Công nghệ phần mềm tổng quan công nghệ phần mềm

Tổng quan về công nghệ phần mềm

Tổng quan về công nghệ phần mềm
... chi phí thực hợp lý Công nghệ phần mềm Phương pháp NMCNPM - K hoa CNPM - DH CNTT Tp.HCM Công cụ Quy trình 27 Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm  Phương pháp phát triển phần mềm: hệ thống hướng ... trình Công nghệ phần mềm Qui trình Công nghệ phần mềm  Phân tích: Mô tả mức phát thảo thành phần Yêu cầu phần mềm phần mềm (đã có yêu cầu) Phân tích  Thiết kế: Mô tả mức chi tiết thành phần phần ... Tính tiến hóa Phần mềm Phần mềm khác Phần cứng NMCNPM - K hoa CNPM - DH CNTT Tp.HCM Tính đắn Tính tiến hóa: tính chất quan trọng quan tâm xem xét ngành Công nghệ Phần mềm Phần mềm khác Phần cứng...
 • 14
 • 461
 • 7

giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm

giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm
... Mục tiêu Giới thiệu công nghệ phần mềm giải thích tầm quan trọng Đưa số câu hỏi công nghệ phần mềm Trình bày thêm vấn đề đạo đức nghề nghiệp liên quan tới lĩnh vực công nghệ phần mềm ©Ian Sommerville ... vào phần mềm Ngày có nhiều hệ thống phần mềm điều khiển Công nghệ phần mềm liên quan tới lý thuyết, phương thức công cụ để phát triển phần mềm chuyên nghiệp Đầu tư hiệu vào phần mềm có ý nghĩa tổng ... vực CNPM Phần mềm gì? Kỹ nghệ phần mềm gì? Sự khác CNPM khoa học máy tính? Sự khác công nghệ phần mềm kỹ nghệ hệ thống Tiến trình phần mềm gì? Mô hình tiến trình phần mềm gì? ©Ian Sommerville 2006...
 • 23
 • 403
 • 0

Tiểu Luận Tổng quan về ngôn ngữ Ruby - các vấn đề hiện đại của công nghệ phần mềm

Tiểu Luận Tổng quan về ngôn ngữ Ruby - các vấn đề hiện đại của công nghệ phần mềm
... Các phần hữu thêm vào Ruby cố gắng không hạn chế nhà lập trình Chương 2: Ngôn ngữ Ruby Trong chương nói qua tổng thể vấn đề với Ruby Các bạn hiểu Ruby Và bạn thao tác với vấn đề ngôn ngữ Ruby ... dụng Ruby với tất đối tượng Ruby ngôn ngữ mềm dẻo linh hoạt Ruby coi ngôn ngữ mềm dẻo linh hoạt, từ cho phép người dùng tự sửa đổi phần cốt lõi Các phần cốt lõi Ruby rời định nghĩa lại ý muốn Các ... Chương cuối: Tổng kết Ở nhóm tổng kết vấn đề phiên báo cáo này: Các bạn hi ểu ngôn ngữ Ruby điều Hiểu mô hình MVC Framework Và em trình b ầy framework Rails thư xung quanh đến Những vấn đề RoR giới...
 • 28
 • 631
 • 2

Tài liệu Chương 1: Tổng Quan về công nghệ phần mềm docx

Tài liệu Chương 1: Tổng Quan về công nghệ phần mềm docx
... Phát tri n (t gi a 80s) — — Công ngh CSDL (mô hình quan h ) Phân tích, thi t k hư ng c u trúc — Các b công c phát tri n — Công c tr giúp phân tích thi t k — B kh i t o chương trình (biên d ch) — ... Sommerville [1995]: SE m t nguyên lý k ngh liên quan đ n t t c m t (lý thuy t, phương pháp công c ) c a s n ph n m m Công ngh ph n m m – đ nh nghĩa Công ngh ph n m m – đ nh nghĩa — IEEE [1993]: ... Nhi u công c tr giúp qu n lý d án hoàn thi n Hoàn thi n công ngh c u trúc, đ i công ngh đ i tư ng — Nhi u mô hình hư ng c u trúc đư c chu n hóa — CASE hoàn thi n, đ t m c t đ ng hóa cao — Công...
 • 20
 • 242
 • 0

Công nghệ phần mềm chương 3 tổng quan về thiết kế phan mem

Công nghệ phần mềm chương 3 tổng quan về thiết kế phan mem
... • Trả lời câu hỏi: Thiết kế phần mềm sao? Làm để thiết kế phần mềm chất lượng? Nội dung Mở đầu Khái niệm thiết kế phần mềm Kết thiết kế phần mềm Phương pháp thiết kế phần mềm Ví dụ minh họa Yêu ... niệm thiết kế phần mềm (tt) • TK PM cụ thể, với chọn lựa khác cách thức thực đưa đến nhiều kết thiết kế khác – Ví dụ: ? • Mọi kết TK phải đảm bảo – Yêu cầu PM 1.2 Kết thiết kế phần mềm • Kết ... PM (tập tin, sở liệu,…) – Hệ thống thành phần lưu trữ với quan hệ chúng 11 1.2 Kết thiết kế phần mềm (tt) Bảng tóm tắt kết thiết kế PM Thành phần Kết Kết chi tiết Giao diện Hệ thống hình giao...
 • 30
 • 373
 • 0

