LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ CHỈ ĐẠO THI CÔNG

Lập kế hoạch tổ chức khai thác đội tàu hiệu quả của Công ty vận tải biển

Lập kế hoạch tổ chức và khai thác đội tàu hiệu quả của Công ty vận tải biển
... cảng biển: a Trọng tải phí: khoản tiền mà chủ tàu nộp cho cảng tàu vào khu vực cảng quản lý CTT = GRT b1 nl (USD/cảng) b1 : đơn giá trọng tải phí, lấy b1 = 0.032 (USD/GRT-1 lợt) n1 : số lợt tàu ... tiêu phí: khoản tiền tàu phải trả cho cảng tàu nhờ hoa tiêu dẫn tàu vào cảng CHT = GRT l nl b2 (USD/cảng) Trong đó: nl : Số lần hoa tiêu dẫn tàu l : Khoảng cách hao tiêu dẫn tàu, lấy l = 20hl ... 0.0022 (USD/GRT-hl) d Phí cầu tàu: khoản tiền tàu trả cho cảng tàu đậu cầu phao CCT = GRT t b4 (USD/cảng) t: Thời gian tàu đậu cầu phao (h) b4 : Đơn giá phí cầu tàu, lấy b4 = 0.0031 (USD/GRT-h)...
 • 32
 • 791
 • 5

lập kế hoạch tổ chức quản lý đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển việt nam( vosco) trên tuyến viễn đông- địa trung hải giai đoạn 2011 - 2015

lập kế hoạch tổ chức và quản lý đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển việt nam( vosco) trên tuyến viễn đông- địa trung hải giai đoạn 2011 - 2015
... khẳng định vị trí ngành vận tải phải đợc quan tâm đầu t sở vật chất kĩ thuật, đội tàu phải ngày đợc trẻ hoá đại hoá Đồng thời công tác quản lý, tổ chức khai thác đội tàu đóng vai trò quan trọng ... i tu I PHN TCH S LIU BAN U 1.Gii thiu v cụng ty ti bin Vit Nam( VOSCO) Cụng ty c phn Vn ti bin Vit Nam (VOSCO) chớnh thc i vo hot ng ngy 01/01/2008, tin thõn l Cụng ty Vn ti bin Vit Nam (VOSCO) ... l qun v tớnh toỏn bit c cỏc ch tiờu khai thỏc ca ngnh VTB núi chung, ca nghnh khai thỏc i tu núi riờng Để đội tàu biển Việt Nam giữ vững ngày mở rộng phạm vi hoạt động thị trờng tàu biển giới...
 • 52
 • 249
 • 2

lập kế hoạch tổ chức quản lý đội tàu container của công ty cổ phần hàng hải hà nội (marina hà nội) trên tuyến thái bình dương giai đoạn 2011 - 2015

lập kế hoạch tổ chức và quản lý đội tàu container của công ty cổ phần hàng hải hà nội (marina hà nội) trên tuyến thái bình dương giai đoạn 2011 - 2015
... Thiết kế môn học quản đội tàu NỘI DUNG CHÍNH PHẦN 1: PHÂN TÍCH CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU 1) Giới thiệu công ty: 1.1 Việc thành lập Công ty Cổ phần Hàng hải Nội (Marina Nội) thành lập theo ... công ty vận tải diễn đặn, nhịp nhàng đạt hiệu cao Trên thiết kế em, thiết kế bao gồm nội dung trình bày việc lập kế hoạch khai thác cho đội tàu container Marina Nội tuyến Thái Bình Dương giai ... tổ chức khai thác quản tuyến làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, đặc biệt công tác dự báo khối lượng hàng tuyến Chiến lược kinh doanh công ty giai đoạn - Tiếp tục khai thác tuyến Thái Bình...
 • 44
 • 200
 • 0

lập kế hoạch tổ chức quản lý đội tàu container của công ty vận tải biển đông (BISCO) trên tuyến châu âu viễn đông giai đoạn 2011 2015

lập kế hoạch tổ chức và quản lý đội tàu container của công ty vận tải biển đông (BISCO) trên tuyến châu âu viễn đông giai đoạn 2011  2015
... Container công ty Vận Tải Biển Đông (BISCO) tuyến Châu Âu- Viễn Đông giai đoạn 2011 - 2015 Sau hoàn thành thiết kế em nhận thấy hiểu số vấn đề mà chưa biết việc tổ chức khai thác cho đội tàu container ... THIẾT KẾ MÔN HỌC - QUẢN LÝ ĐỘI TÀU - Đội tàu hàng rời : Hiện Công ty quản khai thác đội tàu hàng rời, hàng bách hóa với đủ loại tàu Handisize, Panamax, có tổng trọng tải gần 150.000 DWT Công ty ... THIẾT KẾ MÔN HỌC - QUẢN LÝ ĐỘI TÀU PHẦN 1: PHÂN TÍCH CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU 1) Giới thiệu công ty: Công ty vận tải Biển Đông doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam...
 • 46
 • 113
 • 0

Lập kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm soát Marketing

Lập kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm soát Marketing
... thuộc Tổ chức phận Marketing theo chức Tổ chức phận Marketing theo địa lý Tổ chức phận Marketing theo sản phẩm nhãn hiệu Tổ chức phận Marketing theo thị trường Tổ chức phận theo ma trận SP/TT IV.THỰC ... IV.THỰC HiỆN MARKETING Một số kỹ Marketing cần có để thực hiện: 1.Kỹ dự đốn phát vấn đề 2.Kỹ đánh giá cấp độ vấn đề 3.Kỹ thực Marketing gồm kỹ phân phát, giám sát, tổ chức phối hợp 10 V ĐÁNH GIÁ, KIỂM ... Thiết lập chiến lược Marketing: Tập trung vào chiến lược định vị tung SP thị trường Hoạch định chương trình Marketing: Lập M.M xác định ngân sách cho Marketing Tổ chức, triển khai kiểm sốt nỗ lực...
 • 17
 • 2,141
 • 25

LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN KIỂM SOÁT MARKETING

LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT MARKETING
... giá c p đ c a v n đ 3.K th c hi n Marketing g m k phân phát, giám sát, t ch c ph i h p T ng h p b i Nguy n Kim Nam 10 V ðÁNH GIÁ, KIỂM SOÁT MARKETING ª Kiểm soát kế hoạch năm: Phân tích doanh thu: ... m c tiêu Thi t l p chi n lư c Marketing: T p trung vào chi n lư c đ nh v tung SP m i th trư ng Ho ch đ nh chương trình Marketing: L p M.M xác đ nh ngân sách cho Marketing T ch c, tri n khai ki ... dò đònh kỳ khách hàng Điều chỉnh hoạt động: hoạt động Marketing chệch hướng so với mục tiêu kế hoạch T ng h p b i Nguy n Kim Nam 14 Kiểm soát khả sinh lợi: Công ty cần phải đo lường khả sinh...
 • 17
 • 832
 • 0

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
... C2: TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 2.1 TỔ CHỨC TRONG SẢN XUẤT Sơ đồ tổ chức  hình thức thể TC SX,  trình bày mối QH thức chức người đảm nhiệm C2: TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 2.1 TỔ CHỨC ... dưới, C2: TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 2.2 NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC e Lựa chọn nhân phù hợp  việc tuyển dụng từ bên công ty, hay từ bên  tổ chức huấn luyện C2: TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ... họ C2: TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 2.2 NHỮNG NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC a Diện kiểm soát  diện QL, nguyên tắc QLNS  số người quyền phải báo cáo (từ đến người) C2: TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC...
 • 27
 • 817
 • 2

truyền đạt quyết định đến người thừa hành lập kế hoạch tổ chức thưc hiện quyết định

truyền đạt quyết định đến người thừa hành và lập kế hoạch tổ chức thưc hiện quyết định
... ngời thừa hành lập kế hoạch tổ chức thc định Các bớc truyền đạt định Yêu cầu việc truyền đạt định 3 Mục đích việc truyền đạt định 4 Hình thức truyền đạt định Phần II : Việc truyền đạt định ... thân thiện Tuỳ theo nội dung định tính chất mà ngời lãnh đạo tìm kiếm nhữnh phơng thức phù hợp để truyền đạt tới ngời thừa hành II Truyền đạt định đến ngời thừa hành lập kế hoạch tổ chức thực định ... ngời thừa hành, động viên thúc đẩy tiến trình thực định Kế hoạch tổ chức cần động, cho vào thời gian định điểm định tập trung đợc lực lợng chủ yếu Yêu cầu việc truyền đạt định Truyền đạt định...
 • 10
 • 324
 • 1

chương 10 lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện kiểm soát marketing

chương 10  lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing
... VÀ KIỂM SOÁT MARKETING www.thmemgallery.com Nội dung đánh giá kiểm soát Kiểm soát kế hoạch hàng năm Kiểm soát khả sinh lợi Kiểm soát hiệu Kiểm soát chiến lược Company Logo ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT ... thực Marketing Kỹ giám sát Kỹ tổ chức Kỹ phối hợp Company Logo ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT MARKETING www.thmemgallery.com Thiết lập mục tiêu kiểm soát Thiết lập tiêu chuẩn kiểm soát CÁC ĐIỀU CHỈNH KIỂM ... GIÁ VÀ KIỂM SOÁT MARKETING www.thmemgallery.com Company Logo ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT MARKETING www.thmemgallery.com ● Kiểm soát chiến lược Marketing lĩnh vực mà mục tiêu, sách, chiến lược chương...
 • 46
 • 469
 • 0

dự toán ngân sách lập kế hoạch tổ chức sự kiện

dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện
... điểm tổ chức kiện chi phối ngân sách  Cuối cùng, nhà tổ chức kiện cần xát định trước ngân sách cho tổ chức kiện lập kế hoạch phạm vi ngân sách cho phép Trước hết, nhà tổ chức kiện phải dự kiến ... bị tổ chức kiện, nhà tổ chức cần giải năm nội dung sau:  Có nên tổ chức kiện không?  Có đủ ngân sách cho tổ chức kiện không?  Sử dụng ngân sách cho tổ chức kiện?  Mục đích kiện? Sự kiện ... Mục đích kiện chi phối dự toán ngân sách mà chi phối hiệu ngân sách Trước tổ chức kiện nào, nhà tổ chức phải trả lời câu hỏi tổ chức kiện nhằm đạt mục tiêu gì? Nói cách khác, nhà tổ chức kiện cần...
 • 13
 • 4,129
 • 2

phan 4 - lap ke hoach to chuc noi dung giao duc.doc

phan 4 - lap ke hoach to chuc noi dung giao duc.doc
... 1 2-1 1-2 Các nghề phổ biến Thế giới động vật Thế giới thực vật Luật lệ phương tiện giao thông Các tượng tự nhiên Quê hương – Đất nước – Bác Hồ Tết thiếu nhi 4- 5tuần 4- 5tuần 4- 5tuần tuần ... vai trò chơi phù hợp - Vài búp bê ( không cần nhiều lớp mẫu giáo 3 -4 tuổi trẻ 4- 5 tuổi tự đóng làm vai con), quần áo búp bê, giường, chậu - Bộ đồ chơi nấu ăn Tiến hành - Giáo viên giới thiệu ... giống khác kích thước to- nhỏ; dàingắn; rộng- hẹp; cao- thấp; hình dạng : hình vuông, tròn, tam giác - Xác định vị trí đồ vật gia đình so với thân : trước, sau, trái, phải, trên, - So sánh kiểu nàh...
 • 42
 • 7,292
 • 7

Lập kế hoạch tổ chức buổi tiệc tất niên cho công ty phân bón bình điền

Lập kế hoạch tổ chức buổi tiệc tất niên cho công ty phân bón bình điền
... công ty  Tạo niềm tin cho nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng 1/ Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W (tt)  Yêu cầu   Yêu cầu toàn thể anh chị em nhân viên công ty có mặt đầy đủ để buổi tiệc ... Thời gian tổ chức  Thời gian từ 18h đến 21h30' ngày 25/01/2012 Địa điểm tổ chức:  Nhà hàng Thanh Thủy - khu du lịch Tân Cảng, quận Bình Thạnh Đối tượng tham gia:   Ban giám đốc công ty Toàn ... đích buổi tiệc  Để Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động công ty năm vừa qua, phát biểu định hướng phát triển năm tới  Tăng cường hiểu biết, đoàn kết nhân viên với nhân viên, nhân viên với công...
 • 10
 • 9,939
 • 231

Lập kế hoach tổ chức hoạt động giáo dục

Lập kế hoach tổ chức hoạt động giáo dục
...  Lập kế hoạch giáo dục Nhà trẻ: + Các yêu cầu lập kế hoạch + Các bước lập kế hoạch Lập kế hoạch mẫu giáo + Những để lập kế hoạch + Cách thức xây dựng kế hoạch + Các bước lập kế hoạch giáo dục ... sinh, trả trẻ Nhận xét Ngày Ngày Kế hoạch hoạt động ngày Mức độ chi tiết kế hoạch hoạt động / soạn tùy thuộc vào khả GV - Những hoạt động (như: thể dục sáng, hoạt động chơi, dạo chơi) cho tuần cần ... năm học có khỏang 7-10 CĐ Lập kế hoạch chủ đề    Giai đoạn 1: Chuẩn bị Giai đoạn 2: Lập kế hoạch tổ chức thực chủ đề Giai đoạn 3: Đánh giá thực chủ đề Kế hoạch giáo dục theo tháng / chủ đề Tháng...
 • 41
 • 4,371
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: lập kế hoạch tổ chức và chỉ đạo thi công nguyễn đình thámlập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tralập kế hoạch tổ chức đại hội chi đoànđề cương chi tiết lập kế hoạch tổ chức họplập kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm soát marketingtổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộbiện pháp 1 lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận độngmẫu lập kế hoạch tổ chức sự kiệnlập kế hoạch tổ chức thi cônglap ke hoach to chuc hoi thi net dep doi vienlap ke hoach to chuc hoi thi nghi thuc doilap ke hoach to chuc hoi thi tuyen truyen mang nonlập kế hoạch tổ chức đám cướilập kế hoạch tổ chức chuyến đi công táclập kế hoạch tổ chức trung thuUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding management 9th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUniversity physics with modern physics technology update 13th edition young test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUsing financial accounting information the alternative to debits and credits 9th edition porter test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUnderstanding social problems 8th edition mooney test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUsing MIS 7th edition kroenke test bankUnderstanding weather and climate 6th edition aguado test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 13th edition widmaier test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 14th edition widmaier test bankPhân loại và giải bài tập tích số tan trong các kì thi olympicBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGOVoices of wisdom a multicultural philosophy reader 8th edition kessler test bankWeb design introductory 4th edition shelly test bankTiếng anh y khoa theo chủ điểm phần 2Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh