P1 chuong1 KCD phan phoi bao ve

Tổng quan về bảo hiểm phi nhân thọ và hệ thống kênh phân phối bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng quan về bảo hiểm phi nhân thọ và hệ thống kênh phân phối bảo hiểm phi nhân thọ
... khai bảo hiểm nhân thọ Chính vậy, bảo hiểm người phi nhân thọ coi loại hình bảo hiểm bổ sung hữu hiệu cho loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Ở Vi ệt Nam, hầu hết nghiệp vụ bảo hiểm người phi ... ích bảo hiểm cần thiết tham gia bảo hiểm b Đặc điểm riêng: Ngoài đặc điểm chung bảo hiểm đề cập trên, bảo hiểm phi nhân thọ có đặc điểm riêng sau: - Thứ nhất: Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ m ... lực - Thứ ba: Phí bảo hiểm phi nhân thọ tính cho thời hạn bảo hiểm, thông thường phí tính cho năm bảo hiểm ho ặc chuyến Phí bảo hiểm cho năm có thay đổi Phí bảo hiểm phi nhân thọ phụ thuộc mức...
 • 37
 • 2,195
 • 13

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ pdf

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ pdf
... khai bảo hiểm nhân thọ Chính vậy, bảo hiểm người phi nhân thọ coi loại hình bảo hiểm bổ sung hữu hiệu cho loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Ở Việt Nam, hầu hết nghiệp vụ bảo hiểm người phi ... ích bảo hiểm cần thiết tham gia bảo hiểm b Đặc điểm riêng: Ngoài đặc điểm chung bảo hiểm đề cập trên, bảo hiểm phi nhân thọ có đặc điểm riêng sau: - Thứ nhất: Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ hợp ... hiệu lực - Thứ ba: Phí bảo hiểm phi nhân thọ tính cho thời hạn bảo hiểm, thông thường phí tính cho năm bảo hiểm chuyến Phí bảo hiểm cho năm có thay đổi Phí bảo hiểm phi nhân thọ phụ thuộc mức độ...
 • 37
 • 4,273
 • 21

Thiết kế TBA 11022kV, đường dây phân phối 22kV và tính toán phối bảo vệ relay

Thiết kế TBA 11022kV, đường dây phân phối 22kV và tính toán phối bảo vệ relay
... II: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN PHÂN PHỐI 22 KV VÀ BẢO VỆ RELAY CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP, ỨNG DỤNG TRÊN PHẦN MỀM PSS/ADEPT Từ 22kV MBA, có lộ dây 10MVA, 13MVA, 15MVA 17MVA, tính toán thiết kế bảo vệ ... 2: Thiết kế mạng điện phân phối 22 kv bảo vệ relay cho đường dây trạm biến áp, ứng dụng phần mềm PSS/Adept Phần tập trung vào việc tính toán ngắn mạch, lựa chọn dây dẫn thiết bị bảo vệ cho đường ... PHẦN II: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN PHÂN PHỐI 22 KV, BẢO VỆ RELAY CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP, ỨNG DỤNG TRÊN PHẦN MỀM PSS/ADEPT59 CHƯƠNG 9: LỰA CHỌN DÂY DẪN CHO LƯỚI 22KV 60 9.1 .Tính toán tổn...
 • 205
 • 352
 • 3

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Bảo vệ trẻ em khi dùng Internet

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Bảo vệ trẻ em khi dùng Internet
... soát việc truy cập Internet em dễ dàng Tuy nhiên, việc hạn chế hay cấm đoán mức làm cho em chuyển sang truy cập Internet từ điểm dịch vụ làm cho em cảm thấy không hứng thú với Internet Lúc đó, ... khoản email gửi nhận thông tin: Chọn E-mail Notifications Khai báo thông tin máy chủ gửi mail Outgoing Email Server Ví dụ: dùng hệ thống mail VNN tên máy chủ gửi mail mail.hcm.vnn.vn  Your Email ... mail.hcm.vnn.vn  Your Email Address: Khai báo tên địa email gửi thông tin  Receipients: Khai báo tên địa email nhận thông tin Trong phần Internet Filtering chọn:  Web sites  Permitted Web Sites...
 • 4
 • 414
 • 3

giao an lop 2 tuan 20 cktkn thay co lay ve nho them phan it bao ve moi truong nhe.cam on

giao an lop 2 tuan 20 cktkn thay co lay ve nho them phan it bao ve moi truong nhe.cam on
... quanh bò đổ rạp HS lên bảng xếp lại thứ tự tranh: 4, 2, 3, Gọi HS đọc yêu cầu tập Treo tranh cho HS quan sát tranh Hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - - Đây nội dung thứ câu chuyện? - Hỏi: Bức tranh ... thể thay cụm từ nào? Hãy đọc to câu văn sau thay từ Nhận xét cho điểm HS - Có thể thay bao giờ, lúc nào, tháng mấy, Đáp án: b) bao giờ, lúc nào, tháng c) bao giờ, lúc nào, (vào) tháng d) bao ... hôm nay: An toàn phương tiện giao thông” Dùng phấn màu ghi tên Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Nhận biết số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông - Treo tranh trang 42 - Chia nhóm...
 • 34
 • 370
 • 0

Tài liệu Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động doc

Tài liệu Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động doc
... lục Phần IV bảo vệ v tự động Chơng IV.1 bảo vệ lới điện điện áp đến 1kV Phạm vi áp dụng định nghĩa Trang Yêu cầu thiết bị bảo vệ Lựa chọn bảo vệ Nơi đặt thiết bị bảo vệ ... 25 Bảo vệ khối máy phát điện - MBA 34 Bảo vệ ĐDK đờng cáp lới điện 6-1 5kV trung tính cách ly 43 Bảo vệ ĐDK đờng cáp lới điện 22 - 35kV trung tính cách ly 46 Bảo vệ ... bảo vệ Chơng IV.2 bảo vệ rơle Phạm vi áp dụng Yêu cầu chung Bảo vệ máy phát điện nối trực tiếp vào điện áp máy phát điện 20 Bảo vệ MBA có cuộn cao áp từ...
 • 109
 • 711
 • 8

Tài liệu Những bổ sung cho Exchange Server 2007 - Phần 2: Bảo vệ mặc định ppt

Tài liệu Những bổ sung cho Exchange Server 2007 - Phần 2: Bảo vệ mặc định ppt
... cách mặc định giống phiên trước Exchange Server Exchange Server 2007 sử dụng chứng cho vài thành phần SMTP Các chứng sử dụng cho việc mã hóa chứng thực cho Domain Security (điểm Exchange Server 2007) ... Server 2007 sử dụng hai kiểu connector khác Một cho lưu lượng vào, cách cấu hình Exchange Server 2007 số connector cho lưu lượng mail Exchange Server 2007 hỗ trợ nhiều chế chứng thực khác để bảo vệ ... nhóm lưu trữ sở liệu Bảo vệ toàn cho Outlook Web Access • Quét SMTP Exchange Information Store để củng cố vấn đề bảo vệ hiệu lực • Quét thư tín MTA cho tất thư tín định tuyến qua Exchange MTA...
 • 7
 • 195
 • 0

Tài liệu Những bổ sung cho Exchange Server 2007 - Phần 3: Bảo vệ truy cập Email máy khách pdf

Tài liệu Những bổ sung cho Exchange Server 2007 - Phần 3: Bảo vệ truy cập Email máy khách pdf
... của Exchange Server 2007 không mã hóa session Exchange Server 2007 sử dụng chứng gán để bảo vệ việc truy n dẫn thư tín Chính bạn phải cấu hình máy khách email để truy cập Exchange Server kết ... Web Access bổ sung giới thiệu Exchange Server 2003 Hầu hết thiết lập công cụ (và số thiết lập bổ sung) cung cấp cách mặc định Exchange Server 2007 Ngoài Exchange Server 2007 có số tính bảo mật: ... Acceleration Server) để cung cấp thêm lớp bảo mật bổ sung cho vấn đề truy cập Exchange Server 2007 Outlook Web Access (OWA), Outlook Anywhere Exchange Active Sync (EAS) Với trợ giúp ISA Server 2006...
 • 4
 • 162
 • 0

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 1 docx

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 1 docx
... ILV = ⎢I1T - I2T⎢ = IKCB ( 1- 1 7) IH = ⎢I1T + I2T⎢ ≈ 2.⎢I1T⎢ > ILV ( 1- 1 8) nên bảo vệ không tác động Khi xảy ngắn mạch vùng bảo vệ: Dòng điện I1T ngược pha với I2T: ⎢I1T⎢ = ⎢-I2T⎢ IH = ⎢I1T - I2T⎢ ... ⎝ âmF ⎠ ( 1- 6 4) 39 52 Cảnh báo Cắt MC t1 t1 30 51 LI2 51 HÌNH 1. 31: Bảo vệ dòng điện TTN cho máy phát I*2 I*2 0,6 0,5 0,4 t2 IKĐ2 0,4 0,3 0,3 0,2 0 ,1 t1 10 0 ,1 10 10 10 t (sec) IK 1 a) 10 t (sec) ... phát điện X 2.Sơ đồ bảo vệ máy phát điện công suất lớn (> 1MW): (hình 1. 43) Sơ đồ sử dụng bảo vệ sau: - 51: bảo vệ dòng có thời gian - 51N: bảo vệ dòng chống chạm đất có thời gian - 46: bảo vệ...
 • 36
 • 557
 • 2

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 2 docx

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 2 docx
... phụ, số vòng dây cuộn BI phụ bảo vệ so lệch MBA Máy biến áp pha: S = 30MV, 11/66KV, ∆/Y 1 -2 2- 3 3-4 4-5 5-6 x-7 7-8 8-9 S1-S2 Đầu nối Số Tỉ số biến 5 5 125 25 25 25 21 5 vòng đổi /1 A Biên dong ... cấp II: N1 N2 I 3I 0min II ( 2- 2 9) KnI = ≥ 1,5 I Kđ I I0N1( 1-1 ) I0N1( 2- 1 ) 3I 0min ( 2- 3 0) K n II = ≥ 1,5 I Kđ II I0N2( 2- 2 ) 3I0min lấy với ngắn mạch góp trạm Cấp III: Là bảo vệ q dòng điện vơ III ... C B A (2) (2) IN k= 3w I w III nBI IN nBI nBI wI n BI = I 2. N (2) IN 2I N (2) IN 3 =1 (2) (2) IN (2) (2) IN I N (2) IN w II (2) IN 3 w III (2) (2) IN nBII nBIII = a b c a b c e/ Hnh 2. 23: S oă...
 • 41
 • 523
 • 3

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3 doc

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 3 doc
... rưỡi B CÁC DẠNG BẢO VỆ THANH GĨP I BẢO VỆ THANH GĨP BẰNG CÁC PHẦN TỬ NỐI KẾT VỚI THANH GĨP Hệ thống bảo vệ bao gồm bảo vệ q dòng điện bảo vệ khoảng cách phần tử nối vào góp, có vùng bảo vệ bao ... mạch góp cố cách ly bảo vệ phần tử liên kết qua thời gian cấp thứ hai I.1 Sơ đồ bảo vệ dòng điện: Hệ thống bảo vệ dùng bảo vệ dòng điện MBA, đường dây bảo vệ dòng điện đặt góp (hình 3. 2) Khi ngắn ... 3RG4 5RG 3RG1 2RG2 - 5RG1 5RG2 2RG1 + 3RG H2 H3 - ong MC6 4RG3 1RI1 3RI1 6RG3 7RG3 6RG Caĩt MC1 Caĩt MC2 ong MC5 2RG3 Th H9 4RG4 4RG1 H6 4RG2 H7 Caĩt MC3 Caĩt MC4 Hình 3. 21: Sơ đồ bảo vệ hệ thống...
 • 20
 • 508
 • 1

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 4 pdf

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 4 pdf
... (hình 4. 20) Do cơng thức ( 4- 4 3), ( 4- 4 4) , ( 4- 4 5), giá trị tổng độ dài đường dây l khơng tính đến chiều dài ĐZ bảo vệ Điều có nghĩa là, xuất tuyến MBA hay máy phát có ĐZ khơng phép đặt bảo vệ q ... 135 ( 4- 5 3) ( 4- 5 4) động Như vậy, trường hợp dòng ISL >> IH (hình 4. 22b) bảo vệ tác Độ nhạy bảo vệ xác định theo cơng thức: Kn = I N I âàût 87 IH ( 4- 5 5) I1T I1T ILV IH ILV Bảo vệ so lệch dòng điện ... hợp thời gian tác động bảo vệ với bảo vệ (hình 4. 15), ngắn mạch ĐZ D3 (điểm N3) bảo vệ khơng làm việc Trong trường hợp bảo vệ phối hợp thời gian trực tiếp với bảo vệ 5: ( 4- 3 1) t1 = t3 = t5 + Δt...
 • 56
 • 391
 • 2

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 5 pdf

Tài liệu Các phần tử bảo vệ trong hệ thống điện - chương 5 pdf
... Taớng PA 31 50 33 52 Cac au vao tn hieụu cach ly quang Rle toõt 13 35 Gim PA 37 45 Cnh bao 39 47 41 Tn hieụu cat 43 49 50 57 53 54 56 55 + - ieụn ap nuoi au vao cach ly quang Hỡnh 5. 5: S ni dõy ... 0,8 75 Phớa 11KV h s hiu chnh l = 1,43 (giỏ tr t cho rle) 0,7 Bng chn h s bự pha c rle cung cp Dũng nh mc 11KV = T ni dõy mỏy bin ỏp Gúc pha Yy -0 y1 Y1 Yy2 Yy4 y5 00 -3 00 -3 00 -6 00 -1 200 -1 50 0 ... AC 50 /60Hz 24/125V ac/dc 20/ 150 V 50 /133V 48/ 250 V ac/dc 33/300V 87/265V Tn s (fm): nh mc Phm vi thay i ti 50 Hz hoc 60Hz 13/68Hz Ngun cung cp u vo cỏch ly quang: nh mc Phm vi thay i ti 50 V dc 25/ 60V...
 • 24
 • 451
 • 3

Các phần mềm bảo vệ máy tính tối ưu doc

Các phần mềm bảo vệ máy tính tối ưu doc
... worm, phần mềm độc hại với máy tính bạn Bất kì sử dụng máy tính biết đến chúng chí nghe qua chúng Tác hại loại phần mềm độc hại lớn Chúng chiếm quyền kiếm soát máy tính, đánh cắp liệu cá nhân máy ... hủy tất liệu lưu máy, Vì vậy, có nhiều công ty thành lập để phát triển phần mềm có khả chống lại chúng Bạn muốn sở hữu phần mềm diệt virus hiệu quả? Bài báo giới thiệu số phần mềm diệt virus ... mode dành cho game thủ  AntiVir dừng tất loại virus máy tính  AntiAd/Spyware loại bỏ quảng cáo, phần mềm gián điệp  AntiPhishing bảo vệ máy tính chống lại phising  AntiRootkit chống lại mối...
 • 10
 • 326
 • 0

Quy phạm trang bị điện- phần IV bảo vệ và tự động

Quy phạm trang bị điện- phần IV bảo vệ và tự động
... lục Phần IV bảo vệ v tự động Ch ơng IV. 1 bảo vệ l ới điện điện áp đến 1kV Phạm vi áp dụng định nghĩa Trang Yêu cầu thiết bị bảo vệ Lựa chọn bảo vệ Nơi đặt thiết bị bảo vệ ... suất tác dụng 80 Tự động ngăn ngừa ổn định 82 Tự động chấm dứt chế độ không đồng 84 Tự động hạn chế tần số giảm 85 Tự động hạn chế tần số tăng 87 Tự động hạn chế điện ... bị bảo vệ Ch ơng IV. 2 bảo vệ rơle Phạm vi áp dụng Yêu cầu chung Bảo vệ máy phát điện nối trực tiếp vào điện áp máy phát điện 20 Bảo vệ MBA có cuộn cao áp từ...
 • 109
 • 457
 • 5

Xem thêm