TÁI BẢN ADN (NHÂN ĐÔI ADN)

Tài liệu Những điểm khác biệt cơ bản trong tái bản ADN ở sinh vật nhân thực so với sinh vật nhân sơ docx

Tài liệu Những điểm khác biệt cơ bản trong tái bản ADN ở sinh vật nhân thực so với sinh vật nhân sơ docx
... chép ADN sinh vật nhân thực hay sinh vật nhân năm gần cập nhật liên tục, dẫn đến liệu thu cho thấy chép ADN sinh vật nhân nhân thực theo phương thức tương tự Tuy nhiên, tái ADN sinh vật nhân ... ADN sinh vật nhân thực so với sinh vật nhân có số điểm khác như: Các đoạn ARN mồi đoạn okazaki tổng hợp nhân thực thường ngắn nhân Hệ gen nhân thực lớn nhiều, trình chép ADN diễn thời gian ... (thường khoảng – giờ), nhân thường ngắn (ở E.coli 40 phút) nhân sơ, trình chép ADN thường điểm khởi đầu chép Còn nhân thực thường có nhiều điểm khởi đầu chép Các điểm cách khoảng 20.000...
 • 4
 • 3,018
 • 34

CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN ppt

CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN VÀ CƠ CHẾ TỔNG HỢP ARN ppt
... nờn nh cỏi da ch Protein SSB giỳp mch ADN khụng gn li vi ADN primase tng hp ADN mi giỳp cho ADN polymerase bt u tng hp chui ADN Giai on 2: Kộo di: ADN mu gm hai si n mu i lp nhau, si c ... Quỏ trỡnh tng hp ARN Phõn loi gm: ARN di truyn v ARN khụng di truyn mARN tARN - Cu trỳc dng c ba lỏ (dng ba thựy), cu trỳc nycnnhnhcỏc liờn kt b sung mt s vựngtrờnphõnttARN - V trớkhụng ... sinh tng hp ARN t bo t khuụn ADN din di tỏc dng ca cỏc loi enzym ARN polymerase ADN cha nhõn c m xon cc b v thnh si n gi l si cú trớ úc dựng lm khuụn cho tng hp ARN Phn ng tng hp ARN din theo...
 • 43
 • 1,604
 • 8

BÀI TẬP CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN CÓ ĐA

BÀI TẬP CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN CÓ ĐA
... D.1342(lk) Gen T = 23,6% Gen tỉ lệ A + T/ G + X =5/3 3 Gen T = 3X Gen tổng loại nucleotic 84% tổng số nucleotic gen Bài Tính tỉ lệ % loại nucleotic gen, cho biết: Gen 1có hiệu số nucleotic ... thứ 5, liên kết hiđrô bị phá vỡ? A 3458 B 107198 C 55328 D 110656 10 Tại lần tái thứ 4, liên kết hóa trị hình thành? A 21264 B 18606 C D 27664 11 .Có liên kết hiđrô thành lập sau trình tái ... nucleotic gen Gen tỉ lệ loại nucleotic 9:7 Biết số Nu loại A bé loại Nu Gen tích loại Nu không bổ sung 6% Gen X2 + A2 = 5% Gen X2 + A2 =17% số nucleotic gen, A< X Gen X3 + A3 = 6.5%số...
 • 8
 • 302
 • 3

Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay.pdf

Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay.pdf
... mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam 1.3.1 Những kết đạt đợc 41 1.3.2 Một số tồn cần giải để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam 43 Chơng Một số giải pháp nhằm giảm thiểu ... vụ vận tải, giao nhận thuê doanh nghiệp 13 1.2 Thực trạng chi phí vận tải, giao nhận tổng chi phí xuất số mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam 22 1.2.2 Thực trạng chi phí vận tải giao nhận tổng chi phí ... việc giảm thiểu chi phí vận tải giao nhận hàng hóa xuất 56 2.2 Các giải pháp chủ yếu doanh nghiệp để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận nhằm giảm chi phí xuất hàng hóa 61 2.2.1 Các giải pháp...
 • 114
 • 897
 • 5

Giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực
... thành chi phí xuất 1.1.2 Chi phí vận tải giao nhận tổng chi phí xuất hàng hóa 1.1.3 Các nhân tố ảnh hởng đến chi phí vận tải, giao nhận tác động việc giảm thiểu chi phí nêu đến chi phí xuất hàng ... vụ vận tải, giao nhận thuê doanh nghiệp 13 1.2 Thực trạng chi phí vận tải, giao nhận tổng chi phí xuất số mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam 22 1.2.2 Thực trạng chi phí vận tải giao nhận tổng chi phí ... đến chi phí vận tải, giao nhận tác động việc giảm thiểu chi phí nêu đến chi phí xuất hàng hóa a/ Các nhân tố ảnh hởng đến chi phí vận tải giao nhận hàng xuất Nh nêu mục 1.1, Tổng chi phí xuất hàng...
 • 114
 • 251
 • 0

Tài liệu Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS. ppt

Tài liệu Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS. ppt
... tạo cấp giấy phép vào học lớp tương ứng với trình độ Giấy cho phép vào học để thay học bạ lớp hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS Hồ sơ Thành phần hồ sơ Do sở giáo dục đào tạo quy định Số hồ sơ: ... bước Trường hợp hồ sơ, học bạ sơt giáo dục đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn toán Căn vào kết Bước kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục đào tạo cấp giấy phép vào học lớp tương ứng với...
 • 2
 • 245
 • 0

Tài liệu Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập cấp tỉnh ppt

Tài liệu Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập cấp tỉnh ppt
... - Thương binh hội thẩm định hồ sơ hoàn thiện hồ sơ, thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ cấp đề nghị Sở Lao động - Thương binh hội tiếp nhận vào sở bảo trợ hội Sở quản lý Hồ ... bước Tên bước Mô tả bước - Đối tượng (hoặc thân nhân) phải làm đơn xin vào sở bảo trợ hội kèm theo sơ yếu lý lịch có xác nhận đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đăng ký nhân thường ... sơ bệnh án, kết luận giám định sở y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên gửi Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý sở bảo trợ hội - Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm thẩm định hồ...
 • 6
 • 262
 • 0

Tài liệu Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập của Bộ, ngành quản lý pptx

Tài liệu Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập của Bộ, ngành quản lý pptx
... hồ sơ tiếp nhận bệnh án, kết luận giám định sở y tế huyện, quận, thị đơn xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên gửi Bộ, ngành quản sở bảo trợ hội - Bộ, ngành quản sở bảo trợ hội tiếp nhận ... Ra định tiếp nhận Thủ trưởng quan quản sở bảo trợ hội định tiếp nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị đối tượng gia đình; người thân; người giám hộ Thành phần hồ sơ - Sơ yếu lịch ... bước Tên bước Mô tả bước - Đối tượng (hoặc thân nhân) phải làm đơn xin vào sở bảo trợ hội kèm theo sơ yếu lịch có xác nhận đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đăng ký nhân Bước 1:...
 • 4
 • 293
 • 0

Tài liệu Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào nhà xã hội pdf

Tài liệu Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào nhà xã hội pdf
... nghị đối tượng gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị Trưởng thôn Uỷ ban nhân dân cấp nơi đối tượng cư trú (mẫu 1) Sơ yếu lý lịch đối tượng có xác nhận Uỷ ban nhân dân cấp Văn xác nhận ... nhận quan y tế có thẩm quyền người nhiễm HIV/AIDS Biên Hội đồng xét duyệt cấp (nếu có) Thành phần hồ sơ Quyết định tiếp nhận vào nhà hội Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị ... định Thông tư 09/2007/TTBLĐTBXH h Biên xét duyệt Hội đồng xét Thông tư 09/2007/TT- duyệt cấp (Mẫu 2) BLĐTBXH h Quyết định tiếp nhận vào nhà hội Mẫu Thông tư 09/2007/TT- BLĐTBXH h Yêu cầu...
 • 4
 • 203
 • 0

Tài liệu Xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn doc

Tài liệu Xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn doc
... Nộp tiếp - Đối tượng nộp đơn xin xác nhận đến Ủy ban nhân dân xã nhận đơn - Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn - Những đối tượng đủ Ủy ban nhân dân xã xác nhận vào đơn Xác nhận xã - Đối với hộ ... ấp để lập danh sách đối tượng thuộc diện vay vốn Trả kết Đơn có xác nhận Ủy ban nhân dân xã Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin vay vốn Thành phần hồ sơ Hộ thường trú Giấy chứng nhận hộ nghèo Số hồ ... 27/2007/TTBLĐTBX Mẫu số 2: Danh sách hộ đề nghị xác nhận Thông tư số 27/2007/TT- vay vốn BLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Học sinh, sinh viên mồ côi cha lẫn mẹ mồ côi cha mẹ người...
 • 4
 • 331
 • 0

Tài liệu Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam doc

Tài liệu Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam doc
... tục hành chính: Giấy chứng nhận - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm sau thủ tục a): + Văn đề nghị xác nhận đối tượng trú Việt Nam (mẫu số 5-HĐ/HTQT) - Yêu ... hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Trường hợp nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận số thuế thực nộp Việt Nam thời hạn chậm 15 ngày làm việc - Đối tượng thực thủ tục hành chính: + Cá nhân + Tổ chức ... ngày 25/05/2007 Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Bộ Tài + Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 Bộ Tài ...
 • 2
 • 270
 • 0

Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay

Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay
... tài: Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải giao nhận số mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu đề xuất giải pháp để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải giao ... cấu thành chơng: Chơng 1: Tổng quan chi phí vận tải giao nhận hàng xuất Việt Nam giai đoạn Chơng 2: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải giao nhận hàng hóa xuất chủ lực Việt Nam bối ... thành chơng: Chơng Chơng 1: Tổng quan chi phí vận tải giao nhận hàng Tổng quan chi phí vận tải giao nhận xuất Việt Nam giai đoạn hàng xuất việt nam Chơng 2: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu chi...
 • 57
 • 246
 • 0

Tài liệu Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNbản pptx

Tài liệu Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN cơ bản pptx
... ụi ADN nh th no? í ngha t nhõn ụi ADN l gỡ? 11 III QU TRèNH NHN ễI CA ADN ADN dng xon kộp tóM LạI: trình tự nhân đôI adn: Thời điểm: Xảy phân bào NST kì trung gian lần phân bào ADN đợc nhân đôi ... hợp liên tục 2ADN Kết quả: Từ ptử ADN mẹ lần tự giống hệt giống hệt ADN mẹ Mỗi ADN có mạch mạch gốc mạch đợc tổng hợp Nguyên tắc bán bảo tồn ý nghĩa: Là sở cho NST tự nhân đôi giúp cho NST ... đơn Mạch gốc có chiều 3- mạch AND đợc tổng hợp liên tục, ngợc lại mạch gốc có chiều 5- mạch AND đợc tổng hợp gián đoạn Vì enzim ADN- pôlimeraza nhận biết bổ sung Nu vào nhóm OH mạch gốc,...
 • 17
 • 456
 • 5

Xem thêm