BÀI TẬP THỦY LỰC CHỌN LỌC

Ebook bài tập thủy lực chọn lọc phần 1

Ebook bài tập thủy lực chọn lọc phần 1
... (hình 1. 15) Yêu cầu: 1) Tính tống áp lực p nước lcn cốnc (coi áp suất uong hầm ngầm áp suất khí trời) 2) Tìm tâm áp lực D 3) Tính lực nâng T Iỉìn h 1. 15 13 B ài giải: 1) Tính tổng áp lực p (hình 1. 16): ... thể (1. 11) áp lực, w w inang dấu dương bên mặt chịu lực có chất lỏng (hình 1. 3a) w mang dấu âm bên mặt chịu / 1 c chất lỏng (hình 1. 3b) Đế tìm tâm áp lực ta kết hợp hai điều V kiện: - Áp lực p ... 300N H ình 1. 18 Bài 1. 14 Xác định mômen M = GL để giữ cánh cống hình tam giác với kích thước biểu diễn hình 1. 19 H ớng dẩn Tính áp lực nước lên cánh cống: Ớ đày: p = yhj (1) -> hc = + 1, 3 = 2,3m;...
 • 74
 • 319
 • 0

Ebook bài tập thủy lực chọn lọc phần 2

Ebook bài tập thủy lực chọn lọc phần 2
... z + c Như vậy: p , T/ 2\ p2/i ^2 p = p + —b f b "2( (x x + yy 2) ' — a 2( 16x2 + y + z 2) - y z Phương trình mặt tự dòng: 84 (b - 16a2)x: + (b: - 9a )y - 49a 2z - 2gz = Bài 3 .2 Thế vận lốc dòng phẳng ... mặt cắt (1-1) (2- 2): V2 H, = h + 5,5 — g Áp dụng phương trình Bécnuli cho mặt cắt (2- 2) (2' -2' ): av , , av '2 h + — - = h + —— 2g 2g Viết phương trình Bécnuli cho mặt cắt (2 -2' ) (3-3), có: Áp ... (2) Thay (2) vào (1) ta có: N = yQr|T(H -0 ,0 A -^ r Q 2) D Tìm Nmax phụ thuộc Q: 96 (3) ^ = n Ty(H - 0,0 827 Ằ-^VQ2 - 2Q X 0,0 827 A.-Í^) = dQ 'Trv D5 D H Q= Từ đó: 180 x ,0 x ,02x Ỉ3x0,0 827 22 00...
 • 93
 • 527
 • 0

Bai tap Quang hoc chon loc thi vao 10

Bai tap Quang hoc chon loc thi vao 10
... tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ cao 2mm Muốn ảnh ảo vật cao 10mm phảI đặt vật cách kính cao cm ? b) Nếu dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm để quan sát vật nói mà thu đợc ảnh cao 10mm phảI ... tiết a) Khoảng cách từ quang tâm đến màng lới 1,5cm Mắt bị tật ? b) Để ảnh vật lên màng lới phảI đeo kính ? Bài 14 : Một vật đặt cách kính lúp 6cm Cho biết tiêu cự kính lúp 10cm a) Dựng ảnh vật ... b) Tính khoảng cách OA' từ ảnh tới thấu kính Bài 10 : Một vật cao 120cm đặt cách máy ảnh 3m Dùng máy ảnh để chụp vật thấy ảnh cao 2cm a) Hãy dựng...
 • 2
 • 282
 • 3

Bài tập thủy lực

Bài tập thủy lực
... Fmsp: lực ma sát pittông xilanh Fmsc: lực ma sát cần pittông vòng chắn khít Fmst: lực ma sát khối lượng m bàn máy Fqt: lực quán tính sinh giai đoạn pittông bắt đầu chuyển động +/ Ta có lực ma ... Bài tập: Trên máy mài, thường dùng hệ thống thủy lực để thực chuyển động thẳng bàn máy phương pháp điều chỉnh tiết lưu Các ... toán thiết kế hệ thống dùng Automation Studio 5.0 mô hệ thống ? Bài giải: +/ Xilanh tải trọng +/ Bình tích v A2 Chọn phần tử thủy lực: A1 P1 = 0.00 Bar Fmsp d D G Fmax P2 = 0.00 Bar Q1 Fms Q2 +/...
 • 8
 • 2,583
 • 75

Bài tập thủy lực đại cương

Bài tập thủy lực đại cương
... Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương NguyӉn Thành Trung ± 2461.53 GVHD: PGS.TS Lê Trҫn Chương Tr GVHD: PGS.TS Lê Trҫn Chương Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương BÀI TҰP THӪY LӴC ĐҤI CƯƠNG Hӑ tên: ... ଶେ୭ୱሺଷ଴ሻ P=24503,9 (N) = 24.3 (kN) ு ܾ ߛ௡ ଶ Bài 2.39: NguyӉn Thành Trung ± 2461.53 Tr GVHD: PGS.TS Lê Trҫn Chương Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương Bài tұp chương 3: Bài 3-26: Chӑn mһt O-O mһt phҷng chuҭn ... GVHD: PGS.TS Lê Trҫn Chương Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương Mà: ‫݌‬஼ ൌ ߛ௧௡ Ǥ ݄ଶ ՜ ‫݌‬ୢ୅ ൌ ߛ୲୬ Ǥ ݄ଶ ൅ ߛ௡ Ǥ ݄ଵ ՜ ‫݌‬ୢ୅ ൌ ͲǡʹͷǤͳ͵͸ ൅ ͻͺͳͲǤͲǡͶ ൌ ͵͹ͻʹͶ Hay : ‫݌‬ୢ୅ ൌ ͲǤ͵ͺƒ– ܰ ݉ଶ Bài 2-23: Ta tính đӝ cao...
 • 25
 • 14,544
 • 116

200 Bài tập hóa THCS chọn lọc

200 Bài tập hóa THCS chọn lọc
... bão hoà Bài 37: Tính độ tan muối ăn (NaCl ) 20oC biết nhiệt độ 50g nớc hoà tan đợc tối đa đợc 17,95g muối ăn Có gam muối ăn kg dung dịch bão hoà 200C, biết độ tan muối ăn nhiệt 35,9g Bài 38: ... xét tạo thành axit gì? Bài 61: Hoà tan 6,2 gam Na2O vào 200 gam nớc thu đợc dung dịch có nồng độ %? Cần thêm gam Na2O vào 500g dung dịch NaOH 4% để có dung dịch NaOH 10% Bài 62: A oxit Nitốc khối ... dịch A Bài 75: Cần lấy V1 ml dung dịch NaOH 3% (d=1,05 g/ml) V ml dung dịch NaOH 10% (d=1,12g/ml) để điều chế đợc lit dung dịch NaOH 8% (d=1,08g/ml) Tính V1, V2 biết V1 + V2 = 2000 ml Bài 76:...
 • 27
 • 541
 • 5

Bài tập Hình 8 Chọn lọc(cả 2 học kì)

Bài tập Hình 8 Chọn lọc(cả 2 học kì)
... AE = 8cm TÝnh EC, HC 28 . Quan s¸t l¨ng trơ ®øng tam gi¸c (h×nh 1) råi ®iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng b¶ng sau: a (cm) b (cm) c (cm) h (cm) a 10 h Chu vi ®¸y (cm) 22 Sxq (cm2) 88 c b H×nh 29 .H×nh ... MNPQ hình gì? Vì sao? d) Nếu ABCD hình vuông MNPQ hình gì? Vì sao? Câu 16/Cho hình bình hành ABCD có AB=2AD Gọi M, N trung điểm AB,CD Gọi CMR: a/ Tứ giác AMCN hình bình hành b/ Tứ giác AMND hình ... trí M cạnh BC để ADME hình thoi Câu 23 /Cho hình bình hành ABCD có AB=2AD Gọi E, F theo thứ tự trung điểm AB CD a) Chứng minh tứ giác EBFD hình bình hành b) Tứ giác AEFD hình gì? Vì sao? c) Gọi...
 • 6
 • 622
 • 22

mot so bai tap giai nhanh chon loc

mot so bai tap giai nhanh chon loc
... dung dịch H 2SO4 đặc, nóng thoát 2,24 lit SO2 đktc 120 g muối Vậy công thức sắt oxit là: A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D.Tất sai Câu 19: Hòa tan a gam FeSO4.7H2O vào nước 300 ml dung dịch Thêm H 2SO4 vào 20 ... đồng tác dụng hết với dd H 2SO4 đặc, nóng thu V lít khí (đkc) Oxi hóa hoàn toàn lượng khí sinh O2 (giả sử hiệu suất 100%) cho sản phẩm thu tác dụng với nước 200g dd H 2SO4 19,6% Giá trị a là: A ... 0,2 mol K+; 0,2 mol NH4+; 0,1 mol SO3 2-; 0,1 mol PO43B 0,1 mol Pb2+; 0,1 mol Al3+; 0,3 mol Cl-; 0,2 mol CH3COOC 0,1 mol Fe3+; 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol NO3-; 0,15 mol SO4 2D Tất Bài 14: Cho hỗn hợp gồm...
 • 3
 • 264
 • 0

mot so bai tap huu co chon loc

mot so bai tap huu co chon loc
... là: A Akan B Anken C Ankin D Aren Câu 16: Đốt cháy hỗn hợp gồm đồng đẳng ankin thu 3,36lit khí CO (đktc) 1,8gam nước Vậy số mol ankin bị đốt cháy là: A 0,1mol B 0,15mol C 0,05mol D Không xác ... C4H6 Câu 18 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hiđrocacbon có khối lượng phân tử 14 đvc m gam nước 2m gam CO2 Hai hiđrocacbon là: A Hai anken B C4H10 C5H12 C C2H2 C3H4 D C6H6 C7H8 Câu 19 Đốt cháy hoàn toàn ... gồm olefin M H có khối lượng phân tử trung bình 10,67 qua Ni nung nóng thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 Biết M phản ứng hết Công thức phân tử M là: A C3H6 B C5H10 C C4H8 D C2H4 Câu 21 Đun nóng...
 • 2
 • 296
 • 1

BÀI TẬP THỂ TÍCH CHỌN LỌC

BÀI TẬP THỂ TÍCH CHỌN LỌC
... công thức: R a )Thể tích khối cầu V = , R: bán kính mặt cầu b )Thể tích khối trụ V = Sđáy.h , h: chiều cao c )Thể tích khối nón V = Sđáy.h , h: chiều cao B/ .Bài tập chủ yếu tập tính thể tích khối cầu, ... thức tính thể tích khối Thể tích V2 (hoặc V1) k Ta có kết sau: +Hai khối chóp có diện tích đáy tỉ số thể tích tỉ số hai đờng cao tơng ứng +Hai khối chóp có độ dài đờng cao tỉ số thể tích tỉ số ... SD1 SD SD1 SD = Phần Thể tích khối cầu, khối trụ, khối nón A/ Lý thuyết 1/Định nghĩa: -Thể tích khối cầu (Sgk HH12 Trang 44) -Thể tích khối trụ (Sgk HH12 Trang 50) -Thể tích khối nón (Sgk HH12...
 • 46
 • 415
 • 1

Gián án bai tap vat ly chon loc

Gián án bai tap vat ly chon loc
... nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A ... hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen B tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại C tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại D ánh sáng tím, tia ... thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng tạo hạt gọi phôtôn B Năng lượng phôtôn nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ C Phôtôn chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động...
 • 24
 • 385
 • 0

Bài tập thủy lực khí nén điều khiển bằng PLC có lời giải

Bài tập thủy lực khí nén điều khiển bằng PLC có lời giải
... III./ Ý nghóa: Từ mạch thí nghiệm khí nén, đện – khí nén điều khiển PLC, ta rút nhận xét: Đối với mạch khí nén phức tạp, yêu cầu điều khiển phức tạp, phối hợp khí nén điện thông qua van điện từ hệ ... ON2 I Þ : OFF 3./ Chương trình điều khiển: OUTPUT Q Þ Þ : K1 Q Þ : K2 BÀI PHẦN A : BÀI TẬP Thiết kế mạch khí nén, điện – khí nén viết chương trình PLC điều khiển cho trạm đóng hộp sản phẩm ... điện – khí nén: 1./ Mục đích – yêu cầu: - Kết hợp điện – khí nén - Ưu điển sử dụng hệ thống điều khiển điện – khí nén so với sử dụng mạch khí nén đơn 2./ Dụng cụ thí nghiệm: - Bộ nguồn khí nén ống...
 • 76
 • 6,556
 • 130

Bài tập thủy lực SPKT

Bài tập thủy lực SPKT
... t ng quan Cơ s lý thuy t th y l c Các ph n t h th ng Th y l c Thi t k h th ng u n n – Th y l c Bài t p th c hành ng d ng GI I THI U T NG QUAN H th ng u n b ng th y l c thư ng đư c s d ng h th ... chi ti t Thi t b nâng chuy n… NG D NG NG D NG ƯU – NHƯ C ĐI M Ưu điể m q Truyền công suất cao lực lớn nhờ cấu tương đối đơn giản q Có khả giảm khối lượng kích thước cấu chấp hành nhờ chọn áp...
 • 102
 • 905
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bai tai thuy luc chon locbài tập thủy lực công trìnhbài tập vật lí chọn lọcgiải bài tập thủy lựcđề bài tập thủy lựcchuyên đề bài tập thủy lựctài liệu bài tập thủy lựcdạng bài tập thủy lựctài liệu về bài tập thủy lựcbài tập tin học chọn lọcbài tập thủy lực khí nénbài tập kiểm toán chọn lọccác dạng bài tập thủy lực đại cươngcác dạng bài tập thủy lựchướng dẫn giải bài tập thủy lựcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học