TÌM HIỂU QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

tiểu luận cntt tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng

tiểu luận cntt tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng
... người dùng và đặc biệt là khả năng phát triển cao Trong báo cáo chúng em trình bầy đến vấn đề liên quan đến phát triển phần mềm hướng đối tượng như: phần mềm hướng đối tượng gì, quy trình phát triển phần mềm, quy trình để phát ... phát triển phần mềm I: Khung quy trình phát triển phần mềm chung II: Một số mô hình phát triển phần mềm III: Các giai đoạn quy trình phát triển phần mềm Chương III: Quy trình phát ... phần mềm phần mềm hướng đối tượng I.1: Phần mềm ? I.2: Công nghệ phần mềm gì? I.3: Vòng đời phần mềm I.4: Phần mềm hướng đối tượng Chương II: Quy trình phát...
 • 30
 • 278
 • 0

Quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML.

Quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML.
... khỏc Vỡ th quyn vo ca ca h l s kt hp quyn nhúm m h thuc v - 19 - Phõn tớch thit k hng i tng bng UML Quyn truy nhp c thit lp da trờn mi nhúm ngi v cỏc nhúm ca di s rng buc v thi gian Quyn ny c ... ny c thit lp chu k mt nm vi lch biu c lp cho tng tun S cú mt s ớt quyn vt quỏ thi gian quy nh, lch biu c lp theo tun in hỡnh v quyn tun ú l khụng thay i Ngi qun tr cú th to lp nhiu tun in hỡnh ... tin in hỡnh tun 4.3.1.12 Ca s dng Hin th quyn truy nhp ca ngi v ca Tờn: Hin th quyn truy nhp ca ngi v ca Tỏc nhõn: Ngi qun tr Mc ớch Hin th thụng tin v quyn theo yờu cu Mụ t khỏi quỏt: Ngi qun...
 • 54
 • 622
 • 1

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
... viên để từ đề phương hướng dạy học tập khoa cho kết học tập dạy học kỳ tới đạt nhiều thành tích cao kỳ vừa qua B Đánh giá học phần: Đối với học phần không làm tiểu luận điểm học phần tính sau: Đ.HP ... (kể thi học phần, kết thúc môn học tiểu luận) Nếu >5 tính phần thi 5, phần điểm khác bảo lưu 2.3 Cách tính điểm đánh giá phận điểm học phần : - Điểm đánh giá phận điểm kết thúc học phần chấm theo ... học Chú ý: Trường hợp sinh viên thi lại (kể thi học phần, kết thúc - môn, tiểu luận) Nếu >=5,5 tính phần thi 5,5 phần điểm khác bảo lưu - Đối với học sinh có điểm thi ...
 • 48
 • 434
 • 1

LUẬN VĂN Tái kỹ nghệ trong phát triển phần mềm hướng đối tượng

LUẬN VĂN Tái kỹ nghệ trong phát triển phần mềm hướng đối tượng
... kỹ nghệ Kỹ nghệ xuôi Hệ thống phần mềm tồn Tái kỹ nghệ phần mềm Hình 1-1 Tiến trình kỹ nghệ phần mềm xuôi tái kỹ nghệ phần mềm Hình 1.1 minh hoạ tiến trình tái kỹ nghệ khả thi Đầu vào tiến trình ... việc tái kỹ nghệ sau: Chất lượng phần mềm tái kỹ nghệ: Giá trị chất lượng phần mềm tài liệu cao giá tái kỹ nghệ Giá trị công cụ hỗ trợ cho việc tái kỹ nghệ: Giá trị hiệu cho việc tái kỹ nghệ ... họ phải giữ chúng hoạt động Chiến lược phát triển phần mềm bao gồm việc giữ lại, thay phát triển kiến trúc trình tái kỹ nghệ phần mềm Tái kỹ nghệ phần mềm đề cập đến việc làm lại hệ thống hoạt...
 • 63
 • 393
 • 0

LUẬN VĂN: Tái kỹ nghệ trong phát triển phần mềm hướng đối tượng potx

LUẬN VĂN: Tái kỹ nghệ trong phát triển phần mềm hướng đối tượng potx
... kỹ nghệ Kỹ nghệ xuôi Hệ thống phần mềm tồn Tái kỹ nghệ phần mềm Hình 1-1 Tiến trình kỹ nghệ phần mềm xuôi tái kỹ nghệ phần mềm Hình 1.1 minh hoạ tiến trình tái kỹ nghệ khả thi Đầu vào tiến trình ... việc tái kỹ nghệ sau: Chất lượng phần mềm tái kỹ nghệ: Giá trị chất lượng phần mềm tài liệu cao giá tái kỹ nghệ Giá trị công cụ hỗ trợ cho việc tái kỹ nghệ: Giá trị hiệu cho việc tái kỹ nghệ ... họ phải giữ chúng hoạt động Chiến lược phát triển phần mềm bao gồm việc giữ lại, thay phát triển kiến trúc trình tái kỹ nghệ phần mềm Tái kỹ nghệ phần mềm đề cập đến việc làm lại hệ thống hoạt...
 • 63
 • 242
 • 0

Đồ án môn phát triển phần mềm hướng đối tượng quản lý sinh viên version 1.0

Đồ án môn phát triển phần mềm hướng đối tượng quản lý sinh viên version 1.0
... học tập sinh viên nhóm sinh viên Báo cáo sinh viên theo lớp theo khoa Báo cáo thông tin sinh viên theo lớp theo khoa Quản sinh viên Bao gồm thêm, cập nhật, xóa sinh viên Quản giáo viên Bao ... tả Use-case Quản sinh viên Acvity Diagram Page | 17 Quản sinh viên Mô hình Usecase Phiên bản: 1.0 Ngày: 28/12/2013 Page | 18 Quản sinh viên Mô hình Usecase Phiên bản: 1.0 Ngày: 28/12/2013 ... bản: 1.0 Ngày: 27/12/2013 Quản sinh viên Phát biểu toán Chương 2: Phát biểu toán Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu Ngày Phiên 26/12/2013 1.0 Mô tả Tác giả Võ Thanh Lâm Ngày với xu hướng phát triển...
 • 135
 • 751
 • 6

Sử dụng lại theo hướng tiếp cận miền ứng dụng và vận dụng trong phát triển phần mềm hướng đối tượng

Sử dụng lại theo hướng tiếp cận miền ứng dụng và vận dụng trong phát triển phần mềm hướng đối tượng
... miền Triển k hai miền Kiến trỳc phần mềm ứng dụng Tài sản/thành phần sử dụng lại Phỏt triển phần mềm ứng dụng Phần mềm ứng dụng Hỡnh 2-3: Cỏch tiếp cận kỹ nghệ miền kỹ nghệ ứng dụng Kỹ nghệ miền ... hướng tiếp cận khỏc cho sử dụng lại Qua đó, đưa số đánh giá hướng tiếp cận Chương 2: Luận văn tập trung nghiờn cứu sõu vào hướng tiếp cận cho sử dụng lại hướng tiếp cận miền ứng dụng họ ứng dụng ... triển phần mềm đơn vị, có sở phương pháp luận kinh nghiệm phục vụ cho việc triển khai ứng dụng, chọn đề tài Sử dụng lại theo hướng tiếp cận miền ứng dụng vận dụng phỏt triển phần mềm hướng đối...
 • 135
 • 229
 • 0

Tái kỹ nghệ trong phát triển phần mềm hướng đối tượng

Tái kỹ nghệ trong phát triển phần mềm hướng đối tượng
... tái kỹ nghệ phát triển phần mềm hướng đối tượng lựa chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp Luận văn đề cập tới việc tái kỹ nghệ phần mềm qua minh hoạ kết hợp thiết kế hướng đối tượng với công nghệ ... việc tái kỹ nghệ sau: Chất lượng phần mềm tái kỹ nghệ: Giá trị chất lượng phần mềm tài liệu cao giá tái kỹ nghệ Giá trị công cụ hỗ trợ cho việc tái kỹ nghệ: Giá trị hiệu cho việc tái kỹ nghệ ... mềm Hình 1-1 Tiến trình kỹ nghệ phần mềm xuôi tái kỹ nghệ phần mềm Chu kỳ tái kỹ nghệ phần mềm kết hợp với tái kỹ nghệ tiến trình nghiệp vụ (Hammer, 1990) Tái kỹ nghệ tiến trình nghiệp vụ đề cập...
 • 95
 • 243
 • 0

