ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ: Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy chuyền để phân tác hỗn hợp CS2 – CCl4

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
... minh Đồ án môn Quá trình thiết bị H H2 H1 2  Tính thiết bị ngưng tụ Chọn thiết bị ngưng tụ Baromet - thiết bị ngưng tụ trực tiếp loại khô ngược chiều chân cao Nguyên lý làm việc chủ yếu thiết bị ... với công việc kỹ sư hóa chất thiết kế thiết bị hay hệ thống thực nhiệm vụ sản xuất , em nhận đồ án môn học : Quá trình thiết bị Công nghệ Hóa học Việc thực đồ án điều có ích cho sinh viên việc ... 1200 thiết bị Bề rộng ngăn Khoảng cách tâm thiết b K1 725 bị ngưng tụ thiết bị thu hồi Chiều cao hệ thống thiết bị Chiều rộng hệ thống thiết bị Đường kính thiết bị thu hồi Chiều cao thiết bị thu...
 • 64
 • 717
 • 2

ĐỒ án môn học QUÁ TRÌNH THIẾT bị CÔNG NGHỆ hóa thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn trung tâm cô đặc dung dịch NaOH với năng suất 3,6 kgs

ĐỒ án môn học QUÁ TRÌNH THIẾT bị CÔNG NGHỆ hóa thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn trung tâm cô đặc dung dịch NaOH với năng suất 3,6 kgs
... (W/m2 ) , 33 22 = 45,3. ,5 22 2 = 45,3 0 ,25 .13 ,22 6 2, 33.0,166 = 15 42, 07 (W/m3 ) 10.4.Nhit ti riờng v phớa dung dch : q 21 = 21 21 = 23 60,85 9,4 = 22 1 92 (W/m2) q 22 = 22 22 =15 42, 07.13 ,22 6 =20 395,4(W/m2) ... ni (W/m2 ) Ti :Hiu s nhit hu ớch ca tng ni ( oC ) (xem bng 2) Ta cú: qtb1 = q11 + q21 22 475,785 + 22 1 92 = = 22 333,9 2 qtb2 = q 12 + q 22 204 82 ,5 + 20 395,4 = = 20 438,95 2 (W/m2) K1 = qtb1 22 333,9 ... =15 42, 07.13 ,22 6 =20 395,4(W/m2) 10.5.So sỏnh q2i v q1i : - Chờnh lch gia q21 , q11 v q 22 , q 12 ( , ) = 22 475,785 22 1 92 100% = 1 ,26 % < 5% 22 475,785 = 20 4 82 ,5 20 395,4 100% = 0, 425 % < 5% 20 4 82 ,5 Vy gi thit 11 , 21 ...
 • 88
 • 728
 • 4

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA: Thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn Trung Tâm cô đặc dung dịch NaOH với năng suất 3,6 kg/s docx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA: Thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn Trung Tâm cô đặc dung dịch NaOH với năng suất 3,6 kg/s docx
... 21 21 = 23 60,85 9,4 = 22 1 92 (W/m2) q 22 = 22 22 =15 42, 07.13 ,22 6 =20 395,4(W/m2) 10.5.So sỏnh q2i v q1i : - Chờnh lch gia q21 , q11 v q 22 , q 12 ( , ) = 22 475,785 22 1 92 100% = 1 ,26 % < 5% 22 475,785 ... 0,5 2, 21 = 45,3 p1, t 21 33 = 45,3 1,9 82 9,4 2, 33.0 ,2 = 23 60,85 (W/m2 ) , 33 22 = 45,3. ,5 22 2 = 45,3 0 ,25 .13 ,22 6 2, 33.0,166 = 15 42, 07 (W/m3 ) 10.4.Nhit ti riờng v phớa dung dch : q 21 = 21 ... v ( * *) 10800 (26 27000 3 323 , 425 .85 ,84 ) + 129 60(3 323 , 425 .85 ,84 3 827 ,25 9. 123 ) = 5365,83 0,95 (27 08760 421 3.116,156) + 26 27000 3 827 ,25 9. 123 W1 = W1 = 5365,83(kg / h) W2 = W W1 = 10800...
 • 87
 • 611
 • 3

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA : Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH với năng suất 11000 kg/h ppt

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA : Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH với năng suất 11000 kg/h ppt
... làm quen với công việc kỹ sư hóa chất thiết kế thiết bị hay hệ thống thực nhiệm vụ sản xuất , em nhận đồ án môn học : Quá trình thiết bị Công nghệ Hóa học Việc thực đồ án điều có ích cho sinh ... toán thiết kế , tự nâng cao kĩ trình bày thiết kế theo văn khoa học nhìn nhận vấn đề cách có hệ thống Trong đồ án môn học này, em cần thực thiết kế hệ thống đặc hai nồi xuôi chiều , thiết bị ... thiết kế thiết bị , hệ thống thiết bị thực nhiệm vụ kĩ thuật có giới hạn Sv thực : Phạm Thị Xuân Lớp: ĐH HOÁ1-K3 Thuyết minh Đồ án môn Quá trình thiết bị trình công nghệ Qua việc làm đồ án môn học...
 • 64
 • 1,114
 • 2

Đồ án môn học quá trình thiết bị thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn cưỡng bức, cô đặc dung dịch KOH với năng suất 6570 kgh

Đồ án môn học quá trình thiết bị thiết kế hệ thống 2 nồi cô đặc xuôi chiều tuần hoàn cưỡng bức, cô đặc dung dịch KOH với năng suất 6570 kgh
... Nội Đồ Án Môn QTTB CN Hóa Học 4.1 Sơ đồ dây chuyền hệ thống đặc nồi xuôi chiều tuần hoàn cưỡng Trong sơ đồ gồm thiết bị sau nồi đặc thuộc loại thiết bị đặc tuần hoàn cưỡng Thiết bị gia ... thiết bị đặc loại màng, thiết bị đặc có vành dẫn chất lỏng, thiết bị đặc phòng đốt ngoài, thiết bị đặc tuần hoàn cưỡng bức, thiết bị đặc ống tuần hoàn trung tâm… Tùy sản phẩm suất ... Nội Đồ Án Môn QTTB CN Hóa Học Số liệu ban đầu : Thiết kế hệ thống nồi đặc xuôi chiều tuần hoàn cưỡng bức, đặc dung dịch KOH với suất 6570kg/h Chiều cao ống gia nhiệt: 3m Nồng độ đầu vào dung...
 • 108
 • 492
 • 0

Đồ án môn học Quá trình thiết bị cơ bản

Đồ án môn học Quá trình thiết bị cơ bản
... chung Việt Nam nói riêng Với mục đích việc thực đồ án môn học thực cần thiết, trình làm đồ án em hiểu phương pháp, cách tính toán, lựa chọn thiết bị có khả ứng dụng vào thực tiễn để xử lý chất ... tính toán Tuy nhiên thiết kế giúp em hệ thống lại toàn kiến thức học từ môn Các trình I,II,III,những môn sở ngành môi trường hóa Đồng thời qua việc thiết kế giúp em có nhìn hoàn chỉnh sơ đồ hệ ... mãn điều kiện Vậy S = mm II Chiều dày nắp đáy thiết bị Nắp đáy phận quan trọng thiết bị, chế tạo loại vật liệu với thân thiết bị thép X18H10T Thiết bị đặt thẳng đứng Áp suất P = 418341,9 > 0,7.105...
 • 40
 • 105
 • 0

Đồ án môn học Quá trình thiết bị: Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đệm phân tách hỗn hợp Benzen Toluen

Đồ án môn học Quá trình thiết bị: Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đệm phân tách hỗn hợp Benzen Toluen
... ch yu gm cu t cú bay hi nh (nhit sụi ln) - i vi h Benzen Toluen: Sn phm nh ch yu gm Benzen v mt ớt Toluen Sn phm ỏy ch yu l Toluen v mt ớt Benzen 1.1.2 Phng phỏp chng luyn Cỏc phng phỏp chng ... 5,50C Toluen: l mt hp cht mch vũng, dng lng v cú tớnh thm, cụng thc phõn t tng t nh Benzen cú gn thờm nhúm CH Khụng phõn cc,do ú Toluen tan tt Benzen. Toluen cú tớnh cht dung mụi tng t Benzen ... T Benzen ta cú th iu ch c cỏc dn xut ca Benzen nh Toluen bng ankyl húa Benzen bng cỏc dn xut ankyl halogen vi s cú mt ca xỳc tỏc AlCl3 khan AlCl C6H6 + CH3- Cl C6H5-CH3 Hn hp Benzen Toluen: ...
 • 87
 • 861
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CẦU THÉP THIẾT KẾ CẦU THÉP BTCT LIÊN HỢP

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CẦU THÉP THIẾT KẾ CẦU THÉP BTCT LIÊN HỢP
... thép, dầm liên hợp 3n, dầm liên hợp n) đáy dầm 11 ĐAMH Cầu Thép- BTCT liên hợp nhòp giản đơn S-botgdr =  tot y − botgdr (tính với giá trò tương tứng: dầm thép, dầm liên hợp 3n, dầm liên hợp n) S-topgdr: ... (dầm liên hợp 3n, dầm liên hợp n) đến mép BMC y-topslab = chiều cao dầm liên hợp - y-botgdr (tính với giá trò tương tứng: dầm liên hợp 3n, dầm liên hợp n) S-botgdr: moment kháng uốn dầm (dầm thép, ... trung hòa dầm (dầm thép, dầm liên hợp 3n, dầm liên hợp n) đến mép dầm thép y-topgdr = chiều cao dầm thép - y-botgdr (tính với giá trò tương tứng: dầm thép, dầm liên hợp 3n, dầm liên hợp n) y-topslab:...
 • 47
 • 628
 • 1

Đồ án môn học cầu thép thiết kế cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép

Đồ án môn học cầu thép thiết kế cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép
... trưng hình học tiết diện dầm giai đoạn (Tiết diện liên hợp) : Trong tiết diện dầm liên hợp thép- BTCT có hai loại vật liệu - Thép: Thép dầm chủ + cốt thép dọc mặt cầu - tông: Bản tông Hai loại ... Trang 31 3.6 THIẾT KẾ CỐT THÉP CHO BẢN MẶT CẦU: Ta thiết kế cốt thép tương ứng với giá trò nội lực TTGH cường độ vừa tính trên: 3.6.1 Thiết kế cho phần chòu mômen âm: Thiết kế cốt thép cho 1000 ... dốc ngang cầu: 1.5 % 3.2 SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU: - Bản mặt cầu tính toán theo sơ đồ: Bản congxon loại dầm Trong phần loại dầm đơn giản xây dựng từ sơ đồ dầm liên tục sau tính toán dầm đơn...
 • 148
 • 246
 • 0

Đồ án môn học Quá trìnhThiết bị

Đồ án môn học Quá trình và Thiết bị
... = 9,244 (kg) IX CỬA NỐI ỐNG DẪN VỚI THIẾT BỊ – BÍCH NỐI CÁC BỘ PHẬN CỦA THIẾT BỊ ỐNG DẪN : Ống dẫn thường nối với thiết bò mối ghép tháo không tháo Trong thiết bò này, ta sử dụng mối ghép tháo ... Co âng nghe ä Ho ùa h ọc BO Ä MÔN MÁY VÀ TH IẾT BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐ NG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG T P MÂM XUYÊN LỖ HÁ Chức na ên g 16 H ï tên o Tỉ le ä QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chư ký õ Ba ve ... phẩm khả ăn mòn axit axetic thiết bò, ta chọn thiết bò thân tháp thép không gỉ mã X18H10T 1.1 Các thông số cần tra chọn phục vụ cho trình tính toán:  Nhiệt độ tính toán: t = tmax + 20oC = 117,6...
 • 62
 • 1,104
 • 3

Đồ án môn học quá trìnhthiết bị

Đồ án môn học quá trình và thiết bị
... Vì tán xạ Compton xảy electron tự nên lượng xạ gamma tán xạ không phụ thuộc vào chất tán xạ mà phụ thuộc vào lượng xạ gamma tới góc tán xạ Khi xảy tán xạ, photon bị tán xạ bay theo góc tán xạ ... dụng thiết bị dùng để kiểm tra liều chiếu hàng ngày Thiết bị đo Dosimeter kết hợp với đầu đo buồng ion hóa Farmer chamber FC65 – P Trên hình 2.6 thiết bị đo liều Dosimeter Hình 2.6 Thiết bị đo ... dụng thiết bị dùng để kiểm tra liều chiếu hàng ngày Thiết bị đo Dosimeter kết hợp với đầu đo buồng ion hóa Farmer chamber FC65 – P Trên hình 2.6 thiết bị đo liều Dosimeter Hình 2.6 Thiết bị đo...
 • 54
 • 442
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học: Quá TrìnhThiết Bị pptx

Tài liệu Đồ án môn học: Quá Trình và Thiết Bị pptx
... Nam I CÁC THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy Thiết bị trao đổi nhiệt nhập liệu sản phẩm đáy Thiết gia nhiệt ... nhập liệu II TÍNH BẢO ƠN CỦA THIẾT BỊ III TÍNH TỐN BƠM NHẬP LIỆU Tính chiều cao bồn cao vị Chọn bơm CHƯƠNG V : GIÁ THÀNH THIẾT BỊ I TÍNH SƠ BỘ GIÁ THÀNH CỦA THIẾT BỊ II KẾT LUẬN TÀI LIỆU ... Đáy nắp thiết bị : Bích ghép thân, đáy nắp : Đường kính ống dẫn – Bích ghép ống dẫn : Tai treo chân đỡ: CHƯƠNG IV : TÍNH TỐN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT- THIẾT BỊ PHỤ ĐAMH Q Trình Thiết Bị GVHD...
 • 56
 • 621
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học quá trình thiết bị chưng cấtđồ án môn học quá trình thiết bị cnhh amp tpđồ án môn học quá trình và thiết bịđồ án môn học quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩmđồ án môn học tính toán thiết kế ô tôđồ án môn học trạm bơm thiết kế sơ bộ trạm bơm tướibản vẽ đồ án môn học thủy công thiết kế đập đấtđồ án môn học thủy công thiêt kế đập đấtđồ án môn học điều khiển thiết bị điện qua internet và gsm evaverdo an moi truong qua trinh thiet biđề tài đồ án môn học công trình đô thịđồ án môn học lập trình mạngđồ án thiết kế môn học này là thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu cho máy hàn một chiều có u 380v; imax 200a; umax 70vthiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp metylic nướcthiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đệm phân tách hỗn hợp benzentoluenBài 7. Ăn, uống đầy đủĐồ án nghiên cứu cơ sở hành vi cá nhân trong tổ chứcGiáo án sinh 10 bài 30ĐỀ và đáp án môn CÔNG NGHỆ 10tiểu luận Cây bạc hàTác động của vốn luân chuyển và việc nắm giữ tiền mặt đến khả năng sinh lợi của công ty – bằng chứng thực nghiệm tại việt namTác động của đặc điểm giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minhCách khắc phục các lỗi điều hòa thường gặp ở daikinGiải 100 hệ phương trình siêu khóBài 10. Thầy bói xem voiBài 19. So sánhXây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên ObserviumTác động của chính sách cổ tức lên biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namBài 4. Những câu hát than thânBài 9. Từ đồng nghĩaGiải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may hữu nghị xí nghiệp may 5Hoàn thiện mô hình vận hành nhà máy BTCO thông qua việc vận dụng kết hợp lý thuyết quản trị chi phí và quản trị vận hànhBài 4. Lão HạcTuần 11 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTuần 11 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh