CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM TRA TRONG KỸ THUẬT

Đo độ di pha bằng phương pháp đo điện áp trong kỹ thuật đo lường điện tử

Đo độ di pha bằng phương pháp đo điện áp trong kỹ thuật đo lường điện tử
... phương pháp đo pha là: phương pháp vẽ dao động đồ; phương pháp biến đổi độ di pha thành khoảng thời gian; phương pháp biến đổi độ di pha thành điện áp; phương pháp biến đổi tần số phương pháp bù ... với phương pháp đo phép đo độ di pha trở thành phép đo khoảng thời gian, đo điện áp, đo tần số ta nghiên cứu Ở chương này, ta xét với phương pháp chủ yếu thông dụng kỹ thuật điện tử II Đo di pha ... dụng kỹ thuật điện tử II Đo di pha phương pháp đo điện áp   1 .Phương pháp trực tiếp đo điện áp tổng Phương pháp sử dụng nhiều tần số thấp Ta biết tổng hai điện áp dạng điều hòa: u1 = Um1 sint u2...
 • 23
 • 481
 • 3

Tìm hiểu phương pháp đo điện áp trong kỹ thuật đo lường điện tử

Tìm hiểu phương pháp đo điện áp trong kỹ thuật đo lường điện tử
... dụng cụ đo điện áp Minh họa sơ đồ dụng cụ đo điện áp (vôn kế) Vonmet thị kim Vonmet thị số  Tài liệu tham khảo: -Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử - Pgs.Vũ Quý Điềm, Nhà xuất khoa học kỹ thuật - ... biên độ tín hiệu điện áp kd: hệ số dạng tín hiệu điện áp U kd = U0 Đo điện áp chiều A) DÙNG VONTMETER TỪ ĐIỆN  Dụng cụ đo: Vontmeter từ điện mắc song song với mạch có điện áp cần đo cho cực dương ... có điện cao cực âm nối với điểm có điện thấp  Yêu cầu: điện trở vào Vontmeter Rv lớn để đảm bảo vontmeter ảnh hưởng đến trị số điện áp cần đo  Để đo điện áp lớn mắc điện trở phụ vào mạch đo...
 • 36
 • 305
 • 0

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM TRA OSNR TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG (OPS)

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM TRA OSNR TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG (OPS)
... triển mạng chuyển mạch gói quang đem lại phức tạp trình đo kiểm tra giám sát thông số hiệu mạng Do vậy, Đồ án em lựa chọn đề tài Nghiên cứu phương pháp đo kiểm tra OSNR mạng chuyển mạch gói quang ... kiểm tra hiệu mạng Chương Các phương pháp đo kiểm tra OSNR mạng quang Trong chương này, đưa phương pháp sử dụng để đo thông số OSNR- thông số đánh giá hiệu mạng quang mạng OCS OPS Chương Phương pháp ... Chương 2: Phương pháp đo kiểm tra OSNR mạng quang Hình 2.5: Sơ đồ khối máy kiểm tra OSNR Tại nút chuyển mạch gói, thông tin trường kiểm tra tách từ tiêu đề xử lý cho mục đích đo kiểm tra Các mạch...
 • 74
 • 654
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM TRA LƯỚI TRỤC THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG BẰNG CÔNG NGHỆ GPS" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... giao trục thi công đơn vị thi công dùng máy chiếu quang học (hoặc máy chiếu laser) chiếu lên tầng thi công 3.2 Tiến hành đo đạc kiểm tra mạng lưới Đối với mạng lưới đo kiểm tra lưới trục thi công ... GPS Trimble R3 Mỹ 3.1 Thi t kế mạng lưới đo kiểm tra M3  M4  O3   O1  M2  O2  M1 Hình Sơ đồ mạng lưới đo kiểm tra độ lệch lưới trục thi công nhà 48 tầng M1, M2, M3 M4: Điểm mốc ... sở để tính độ lệch lưới trục thi công sau, đánh giá độ lệch lưới trục thi công tầng so với lần đo ban đầu tầng bảng TT Tên điểm O1 O2 O3 Bảng Kết tính độ lệch lưới trục lần đo Lần so với lần Lần...
 • 5
 • 357
 • 1

SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu ) - CHƯƠNG 1 ppsx

CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu ) - CHƯƠNG 1 ppsx
... ĐINH VĂN ƯU CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC HỆ THỐNG TỰ NHIÊN VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH TOÁN HỌC ... trị tả hình 1. 1 Trong giáo trình trình bày nội dung hợp phần phân tích hệ thống, xây dựng hình toán học cuối hình số Trong chương giới thiệu khái niệm ản hệ thống biển, loại hình, phương ... vào, (liên quan với môi trường bên ngoài) hình toán học - Xác định biến trạng thái tham số tả toán học hệ thống - Các phương trình nguyên lý tiến triển - Các tác động - Các điều kiện ban...
 • 18
 • 246
 • 0

SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu ) - CHƯƠNG 2 ppt

CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu ) - CHƯƠNG 2 ppt
... p ) −1 ϕ ξ (2 .2 5) Chúng ta viết phương trình (2 . 6), (2 . 7), (2 .1 8) dạng tổng quát: r r ∂y + ∇ .( yv ) = φ y − ∇.Ψ y ∂t (2 .2 6) từ phương trình dẫn đến (2 . 6) thay y = ρ i , thu (2 . 7) cho y = ρ (2 .1 8) ... lượng) nhiệt độ vị: θ = ( ρ c p ) −1 ξ (2 .2 1) Bằng cách đưa biểu thức tốc độ nguồn thông lượng đơn vị khối lượng: ψ = ρ −1φ (2 .2 2) r r Ψ = ρ −1ϕ (2 .2 3) ψ θ = ( ρ c p ) −1 φ ξ (2 .2 4) r r Ψ θ = ( ... hay (trong toạ độ Đề các): ∂ξ ∂ ∂ ∂ ∂ϕξ ∂ϕξ ∂ϕξ + + ( v1 ) + + ( v2 ) + ( v3 ) = φ ξ − ( ) ∂t ∂x1 ∂x2 ∂x3 ∂x1 ∂x2 ∂x3 ∂ρ α ∂ ∂ ∂ + ( ρ α v1 ) + ( ρ α v2 ) + ( ρ α v3 ) ∂t ∂x1 ∂x ∂x3 = φα − ( ∂ϕ...
 • 16
 • 207
 • 0

SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 3 pdf

CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 3 pdf
... )U + ∫ V { ~( u) .( u) − ( u) .( u )}dV ν 40 (3 . 23) ∂ ~ ∫V ( v' ) dV = ∫V {ν ( u )( u) - ε }dV ∂t ~ ν (3 .24) nhớt rối theo phương ngang ε = ν ∑∑ < α β ∂v'α ∂v'α > ∂x β ∂x β (3 .25) công bị tản mát ... = ∂t = ψ b − ψ b + ∇ .( ∇b') (3 .12) r r r r ∂ρ *' + ∇.(u ρ *'+ v μ * + v ρ *'− v ' ρ *' ) = ∂t r = S * + I * − ∇.(m * ρ *') + ∇ .( * ∇ρ *') 36 (3 . 13) Từ phương trình ta thu phương trình động chuyển ... ⎭ (3 .17) Các phương trình viết dạng tổng quát sau đây: r r ∂y + ∇ .( yu ) = Q y + ∇ .( y ∇y ) − ∇ j y ∂t (3 .18) Phương trình gọi phương trình khuyếch tán, ý nghĩa thành phần khái quát hình 3. 1...
 • 17
 • 235
 • 0

SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 4 pptx

CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 4 pptx
... c1h*1/ 3ln / (4 .44 ) z la z ln σ u ~ ω −1 ~ c2 ( )1 / ( ) 4 / (4 .45 ) du u l ~ * ( a )1/ ...
 • 23
 • 234
 • 0

SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 5 ppt

CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 5 ppt
... lấy trung bình 5. 12 5. 13 Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) r r 10 ∂p ∂ ~ ∂u1 ∇ u u1 + ∇ u 1u1 = − + fu + ( ) ∂x1 ∂x3 ∂x3 (5 .16 ) r0 r1 ∂p ∂ ~ ∂u ∇ u u + ∇ u u = − − fu1 + ( ) ∂x2 ∂x3 ∂x3 (5 .17) Các thành ... = u3 + u2 + u1 ∂x2 ∂x1 ∂t (5 .8) ∂η + ∇ .( u ) = ∂t (5 .9) η ≅ ζ - x3 = Các phương trình 5. 8, 5. 9 áp dụng cho chất lỏng nằm hai phía mặt phân cách 5. 4 THAM SỐ HOÁ, KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHỈNH THEO HIỆU ... điểm đổ thải (uT thu cách lấy trung bình quan trắc dòng chảy lặp lại nhiều lần khu vực) Phương trình 5. 25 trở thành r ∂μ * r + uT ∇μ * +∇.(u B μ *) = ∂t (5 .26) 85 uB uB = uT + uB Hình 5. 1 Sơ đồ...
 • 16
 • 224
 • 0

SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 6 pot

CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 6 pot
... nguồn thải Trong trường hợp chung, điều kiện gốc cần thể sau Q* = Q *S f (t , X ) (6 .3) Phương trình 6. 1 trường hợp riêng của 6. 3 giả thiết rằng: Q* = Q *S f (t , X ) = μ *0 ( X )δ (t ) (6 .4) δ(t) ... viết, phương trình khuyếch tán có dạng: ∂c ∂ ~ (u1c ) + ∂ (u2c ) + ∂ (u3c ) = m ∂c + ∂ ( ∂c ) + ∂x3 ∂t ∂x1 ∂x2 ∂x3 ∂x3 ∂x3 ∂u1 ∂u3 ∂u3 + + =0 ∂x1 ∂x2 ∂x3 (6 .5) (6 .6) x3 = ζ (6 .7) x3 = -h (6 .8) ... ∂x1 ∂ ∂ ∂ ( Hc ) + ( Hc u1 ) + ( Hc u ) ∂t ∂x1 ∂x2 (6 .19) ~ ∂c ) − (mc + κ ∂c ) + SH ~ = (mc + κ ς h ∂x3 ∂x3 ∂ ∂ ∂H + ( Hu1 ) + ( Hu ) = ∂t ∂x1 ∂x2 ς SH = (6 .18) (6 .20) ς s ∂ ∂ ˆˆ ˆ ∫h(−cu1 )dx3...
 • 10
 • 232
 • 0

SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 7 ppt

CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ TRONG HẢI DƯƠNG HỌC ( Định Văn Ưu )- CHƯƠNG 7 ppt
... ca nc bin H th hai c gi l h to sigma, (x*, y*, s) vi x*=x, y*=y v s = z h ( x, y ) , ú H(x,y) l sõu a hnh v h(x,y) l mc bin (h=0 tng ng H ( x, y ) h ( x, y ) cho mt bin c nh Cỏc phng trnh ... cng nh x lý iu kin trn mt bin Phõn loi theo to thng ng li z (z-C) li to sigma (- C) li ng th (- C) Hỡnh 7. 1 Cỏc s li to thng ng Hnh 7. 1 cho ta s cỏc h to thng ng khỏc H th nht c gi l h to ... dng cỏc phng trnh bin i tớch phõn v cỏc ụ li th tớch li thng hay cu (RS) Li trc giao cong (CO) Li khụng trc giao cong (NO) Hỡnh 7. 2 S cỏc dng li tớnh Mt c im khỏc cho phộp phõn bit cỏc mụ hnh ú...
 • 11
 • 203
 • 0

