nam 1975 2000

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn việt nam 1975  2000
... học kỳ ảo yếu tố kỳ ảo văn học Việt Nam nhìn khái quát 1.1.Chung quanh khái niệm kỳ ảo văn học kỳ ảo 1.2.Nhìn chung yếu tố kỳ ảo văn học Việt Nam 10 Chơng 2: Yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam 1975 ... 3.1.2 Từ việc khảo sát hệ thống tác phẩm chọn, đến xem xét vai trò yếu tố kỳ ảo cấu trúc tác phẩm truyện ngắn 1975 2000 3.13 Tìm mối liên hệ yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam 19752 000 với truyền ... tài liệu tham khảo, nội dung luận văn đợc triển khai chơng: Chơng 1: Văn học kỳ ảo yếu tố kỳ ảo văn học Việt Nam nhìn khái quát Chơng 2: Yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam 1975 2000, nhìn mối...
 • 76
 • 608
 • 5

Yếu tố kì ảo trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 ppsx

Yếu tố kì ảo trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 ppsx
... khái niệm "kỳ ảo" "văn học kỳ ảo" tồn nhiều vấn đề gây tranh luận thân khái niệm Nhưng rõ ràng, văn học Việt Namsau 1975, yếu tố kỳ ảo xuất ngày nhiều hầu hết thể loại bật truyện ngắn Là thể loại ... thuật, nhân vật, tình truyện Trong khuôn khổ viết nhỏ này, muốn trình bày vai trò quan trọng yếu tố kỳ ảo việc xây dựng tình truyện ngắn Yếu tố kỳ ảo mối quan hệ với tình truyện Nhà văn Nguyễn ... đọc Với mặt mạnh đó, truyện ngắn viết theo lối kỳ ảo, sử dụng yếu tố ảo có đóng góp định cho hưng thịnh thể loại hai thập niên vừa qua Bởi, yếu tố kỳ ảo chi phối đến thành tố khác kết cấu tác...
 • 7
 • 374
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Sự gia tăng của yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay - nhìn từ cội nguồn truyền thống" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVIIi, số 1b-2009 gia tăng yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay- nhìn từ cội nguồn truyền thống đinh Trí Dũng (a) Tóm tắt Gia tăng yếu tố kỳ ảo trở thành ... thành xu hớng vận động truyện ngắn Việt Nam sau 1986 Bài viết sâu làm rõ mối quan hệ yếu tố kỳ ảo truyện ngắn với yếu tố thần kỳ, kỳ ảo văn học trung đại, văn học 1930 - 1945 để thấy đợc vận ... Hồng thống kê đợc 50 truyện ngắn mà có tham gia yếu tố kỳ ảo mức độ khác (1) Bùi Việt Thắng xác khẳng định đặc điểm truyện ngắn sau 1986: Đã tái xuất loại truyện ngắn kỳ ảo yếu tố huyễn tởng nâng...
 • 5
 • 274
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố huyền ảo trong truyện ngắn của maquezyếu tố huyền thoại trong truyện ngắn việt nam đương đạiluận văn yếu tố tự sự trong dân ca tày pptxluận văn ngôn ngữ hội thoại của nhân vật trong truyện ngắn nguyễn huy thiệpluận văn thế giới nghệ thuật trong truyện kinh dị của di liluận văn nghệ thuât kết cấu trong truyện kinh dị của di liluan van the gioi nghe thuat trong truyen chi pheo cua nam caoluận văn đề tài việc làm cho thanh niên nông thôn miền tây nam bộluận văn phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng nhà nước việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếyếu tố thần kì trong truyền thuyếtyếu tố thần kì trong truyện cổ tích việt namyếu tố thần kì trong truyện cổ tích tấm cámyếu tố thần kì trong truyện cổ tíchyếu tố thần kì trong truyện thạch sanhyếu tố thần kì trong truyện tấm cámđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: HTuần 4. Bím tóc đuôi sam