Đáp án, đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2013

ĐềĐáp án thi thử Đại Học môn Địa Khối C Năm 2013

Đề và Đáp án thi thử Đại Học môn Địa Lý Khối C Năm 2013
... THPT Diễn Châu ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI H C NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C Thời gian làm : 180 phút,không kể thời gian phát đề C u I ý (3 đ) Nội dung PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THI SINH (8 ... hội của ca c địa phương, ca c vùng nươ c Năm 2005, khu vư c đô thi đóng góp 70,4% GDP cả nươ c, 84%GDP c ng nghiệp- xây dựng, 87%GDP dịch vụ và 80% ngân sách nhà nươ c Mở rộng thi ... và tăng c ờng sư c hấp dẫn ca c nhà đầu tư Giải quyết viê c làm cho người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng cuô c sống -Tiêu c c: + Môi trường bị ô nhiễm + Viê c quản...
 • 6
 • 91
 • 0

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật khối A 2002 ppt

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật lý khối A 2002 ppt
... d' 40 + (20) Vẽ ảnh: Thay số: v max = 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4* 1/4* 1/4 1/4 B B' O A A' 2) Sơ đồ tạo ảnh: AB d1 O F O A1 B1 G A2 B2 A3 B3 d1' d2 d2' d3 d3' Khi dịch chuyển vật AB, điểm B dịch chuyển ... 5cm nằm ph a âm trục toạ độ, thời điểm t = vật có: li độ: x = Asin = -5cm vận tốc: v = Acos = A = 5cm = - /2 Do phơng trình dao động x = 5sin(20t - /2) (cm) Các thời điểm vật qua vị trí lò ... Lần vật qua vị trí lò xo không biến dạng ứng với giá trị nhỏ t, tức là: tmin = (/30) s 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 Câu 7: (1điểm) Theo công thức Anhxtanh tợng quang điện: hc = A + m e v max...
 • 4
 • 207
 • 0

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật khối A 2003 pptx

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật lý khối A 2003 pptx
... tâm C, phản xạ ngợc lại (S2 S1), theo nguyên tính thuận nghịch chiều truyền ánh sáng, tia khúc xạ qua thấu kính L theo đờng cũ tới S , ngh a ảnh cuối S3 S 1/4 Câu điểm 1) u = 200 sin t ... ax + bx + C 2 với x = ; a = L C ; b = [(R+r)2- 2L/C]C2 UC đạt cực đại Y đạt cực tiểu Tam thức bậc hai Y đạt cực tiểu x = -b/ 2a 2L (R + r ) (R + r ) = C 385 rad/s f = /2 61 Hz = LC ... . Câu + Phơng trình dao động lắc: x = Asin(t+) g 9,8 = = = rad / s l 0,2 + Tại t = 0, lắc qua vị trí cân lần thứ nhất, theo chiều âm: x = , v < x = = Asin v = Acos < = + Tại...
 • 3
 • 179
 • 0

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật khối A 2004 ppt

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật lý khối A 2004 ppt
... điểm B A O d1 B A A1 d1 35cm 5cm O d = d1 + d2' = d1 - 40 B1 A2 B2 a) Tính f AB Do ảnh A1 B1 hứng đợc nên ảnh thật thấu kính thấu kính hội tụ 1 = + ' f d1 d1 1 = + ' f d2 d2 Khi có ảnh A1 B1 ta có ... ta có Khi có ảnh A2 B2 ta có (1) (2) (3) Dịch thấu kính ra vật cm: d2 = d1 + Nếu dịch xa vật mà có ảnh d2 = d1 + 30, không thoả mãn (1) (2) (4) Vậy phải dịch chuyển lại gần vật (hình vẽ): d2 ... cực đại phải th a mãn phơng trình sau: d d = (2 k + 1) = 2k + (1) (2) d2 + d1 = S1S2 = 10 Từ (1) (2) suy ra: d1 = 4,5 k - 5,5 k 4,5 Vì d1 10 nên k = - 5, - 4, , 0, 1, Có 10 điểm dao động...
 • 3
 • 255
 • 1

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật khối A 2005 ppt

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật lý khối A 2005 ppt
... trí sau d ch chuy n, ta có k (2) d2 f d2 * Vì nh c a v t v trí sau d ch chuy n l n h n nh c a v t v trí ban u nên v t ph i d ch chuy n l i g n g ng V y d2 = d1 – (3) f f d1 * Th (3) vào (2), ta ... 0,25 …… ………… D k 2,4 D ( m) k a k k a i x ng c a vân qua vân sáng gi a nên ch c n tính 0,400 m Z Vì k V i k1 = V i k2 = 0,25 0,25 1,2 mm …… ………… * V trí trùng nhau: k (Do tính v i k = 4) 0,25 ... Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn 2,0 1,0 III * Công d ng: t ng góc trông nh c a v t nh …… ……………… * Cách ng m ch ng: + t m t sau th kính i u ch nh kính nh o c a v t qua kính...
 • 4
 • 236
 • 1

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật khối A 2006 pptx

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật lý khối A 2006 pptx
... (1,00 im) a) S to cỏc nh O G O AB A ' B' ; AB( d1 ) ( d1 ') A1 B1( d ) ( d ') A" B" 0,25 suy G = (d) ( d ') phúng i ca nh AB : k ' = AB f = f-d AB (1) 0,25 phúng i ca nh AB : AB AB A1 B1 = ... b) Vỡ A' B' l nh o ca vt AB qua thu kớnh, nờn cựng chiu vi vt Vt trung gian A1 B1 l nh o ca vt AB cho bi gng cu nờn cựng chiu vi vt, AB l nh tht ca vt trung gian A1 B1 nờn ngc chiu vi A1 B1 Vy AB ngc ... ngun n hai khe l hon ton xỏc nh, nờn hiu s cỏc khong cỏch t ngun n hai khe l khụng i Suy ra, lch pha ca súng ỏnh sỏng hai khe khụng i theo thi gian Tớnh khong võn v khong cỏch nh nht gia hai võn...
 • 5
 • 218
 • 0

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật khối A 2007 pdf

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật lý khối A 2007 pdf
... A C A A A D B C D C C C A D A A D B B D B B A C D A C D C B D B C B A B C C B A B B D B C D C D D A C C D A A B B C B C C A C A B D C B B A C D B C B D D C B A D A D B C C C B C A A C A C A A ... Mã đề thi 346 593 135 217 689 847 D A C C C D B C C C D A A D C B B D B C B A D D C C A C B C B C D D B A A B B C A D B B B A B A C D A C C C A B B C A B B A B D A D C B A D D B B C D D C B C A ... D A C C D A A B B C B C C A C A B D C B B A C D B C B D D C B A D A D B C C C B C A A C A C A A A B ...
 • 2
 • 264
 • 0

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật khối A 2008 doc

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật lý khối A 2008 doc
... D A A A B D A D B C A D A D C A C C C A A A D C B A A D B B D D C A B D D A A B A C B D A A D A B B A A D C C D A D A C A A D B C B D B A D C B A A D D D D D B C D C A A A A D D C D B C B C ... Mã đề thi 319 457 128 230 761 905 A C A D D D D B B A B D C D C C B B C B A C C A C A B D A B C D C D C A C B A B C B A D D B C D A B A C B B B B B C D A B A D C B B C B A B C A C D A A A B D A...
 • 2
 • 221
 • 0

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật khối A 2009 pdf

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Vật lý khối A 2009 pdf
... B B C A C B A B A C D B D A D C D B A B C B A D B A A B C C C A D C C D C A C A D C D A D D B B D B B B A A D D A C A D D B B A C A B B B B B C A B B C C C D D A A B C B D A A A A B D ... Mã đề thi 486 629 135 257 742 915 B B A C B D D D B D C D B C D C B A C A B C D D D D D C C C A A B B D D D C C D A C B D C C C C B C C B A A D A B B A C A D D C C C B D C A B D D D D B B B C A...
 • 2
 • 265
 • 0

Đáp án đề thi đại học môn tiếng trung khối D năm 2008

Đáp án đề thi đại học môn tiếng trung khối D năm 2008
... A C D C B A A D C C B C D B D A B D B A B A D C B B B D C D C C A A C D A A D B C A B D B B B D A B B B D D D B D B A D D C C A D D B D C C C C D B D A A B B D B C A B A C A C A B A D D D D B ... A D C D B D D A C A C B A D A D D A A D B D A A C B D B B C B B B D C D B B A A C C C D D C A D D A B B A A A D D A B D C C B A BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI ... 79 80 Mã đề thi 138 362 528 695 753 864 A D C B A A A A B C A B D B D A B D C A B D C C D D B B C D D B A C B C C C B C D C B A D B B B C A B B D C C C C A D A B A A B D B D B D C A C C D C C A...
 • 32
 • 280
 • 0

Đáp án đề thi đại học môn tiếng đức khối D năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn tiếng đức khối D năm 2012
... A D A B B A D D C D A B D D B C B C D D D B A A A B B C D B B A C D B C D B D D D B B D D B C D C B C B B D C C C C B D A A D A D D BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ ... B D C D D B B A A A A A A D A A A C B C A D B A D D B C C B C A D B A C D A C A D D D B B B D A B B C D C B A C D A D B B D C C B B D B C B C A B C D C B C A A D B A B B B C A C B B D B A D C ... Mã đề thi 631 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG ĐỨC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi...
 • 38
 • 205
 • 0

Đáp án đề thi đại học môn tiếng nhật khối D năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn tiếng nhật khối D năm 2012
... thi 193 286 374 463 531 617 A C D D D D B D B B D B C B C D D A D B C C A A B D B C B A A A C C A C D C A A B B D B A B D D C A B B A C C A D C C C A D C A B C B C C D B D C C D A D C D B D ... B A C A C D A D A D B A B B C D C B B B A D A C D D C A D D C A D D B B D B D A A B D A B C A D A C D C B B C C D B D C D C A B B D A B GIO DC V O TO CHNH THC ( thi cú 05 trang) THI TUYN SINH ... C D B D C D C B B D A C C B D A A C A B B D D B C A A D D A C A B C C B A C C D B B C D A C C C B A A A A D B B C D B A D C A C C C B B C B D C A C A D A C B A B A D C A C B A D A C D C B A B...
 • 32
 • 211
 • 0

Đáp án đề thi đại học môn tiếng pháp khối D năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn tiếng pháp khối D năm 2012
... Mó thi 169 C A A D A D B A B B D A B A D D C C B C A A A A C C A C C B B D D B D D D C B B 247 B A C D D C D C A C C B A A C D B B D C D D A B D C C A A C C D A D A C B B B B 351 A B C A D C ... D D B A B B A B A C B A A B B D A A D A C B D B 417 A D A A D C A C A A C D C C C C D D A D B B C A A C B A B D B C B A B D C B A B 526 A A C A B B D B D B C B D D A D B D B C A A B A D D B D ... D B D A D C D C B B C A B B B 682 A D B D C C B B B D B B D A A A B C D C D C D D B D A C D D A B A A D A B B C A B GIO DC V O TO CHNH THC ( thi cú 05 trang) THI TUYN SINH I HC NM 2012 Mụn:...
 • 32
 • 78
 • 0

Xem thêm