bai tap dai may dien(p1)

Tài liệu Bài tập dài máy điện docx

Tài liệu Bài tập dài máy điện docx
... Bài tập dài máy điện II BÀI LÀM Xác định vận tốc roto, tìm tần số dòng điện Roto động làm việc chế độ định mức : Vận tốc từ trường ... sơ đồ tương đương máy biến áp ngắn mạch có : Zn Z1=Z2= = 0,243 ( Ω ) Và có tổng trở nhánh từ hoá : Bài tập dài máy điện Zm= 220 U 1dm = = 11,345 19, 392 I0 Ω Các thành phần điện trở : ΔP cu1 ... ) s E2=E1 I1+I2=I0 -E1=I0.Zm Hệ số công suất không tải nhỏ cõ 0,1 -0,15 Bài tập dài máy điện Vẽ đồ thị véctơ máy điện làm việc chế độ động : j.x1.I1 U1 r1.I1 E1 I1 -I’2 ϕ1 I0 ϕ 900 I’2 -E1 5.Viết...
 • 14
 • 1,658
 • 39

Tài liệu Bài tập dài máy điện I. ĐỀ BÀI : Cho động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng ppt

Tài liệu Bài tập dài máy điện I. ĐỀ BÀI : Cho động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng ppt
... cho hệ số trượt biến thiên từ -3 tới nên máy điện ba chế độ hãm, máy phát động 6.Từ biểu thức đặc tính trên, xác định bội số mômen cực đại, bội số mômen khởi động bội số dòng điện khởi động : ... việc chế độ động Tính thành phần công suất giản đồ động làm việc chế độ định mức : Vẽ giản đồ công suất tác dụng động : Bài tập dài máy điện Tính toán đại lượng giản đồ : Công suất vào P 1: P2 30 ... Bài tập dài máy điện II BÀI LÀM Xác định vận tốc roto, tìm tần số dòng điện Roto động làm việc chế độ định mức : Vận tốc từ trường quay : 60 50 60 f = =1500 (vg/ph)...
 • 14
 • 2,101
 • 69

bài tập dài máy điện , giá cả thị trường

bài tập dài máy điện , giá cả thị trường
... TS2620N664E1 22 7,9 7 8,7 23.40 V ND NIB Transformer Rotary Tattoo Machine 3,2 6 5,9 57.45 V ND 27 NEW J.R MERRITT DGO-3 ROTARY INDUCTIVE TRANSFORM ER (B27) 7,4 4 6,8 08.51 V ND 28 36 Máy điện khuếch đại ... ACCURACY 2,1 0 6,3 82.98 V ND 26 VINTAGE WORLD WAR AIRCRAFT ROTARY OUTPUT TRANSFORM ER 3,5 1 0,6 38.30 V ND Eaton Lebow Torque Sensor Rotary Transformer 1605 500-inchlbs 15000rpm New 9,5 2 0,2 12.77 V ... 6"X6"X3.5" 4,2 5 4,2 55.32 V ND THK KR46 Linear Actuator Ball Screw w/ Servo Motor 400mm Stroke 7,7 6 5,7 44.68 V ND 31 Parker MPJ0921B3ENPSN Motor Rotary +8034240A Screw Driven Linear Actuator 82” 4 2,5 5 2,9 78.72...
 • 34
 • 679
 • 0

bài tập dài máy điện lớp tđh k56a

bài tập dài máy điện lớp tđh k56a
... Nếu máy biến áp làm việc song song với máy biến áp khác dung lượng có điện áp ngắn mạch phần trăm lớn điện áp ngắn mạch 10%, xác định tải máy, biết lúc tải chung hai máy tổng dung lượng hai máy ... cho không máy bị tải dung lượng tối đa hai máy kVA? Nếu máy ghép song song với mba khác có dung lượng, điện áp ngắn mạch, tổ nối dây, có điện áp sơ cấp giống điện áp thứ cấp không hai máy có chênh ... mạch điện thay động xác định thông số, đại lượng mạch ' ' ' điện thay r1 , x1 , r2 , x2 , rm , xm , I1 , I , I Viết phương trình vẽ đồ thị vector máy điện chế độ động Giả thiết hệ số công suất máy...
 • 6
 • 231
 • 2

hướng dẫn làm bài tập dài máy điện

hướng dẫn làm bài tập dài máy điện
... HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP DÀI MÁY ĐIỆN Giới thiệu Phạm vi tài liệu trình bày việc tính toán đơn máy biến áp dây quấn kiểu pha - trụ - ngâm dầu dãy máy biến áp pha ngâm dầu ... “ Thiết kế máy biến áp điện lực” Nhiệm vụ tính toán: Xác định đại lượng điện bản: a Tính dòng điện pha điện áp pha dây quấn; b Xác định điện áp thử dây quấn; c Xác định thành phần điện áp ngắn ... cách điện lớp theo bảng 26 (Thiết kế máy biến áp điện lực – Phan Tử Thụ) Ở dây quấn điện áp 35 kV, phía lớp dây quấn bố trí tĩnh điện kim loại không dẫn từ Nó thường vòng đồng hở dày 0,5 mm nối điện...
 • 39
 • 306
 • 0

BÀI TẬP DÀI MÁY ĐIỆN CÓ LỜI GIẢI.DOc

BÀI TẬP DÀI MÁY ĐIỆN CÓ LỜI GIẢI.DOc
... sơ đồ tương đương máy biến áp ngắn mạch : Zn Z1=Z2= = 0,243 ( Ω ) Và tổng trở nhánh từ hoá : Bài tập dài máy điện Zm= U1dm 220 = = 11,345 I0 19, 392 Ω Các thành phần điện trở : ΔPcu1 0,68k ... vẽ đồ thị véctơ máy điện chế độ động cơ: Từ sơ đồ mạch điện ta phương trình động : U1= - E1+I1(r1+j.x1) 0= E2 - I2( E2=E1 I1+I2=I0 -E1=I0.Zm r2 + j.x '2 ) s Bài tập dài máy điện Hệ số công ... bình phương: 10 Bài tập dài máy điện =>Ứng với 70% : 10500 / s M1= 536,38(1 + 1) + 18344 s Ứng với giá trị 80% : 13710 / s M2= 536,38(1 + 1) + 18344 s Ứng với giá trị 90% : 17350 / s...
 • 14
 • 211
 • 0

bài tập dài Máy điện trong điều khiển tự động Triệu Việt Linh

bài tập dài Máy điện trong điều khiển tự động Triệu Việt Linh
... mạch điện áp góc mở góc đống góc độ điều khiển trình Dòng điện điều khiển tạo nên điều khiển vòng kín băm xung sử dụng PWM điều khiển tương trễ chuyển mạch chuyển đổi Các cấu trúc điều khiển ... vi điều khiển dựa logic mờ: Bộ điều khiển mờ loại PID, điều khiển mờ - chế độ trượt, điều khiển mờ Sugeno gõ Takagi, điều khiển mờ thích nghi trực tiếp gián tiếp, vv [Bir 99] Những lợi điều khiển ... đầu điều khiển tốc độ Phổ biến sử dụng điều khiển tốc độ cho trình điều khiển chứa hai điều khiển vòng riêng biệt (hình 2.23) Các vòng lặp bên có nhiệm vụ kiểm soát dòng điện kết hợp điều khiển...
 • 57
 • 123
 • 0

BÀI tập dài máy BIẾN áp

BÀI tập dài máy BIẾN áp
... Hoàng Hải Châu Bài tập dài máy điện, số thứ tự n = - 16 - TĐH3 k51 20 Nguyễn Hoàng Hải Châu Bài tập dài máy điện, số thứ tự n = - 16 - TĐH3 k51 21 Nguyễn Hoàng Hải Châu Bài tập dài máy điện, số ... Hoàng Hải Châu Bài tập dài máy điện, số thứ tự n = - 16 - TĐH3 k51 23 Nguyễn Hoàng Hải Châu Bài tập dài máy điện, số thứ tự n = - 16 - TĐH3 k51 24 Nguyễn Hoàng Hải Châu Bài tập dài máy điện, số ... nối dây máy biến áp, theo hình H.5, chọn thứ tự n =1 Nh tổ nối dây máy biến áp Y/Y0 _ 3.trờng hợp yêu cầu đa máy biến áp lần lợt đấu thành tổ nối dây Y / _ 4.Xác định độ thay đổi điện áp U vẽ...
 • 47
 • 179
 • 0

Tài liệu Bài tập dài môn máy điện pptx

Tài liệu Bài tập dài môn máy điện pptx
... mạch điện thay động : x1 r1 x2 r2 I1 xm I 2' U1 I0 rm r2 ' s s Với : r1: điện trở dây quấn stato x1: điện kháng tản dây quấn stato r2: điện trở rôto x2: điện kháng tản dây quấn rôto rm: điện ... từ hoá đặc tr-ng cho tổn hao sắt xm: điện kháng từ hoá biểu thị hỗ cảm stato rôto I1: dòng điện dây quấn stato I2: dòng điện quy đổi rôto sang stato I0: dòng điện từ hoá sinh sức từ động F0 s: ... m1 I 29,22() 4/ Ph-ơng trình vẽ đồ thị vectơ máy điện chế độ động :(với giả thiết hệ số csuất không tải cos0= 0,1 0,15) a/ Ph-ơng trình máy điện chế độ động : U1 E I r1 j.x1 r '...
 • 17
 • 497
 • 13

Bài tập dài robot số 2 Mô hình Robot trên máy tính

Bài tập dài robot số 2 Mô hình Robot trên máy tính
... tập lớn robot Hình 2. 1.1: hình điều khiển robot Hình 2. 1 .2: Bộ điều khiển PD Page Báo cáo tập lớn robot Hình 2. 1.3: hình robot Hình 2. 1.4: Đồ thị góc quay khớp Page 10 Báo cáo tập lớn robot ... [theta1,theta2,theta3] = toado(Px,Py,Pz,a2,a3) t1=atan2(Py,Px); c3=(Px ^2+ Py ^2+ Pz ^2- a2 ^2- a3 ^2) / (2* a2*a3); s3=sqrt(1-c3 ^2) ; t3=atan2(s3,c3); a=a3*c3+a2; b=a3*s3; c=Pz; ci=sqrt(a ^2/ (a ^2+ b ^2) ); si=sqrt(1-ci ^2) ; ... Báo cáo tập lớn robot Bài toán 2: Điều khiển robot theo quỹ đạo thẳng Hình 2. 2.1: hình điều khiển robot Hình 2. 2 .2: Quỹ đạo đặt Page 12 Báo cáo tập lớn robot Hàm tính động học ngược viết khối...
 • 20
 • 102
 • 0

Bài tập dài mô hình hoá số 1: dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự động

Bài tập dài mô hình hoá số 1: dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự động
... học bkhn môn :tự động hoá Chương lập trình máy tính để khảo sát trình độ hệ điều khiển tự động Đề Bài: Tham số sinh viên tự chọn K1, K2 - hệ số khuếch đại T1 - số thời gian T2 - Hằng số thời gian ... bkhn môn :tự động hoá 2.4.In 100 giá trị 15 trường đại học bkhn môn :tự động hoá 16 trường đại học bkhn môn :tự động hoá 17 trường đại học bkhn môn :tự động hoá 18 trường đại học bkhn môn :tự động ... lý dùng phương pháp để giải toán Người ta dùng máy tính tương tự máy tính số để hệ liên tục 1.2 .Dùng máy tính tương tự để hệ thống liên tục Máy tính tương tự trình phát triển lâu dài...
 • 22
 • 164
 • 0

Bài tập dài mô hình hóa nhà máy thủy điện đơn giản bằng MATLABSIMULINK

Bài tập dài mô hình hóa nhà máy thủy điện đơn giản bằng MATLABSIMULINK
... cho máy phát thủy điện 20 Bài tập dài nhà máy điện GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khoát CHƢƠNG 4: MÔ HÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Thông thường nhà máy thủy điện nhỏ có công suất 100 kW Thời gian xây dựng nhà máy ... ống để kiểm soát nước 21 Bài tập dài nhà máy điện GVHD: TS Nguyễn Ngọc Khoát Hình 4.1: hình chung nhà máy thủy điện 4.1: Hoạt động nhà máy thủy điện nhỏ Nhà máy thủy điện thường nằm khu vực ... Thông số máy đồng MATLAB / Simulink 19 CHƢƠNG 4: MÔ HÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 21 4.1: Hoạt động nhà máy thủy điện nhỏ .22 4.2: hình MATLAB / Simulink nhà máy thủy điện ...
 • 29
 • 310
 • 3

Bài tập đại số

Bài tập đại số
... Chữa tập Ai cần tham khảo Dùng tiêu chuẩn Cauchy xét hội tụ chuỗi: ∞ − sin n x = n sin ( + ) n x n Xét...
 • 2
 • 1,200
 • 6

VICONGDONG.NET_ho tro giai bai tap dai so.pdf

VICONGDONG.NET_ho tro giai bai tap dai so.pdf
... ThemChiTietBaiGiai( CChiTietBaiGiai* ChiTietBaiGiai) Thïm chi tiïët bâi giẫi cho bâi giẫi TS vâo: chi tiïët bâi giẫi cêìn thïm 5/ void CapNhatChiTietBaiGiai(CchiTietBaiGiai *ChiTietBaiGiai, int ViTriCN) ... LayCacChiTietBaiGiai() KT Khúãi tẩo cấc chi tiïët bâi giẫi ca bâi têåp tûâ cú súã dûä liïåu 3/ void LuuBaiGiai() CN Lûu bâi giẫi vâ cấc chi tiïët bâi giẫi ca nố vâo cú súã dûä liïåu 4/ void ThemChiTietBaiGiai( ... bâi têåp) 2/ void KhoiTaoKhungGiai() KT Phất sinh khung giẫi tûâ cấch giẫi ca bâi têåp hiïån tẩi trïn mân hònh àïí hổc sinh giẫi 3/ Bool GanBaiGiaiCuCuaHSVaoKh ungBaiGiaiHienTai() KT Lêëy bâi giẫi...
 • 51
 • 2,117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập đại số tuyến tínhbài tập đại sốbài tập đại sốbài tập dàibài tập đại số đại cươngbài tập đại số lớp 11bài tập đại số lớp 9bài tập về máy phát điện xoay chiềucác dạng bài tập đại số lớp 9bài tập đại số đồng đềubài tập đánh máybài tập đại số lớp 8bài tập đại cươngbài tập dại số 10 chương 2 3bài tập đại số 11Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngChương trình của thiên chúabtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNgiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu