Toan2 de

Violympic - Vong 15 Toan2 De 2 + 3 )

Violympic - Vong 15 Toan2 De 2 + 3 )
... nhân với kết lớn 38 số tuổi Đề số 3: Bài thi số 1: Bài thi số 2: BÀI THI SỐ Hãy điền số thích hợp vào chỗ ! Câu 1: 32 : + = 31 Câu 2: 20 : + = 41 Câu 3: 24 : – =3 Câu 4: 16 : + = 21 Câu 5: Có số ... BÀI THI S Ố Hãy điền số thích hợp vào chỗ ! Câu 1: 20 : + = 22 Câu 2: 16 : + = 21 Câu 3: 30 : – =2 Câu 4: 16 : + =8 Câu 5: Hiện anh 31 tuổi, em 24 tuổi Tính tổng số tuổi anh em tu ổi em b ằng tu ... sau năm tuổi Câu 8: Số lớn mà đem nhân với kết nhỏ 33 số Câu 9: Số bé mà đem nhân với kết lớn 38 số Câu 10: Số lớn mà đem nhân với kết nhỏ 25 số ...
 • 11
 • 63
 • 0

đề kiểm tra HK1 môn toán-TV 1;Toán2,3 (2008-2009)

đề kiểm tra HK1 môn toán-TV 1;Toán2,3 (2008-2009)
... NGUYÊN VĂN TRỖI Năm học : 2008-2009 Số báo danh : .Số thứ tự thi : KiÓm tra ®Þnh kú CUỐI hki m«n :TIẾNG VIỆT - líp Ngày kiểm tra : ./ 12/.2008 Chữ ký GT Số mật mã ĐIỂM SỐ THỨ ... NGUYỄN VĂN TRỖI Năm học : 2008-2009 Số báo danh : .Số thứ tự thi : KiÓm tra ®Þnh kú CUỐI hki m«n : Toán- Khối Ngày kiểm tra : ./ 12/.2008 Chữ ký GT Số mật mã ĐIỂM SỐ THỨ TỰ ... NGUYÊN VĂN TRỖI Năm học : 2008-2009 Số báo danh : .Số thứ tự thi : KiÓm tra ®Þnh kú CUỐI hki m«n :Toán - Khối Ngày kiểm tra : ./ 12/2008 Chữ ký GT Số mật mã ĐIỂM SỐ THỨ TỰ...
 • 10
 • 292
 • 1

1 DE THI TOAN2

1 DE THI TOAN2
... a 1kg nhẹ 1kg sắt b 1kg bng 1kg sắt c 1kg nặng 1kg sắt Họ tên kiểm tra định kì lần i Môn toán- Khối - Năm học 2008 - 2009 Lớp phút) (Thời gian làm bài: 40 D.B Bài 1: ( điểm) ... Bài 6: (1 điểm) 1kg 1kg sắt Hỏi loại nặng Khoanh vào trớc chữ có câu trả lời a 1kg nhẹ 1kg sắt b 1kg nặng 1kg sắt c 1kg bng 1kg sắt ... 81 nam 75 48 + 84 + 13 52 90 Bài 5: (1, 5 điểm) Khối hai có 27 bạn hc sinh nam, số bạn nữ nhiều hn số bạn 12 bạn Hỏi khối hai có bạn nữ Gii Bài 6: (1 điểm) 1kg...
 • 4
 • 481
 • 0

Đề thi đầu năm Toán2

Đề thi đầu năm Toán2
... = 29 (con) Đáp số: 29 gà (1điểm) (0,5 điểm) Bài 6: D đoạn thẳng (1 điểm) Eakmut, ngày 20 tháng năm 2010 Hiệu trưởng ...
 • 2
 • 378
 • 0

đề Toán2 cuối K1 có HDC

đề Toán2 cuối K1 có HDC
... tháng 2: a ngày thứ năm b Các ngày thứ năm là: c Ngày 17 tháng hai ngày thứ : d tất ngày 8.(1điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Hình vẽ bên : a hình ... tất ngày 8.(1điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Hình vẽ bên : a hình tam giác b hình tứ giác MÔN TOÁN LỚP HAI Bài 1: Thực hoàn toàn câu cho 0,5 điểm Bài 2: Viết số vào chỗ ... điểm, kết phép tính cho 0,25 điểm Bài 5: Viết x = 89 – 36 (0,25 điểm), x = 53 (0,25 điểm) Bài 6: lời giải cho 0,25 điểm, phép tính cho 0,5 điểm, ghi đáp số cho 0,25 điểm Bài 7: Ghi trả lời chỗ...
 • 2
 • 161
 • 0

de KTDK lan 3 toan2

de KTDK lan 3 toan2
... điểm) Câu 1: (1 điểm) Điền dấu > < = vào chỗ chấm 4x64x3 5x85x4 Câu 2: (1 điểm) Mỗi chuồng có thỏ Hỏi chuồng có thỏ? Bài giải Câu 3: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có hình tứ giác Câu: ( điểm) ... vào chỗ chấm 4x6 >4x3 5x8 >5x4 Câu 2: Bài toán (1 điểm) - Lời giải đáp số đợc 0,5 điểm - Phép tính đợc 0,5 điểm Bài giải Số thỏ chuồng là: x = 20 (con) Đáp số : 20 thỏ Câu 3: (1 điểm) Trong hình...
 • 3
 • 66
 • 0

Xem thêm