Phát triển phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML

Phát triển phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML
... sử dụng phải trả lại giá trị mong muốn cho tác nhân Mô hình trường hợp sử dụng mối quan hệ trường hợp sử dụng trường hợp sử dụng với tác nhân Í2J Phát triển phần mềm hướng đối tượng sử dụng UML ... Đa đối tượng Tương tác với đa đối tượng để trích liên kết tới đối tượng riêng, sau thông điệp gửi cho đối tượng (sử dụng liên kết trung gian) Cữ Phái triển phấn niềm hướng đối tượng sử dụng UML ... phân tích, thiết kế hướng đốitượng sử dụng UML để phát triển phần mềm cần thiết Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng sử dụng ƯML ứng dụng để xây dựng “Hệ...
 • 97
 • 211
 • 0

Tiểu luận Phát triển phần mềm hướng đối tượng GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SOA) VÀ CÁCH THỰC HIỆN

Tiểu luận Phát triển phần mềm hướng đối tượng GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SOA) VÀ CÁCH THỰC HIỆN
... đến cách xử lý dịch vụ Điều đạt tách biệt thành phần giao tiếp thành phần giao tiếp thành phần xử lý kiến trúc dịch vụ 1.2.2 Các dịch vụ tự hoạt động Các dịch vụ cần phải triển khai họat động thực ... rõ dịch vụ web phần Hình 1.1 – Mô hình SOA 1.2 Các nguyên tắc tính chất hệ thống SOA Những phần sau giới thiệu nguyên tắc dịch vụ hướng Kiến Trúc (SOA). Những nguyên tắc không không xác tuyệt đối, ... nhà phát triển nhà cung cấp Gần tất thứ dần trở thành dịch vụ, không thiết bị hay phần mềm cụ thể nữa, từ việc lưu trữ liệu, đến xử lý, phân tích đánh giá,… Mô hình phần mềm dịch vụ phát triển...
 • 74
 • 258
 • 0

Tiểu luận Phát triển phần mềm hướng đối tượng QUẢN LÝ DỰ ÁN EPM – EASY PROJECT MANAGEMENT

Tiểu luận Phát triển phần mềm hướng đối tượng QUẢN LÝ DỰ ÁN EPM – EASY PROJECT MANAGEMENT
... Quản dự án CNTT Nhóm 16 Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm Trang Khởi động (Init) 1.1 Bản tuyên bố dự án - Project Charter Tên dự án: Easy Project Management (EPM ... mềm Easy Project Management (EPM) đời nhằm giải vấn đề Hệ thống EPM cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lưc cho quản trị viên (Project manager - PM) nhóm vừa nhỏ quản hiệu Quản dự án CNTT Nhóm ... gian dự án  Giải pháp: cần có chiến lược quản thời gian thích hợp, dùng công cụ quản dự án, quản thời gian Microsoft Project, eGroupware, … để ước lượng thời gian hoàn thành dự án chưa...
 • 56
 • 286
 • 0

Tiểu luận Phát triển phần mềm hướng đối tượng PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT EASY PROJECT MANAGEMENT (EPM)

Tiểu luận Phát triển phần mềm hướng đối tượng PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT EASY PROJECT MANAGEMENT (EPM)
... Khoa Công nghệ Phần mềm Trang Lời nói đầu Quản dự án phần mềm công việc khó khăn yêu cầu cao người quản thành viên dự án nhằm đảm bảo thành công cho dự án. quản dự án phần mềm yêu cầu ... tắt (Summary): Việc quản dự án thực người quản trị (Admin PM) bao gồm công việc: quản chung dự án, quản mốc thời gian, quản danh – Trường ... – Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khoa Công nghệ Phần mềm Trang 19 Stt Project Tốc độ xử Tạo dự án Sửa dự án Xóa dự án Khởi đầu (mở) dự...
 • 119
 • 328
 • 0

Đồ án môn PHÁT TRIỂN PHẦN MÊM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Hồ sơ Phân tích Computer Store Management Software (CSMS) Version 0.2

