Tieuluanmon CNTHHCTG anhydrit axetic

báo cáo slide ANHYDRIT AXETIC

báo cáo slide ANHYDRIT AXETIC
... anhydrit axetic  - Sản xuất anhydrit axetic từ axit axetic  - Sản xuất anhydrit axetic từ axit axetic axeton  - Sản xuất anhydrit axetic oxy hóa axetaldehyt Sản xuất axetic anhydrit từ axit axetic ... CỦA ANHYDRIT AXETIC Anhydrit axetic dùng làm thuốc nhuộm vải, dầu phanh, dược phẩm, dùng làm thuộc diệt cỏ… Tạo xenlulo axetat Tình hình sử dụng anhydrit axetic giới Công nghệ sản xuất anhydrit ... xuất anhydrit axetic, từ phân tích lựa chọn công nghệ tối ưu (là công nghệ sản xuất anhydrit axetic từ axit axetic Celanese)  Hy vọng thời gian tới Việt Nsm có nhà máy sản xuất anhydrite axetic...
 • 29
 • 529
 • 2

Thiết kế hệ thống chưng cất Nước – Axit axetic có năng suất là 3000 kg-h

Thiết kế hệ thống chưng cất Nước – Axit axetic có năng suất là 3000 kg-h
... Đối với hệ Nước Axit axetic thì:  Sản phẩm đỉnh chủ yếu nước  Sản phẩm đáy chủ yếu axit axetic Các phương pháp chưng cất: 2.1 Phân loại theo áp suất làm việc: - Áp suất thấp - Áp suất thường ... hệ Nước Axit axetic, ta chọn phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp nồi đun áp suất thường Thiết bị chưng cất: Trong sản xuất thường dùng nhiều loại thiết bị khác để tiến hành chưng ... bẩn - Kết cấu phức tạp - trở lực lớn - Tiêu tốn nhiều vật tư, kết cấu phức tạp Vậy: ta sử dụng tháp mâm xun lỗ để chưng cất hệ Nước Axit axetic II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ NGUN LIỆU : Axit axetic: ...
 • 58
 • 667
 • 4

Thiết kế tháp chưng cất hệ acid axetic - Nước hoạt động liên tục với nâng suất 5m3-h có nồng độ 8% mol acid axetic

Thiết kế tháp chưng cất hệ acid axetic - Nước hoạt động liên tục với nâng suất 5m3-h có nồng độ 8% mol acid axetic
... (xF=0.92) Nng sn phm nh : 0.5% mol acid axetic( xD=0.995) Nng sn phm ỏy : 30% mol acid axetic. (xW=0.7) Khi lng phõn t ca acid axetic v nc : MA =60 kg/kmol , MN =18 kg/kmol Chn : + Nhit nhp liu ... hot ng liờn tc vi nõng sut nhp liu : 5m3/h cú nng 8% mol acid axetic ,thu c sn phm nh cú nng 0.5% mol acid axetic vi nng dung dch ỏy acid axetic l 30% Em chõn thnh cm n cỏc quớ thy cụ b mụn ... phỏp thớch hp i vi h acid axetic- Nc l cu t tan ln hn tn, ta phi dựng phng phỏp chng ct nõng cao tinh khit cho acid axetic Nhim v ca AMH l thit k thỏp chng ct h acid axetic - Nc hot ng liờn tc...
 • 44
 • 928
 • 7

Thiết kế tháp chưng cất hệ acid axetic

Thiết kế tháp chưng cất hệ acid axetic
... k thỏp chng ct h acid axetic - Nc hot ng liờn tc vi nõng sut nhp liu : 5m3/h cú nng 8% mol acid axetic ,thu c sn phm nh cú nng 0.5% mol acid axetic vi nng dung dch ỏy acid axetic l 30% Em chõn ... nhp liu : xF = 8% mol acid axetic (xF=0.92) Nng sn phm nh : xD = 0.5% mol acid axetic( xD=0.995) Nng sn phm ỏy : xW = 30% mol acid axetic. (xW=0.7) Khi lng phõn t ca acid axetic v nc : MA =60 ... ch yu gm cu t cú bay hi bộ(nhit sụi ln) i vi h acid axetic - nc sn phm nh ch yu gm nc v mt ớt acid axetic , ngc li sn phm ỏy ch yu gm acid axetic v mt ớt nc Cỏc phng phỏp chng ct: c phõn loi...
 • 63
 • 619
 • 2

