EE2020 chuong 05 mach dien tuyen tinh co kich thich chu ky

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 8 MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH KÍCH THÍCH CHU KỲ KHÔNG SIN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 8 MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CÓ KÍCH THÍCH CHU KỲ KHÔNG SIN
... dòng điện chu kỳ không sin - Cách tính công suất mạch điện dòng chu kỳ không sin Chương MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CÓ KÍCH THÍCH CHU KỲ KHÔNG SIN 8. 1 KHÁI NIỆM CHUNG 8. 2 TÍNH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CÓ ... Chương MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CÓ KÍCH THÍCH CHU KỲ KHÔNG SIN Mục đích: Cung cấp cho sinh viên kiến thức phương pháp phân tích mạch điện dòng điện chu kỳ không sin Chương MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH ... - Khái niệm hàm chu kỳ không sin, mạch điện dòng kỳ không sin - Áp dụng phương pháp xếp chồng để phân tích mạch điện dòng điện chu kỳ không sin - Cách tính công suất mạch điện dòng chu...
 • 26
 • 821
 • 0

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 4 NHỮNG TÍNH CHẤT BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 4 NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH
... R4 ' I6 = I5 R2 R4 I'6 R1 R1 R3 R3 I '4 E6 R4 , R1 I = I5 = 0 ,1A R1 + R , R4 E6 I5 = = 0, 2A R1 R R R R5 + + R1 + R R + R R2 I4 = I5 = 0, 08A R2 + R4 , I'5 , R5 R2 ' I3 E6 R R2 , I6 = I3 - I4 ... dũng in I nh sau: - Khi U = 118V thỡ I = 4A - Khi I Rt U Hỡnh 4. 4 U = 116V thỡ I = 2A - Tỡm quan h tuyn tớnh gia ỏp U v dũng in I? - Hi in ỏp U bng bao nhiờu cú I = 2,5A Gii: - õy l bi toỏn cú ... khỏc tn s thỡ xp chng dng tc thi Chú ý: Công sut tính xp chng Mạch điện phi tuyến tính xếp chồng 4. 1.2 Chng minh n gin ta dựng mch in: gm phn t R-L-C ni tip v cú hai ngun e v e2 ng thi cựng tỏc...
 • 51
 • 270
 • 0

CHƯƠNG 4 NHỮNG TÍNH CHẤT BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH.PPT

CHƯƠNG 4 NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH.PPT
... Chng 4: NHNG TNH CHT C BN CA MCH IN TUYN TNH Đ 4. 2 Quan hệ tuyến tính áp ứng kích thích mạch điện tuyến tính Quan hệ tuyến tính hàm điều hoà - Trong hệ thống lượng hỡnh sin x(t) y(t) có quan hệ tuyến ... giản Ví dụ: Tính dòng điện nhánh hình a Z2 Z5 & Z4 I6 Z6 Z2 c) 2 & I1 Z5 & E1 Z4 =? Z3 & (hình c) = & (hình a) I I Z4 Z3 & I1 & E1 b) & E1 a) Z5 Z6 Z6 Z3 Z2 I'6 R1 R1 R3 R3 I '4 E6 R4 , R1 I = ... I Il Tính thông đặc trưng mạch điện &k Z I - Đối với mạch cók nguồn nhánh k: Chỉ giữ lại nguồn nhánh k, nguồn khác triệt tiêu (nối tắt & Ek Z bỏ nguồn áp, cắtkk nguồn dòng) Zl - Đối với mạch...
 • 29
 • 181
 • 0

Chương 3: Phân tích quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính potx

Chương 3: Phân tích quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính potx
... Phân tích trình độ mạch điện lập giải hệ phương trình trạng thái đặc trưng cho mạch công cụ toán thích hợp Hệ phương trình trạng thái mạch điện tuyến tính thường gặp hệ phương trình vi phân tuyến ... Phương pháp tích phân Duhamel tích phân Green: Nếu tác động không thuộc dạng mẫu ta áp dụng công thức tích phân để tính phản ứng f 2(t) tác động f1(t) Tính thực qua đặc tính độ h(t) đặc tính xung ... phương trình vi phân bậc Khi có phương trình vi phân bậc giải toán tử tỏ thuận tiện Đặc biệt mạch có nguồn tác động bậc thang hình sin với mạch có loại thông số quán tính ta xác định dòng điện điện...
 • 53
 • 539
 • 7

Giáo trình kỹ thuật mạch điện- Chương 3: Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa ppsx

Giáo trình kỹ thuật mạch điện- Chương 3: Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa ppsx
... tích phân hàm điều hoà số phức §3-4 Các phương pháp giải mạch Chương Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính chế độ xác lập điều hoà § 3-1 Bổ túc số phức Định nghĩa Hai dạng viết số ... điều hoà số phức §3-4 Các phương pháp giải mạch Chương Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính chế độ xác lập điều hoà §3-1 Bổ túc số phức §3-2 Biểu diễn cặp thông số mạch số phức §3-3 ... Chương Phương pháp số phức phân tích mạch điện tuyến tính chế độ xác lập điều hoà §3-1 Bổ túc số phức §3-2 Biểu diễn cặp thông số mạch số phức §3-3 Biểu diễn đạo hàm tích phân hàm điều hoà số...
 • 46
 • 476
 • 3

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIÊN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HÒA

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIÊN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HÒA
... thừa, khai số phức? 25.e j300 = e j2.150 = 5.e j150 = 5∠15 Chương PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HOÀ 3. 2 Biểu diễn cặp thông số mạch số phức 3. 2.1 Biểu ... tính công suất số phức 6- Khái niệm, ý nghĩa cách vẽ đồ thị Tôpô mạch điện Chương PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐIỀU HOÀ 3. 1 BỔ TÚC VỀ SỐ PHỨC 3. 2 BIỂU DIỄN ... mạch điện số phức 3- Các luật Kiếchôp dạng số phức 4- Các phương pháp phân tích mạch điện số phức: Phương pháp dòng điện nhánh, Phương pháp dòng điện mạch vòng, Phương pháp điện nút 5- Cách tính...
 • 82
 • 2,609
 • 0

ứng dụng matlab giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập

ứng dụng matlab giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập
... dòng điện nhánh: & & & I nh = Ynh ( U nh + E nh ) (3-9) Ma trận điện áp nhánh: & & U nh = A (3-10) ứng dụng Matlab giải mạch điện tuyến tính chế độ xác lập Từ điện áp dòng điện nhánh, tính đợc ... Ynut=A'*Ynh*A; Jdnut=Jnut-A'*Ynh*Enh; ứng dụng Matlab giải mạch điện tuyến tính chế độ xác lập Vnut=Ynut\Jdnut Unh=A*Vnut Inh=Ynh* (Unh+Enh) Snh=Unh.*conj (Inh) Trên hình MATLAB command window xuất lần ... mạch, NXB Đại học Nguyễn Thị Hiên, Ngô Thị Tuyến Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr 25- 30, 99-108 ứng dụng Matlab giải mạch điện tuyến tính chế độ xác lập ...
 • 9
 • 1,803
 • 35

Báo cáo khoa học: ứng dụng matlab giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập pdf

Báo cáo khoa học: ứng dụng matlab giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập pdf
... dòng điện nhánh: & & & I nh = Ynh ( U nh + E nh ) (3-9) Ma trận điện áp nhánh: & & U nh = A (3-10) ứng dụng Matlab giải mạch điện tuyến tính chế độ xác lập Từ điện áp dòng điện nhánh, tính đợc ... Ynut=A'*Ynh*A; Jdnut=Jnut-A'*Ynh*Enh; ứng dụng Matlab giải mạch điện tuyến tính chế độ xác lập Vnut=Ynut\Jdnut Unh=A*Vnut Inh=Ynh* (Unh+Enh) Snh=Unh.*conj (Inh) Trên hình MATLAB command window xuất lần ... mạch, NXB Đại học Nguyễn Thị Hiên, Ngô Thị Tuyến Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr 25- 30, 99-108 ứng dụng Matlab giải mạch điện tuyến tính chế độ xác lập ...
 • 9
 • 437
 • 1

Phân tích quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính

Phân tích quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính
... Phân tích trình độ mạch điện lập giải hệ phương trình trạng thái đặc trưng cho mạch công cụ toán thích hợp Hệ phương trình trạng thái mạch điện tuyến tính thường gặp hệ phương trình vi phân tuyến ... Phương pháp tích phân Duhamel tích phân Green: Nếu tác động không thuộc dạng mẫu ta áp dụng công thức tích phân để tính phản ứng f 2(t) tác động f1(t) Tính thực qua đặc tính độ h(t) đặc tính xung ... áp mạch thông qua việc phân tích trực tiếp tiếp mạch thời điểm t=0 t→∞ ta xét trường hợp mạch điện dung C điện cảm L mắc với nguồn bậc thang nguồn hình sin với số điện trở mạch a) Mạch tác động...
 • 16
 • 1,528
 • 1

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT MẠNG NHIỀU CỰC ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP CÁC MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT MẠNG NHIỀU CỰC ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP CÁC MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH
... án: ứng dụng hình thuyết mạng nhiều cực để phân tích tổng hợp mạch điện tuyến tính Toàn nội dung đồ án gồm chơng: - Chơng 1: thuyết chung mạng nhiều cực phân tích mạch điện hình mạng ... hình thuật toán tơng ứng, tiện ích cho việc giải toán phân tích tổng hợp mạch Hiện nay, hình dùng để phân tích tổng hợp mạch điện hình mạng nhiều cực phù hợp Việc sử dụng hình mạng nhiều ... với mạch phần khác mạch đợc gọi mạng nhiều cực Mạng nhiều cực đợc ký hiệu nh hình 1.1 Hình 1.1: Mạng nhiều cực Các cực mạng nhiều cực đợc đánh số thứ tự từ đến n Chiều dòng điện cực mạng nhiều cực...
 • 92
 • 279
 • 0

Báo cáo khoa học: "Phân tích mạch điện tuyến tính phức tạp theo hàm sơ đồ kết hợp với lý thuyết mạng bốn cực sử dụng máy tính" doc

Báo cáo khoa học:
... hình b, hình đồ tơng đơng với không gian đỉnh.[A]T ma trận chuyển vị [A] Hình Mạng cực kết hợp với phơng trình điện nút 2.3 Bớc 3: Xác định hàm đồ chế độ đặc biệt mạch điện theo ma trận ... i k Hình Mạch điện phức tạp v mạng cực tơng đơng Đánh số kí hiệu xác phần tử nhánh đỉnh mạch phức tạp, đặc biệt nhánh, đỉnh vào 2.2 Bớc 2: Xác định ma trận dẫn nạp nút mạch phức tạp theo biểu ... phù hợp với mạng cực hình Việc sử dụng phơng trình dạng [A]ik (9), biến đổi sang dạng khác (Z), [H] quen thuộc Song từ [A]ik đễ dàng phân tích đợc mạch điện 3.Ví dụ ứng dụng Cho mạch điện tuyến...
 • 8
 • 243
 • 0

Một số phương pháp giải bài tập quá độ trong mạch điện tuyến tính

Một số phương pháp giải bài tập quá độ trong mạch điện tuyến tính
... tập độ mạch điện tuyến tính 3.2.Nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu tài tài liệu, giáo trình liên quan đến phương pháp giải tập độ mạch điện tuyến tính Lý thuyết số phương pháp giải tập độ mạch điện tuyến ... tuyến tính Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Quá trình độ mạch điện tuyến tính Các phương pháp giải tập độ mạch điện tuyến tính 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phần tập độ mạch điện tuyến ... ' (0) = −200A 11 CHƯƠNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUÁ ĐỘ TRONG MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH 2.1 Phương pháp tích phân kinh điển 2.1.1 Phân tích đáp ứng độ mạch điện tuyến tính thành đáp ứng tự xếp...
 • 47
 • 4,716
 • 6

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ tại bệnh viện hữu nghị việt đức năm 2012

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân suy thận mạn tính có lọc máu chu kỳ tại bệnh viện hữu nghị việt đức năm 2012
... 91 Tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân suy thận mạn tính đến lọc máu chu kỳ chưa tốt: 91 Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu ... “ Tình trạng dinh dƣỡng, số yếu tố liên quan bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ bệnh viện hữu nghị Việt Đức - Năm 2012 13 MỤC TIÊU CHUNG Đánh giá tình trạng dinh dưỡng số yếu tố liên ... quan bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ bệnh viện hữu nghị Việt Đức năm 2012 MỤC TIÊU CỤ THỂ 1- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân đến lọc máu chu kỳ bệnh viện Việt Đức năm 2012...
 • 112
 • 391
 • 1

Bài giảng điện tử bản chương 2 phân tích mạch không tuyến tính

Bài giảng điện tử cơ bản  chương 2 phân tích mạch không tuyến tính
... phi tuyến • Trong chương trước, ta phân tích mạch điện tuyến tính, mạch có đặc tuyến v – i đường thẳng • Mạch điện phi tuyến mạch có đặc tuyến v - i đường cong (không thẳng) • Các linh kiện điện ... hiệu nhỏ:  Mạch tín hiệu nhỏ + vd - R id + vi - id + vd - R R I Db Tuyến tính 19 Phân tích tuyến tính mảnh • Phương pháp thứ tư để giải mạch không tuyến tính dùng phân tích tuyến tính mảnh • ... 2k 3,1k a' RN   2k   3k   0,1k     1k     1, 21 5  1 k   2, 21 5k  VTH  I  RN   1mA  2, 21 5k    2, 21 5V V1(5 k  )  5k   2, 21 5V   1,535V 5k   2, 21 5k  RTH 2, 215k...
 • 29
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mạch điện tuyến tínhứng dụng matlab giải mạch điện tuyến tínhtính chất mạch điện tuyến tínhmạch điện tuyến tính là gìquá trình quá độ trong mạch điện tuyến tínhphân tích mạch điện tuyến tínhung dung cua matlab giai mach dien tuyen tinhmach dien tuyen tinh o che do xac lapcác phương pháp giải mạch điện tuyến tính phức tạpthế nào là mạch điện tuyến tínhtính chất tương hỗ trong mạch điện tuyến tínhmô hình hồi quy tuyến tính cổ điểncác giả thiết cho mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển1      các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển 54mô hình tuyến tính cổ điểnNghiên cứu các mặt hàng tiêu dùng của công ty unilever và pgPhân tích chính sáchMẫu ghi nhật ký công trình và biên bản nghiệm thu bàn giao công trìnhThiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết ổ đỡ TRỤCNhà điều hành sản xuất công ty lưới điện cao thế miền trungHợp đồng quyền chọn ngoại tệ trên sàn giao dịch CMEPhân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng tiến triểngiải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baseTìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà văn phòng cho thuê victoryQuản lý hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ thống nhất hà nộiVOICE IP trên thiết bị CISCOxây dựng hệ thống mạng bootrom đơn vị thực tập tốt nghiệp công ty cổ phần thiết bị công nghệ việtHoàn thiện bộ máy quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại quang longbài giang he thong nong nghiepXây dựng website bán hàng điện thoại di độngcông nghệ sản xuất ván dăm, tái chế và thu hồi gỗHệ thống treo khí điện tử EMASKhai thác hệ thống điện thân xe toyota vios 2006 – lắp đặt mô hình hệ thống nâng hạ kính, lock cửa từ xa, báo động chống trộmDe KT 15 ph tin 10 lan 1 hk1