Xây dựng các yêu cầu kỹ thuậtphương pháp đo kiểm tra thiết bị VDSL trên mạng viễn thông công cộng

Xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo kiểm tra thiết bị VDSL trên mạng viễn thông công cộng
... quát Các thông số Phụ lục C cần đo (Tham thiết bị VDSL khảo) 41 Xây dựng phương pháp đo đánh giá cáchỉ tiêu kỹ thuật 8.2 Các yêu cầu thiết bị VDSL Bảng Các thông số cần đo thiết bị VDSL ST T A Thông ... 4.6 Thiết bị VDSL JDC Tech (Hàn Quốc) Sửa đổi nội dung mục sau: 9.1 7.1 7.2 Xây dựng yêu cầu kỹ thuật thiết bị VDSL Phân tích lựa chọn yêu cầu kỹ thuật thiết bị VDSL Các yêu cầu thiết bị VDSL ... dụng cho thiết bị ADSL toàn giới nên tài liệu tham chiếu đến tiêu chuẩn ETSI TS 101 270-1 trỏ sang 7.3 Xây dựng yêu cầu kỹ thuật thiết bị VDSL Phân tích lựa chọn yêu cầu kỹ thuật thiết bị VDSL Nhóm...
 • 51
 • 106
 • 0

truyền số liệu trong mạng thông tin di đông - phương pháp điều chế bpsk trong kỹ thuật trải phổ trực tiếp của hệ thống thông tin di động cdma

truyền số liệu trong mạng thông tin di đông - phương pháp điều chế bpsk trong kỹ thuật trải phổ trực tiếp của hệ thống thông tin di động cdma
... thứ .5 Hệ thống thơng tin di động hệ thứ hai Thống Thơng Tin Di Động Thế Hệ Thứ Ba (3G) .7 IV KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRỰC TIẾP CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN DI ĐỘNG CDMA ... Tổng quan CDMA thơng tin di động Tổng quan trải phổ trực tiếp hệ thống CDMA 10 Hệ thống DS-SS BPSK 16 Điều chế BPSK .26 V MƠ PHỎNG HỆ THỐNG DS-SS BPSK ... trọng hệ thống thơng tin Có ba kỹ thuật trải phổ là: - Trải phổ chuỗi trực tiếp - Trải phổ nhảy tần - Trải phổ dịch thời gian Trong ba kỹ thuật có sử dụng chuỗi xung giả ngẫu nhiên có tần số cao...
 • 35
 • 356
 • 2

TIỂU LUẬN MÔN TÁCH CHIẾT VÀ PHÂN CHIA BẰNG DUNG MOI HỮU CƠ: TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CÁC CHẤT TRONG KỸ THUẬT CÁC CHẤT VÔ

TIỂU LUẬN MÔN TÁCH CHIẾT VÀ PHÂN CHIA BẰNG DUNG MOI HỮU CƠ: TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CÁC CHẤT TRONG KỸ THUẬT CÁC CHẤT VÔ CƠ
... NỘI DUNG Chiết nguyên tố đất a b Chiết nguyên tố đất Ứng dụng chiết Ce (+4) Chiết kim loại màu a Chiết vài nguyên tố khác a b Ứng dụng chiết Au b Ứng dụng chiết MgO Ứng dụng chiết Hg Chiết ... chiết MgO Mẫu Làm  Hòa tan Lọc Điện  phân Tiến hành  phân tích Thu  dịch lọc Chiết vài nguyên tố khác Ứng dụng chiết MgO Chiết vài nguyên tố khác Ứng dụng chiết MgO Chiết vài nguyên tố khác Ứng ... Ứng dụng chiết Hg Hg dùng  trong thời  gian dài  gây bệnh Xác định độ  Nguyên nhân tinh khiết  của dung dịch axit Chiết vài nguyên tố khác Ứng dụng chiết Hg Thêm dung môi 50 ml Mẫu Lắc Chiết Phân...
 • 24
 • 511
 • 3

Xem thêm