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – TRƯỜNG CD CÔNG NGHỆ THÔNG TIN pdf

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – TRƯỜNG CD CÔNG NGHỆ THÔNG TIN pdf
... lập  Lớp phần mềm theo hợp đồng  Lớp phần mềm khung  Lớp phần mềm đóng gói  Lớp phần mềm:  Lớp phần mềm hệ thống phần mềm lĩnh vực hoạt động  Do lĩnh vực hoạt động nên phần mềm lớp thường ... trúc chức tương tự  Mục tiêu ngành Công nghệ Phần mềm  Xây dựng phần mềm có chất lượng  Dễ dàng xây dựng phần mềm từ phần mềm có sẵn lớp 2/Chất lượng phần mềm Tính tiến hóa Tính đắn Tính tiện ... Tính tương thích Phần cứng Phần mềm Phần mềm khác Con người 3/Phát triển Công nghệ phần mềm  Giai đoạn (1950 1960)  Xử lý theo lô, xử lý tập trung, xử lý phân tán, sửa đổi phần mềm  Giai đoạn...
 • 9
 • 102
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 1 pot

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 1 pot
... đổi thông tin báo hiệu diều khiển với Cách thức trao đổi thông tin báo hiệu điều khiển quy định giao thức báo hiệu điều khiển sử dụng mạng Về bản, mạng NGN có giao thức báo hiệu điều khiển sau: ... vào mạng đường trục riêng biệt (mạng TDM mạng lõi NGN)  Cung cấp loại cổng truy nhập khác như: POTS, VoIP, IP, FR, X.25, ATM, xDSL, di động,… 1. 5 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG ... 1. 9 Các chức MGC b Các giao thức MGC sử dụng  Giao thức thiết lập gọi: H.323, SIP  Giao thức điều khiển MG: MGCP, MEGACO/H.248  Giao thức điều khiển SG: SIGTRAN (SS7)  Giao thức truyền thông...
 • 20
 • 237
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 2 pptx

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 2 pptx
... hiệu  Quản trị tuyến báo hiệu  Quản trị lưu lượng báo hiệu Hình 2. 5 Các chức mạng báo hiệu 2. 5 PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẤU NỐI BÁO HIỆU – SCCP 2. 5.1 Các dịch vụ SCCP  Phiên dịch, đánh địa SCCP  Dịch ... qua mạng báo hiệu từ điểm báo hiệu nguồn đến điểm báo hiệu đích Nó gồm chuỗi SP/STP đấu nối với kênh báo hiệu Nhóm tuyến báo hiệu tất tuyến báo hiệu mà thông tin báo hiệu sử dụng để qua mạng báo ... trị mạng báo hiệu Mục đích chức quản trị mạng báo hiệu để hoạt hóa đường báo hiệu mới, để trì dịch vụ báo hiệu, để điều khiển lưu lượng xảy tắc nghẽn để cấu hình lại mạng báo hiệu có cố Trong...
 • 16
 • 157
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 3 pps

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 3 pps
... yêu cầu giao thức ứng dụng báo hiệu riêng Một vài giao thức phân lớp thích ứng định nghĩa IETF như: M2UA, M2PA, M3UA, SUA 3. 3 ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIAO THỨC TRUYỀN TẢI MỚI Như biết, giao thức truyền ... yêu cầu chức hiệu báo hiệu PSTN Nhằm phối hợp với PSTN, mạng IP cần truyền tải tin báo hiệu báo hiệu đường ISDN (Q. 931 ) hay SS7 (như ISUP, SCCP, …) nút IP gateway báo hiệu (SG), điều khiển cổng ... bảo mạng điện thoại  Các vấn đề truyền tải: Nhóm công tác đưa RFC định nghĩa giao thức truyền tải báo hiệu sử dụng định nghĩa giao thức truyền tải sở yêu cầu xác định Hình 3. 3 Mô hình chồng giao...
 • 18
 • 176
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 4_1 doc

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 4_1 doc
... Request-URI rõ sử dụng giao thức TCP hay UDP, Client làm việc với Server theo giao thức Nếu giao thức Client cố gắng dùng giao thức UDP (nếu không hỗ trợ TCP) sử dụng giao thức TCP cho hoạt động ... bị gọi Các ví dụ tài nguyên thông tin định vị gồm đăng ký SIP, sở liệu hay giao thức đăng ký di động Các dịch vụ định vị đưa máy chủ định vị Các máy chủ định vị phần máy chủ SIP, cách thức mà ... sử dụng để chuyển phần tử thông tin giao thức báo hiệu thời gian thực RTSP để xếp tham số hội nghị đa điểm định nghĩa khuôn dạng chung cho nhiều loại thông tin chuyển SIP Giao thức SIP thiết kế...
 • 15
 • 166
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 4_2 potx

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 4_2 potx
... tuỳ chọn  Các chức bắt buộc tối thiểu GK gồm: Phiên dịch địa chỉ, điều khiển cho phép truy nhập, điều khiển dải thông, quản lý “vùng”  Các chức tuỳ chọn GK gồm có: Báo hiệu điều khiển gọi, ... khác: định nghĩa IETF 4.1.5 Đánh giá SIP  SIP giao thức đề cử tổ chức IETF đưa Nó đời với mục đích đơn giản hoá chế báo hiệu điều khiển gọi cho VoIP SIP giao thức dạng text, lệnh SIP có cấu ... Control) tới ngưỡng Nó điều khiển quyền truy nhập mạng người dùng theo mức ưu tiên gán trước Giám sát điều khiển việc sử dụng dải Điều khiển băng thông mạng Đồng thời Gatekeeper thông phải đảm bảo lưu...
 • 16
 • 151
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 4_3 ppsx

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 4_3 ppsx
... cuối Giao thức báo hiệu điều khiển gọi BICC dựa báo hiệu N – ISUP Giao thức báo hiệu điều khiển phương tiện mang dựa giao thức báo hiệu điều khiển công nghệ phương tiện mang khác IP, DSS2… Các ... Hạn chế Kém 4.3 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG – BICC Giao thức BICC đưa tách biệt chức giao thức báo hiệu phương tiện mang báo hiệu gọi với liên kết thông tin hai giao thức, cho phép ... cho báo hiệu gọi  Bản tin H.245 điều khiển gọi  Giao thức điều khiển thời gian thực (RTCP) Giao thức truyền tải thời gian thực (RTP) Hình 4.10 Chồng giao thức H.323 4.2.3.1 Bản tin báo hiệu...
 • 16
 • 121
 • 0

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 5 potx

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN” CHƯƠNG 5 potx
... khó phức tạp Có nhiều giao thức khác tham gia vào trình báo hiệu điều khiển thiết lập gọi, giao thức lại có vai trò vị trí riêng Trên giao thức báo hiệu điều khiển sử dụng mạng NGN mà em tiến hành ... thời gian thực đồ án Trong đó, SIGTRAN giao thức truyền tải tin báo hiệu số qua mạng gói theo giao thức IP; giao thức ngang hàng (SIP, H.323) tham gia vào trình thiết lập gọi; giao thức chủ tớ (MGCP, ... báo hiệu điều khiển phối hợp giao thức có khác Tuy nhiên, hạn chế trình độ thời gian nên đồ án giới hạn tìm hiểu giao thức báo hiệu điều khiển mặt lý thuyết Trong thời gian tới, đồ án cần hoàn...
 • 25
 • 176
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan về công nghệ và gia công chất dẻo, ứng dụng phần mềm CAD, CAM trong việc thiết kế và chế tạo khuôn phun ép gia công sản phẩm cốc

Đồ án tốt nghiệp: Tổng quan về công nghệ và gia công chất dẻo, ứng dụng phần mềm CAD, CAM trong việc thiết kế và chế tạo khuôn phun ép gia công sản phẩm cốc
... việc tạo mẫu hay thay đổi mẫu mã công việc cần thiết Hơn công việc sáng tạo không lặp lại, đòi hỏi ngời thiết kế phải có kiến thức chắn công nghệ chế tạo gia công sản phẩm khí Vậy vấn đề thiết kế ... đây, sản phẩm đợc sản xuất nhờ công nghệ đúc áp lực, ép phun, ép đùn, đột dập nói chung sản phẩm nhựa nói riêng phát triển Do kiểu dáng mẫu mã đơn điệu, xuất thị trờng Bởi lúc lĩnh vực gia công chế ... loại máy gia công truyền thống nh: Phay, tiện, bào, điểm sau: - Chuyện động tạo hình dụng cụ cắt phong phú - Độ xác gia công định vị dụng cụ tốt - Độ cứng vật liệu cần gia công chế tạo luụn ỏp...
 • 124
 • 309
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần i tổng quan về công nghệ phần mềm và quy trình phát triển phần mềm1 tổng quan về công nghệ phần mềmtổng quan về tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp nghệ antổng quan về công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ detech và dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới đồng văn tỉnh hà namphần i tổng quan về công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecophần i tổng quan về thị trường khoa học và công nghệđánh giá tổng quan và những nhân tố ảnh hưởng đến việc quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử của công ty cổ phần công nghệ etektổng quan hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu điện tử tại công ty cổ phần công nghệ etekphần 2 tổng quan về khoa học công nghệ và công nghiệptổng quan về công nghệ chuyển mạch mềmtổng quan về công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ đông átong quan ve cong nghe san xuat phan lan che bien supephotphat va phan lan nung chay tren the gioitổng quan về lĩnh vực phân phối sản phẩm công nghệ thông tintổng quan về đặc điểm kinh tế kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ tiến bộ aatctổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghệ xây dựngChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Bài thơ Nhớ hàng trăm công thức Toán họcASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014kiem tra 1 tiet li 7 kieu kyKH DDDH 2017 2018 (1)Sang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMDapan Tài liệu sưu tầm(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10Titu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsSKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcGiáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGDchuyên đề vật lý nanoTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)