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT LOẠI MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP AXIT AXETIC - NƯỚC

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT LOẠI MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP AXIT AXETIC - NƯỚC
... dụng tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp AXIT AXETIC – NƯỚC II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ TÍNH CHẤT NGUN LIỆU : Axit axetic: 1.1 Tính chất: Axit axetic nóng chảy 16,6oC, điểm sơi 118oC, hỗn hợp nước ... VỀ CHƯNG CẤT : Khái niệm: Đồ án mơn học QT & TB Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic Nước GVHD : Hồng Minh Nam SVTH : Mai Thị Ngọc Hạ Chưng cất q trình dùng để tách cấu tử hỗn hợp lỏng hỗn hợp ... học QT & TB Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic Nước GVHD : Hồng Minh Nam SVTH : Mai Thị Ngọc Hạ Hình12: Giản đồ x - y hệ Axit axetic - Nước Hình 2: Giản đồ T – x,y hệ Axit axetic Nước Đồ án...
 • 56
 • 6,005
 • 29

Đồ án: Thiết kế hệ thống chưng cất nước- axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ

Đồ án: Thiết kế hệ thống chưng cất nước- axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ
... tư, kết cấu phức tạp Vậy: ta sử dụng tháp mâm xuyên lỗ để chưng cất hệ Nước – Axit axetic II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ NGUYÊN LIỆU : Trang Chưng luyện Nước – Axit axetic GVHD: Nguyễn Văn Lục Axit axetic: ... ng iề GVH D 12 13 14 Trang GHI CHÚ THIE ÁT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG THÁP MÂM XUYÊN LỖ 25/ 6/0 Ngày BV Nguye V a Lục ãn ên CN BM SL Đồ án môn ho ïc Qua ù tr ình va ø Thie át ... BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐ NG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG T P MÂM XUYÊN LỖ HÁ Chức na ên g 16 H ï tên o Tỉ le ä QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chư ký õ Ba ve õ số ûn 1/ NgàyH T 25/06 /0 NgàyB V 28/06 /0 Chưng...
 • 62
 • 1,923
 • 10

axit axetic

axit axetic
... loãng, đề kháng tốt axit axetic đặc khiết Đồng chì bò ăn mòn axit axetic với diện không khí  Thiếc số loại thép nikel – crom đề kháng tốt axit axetic Axit axetic khiết gọi axit glaxial dễ dàng ... 1.3 Ứng dụng: Axit axetic axit quan trọng loại axit hữu Axit axetic tìm nhiều ứng dụng loại axit hữu rẻ tiền Nó dùng để chế tạo nhiều hợp chất ester Nguồn tiêu thụ chủ yếu axit axetic là:  Làm ... lỗ để chưng cất hệ Nước – Axit axetic II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ NGUYÊN LIỆU : Trang Chưng luyện Nước – Axit axetic GVHD: Nguyễn Văn Lục Axit axetic: 1.1 Tính chất: Axit axetic nóng chảy 16,6oC, điểm...
 • 62
 • 511
 • 2

chưng luyện axit axetic

chưng luyện axit axetic
... mâm xuyên lỗ để chưng cất hệ Nước – Axit axetic II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ NGUYÊN LIỆU : Trang Chưng luyện Nước – Axit axetic GVHD: Nguyễn Văn Lục Axit axetic: 1.1 Tính chất: Axit axetic nóng chảy ... loãng, đề kháng tốt axit axetic đặc khiết Đồng chì bò ăn mòn axit axetic với diện không khí  Thiếc số loại thép nikel – crom đề kháng tốt axit axetic Axit axetic khiết gọi axit glaxial dễ dàng ... 1.3 Ứng dụng: Axit axetic axit quan trọng loại axit hữu Axit axetic tìm nhiều ứng dụng loại axit hữu rẻ tiền Nó dùng để chế tạo nhiều hợp chất ester Nguồn tiêu thụ chủ yếu axit axetic là:  Làm...
 • 62
 • 236
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen với axit axetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen với axit axetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính
... 0,01ữ0,02) B TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT http://www.ebook.edu.vn Các số liệu kỹ thuật để tính tốn thiết kế dây truyền sản xuất VA từ axetylen axit axetic xúc tác kẽm axetat/ than hoạt tính với suất 80.000 ... cơng nghệ sản xuất vinylaxetat từ axetylen axitaxetic pha khí theo sơ đồ cơng nghệ sau 39 PHẦN II TÍNH TỐN THIẾT KẾ A THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT Trong đồ án ta thiết kế dây chuyền sản xuất theo ... nhóm vinyl vào phân tử axit axetic xúc tác kẽm axetat mang than hoạt tính, lớp xúc tác đặt ống có đệm với kích thước hạt định sẵn Hỗn hợp C2H2 CH3COOH đưa vào thiết bị bốc axetic Sau đưa vào thiết...
 • 124
 • 519
 • 4

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc của tháp trích ly Axit axetic - toluen

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc của tháp trích ly Axit axetic - toluen
... lượng kế : Bơm ly tâm : Tháp trích ly : Tháp chưng : Kính quan sát : Cánh khuấy 10: Ống quan sát mực chất lỏng Thuyết minh sơ đồ: Quá trình trích ly axit axetic toluen thiết bị trích ly ngược dòng ... qua tháp Pha nặng ( nước ) cho vào đỉnh tháp từ thùng cao vị (1) lưu lượng nước vào khống chế cho phù hợp với khả làm việc tháp trích ly lưu lượng kế (4), pha nhẹ ( dung môi hữu axit axetic toluen ... hiệu suất trình trích ly hỗn hợp toluen axit axetic Kết việc nghiên cứu cho thấy tăng tốc độ khuấy hiệu suất tăng, giá trị tới hạn Đồng thời hiệu suất trình tỉ lệ thuận với việc tăng lưu lượng...
 • 4
 • 250
 • 0

Bài 45: Axit axetic

Bài 45: Axit axetic
... 2H2O Axit axetic Quỳ tím Đổi màu quỳ tím thành đỏ Kim loại Muối + Hiđro Bazơ Muối + Nước Oxit bazơ Muối + Nước Muối Muối + Muối Rượu Etylic Etyl axetat Axit ( CH3 COOH ) Bài tập1: Axit axetic ... Xuất màu xanh Sủi bọt Thí nghiệm: Xét phản ứng Axit axetic Rượu etylic -Cho lượng nhỏ Axit axetic vào ống nghiệm có lượng nhỏ rượu etylic -Thêm tiếp Axit sunfuric đặc vào hỗn hợp đun sôi hỗn hợp, ... câu câu Bài tập Trong chất sau đây, chất có tính Axit ? GiảI thích? a CH3 C O OH O b CH3 H Axit axetic c CH2 C OH O H d H C O C OH Axit focmic Bài tập3: Cho 60 gam CH3 COOH tác dụng vơi 100 gam...
 • 14
 • 1,825
 • 9

Bài 45.Axit axetic

Bài 45.Axit axetic
... OH + 2Na 2CH3 – CH2 – ONa + H2 AXIT AXETIC C2H4O2 : 60 I.Tính chất vật lý: Quan sát lọ axetic cho biết trạng thái màu sắt tính chất khác axit axetic? - Axit axetic chất lỏng không màu, vò chua, ... H2(k) KẾT LUẬN Axetic axit hữu có tính chất axit yếu Ngoài tính chất chung axit Axit axetic có tính chất không ? Axit axetic tác dụng với rượu etylic không ? Quan sát thí nghiệm axit axetic tác dụng ... nghiệp Axit axetic dùng để pha giấm ăn + Điều chế axit axetic cách lên men dung dòch loãng rượu etylic oxihoá butan LUYỆN TẬP: Bài (sgk-143) Hãy viết phương trình hoá học điều chế axit axetic từ:...
 • 20
 • 1,198
 • 6

Bài 45: Axit axetic

Bài 45: Axit axetic
... COOH) OH Chính nhóm - COOH làm cho phân tử có tính axit III Tính chất hố học Axit axetic có tính chất axit khơng? Thí nghiệm: - Nhỏ dung dịch axit axetic vào ống nghiệm đựng chất sau: quỳ tím, dung ... VI Bài tập Bài 1: Axit axetic có tính axit phân tử: A Có ngun tử oxi B Có nhóm – OH C Có nhóm – OH nhóm C O D Có nhóm –OH kết hợp với nhóm C O tạo thành nhóm – C O OH Hãy chọn câu đúng? VI Bài ... + Na2CO3  CH3COONa + H2O + CO2↑ Axit axetic có tác dụng với rượu etilic khơng? Thí nghiệm: - Cho rượu etilic tác dụng với axit axetic vào ống nghiệm A thêm axit H2SO4 đặc làm xúc tác Đun sơi...
 • 16
 • 2,458
 • 23

axit axetic

axit axetic
... xét : Axit axetic axit hữu có tính chất axit Tuy nhiên, axit axetic axit yếu 2 .Axit axetic có tác dụng với rượu etylic không?: Thí nghiệm: III.Tính chất Hóa học: Axit axetic có tính chất axit ... chất vật lý: (SGK ) II Cấu tạo phân tử : (SGK ) Nhận xét : Axit axetic axit hữu có tính chất axit Tuy nhiên, axit axetic axit yếu Axit axetic có tác dụng với rượu etylic không?: Thí nghiệm: ( SGK ... chất vật lý: (SGK ) II Cấu tạo phân tử : (SGK ) Nhận xét : Axit axetic axit hữu có tính chất axit Tuy nhiên, axit axetic axit yếu Axit axetic có tác dụng với rượu etylic không?: Thí nghiệm: ( SGK...
 • 21
 • 318
 • 1

dãy đồng đẳng axit axetic

dãy đồng đẳng axit axetic
... dãy đồng đẳng axit axetic I Đồng đẳng danh pháp Đồng đẳng Câu hỏi: Hãy xây dựng công Các chất H-COOH; thức chất H5COOH; C3H7-COOH CH3-COOH; C2 dãy đồng đẳng axit axetic? họp thành dãy đồng đẳng ... CH3-CH2-COOH CH3-CH2-CH2-COOH Axit fomic Axit metanoic Axit axetic Axit propionic Axit etanoic Axit propanoic Axit n-butiric Axit butanoic CH3-CH-COOH CH3 Axit iso-butiric Axit 2-metyl propanoic - ... đẳng axit axetic hay dãy đồng đẳng axit cacboxilic no, đơn chức Công thức chung: Câu hỏi: Hãy nêu công thức CnH2n+1COOH (n 0) chung đơn chức nghĩa Định nghĩa: Axit cacboxilic no ,dãy đồng đẳng? ...
 • 20
 • 534
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính chất axit axeticquan hệ giữa rượu etylic và axit axetictính chất vật lí axit axetictính chất hóa học axit axeticcấu tạo phân tử axit axetichóa học axit axetickinh nghiệp chăn nuôiảnh hưởng của anaphtyl axeticsản xuất axit axeticcông thức phân tử axit axeticthực hành tính chất của rượu etylic và axit axetictính chất hóa học của axit axetictính chất vật lí của axit axetictính chất vật lý của axit axeticaxit axetic tác dụng với naohaxit axetic có tác dụng với naoh khôngContemporary medical surgical nursing 2nd edition daniels test bankCornerstones of managerial accounting 4th edition mowen test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế BSGDContemporary business reports 5th edition kuiper test bankConcepts in biology 14th edition enger test bankComputer science an overview 12th edition brookshear test bankComputing essentials 2013 making IT work for you 23rd edition OLear test bankConcepts of genetics 1st edition brooker test bankCollege physics 10th edition young test bankCompact literature reading reacting writing 8th edition kirszner test bankCollege algebra 2nd edition kirk trigsted test bankCollege algebra 4th edition beecher test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế xây dựng mạng lưới BSGDCollege algebra 11th edition gustafson test bankTrung Quốc GSCMN1CHN1S3Cengage advantage books cultural anthropology a problem based approach 5th edition richard robbins test bankChemistry 10th edition whitten test bankChemistry a molecular approach 2nd edition tro test bankChemistry and chemical reactivity 9th edition kotz test bankCengage advantage books fundamentals of business law excerpted cases 3rd edition roger leroy miller test bank