Đồ án môn PHÁT TRIỂN PHẦN MÊM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Hồ sơ Phân tích Computer Store Management Software (CSMS) Version 0.2
... Trang CSMS Hồ phân tích Phiên bản: 0.2 Ngày: 14/11/2009 Mục lục đồ lớp (mức phân tích) 1.1 đồ lớp (mức phân tích) 1.2 Danh sách lớp đối tượng quan hệ 1.3 Mô tả chi tiết lớp đối tượng Trang ... chi tiết lớp đối tượng Trang CSMS Hồ phân tích Phiên bản: 0.2 Ngày: 14/11/2009 đồ lớp (mức phân tích) 1.1 đồ lớp (mức phân tích) 1.2 Danh sách lớp đối tượng quan hệ STT Tên lớp/quan hệ ... CSMS Hồ phân tích Phiên bản: 0.2 Ngày: 14/11/2009 Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu Ngày Phiên Mô tả 09/11/2009 0.1 Vẽ mô hình phân tích lớp 14/11/2009 0.2 Phiên Template chỉnh...
 • 9
 • 229
 • 1

Đồ án môn PHÁT TRIỂN PHẦN MÊM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Hồ sơ Phân tích Computer Store Management Software (CSMS) Version 0.3

Đồ án môn PHÁT TRIỂN PHẦN MÊM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Hồ sơ Phân tích Computer Store Management Software (CSMS) Version 0.3
... DuyVD 02/01/2009 0.4 Thêm WarrantyManagement HoangNT Trang CSMS Thiết kế liệu Phiên bản: 0.3 Ngày: 27/11/2009 Mục lục đồ logic Mô tả chi tiết kiểu liệu đồ logic 2.1 Employee: Bảng liệu mẫu: ... Trang CSMS Thiết kế liệu Phiên bản: 0.3 Ngày: 27/11/2009 đồ logic Trang CSMS Thiết kế liệu Phiên bản: 0.3 Ngày: 27/11/2009 Mô tả chi tiết kiểu liệu đồ logic 2.1 Employee: STT Tên thuộc ... Tên loại sản phẩm Trang CSMS Thiết kế liệu Phiên bản: 0.3 Ngày: 27/11/2009 Description Rate Note Nvarchar Double Nvarchar Mô tả lược Tỷ lệ phần trăm doanh thu Ghi Bảng liệu mẫu: ProductTypeId...
 • 11
 • 235
 • 0

Đồ án môn PHÁT TRIỂN PHẦN MÊM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Mô hình Usecase CSMS Version 0.3

Đồ án môn PHÁT TRIỂN PHẦN MÊM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Mô hình Usecase CSMS Version 0.3
... Màn hình Bán hàng trạng thái sằn sàng 4.5.5 Trạng thái hệ thống sau thực Use-case Màn hình Bán hàng phải reset lại giá trị mặc định, sẳn sàng cho đơn hàng Trang CSMS hình Usecase Phiên bản: 0.3 ... sửa chửa hình Use case 13/11/2009 0.3 Chuyển sang template Tác giả DuyVD HoangNT DuyVD Trang CSMS hình Usecase Phiên bản: 0.3 Ngày: 13/11/2009 Mục lục Sơ đồ Use-case Danh sách Actor Danh sách ... sang hình Bán hàng 4.1.2.2 Các dòng kiện khác Nếu chưa nhập hai hai thuộc tính: tên đăng nhập password; chương trình lên bảng thông báo thiếu thuộc tính Trang CSMS hình Usecase Phiên bản: 0.3...
 • 13
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm agilequi trình phát triển phần mềm hướng đối tượng và umltrình phát triển phần mềm hướng đối tượngphương pháp phát triển phần mềm hướng đối tượngphát triển phần mềm hướng đối tượngmô hình phát triển phần mềm hướng đối tượngcơ sở lý thuyết phát triển phần mềm hướng đối tượngtìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm –rupquy trình phát triển phần mềmquy trình phát triển phần mềm nhúngquy trình phát triển phần mềm chuẩnquy trình phát triển phần mềm mô hình xoắn ốcquy trình phát triển phần mềm cmmiquy trình phát triển phần mềm theo mẫu rupquy trình phát triển phần mềm scrumCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả