Nghiên cứu mạng lưới các điểm du lịch du khách nội địa lựa chọn trải nghiệm tại điểm đến thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa khi đến du lịch ở phú quốc

Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa khi đến du lịch ở phú quốc
... vi nghiên cứu 4.2.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề tài chủ yếu:  Nghiên cứu thực trạng du lịch Phú Quốc Nghiên cứu hài lòng du khách, từ đánh giá hài lòng du khách nội địa ... du khách nội địa? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài du khách nội địa đến du lịch Phú Quốc, từ nắm bắt nhu cầu hài lòng du khách chất lượng du lịch ... địa du lịch Phú Quốc Nghiên cứu mô hình lý thuyết ảnh hưởng nhân đến đến hài lòng du khách nội địa đến du lịch Phú Quốc, bao gồm: 1) Tài nguyên du lịch (TN) 2) Hướng dẫn viên (HD) 3) Cơ sở lưu...
 • 137
 • 498
 • 5

báo cáo khoa học đề tài NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM

báo cáo khoa học đề tài NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM
... Đồ thị Sự hài lòng du khách nội địa lực phục vụ du lịch 627 Nghiên cứu hài lòng du khách nội địa chất lượng dịch vụ du lịch làng cổ Đường Lâm b Sự hài lòng du khách giá hàng hóa, dịch vụ làm ... ngoặc điểm hài lòng Đồ thị Sự hài lòng du khách nội địa sở vật chất 629 Nghiên cứu hài lòng du khách nội địa chất lượng dịch vụ du lịch làng cổ Đường Lâm e Sự hài lòng du khách nội địa nghề truyền ... với hài lòng khách du lịch, có nghĩa nhân tố 631 Nghiên cứu hài lòng du khách nội địa chất lượng dịch vụ du lịch làng cổ Đường Lâm có tác động tích cực tới hài lòng du khách nội địa chất lượng dịch...
 • 15
 • 223
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ NGỌC QUYÊN NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên nghành: ... lòng công việc CBCCVC Sở Công thương Đà Nẵng - Khảo sát đánh giá hài lòng CBCCVC công việc Sở Công thương Đà Nẵng - Đề xuất số giải pháp để nâng cao hài lòng CBCCVC công việc Sở Công thương Đà Nẵng ... trợ cho việc nghiên cứu đề tài Cán công chức, viên chức Sở Công thương Đà Nẵng đối tượng cho việc nghiên cứu đề tài Trong không bao gồm cán lãnh đạo người lao động Sở Công thương Đà Nẵng 3.2...
 • 35
 • 475
 • 5

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ( slide)

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ( slide)
... điểm yếu, hội nguy du lịch Đà Nẵng Company Logo 3.2 Thực trạng thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng  tháng đầu năm 2010 tổng số lượt khách tham quan du lịch đến Đà Nẵng đạt 1.076.481 ... nguyên vô giá Đà Nẵng, cần có chiến lược Marketing địa phương đắn nhằm thu hút khách du lịch  Để thực tốt chiến lược cần có phối hợp đồng cấp quyền địa phương, www.themegallery.com đồng thu n người ... NỘI DUNG www.themegallery.com III NỘI DUNG 3.1 Kết cấu chiến lược Bản chiến lược gồm phần: Đặt vấn đề Marketing địa phương Thực trạng hoạt động du lịch Đà Nẵng Chiến lược Marketing địa phương...
 • 42
 • 1,093
 • 4

Chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng.pdf

Chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng.pdf
... hưởng đến chiến lược địa phương hay không Trong lĩnh vực thu hút khách du lịch, Đà Nẵng lên với thành phố biển yên lành, thoáng đãng, bãi biển đẹp Đây lợi Đà Nẵng thu hút khách du lịch Các địa phương ... thánh địa Mỹ Sơn nên có nhiều lợi để phát triển ngành du lịch Với ưu to lớn đó, Đà Nẵng cần trọng đến mạnh để xây dựng chiến lược Marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng Marketing ... loại hình du lịch, đặc biệt du lịch biển Phan Thiết phát triển gần đối thủ cạnh tranh đáng gờm Đà Nẵng thu hút khách du lịch Phan Thiết thành phố du lịch biển, lượng khách du lịch đến ngày đông...
 • 10
 • 503
 • 7

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
... hưởng đến chiến lược địa phương hay không Trong lĩnh vực thu hút khách du lịch, Đà Nẵng lên với thành phố biển yên lành, thoáng đãng, bãi biển đẹp Đây lợi Đà Nẵng thu hút khách du lịch Các địa phương ... thánh địa Mỹ Sơn nên có nhiều lợi để phát triển ngành du lịch Với ưu to lớn đó, Đà Nẵng cần trọng đến mạnh để xây dựng chiến lược Marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng Marketing ... loại hình du lịch, đặc biệt du lịch biển Phan Thiết phát triển gần đối thủ cạnh tranh đáng gờm Đà Nẵng thu hút khách du lịch Phan Thiết thành phố du lịch biển, lượng khách du lịch đến ngày đông...
 • 10
 • 287
 • 3

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn tại khu vực thành phố vĩnh yên vĩnh phúc

Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an toàn tại khu vực thành phố vĩnh yên  vĩnh phúc
... Nghiên cứu trạng v giải pháp phát triển hệ thống sản xuất rau an to n khu vực Th nh phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá thực trạng sản xuất, tiềm phát triển rau an ... hạ tầng cho sản xuất rau địa b n Vĩnh Yên 77 4.2.9 Tình hình phân phối, tiêu thụ sản phẩm rau 80 4.3 83 Sản xuất sau an to n th nh phố Vĩnh Yên 4.3.1 Điều kiện sản xuất v sơ chế rau an to n 83 ... s nụng nghi p dụng nguồn nớc tới sản xuất rau an to n c Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần phát triển sản xuất rau an to n địa b n Th nh phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.3 ý nghĩa khoa học v thực tiễn...
 • 141
 • 279
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại bưu điện thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại bưu điện thành phố đà nẵng
... v s hài lòng khách hàng 4.1.3.2 T ch c th c hi n nghiên c u s hài lòng khách hàng 4.1.3.3 K t qu nghiên c u s hài lòng khách hàng t i BĐĐN 4.1.4 Nh ng d u hi u th hi n s không hài lòng c a khách ... v i s hài lòng c a khách hàng H5 Đ ng c m t l thu n v i s hài lòng c a khách hàng H6 Hình nh t l thu n v i s hài lòng c a khách hàng H7 Giá tr c m nh n t l thu n v i s hài lòng c a khách hàng ... Hình 1.6: Mô hình hài lòng khách hàng s d ng d ch v bưu c a IPC – Thu c VNPT 2.2 HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG S D NG D CH V BƯU CHÍNH 2.2.1 B n ch t s hài lòng khách hàng s d ng d ch v bưu V i b n ch t...
 • 26
 • 990
 • 7

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG docx

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG docx
... điểm yếu, hội nguy du lịch Đà Nẵng Company Logo 3.2 Thực trạng thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng  tháng đầu năm 2010 tổng số lượt khách tham quan du lịch đến Đà Nẵng đạt 1.076.481 ... nguyên vô giá Đà Nẵng, cần có chiến lược Marketing địa phương đắn nhằm thu hút khách du lịch  Để thực tốt chiến lược cần có phối hợp đồng cấp quyền địa phương, www.themegallery.com đồng thu n người ... NỘI DUNG www.themegallery.com III NỘI DUNG 3.1 Kết cấu chiến lược Bản chiến lược gồm phần: Đặt vấn đề Marketing địa phương Thực trạng hoạt động du lịch Đà Nẵng Chiến lược Marketing địa phương...
 • 42
 • 607
 • 0

Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp FDI tại cục thuế thành phố đà nẵng

Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp FDI tại cục thuế thành phố đà nẵng
... CHƯƠNG M TS GI I PHÁP TĂNG CƯ NG KI M SOÁT THU THU NH P DN C A CÁC DN FDI T I À N NG 3.1 S THU C N THI T PH I TĂNG CƯ NG KI M SOÁT TNDN C A CÁC DOANH NGHI P FDI T I C C THU THÀNH PH À N NG 3.1.1 ... Thu TNDN doanh nghi p FDI Thu TNDN s c thu tính thu nh p ch u thu c a DN kỳ tính thu Thu TNDN có TNDN thu tr c thu, nhà c i m sau: Thu i tư ng n p thu TNDN DN, u tư thu c thành ph n kinh t khác ... ng CSKD 5 1.2 KI M SOÁT THU TNDN FDI 1.2.1 M c tiêu ki m soát thu TNDN FDI Ki m soát thu nói chung ki m soát thu TNDN FDI nói riêng m t ch c qu n lý c a Nhà nư c lĩnh v c thu ó vi c ki m tra,...
 • 26
 • 338
 • 2

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho dự án resort và khách sạn hoàng anh gia lai, quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng với công suất 350m3/ngày đêm

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho dự án resort và khách sạn hoàng anh gia lai, quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng với công suất 350m3/ngày đêm
... Hoàng Anh Gia Lai UBND Thành phố Đà Nẵng cho phép khảo sát nghiên cứu lập dự án đầu tư thiết kế sở Khu Resort Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng năm 2010 p n nước thải dự án resort ... Lai, công suất 350m3/ngđ - Tổng quan dự án resort khách sạn Hoàng Anh Gia Lai - Tổng quan phương pháp xử nước thải - Thành phần nước thải đề xuất công nghệ p - Tính toán thiết kế - Tính toán ... Với dự án gây ô nhiễm môi trường ảnh hướng đến đời sống sức khỏe người hình mà đề tài tính toán, thiết kế trạm xử ảnh mà thành phố xây dựng nước thải cho dự án resort khách sạn Hoàng Anh Gia...
 • 126
 • 548
 • 0

Báo cáo khoa học: Các vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá – công nghiệp hóa ở Thành phố Đà Nẵng doc

Báo cáo khoa học: Các vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá – công nghiệp hóa ở Thành phố Đà Nẵng doc
... mơi trường, Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài, Viện KTNĐ&BVMT, tháng 9/2004 [9] Sở Tài ngun Mơi trường Đà Nẵng (2004), Báo cáo trạng mơi trường thành phố Đà Nẵng năm 2004, TP .Đà Nẵng ... PHÁP NHẰM HẠN CHẾ CÁC TÁC ĐỘNG BẤT LỢI CỦA Q TRÌNH ĐƠ THỊ HĨA CƠNG NGHIỆP HỐ Để giải vấn đề mơi trường phát sinh q trình phát triển kinh tế xã hội thị nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng cần ... [10] UBND thành phố Đà Nẵng (2004), Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2004 2010, TP .Đà Nẵng Trang 82 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9 ,Môi Trường &Tài...
 • 11
 • 279
 • 4

Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm bia sài gòn và sự phát triển của nó trên thị trường thành phố Đà Nẵng

Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm bia sài gòn và sự phát triển của nó trên thị trường thành phố Đà Nẵng
... cứu thị trường xu hướng tiêu dùng sản phẩm bia sài gòn phát triển thị trường thành phố Đà Nẵng Rất mong anh (chị) giúp đỡ cách hoàn thành thông tin đây: 1.Anh (chị) sử dụng sản phẩm bia sài gòn ... tại, phát triển vững vàng thương hiệu bia Sài Gòn niềm tự hào Việt Nam trình hội nhập toàn cầu - Vì nhóm định tiến hành nghiên cứu xu hướng tiêu dùng sản phẩm bia sài gòn phát triển thị trường thành ... phẩm bia Sài Gòn - Đánh giá người tiêu dùng chất lượng, kiểu dáng, sách marketing sản phẩm bia Sài Gòn - Cảm nhận người tiêu dùng sau sử dụng sản phẩm bia Sài Gòn - Những mong muốn người tiêu dùng...
 • 39
 • 720
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các địa điểm du lịch tại thành phố đà nẵngcác địa điểm du lịch trong thành phố đà nẵngcác điểm du lịch thành phố đà nẵngcác điểm du lịch trong thành phố đà nẵngcác điểm du lịch tại thành phố đà nẵngcác điểm du lịch ở thành phố đà nẵngnghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với sản phẩm du lịch tại cù lao an bình tỉnh vĩnh longđức 2008 nghiên cứu qh mạng lưới gtcc ở thành phố đà nẵng tuyển tập báo cáo hn sinh viên nghiên cứu khoa học đhđn lần thứ 6ứng dụng gis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại phường 1 thành phố đà lạt tỉnh lâm đồngnghiên cứu 1 số dặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằngnghiên cứu sự hài lòng của du kháchđịa điểm du lịch thành phố đà nẵngđiểm du lịch thành phố đà nẵngnhững điểm du lịch tại thành phố đà nẵngnhững điểm du lịch ở thành phố đà nẵngQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B1-2bQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B2-120100416 DQC BCKQ HDKD Hop nhat Quy 01 2010Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A3-3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A3-4Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A3-5Tuần 8. Tiếng ruLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 45. Lá câyTuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2016.PHÂN CHIA KHỐI THI ĐUAQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 4. 06-2012-TT-BKHCNTB tuyen sinh DT thac si dot 1 0Bài 30. Hoạt động nông nghiệpLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 4. Sử dụng các hàm để tính toánBài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu THUẬT TOÁN điều KHIỂN máy PHÁT điện GIÓ DFIG47 ThongTinTiengAnh NguyenDucVinh 2011.pdf