BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU

Bai giang thí nghiệm sức bền vật liệu

Bai giang thí nghiệm sức bền vật liệu
... miệng kẹp máy thí nghiệm (mm) DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM  Máy kéo đa model WE – 1000B 10 11 12 13 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM (tt)  Thước kẹp  Thước thép 14  Cân dụng cụ khắc vạch 15 CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM  Kiểm ... học gang: Giới hạn bền (σb)  So sánh tính chất học vật liệu dẻo (thép) vật liệu dòn (gang) 22 CƠ SỞ LÍ THUYẾT  Đồ thò biểu diễn quan hệ lực kéo biến dạng dài (P - ∆L) mẫu thí nghiệm kéo thường ... tính bền : σb = F0 43 MẪU THÍ NGHIỆM  Theo TCVN 197 – 1985: mẫu thí nghiệm hình trụ tròn lăng đa giác h0 d0 Trong đó: d0 - Đường kính mẫu h0 h0 1≤ ≤3 d0 – Chiều cao mẫu 44 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM...
 • 74
 • 1,523
 • 5

Bài giảng lý thuyết sức bền vật liệu phần 2

Bài giảng lý thuyết sức bền vật liệu phần 2
... '' o M = − EIy " = EI 2 l2 2 l2 sin sin πz l πz l = EI = EI 2 l2 2 l2 yo y M(z) = MR + Mp = MR + Py(z) → EI từ suy ra: y( z) = 2 l2 y = EI yo ( z ) 1− P / π EI l2 2 l2 yo + Py hay: (11.5) ... trạng thái 2: ⎤ 1 (Q + P) ⎡ Q Q2 2 T1 = mV = ⎢ Q + P V0 ⎥ = (Q + P) g V0 2 g ⎣ ⎦ 1 (Q + P ) T2 = mv = [ 0] = 2 g Độ giảm động hệ chuyển từ trạng thái sang trạng thái 2: Q2 T = T1 − T2 = V0 2 g (Q ... x2 + M y A Wu Mz Wp Trang 24 - 50 (9 .27 ) SBVL & Điều kiền bền: Theo thuyết bền thứ 3: σ + 4τ ≤ [σ ] Theo thuyết bền thứ 4: σ + 3τ ≤ [σ ] CÁC VẤN ĐỀ SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG Ở CHƯƠNG 10 Trang 25 ...
 • 51
 • 849
 • 6

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU ppt

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU ppt
... Trang 14 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU SVTH GVHD: Nguyễn Thuế Quý Trang 15 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU SVTH GVHD: Nguyễn Thuế Quý Trang 16 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: ... Trang BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU SVTH GVHD: Nguyễn Thuế Quý Trang BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: Nguyễn Thuế Quý Một số hình ảnh trình thí nghiệm SVTH Trang 10 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ... khỏi máy Tính toán kết thí nghiệm: SVTH Trang 11 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: Nguyễn Thuế Quý Giá trị giới hạn bền kéo: = (kG/mm2) Pbk: giá trị bền kéo vật liệu F0: Diện tích tiết...
 • 18
 • 15,793
 • 561

Báo cáo thí nghiệm sức bền vật liệu

Báo cáo thí nghiệm sức bền vật liệu
... Page 44 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: LÊ THANH CƯỜNG Lê Thanh Cường, Hướng dẫn thí nghiệm Sức Bền Vật Liệu, Đại học Mở TP.HCM Lê Văn Bình, Hướng dẫn thí nghiệm Sức Bền Vật Liệu, Đại ... 14 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: LÊ THANH CƯỜNG MẪU Nhận xét đánh giá kết thí nghiệm: Sinh viên thực hành: TỐNG PHƯỚC HUẾ MSSV: 1251020066 Page 15 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU ... Page BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: LÊ THANH CƯỜNG Các thí nghiệm gồm: Bài 1: Vật liệu kim loại – Kéo thép Bài 2: Vật liệu kim loại – Xác định Modum đàn hồi E thép Bài 3: Vật liệu...
 • 45
 • 2,209
 • 26

BÁO cáo THÍ NGHIỆM sức bền vật LIỆU 2012

BÁO cáo THÍ NGHIỆM sức bền vật LIỆU 2012
... sau thí nghiệm, dạng phá hỏng vật liệu sau mẫu đứt Bộ môn Sức bền Vật liệu Khoa Công Trình - Trờng Đại học Giao thông Vận tải Báo cáo thí nghiệm Sức bền Vật liệu Bài Xác định mô đun đn hồi e vật ... môn Sức bền Vật liệu Khoa Công Trình - Trờng Đại học Giao thông Vận tải Báo cáo thí nghiệm Sức bền Vật liệu - Tiến hành thí nghiệm (đặt tải vào mẫu thử) ghi số liệu theo bảng dới Bảng số liệu ... Giao thông Vận tải 11 Báo cáo thí nghiệm Sức bền Vật liệu 1.Mục đích thí nghiệm Bố trí tiến hành thí nghiệm a/ Bố trí thí nghiệm D h b a A l/2 C B l/2 P b/ Tiến hành thí nghiệm - Đo kích thớc...
 • 15
 • 1,241
 • 0

Bài giảng học phần sức bền vật liệu

Bài giảng học phần sức bền vật liệu
... lớp vật liệu nằm dọc trục - Giả thiết mặt cắt ngang phẳng Bernoulli: trước sau biến dạng Mặt cắt ngang luôn phẳng - Giả thiết thớ dọc: trình biến dạng thớ không ép đẩy lên - Giả thiết vật liệu ... Mặt cắt ngang luôn phẳng - Giả thiết thớ dọc: trình biến dạng thớ không ép đẩy lên - Giả thiết vật liệu làm việc giai đoạn đàn hội: nghĩa quan hệ ứng suất biến dạng tuân theo định luật Hooke Nội ... Công thức – Hình vẽ Ứng suất Biến dạng Gồm thành Thớ căng bị dãn dài Chỉ tồn phần ứng suất ra, thớ ngược lại bị co thành phần nội lực pháp dọc theo trục ngắn Biến dạng dài => momen uốn Mz Ứng suất...
 • 16
 • 72
 • 0

Dự án xây dựng phòng thí nghiệm sức bền vật liệu

Dự án xây dựng phòng thí nghiệm sức bền vật liệu
... tư xây dựng cho khoa phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu (kinh phí dự kiến 300 triệu) Đề nghị Khoa dựa sở phân tích sau đây: Bà 1.1 Khả khai thác sau đầu tư ĐH Phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu ... Các thí nghiệm Bài Thí nghiệm kéo 25 26 28 29 31 a- 31 1.1 Mục đích thí nghiệm 1.2 Cơ sở lý thuyết Rị 1.3 Mẫu thí nghiệm 1.4 Dụng cụ thí nghiệm 1.5 Chuẩn bị thí nghiệm Bà 1.6 Tiến hành thí nghiệm ... VŨNG TÀU Tà a- Vũ ng -    u KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ Rị DỰ ÁN XÂY DỰNG PHỊNG THÍ NGHIỆM Nhóm thực hiện: TS Vũ Văn Thế ng ĐH Bà SỨC BỀN VẬT LIỆU Tr ườ ThS Lê Hùng Phong Vũng Tàu - 2012...
 • 77
 • 248
 • 0

Báo cáo Thí nghiệm Sức Bền Vật Liệu 2

Báo cáo Thí nghiệm Sức Bền Vật Liệu 2
... 23 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: • SVTH: MSSV: Đường kính gân xiên mẫu 1 ,2, 3: 24 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU • SVTH: MSSV: GVHD: Đường kính lõi mẫu 1 ,2, 3: 25 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ... BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU SVTH: MSSV: GVHD: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: Bài 1: THÍ NGHIỆM KÉO THÉP Tiêu chuẩn thí nghiệm: TCXD 197 – 20 02 Tiêu chuẩn qui ... 31 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: 11 Nhận xét đánh giá kết thí nghiệm SVTH: MSSV: 32 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU GVHD: Qua thí nghiệm ta thấy chịu tác động ứng suất kéo vật...
 • 43
 • 771
 • 3

Bài tập tham khảo sức bền vật liệu phần 1+2

Bài tập tham khảo sức bền vật liệu phần 1+2
... Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo ... 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 10 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 11 of 45 Bài tập tham ... khảo SBVL Trang 12 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 13 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 14 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 15 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 16 of 45 Bài tập tham khảo...
 • 68
 • 2,255
 • 7

Bài giảng Thí nghiệm vi sinh vật

Bài giảng Thí nghiệm vi sinh vật
... hiển vi quang học để quan sát vi sinh vật Mơ tả hình dạng vi sinh vật khác kính hiển vi quang học Vẽ hình dạng tế bào vi sinh vật khác quan sát kính hiển vi quang học 19 BÀI NHUỘM VI SINH VẬT ... sinh hóa, đònh danh… Vi c cấy chủng cần thực cho không đưa vi sinh vật khác hay vi sinh vật tạp nhiễm vào môi trường Kỹ thuật thao tác vô trùng sử dụng để loại trừ vi sinh vật gây nhiễm Môi trường, ... gói ủ nhiệt độ thời gian thích hợp tủ ấm 14 BÀI QUAN SÁT VI SINH VẬT Nguyên tắc: Kính hiển vi thiết bò cần thiết nghiên cứu hình thái nhận diện vi sinh vật Kính hiển vi cho phép phóng đại quan...
 • 24
 • 623
 • 3

BÀI TẬP PHẦN DẦM sức bền vật liệu

BÀI TẬP PHẦN DẦM sức bền vật liệu
... kiện bền: Gọi max τ zy độ lớn ứng suất tiếp nguy hiểm dầm diều kiện bền là:  Nếu vật liệu dẻo: σ  max τ zy ≤    Theo thuyết bền ứng suất tiếp lớn nhất: σ  max τ zy ≤    Theo thuyết bền ... 1.4: Tính mômen tĩnh S x phần hình bị cắt đường trung hòa theo kích thước a max σ 1.5: Tìm ứng suất pháp lớn dầm max τ 1.6: Tìm ứng suất tiếp lớn dầm 1.7: Kiểm tra bền dầm Bài giải: 1.1 : Tính phản ... kiểm tra bền mcn điểm nằm mép đường trung hòa Lưu ý ưu tiên kiểm tra điểm mà bề rộng mặt cắt qua nhỏ bất thường  Điều kiện bền:  Nếu vật liệu dẻo: 2 σ z + 4τ zy ≤ σ     Theo thuyết bền ứng...
 • 19
 • 156
 • 0

BÀI TẬP THAM KHẢO SỨC BỀN VẬT LIỆU PHẦN 1 & 2, ĐẠI HỌC KIẾN TRUC TPHCM

BÀI TẬP THAM KHẢO SỨC BỀN VẬT LIỆU PHẦN 1 & 2, ĐẠI HỌC KIẾN TRUC TPHCM
... 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 10 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 11 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 12 of 45 Bài tập ... tham khảo SBVL Trang 13 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 14 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 15 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 16 of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang 17 of 45 Bài tập tham ... 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo SBVL Trang of 45 Bài tập tham khảo...
 • 366
 • 255
 • 1

Xem thêm