100 câu trắc nghiệm khoa học xã hội kỳ thi đánh giá năng lực hs

báo cáo khoa học 'nghiên cứu phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động (đtdđ)'

báo cáo khoa học 'nghiên cứu phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động (đtdđ)'
... thành lực cạnh tranh dịch vụ ĐTDĐ định đến trung thành khách hàng nhà cung cấp 2.3 Phương pháp đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động Để đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động ... độ lực cạnh tranh: Năng lực cạnh tranh mạnh dịch vụ đạt tổng điểm ≥ A2; Năng lực cạnh tranh dịch vụ đạt tổng điểm khoảng từ A3 đến A2; có lực cạnh tranh đạt tổng điểm khoảng từ A4 đến A3, lực cạnh ... cung cấp dịch vụ ĐTDĐ đánh giá thực trạng lực canh tranh dịch vụ tầm quan trọng yếu tố bên bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ, để từ có biến pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ nhằm phát...
 • 8
 • 219
 • 0

Báo cáo khoa học: "XÂY DỰNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI" pot

Báo cáo khoa học:
... độ vận chuyển; - Mức độ tiện lợi vận chuyển; - Mức độ thoải mái vận chuyển; - Cước vận chuyển Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ vận chuyển doanh nghiệp Với phần phân tích mục mục thấy tiêu ... cấp - Xác định tiêu riêng lẻ đưa tiêu tổng hợp để đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ vận chuyển doanh nghiệp vận tải Hi vọng báo tài liệu tham khảo doanh nghiệp vận tải công tác đánh giá vị trí thị ... đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ vận chuyển doanh nghiệp cung ứng bao gồm: - Chỉ tiêu tính an toàn: Ta; - Chỉ tiêu tốc độ: Tv; - Chi tiêu tính tiện lợi:Ttl; - Chỉ tiêu tính thoải mái: Ttm; - Chỉ...
 • 3
 • 234
 • 1

Cơ sở khoa học của bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh áp dụng cho các trường đại học

Cơ sở khoa học của bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh áp dụng cho các trường đại học
... dựng Bộ số đánh giá lực cạnh tranh cho trường đại học 92 3.2 Bộ công cụ đánh giá lực cạnh tranh trường đại học 97 3.3 Thử nghiệm Bộ số cánh tính điểm đánh giá lực cạnh tranh áp dụng chung cho ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lê Thị Hà Giang CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Đo lường đánh giá ... lực cạnh tranh cho trường đại học 92 Bảng 3.2 Những số không phù hợp đánh giá lực cạnh tranh trường đại học 95 Bảng 3.3 Bộ số đánh giá lực cạnh tranh cho trường đại học 97...
 • 187
 • 259
 • 0

Cơ sở khoa học của bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh áp dụng cho các trường đại học

Cơ sở khoa học của bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh áp dụng cho các trường đại học
... dựng Bộ số đánh giá lực cạnh tranh cho trường đại học 92 3.2 Bộ công cụ đánh giá lực cạnh tranh trường đại học 97 3.3 Thử nghiệm Bộ số cánh tính điểm đánh giá lực cạnh tranh áp dụng chung cho ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Lê Thị Hà Giang CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Đo lường đánh giá ... tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH 87 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ÁP DỤNG CHUNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM, THỬ NGHIỆM BỘ CHỈ SỐ ...
 • 14
 • 72
 • 0

Hơn 100 câu trắc nghiệm Hóa học hay

Hơn 100 câu trắc nghiệm Hóa học hay
... động hóa học từ trái sang phải dãy chất sau a/ K, Mg, Ca, Cu, AL,Zn, Fe, Ag B/ K,Ca, Mg, Al, Zn, Fe,Cu,Ag c/ Ag, Cu, Fe, Al, Zn, Mg, Ca, K d/ Ag, Cu, Fe, Zn, Al,Mg,Ca,K 102/ Trong biến đổi hóa học ... khử đất chua phải dùng chất sau đây: a/CaO b/SO2 c/NaCL d/HCL 57/Lưu huỳnh đioxit có tính chất hóa học sau đây: a/ tác dụng với oxit axit tạo muốùi b/ tác dụngvới dung dòch bazo tạo muối nước c/ ... a/12.2 g b/ 11.2 g c/ 13.4 g d/ 14.2 g 68/Chọn kim loại xếp theo chiều tăng dần độ hoạt động hóa học từ trái sang phải dãy chất sau a/ K, Mg, Ca, Cu, AL,Zn, Fe, Ag B/ K,Ca, Mg, Al, Zn, Fe,Cu,Ag...
 • 8
 • 210
 • 3

Các câu trắc nghiệm bảo hiểm hội pptx

Các câu trắc nghiệm bảo hiểm xã hội pptx
... bảo hiểm hội b Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội c Mức hưởng bảo hiểm ... mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm hội d Cả a,b,c Câu 16: Mức hưởng bảo hiểm hội lần: a Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính 0,5 tháng mức bình ... đóng bảo hiểm hội b Suy giảm khả lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm hội c Sau năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm hội có yêu cầu nhận bảo hiểm hội...
 • 15
 • 1,052
 • 21

100 câu TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo)

100 câu TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo)
... Theo bạn, đâu điểm khác tổng hợp ADN tổng hợp mARN? Loại enzim xúc tác; Kết tổng hợp; Nguyên liệu tổng hợp Động lực tổng hợp; Chiều tổng hợp Câu trả lời là: Chọn đáp án A 1, 2, 3, 4; B 2, 3, ... : 54 Quá trình tổng hợp ARN xảy phận tế bào? Chọn đáp án A Nhân; B Nhiễm sắc thể; C Nhân con; D Eo thứ nhất; Đáp án : (B) Bài : 55 Sự tổng hợp ARN xảy kỳ trình phân bào? Chọn đáp án A Kì đầu ... vững Đáp án : (A) Bài : 97 Sự chuyển hoá chất hệ sinh thái tuân theo quy luật: Chọn đáp án A Sinh thái B Hình tháp sinh thái C Bảo toàn chuyển hoá lượng D Cả B C Đáp án : (D) Bài : 98 Hiệu suất sinh...
 • 25
 • 1,697
 • 3

100 câu trắc nghiệm hóa học - sự điện li

100 câu trắc nghiệm hóa học - sự điện li
... là: A SO4 2-, HSO 4-, C2H5OB NH4+ , Al3+, HSO4C Al3+, CO3 2-, NH4+ D CO3 2-, C2H5O- , NH4+ Câu 78 Cho ion: Na+, CH3COO-, SO4 2- , HCO 3-, CO3 2-, S 2-, HS-, SO3 2-, HSO 3-, NH4+, Cl- , C6H5O- Các ion có ... thành dung dịch b Sự điện li phân li chất tác dụng dòng điện c điện li phân li chất thành ion dương ion âm chất tan nước hay trạng thái nóng chảy d Sự điện li q trình oxi hóa - khử Câu 85 Vì dung ... baz là: A C6H5O-, S 2-, CH3COO- , CO3 2-, Na+ B C6H5O- , Cl-, NH4+ , HCO3C HS-, HCO 3-, SO3 2- , SO4 2-, HSO 4Câu 79 Một dung dịch có chứa cation Fe2+ (0,1 mol) Al3+ (0,2 mol) anion Cl- ( x mol) SO42(...
 • 6
 • 212
 • 0

100 câu trắc nghiệm SINH học 12

100 câu trắc nghiệm SINH học 12
... e100.Một gam chất béo hô hấp hiếu khí tạo số ATP gấp lần so với gam cacbohidrat : a 1/2 b lần c lần d 10 lần e 100 lần Đáp án đề thi cuối học kì năm học 2006 Lớp CNKHTN , k Khoa Sinh học Môn học ... dạng nhiệt Câu a) Phương trình : * Phương trình pha sáng : 12 H2O +12 NADP + 18 ADP +18 Pv > 12 NADPH + 18 ATP + 6O2 * Phương trình pha tối : 6CO2 + 12 NADPH + 18 ATP > C6H12O6 + 6H2O + 12 NADP ... 94.Chế độ chiếu sáng ức chế hoa ngày ngắn số tối tới hạn 12 a 12s , 6t , R , FR , R , FR , 6t b 12s , 6t , R , FR , 6t c 12s , 12t d 12s , 6t , R , 6t e tất ức chế 95.Khi chlorophyl bị phân giải...
 • 14
 • 278
 • 2

100 câu trắc nghiệm 11NC học kì 2

100 câu trắc nghiệm 11NC học kì 2
... trc L2 cỏch L2 mt on 20 (cm) C nh tht, nm sau L2 cỏch L2 mt on 100 (cm) D nh o, nm trc L2 cỏch L2 mt on 100 (cm) 48.17 ** H quang hc ng trc gm thu kớnh hi t O (f1 = 20 cm) v thu kớnh hi t O (f2 ... lớn 44 .2 Với tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối nớc n1, thuỷ tinh n2 Chiết suất tỉ đối tia sáng truyền từ nớc sang thuỷ tinh là: A n21 = n1/n2 B n21 = n2/n1 C n21 = n2 n1 D n 12 = n1 n2 44.3 ... (V) B 0 ,2 (V) C 0,3 (V) D 0,4 (V) 41.5 Mt ng dõy di 50 (cm), din tớch tit din ngang ca ng l 10 (cm 2) gm 1000 vũng dõy H s t cm ca ng dõy l: A 0 ,25 1 (H) B 6 ,28 .10 -2 (H) C 2, 51.10 -2 (mH) D 2, 51 (mH)...
 • 19
 • 262
 • 0

100 câu trắc nghiệm Tin học Đại cương năm 2015

100 câu trắc nghiệm Tin học Đại cương năm 2015
... hay tập tin để khởi động chương trình hay tập tin Vậy có loại shortcut: a/ loại b/ loại c/ loại d/ loại Câu 13: Để chạy ứng dụng Windows, bạn m nà o? a/ b/ Nhấp đúp o biểu tượng d/ Tất Câu 14: ... Text box Câu 11: Windows Explorer có nh phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, menu bar Cò n lại gì? a/ Status bar b/ Menu bar c/ Task bar d/ tất sai Câu 12: Shortcut biểu tượng đại diện ... Sreen Saver d/ Tất Câu 15: Các ký tự sau ký tự nà o không sử dụng để đặt tên tập tin, thư mục: a/ @, 1, % b/ - (,) c/ ~, “, ? , @, #, $ d/ *, /, \, B MICROSOFT WORD: Câu 16: Có cách tạo...
 • 10
 • 253
 • 0

Trắc nghiệm Bảo hiểm hội ôn thi công chức viên chức

Trắc nghiệm Bảo hiểm xã hội ôn thi công chức viên chức
... bảo hiểm hội b Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội c Mức hưởng bảo hiểm ... tiền công tháng đóng bảo hiểm hội bắt buộc: a Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội mức tiền lương, tiền công ghi hợp đồng lao động b Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội ... đóng bảo hiểm hội d Cả a,b,c Câu 46: Mức hưởng bảo hiểm hội lần: a Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công...
 • 27
 • 348
 • 2

74 câu trắc nghiệmhọc vật rắn luyện thi đại học vật lý - có đáp án

74 câu trắc nghiệm cơ học vật rắn luyện thi đại học vật lý - có đáp án
... A Khối tâm vật tâm vật; B Khối tâm vật điểm vật; C Khối tâm vật điểm không gian tọa độ xác định mi r i công thức r c = ; mi D Khối tâm vật điểm luôn đứng yên X.42 chất điểm khối lợng ... xoy Vật kg tọa độ (0,0) vật 4kg tọa độ (3,0) vật 3kg tọa độ (0,4) Khối tâm hệ chất điểm tọa độ A (1,2) B (2,1) C (0,3) D (1,1) X.43 chất điểm nằm dọc theo trục ox Chất điểm khối ... quán tính vật rắn trục quay lớn sức ì vật chuyển động quay quanh trục lớn B Mômen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay phân bố khối lợng trục quay C Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm...
 • 11
 • 215
 • 0

Đề thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội 2016 phần khoa học hội

Đề thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia hà nội 2016 phần khoa học xã hội
... (D) Facebook.com/ThiThuDaiHoc - Trang 28 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học ww w MA TH VN co m Câu 110 Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước: Quản lý hội quy tắc đạo ... co m Trung Quốc (D) Câu 129 Hàng hóa có thuộc tính đây? Giá trị giá sản xuất (A) Giá trị sử dụng giá trị hàng hóa (B) Giá trị giá trị trao đổi (C) Giá trị sử dụng giá hàng hóa (D) Câu 130 Từ năm ... Nam Quốc gia Facebook.com/ThiThuDaiHoc - Trang 31 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học (A) (B) (C) KHÔNG có quân đội đóng Việt Nam vào năm 1946? Pháp Hoa Kỳ Anh w MA TH VN co m Trung Quốc...
 • 7
 • 237
 • 2

220 câu trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi Công chức có Đáp án chi tiết

220 câu trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi Công chức có Đáp án chi tiết
... văn Câu 69 : Để mở file tồn đĩa ,trong chương trình Microsoft Word ta Câu 81 : Câu 70 : Câu 71 : Câu 72 : Câu 73 : Câu 74 : Câu 75 : Câu 76 : Câu 77 : Câu 78 : Câu 79 : Câu 80 : sửa–In D Gõ văn ... =SUM(A1):SUM(A7) B =SUM(A1- A7) 17 Câu 168 : Câu 154 : Câu 155 : Câu 156 : Câu 157 : Câu 158 : Câu 159 : Câu 160 : Câu 161 : Câu 162 : Câu 163 : Câu 164 : Câu 165 : Câu 166 : Câu 167 : C =SUM(A1:A7 ) D ... công thức sau = MID(A1,6,4) cho chuỗi : 19 Câu 182 : Câu 183 : Câu 184 : Câu 185 : Câu 186 : Câu 187 : Câu 188 : a Câu 189 : Câu 190 : a Câu 191 : A .Công thức sai B.Excel C.Microsoft D.soft Trong...
 • 50
 • 579
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: học viện khoa học xã hội tại thành phố đà nẵngviện khoa học xã hội việt nam tại đà nẵngcâu hỏi kiểm tra đánh giá năng lực sinh 9câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa họccâu hỏi trắc nghiệm khoa học lớp 4tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm khoa học môi trườngcâu hỏi trắc nghiệm khoa học trái đấtcâu hỏi trắc nghiệm nhập môn xã hội họctrắc nghiệm thống kê cho khoa học xã hộicau hoi trac nghiem te nan xa hoi trong hoc duongcau hoi trac nghiem khoa hoc 5câu hỏi trắc nghiệm khoa học lớp 5 bài 61khóa luận nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra và đánh giá học sinh trong dạy học tin học 12 thptcâu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm xã hội100 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp ánTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươibia bds copyBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Prepare 4 work bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hotính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014huong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong Quan6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013