Công nghệ phần mềm xác định yêu cầu

Bài 7,8: Công nghệ phần mềm- Pha lấy yêu cầu_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 7,8: Công nghệ phần mềm- Pha lấy yêu cầu_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... WCB/McGraw-Hill, 2007 Pha lấy yêu cầu (1) Mục đích:  Xác định rõ khách hàng cần  Không phải xác định khách hàng muốn Pha lấy yêu cầu (2) Thực hiện:  Tìm hiểu nắm rõ lĩnh vực phần mềm  Xây dựng ...  Xây dựng mô hình nghiệp vụ khách hàng   Xác định rõ yêu cầu khách hàng dựa mô hình nghiệp vụ Lặp lại bước khách hàng đồng ý Pha lấy yêu cầu (3) Tìm hiểu domain ứng dụng:   Xây dựng danh ... hẹp ứng dụng Pha lấy yêu cầu (4) Xây dựng mô hình nghiệp vụ:    B1: Phỏng vấn với đại diện khách hàng để có mô tả nghiệp vụ toàn hoạt động khách hàng B2: Sử dụng UML để biểu diễn yêu cầu khách...
 • 54
 • 449
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 3 yêu cầu hệ thống

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 3 yêu cầu hệ thống
... Yêu cầu hệ thống  Các yêu cầu hệ thống phần mềm thường chia thành ba loại: -Yêu cầu chức - Yêu cầu phi chức - Yêu cầu miền ứng dụng  Tuy nhiên, thực tế khó phân biết ba loại yêu cầu cách ... Yêu cầu (tt1)  Yêu cầu chức - Yêu cầu chức mô tả hệ thống làm Nó mô tả chức dịch vụ hệ thống cách chi tiết - Đặc điểm yêu cầu chức năng: Tính mập mờ, không rõ ràng yêu cầu: Vấn đề xảy yêu cầu ... phẩm  Các yêu cầu tổ chức: yêu cầu lấy từ sách quy tắc khách hàng tổ chức sử dụng hệ thống  Các yêu cầu ngoài: xác định từ tác nhân hệ thống Yêu cầu (tt5)  Yêu cầu phi chức (tt2) Yêu cầu (tt6)...
 • 25
 • 186
 • 0

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TÁCH CHIẾT, XÁC ĐỊNH CÁC CẤU TỬ VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU VỎ QUẤT

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TÁCH CHIẾT, XÁC ĐỊNH CÁC CẤU TỬ VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU VỎ QUẤT
... nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết tinh dầu, xác định cấu tử hoạt tinh sinh học tinh dầu vỏ quất đời sống Mục tiêu đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chiết tinh dầu vỏ quất ... 3.4 XÁC ĐỊNH CÁC CẤU TỬ VÀ CÁC CHỈ SỐ HÓA LÝ TRONG TINH DẦU VỎ QUẤT 39 3.4.1 Xác định cấu tử tinh dầu vỏ quất 39 3.4.2 Chỉ số hóa lý tinh dầu vỏ quất 41 3.5 MỘT SỐ HOẠT ... 3.4.1 Xác định cấu tử tinh dầu vỏ quất Bằng phương pháp GC/MS xác định 42 thành phần hóa học tinh dầu vỏ quất Các thành phần hóa học tinh dầu vỏ quất trình bày bảng sau: Bảng 3.4 Thành phần hóa học...
 • 54
 • 306
 • 0

Công nghệ phần mềm chương 2 xác định yêu cầu

Công nghệ phần mềm chương 2 xác định yêu cầu
... Danh sách yêu cầu phần mềm – Sơ đồ luồng liệu cho yêu cầu phần mềm Nội dung Mô tả yêu cầu Phân loại yêu cầu Các bước xác định yêu cầu Mô hình hoá yêu cầu Mô tả yêu cầu • Các yêu cầu phần mềm – cần ... máy tính 22 Các bước xác định yêu cầu (tt) Khảo sát trạng Lập danh sách yêu cầu phần mềm Lập sơ đồ luồng liệu 23 Các bước xác định yêu cầu (tt) Khảo sát trạng Lập danh sách yêu cầu phần mềm Lập ... loại yêu cầu • Có loại yêu cầu chính: – Yêu cầu chức – Yêu cầu phi chức • Yêu cầu chức gì? – Là danh sách công việc thực máy tính với thông tin mô tả tương ứng • Yêu cầu phi chức gì? – Là yêu cầu...
 • 57
 • 386
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 4 quy trình xác định yêu cầu

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 4 quy trình xác định yêu cầu
...  Mục tiêu quy trình xác định yêu cầu đưa tài liệu yêu cầu hệ thống Quy trình xác định yêu cầu biến đổi phụ thuộc vào miền ứng dụng, người tổ chức xây dựng yêu cầu Tuy nhiên, quy trình có chung ... Trong quy trình bao gồm hoạt động sau: - Phát yêu cầu: Phát yêu cầu quy trình thu thập thông tin hệ thống đề xuất hệ thống tồn để xác định yêu cầu hệ thống yêu cầu người sử dụng - Phân loại xếp yêu ... lý yêu cầu  Quản lý yêu cầu quy trình quản lý thay đổi yêu cầu trình phát yêu cầu phát triển hệ thống Các yêu cầu thường không đầy đủ không đồng Đó số nguyên nhân sau: Lập kế hoạch quản lý yêu...
 • 34
 • 823
 • 0

Công nghệ phần mềm chương 5 quy trình xác định yêu cầu

Công nghệ phần mềm  chương 5 quy trình xác định yêu cầu
... Quy trình xác định yêu cầu   Mục tiêu quy trình xác định yêu cầu đưa tài liệu yêu cầu hệ thống Quy trình xác định yêu cầu biến đổi phụ thuộc vào miền ứng dụng, người tổ chức xây dựng yêu cầu ... dựng yêu cầu Quy trình xác định yêu cầu …  Các yêu cầu luôn thay đổi nên thường sử dụng mô hình xoắn ốc để xác định yêu cầu 1 Phân tích khả thi    Thông tin đầu vào: yêu cầu nghiệp vụ, ... giá yêu cầu:    Xem xét lại yêu cầu: phân tích yêu cầu cách hệ thống Mẫu thử Xây dựng trường hợp kiểm thử Lập kế hoạch quản lý yêu cầu    Quản lý yêu cầu quy trình quản lý thay đổi yêu cầu...
 • 18
 • 123
 • 0

Công nghệ phần mềm - Yêu cầu người dùng

Công nghệ phần mềm - Yêu cầu người dùng
... Dept of SE, 2002 SE-III.34 Quan h ch mi liờn quan ga cỏc i tng d liu Bookstore Orders N Books Cardinality : ch nh lng ca mi quan h 1:1 one-to-one 1:N one-to-many M:N many-to-many Modality : ... SE, 2002 SE-III.20 Vớ d mụ t biu thc toỏn hc bng DFD (a+b)*(c+a*d) b a + a d c * + * HUT, Falt of IT â Dept of SE, 2002 SE-III.21 Vớ d c t cỏc chc nng ca th vin qua DFD Yêu cầu từ người mượn ... sỏch cú th cú trng thỏi sau: (AV) - Available c phộp mn, (CO) - (BR) - ó mn (Check Out; Borrow), (L): Last, (R): Remove HUT, Falt of IT â Dept of SE, 2002 SE-III.30 FSM c t cỏc trng thỏi CO...
 • 42
 • 555
 • 4

Giáo trình Công nghệ phần mềm - Yêu cầu người dùng potx

Giáo trình Công nghệ phần mềm - Yêu cầu người dùng potx
... Dept of SE, 2002 SE-III.34 Quan h ch mi liờn quan ga cỏc i tng d liu Bookstore Orders N Books Cardinality : ch nh lng ca mi quan h 1:1 one-to-one 1:N one-to-many M:N many-to-many Modality : ... of SE, 2002 SE-III.20 Vớ d mụ t biu thc toỏn hc bng DFD (a+b)*(c+a*d) b a + a d c * + * HUT, Falt Dept of SE, 2002 SE-III.21 Vớ d c t cỏc chc nng ca th vin qua DFD Yêu cầu từ người mượn Tên ... quyn sỏch cú th cú trng thỏi sau: (AV) - Available c phộp mn, (CO) - (BR) - ó mn (Check Out; Borrow), (L): Last, (R): Remove HUT, Falt Dept of SE, 2002 SE-III.30 FSM c t cỏc trng thỏi CO AV BR...
 • 42
 • 1,142
 • 0

bài giảng công nghệ phần mềm chương 5 xác minh và thẩm định - ths. nguyễn khắc quốc

bài giảng công nghệ phần mềm chương 5 xác minh và thẩm định - ths. nguyễn khắc quốc
... Đánh giá tính dùng phần mềm Có hai khái niệm là: -Thẩm định /xác minh tĩnh -Thẩm định /xác minh động 5. 1 Đại cương (tt) Thẩm định xác minh tĩnh: - Là kiểm tra mà không thực chương trình như: + Xét ... đắn chương trình - Thẩm định xác minh tĩnh tiến hành khâu vòng đời phần mềm - Có thể phát hầu hết lỗi lập trình, đánh giá tính hiệu chương trình 5. 1 Đại cương (tt) Thẩm định xác minh động: - Là ... 5. 1 Đại cương Xác minh thẩm định: - Là kiểm tra việc phát triển phần mềm -Công việc xuyên suốt trình phát triển phần mềm - Kiểm tra xem sản phầm có với đặc tả không, - Có đáp ứng...
 • 42
 • 305
 • 0

bài giảng công nghệ phần mềm chương 3 phân tích và đăc tả yêu cầu - nguyễn thanh bình

bài giảng công nghệ phần mềm chương 3 phân tích và đăc tả yêu cầu - nguyễn thanh bình
... Determined List Chi ti t 24 12 Các bư c phân tích ñ c t yêu c u Phân tích toán Thu th p yêu c u Phân tích yêu c u ð c t yêu c u H p th c hóa yêu c u 25 Phân tích toán Mô t nghi p v mô t lu ng nghi ... Phân tích ñ c t yêu c u Phân tích ñ c t yêu c u ti n trình xác ñ nh: d ch v /ch c mà khách hàng yêu c u t h th ng ràng bu c mà h th ng ñư c phát tri n v n hành Yêu c u M t yêu c u có ... u r nghi p v chuyên môn ph c t p 35 Phân tích yêu c u Phân lo i yêu c u ch c phi ch c Yêu c u ch c xu t phát t yêu c u c a khách hàng nghi p v h th ng hi n t i Yêu c u phi ch c thư ng không l...
 • 20
 • 320
 • 0

slike bài giảng kỹ thuật phần mềm - bộ môn cnpm (hust) chương 3 phương pháp xác định yêu cầu

slike bài giảng kỹ thuật phần mềm - bộ môn cnpm (hust) chương 3 phương pháp xác định yêu cầu
... SE-III.19 Vớ d mụ t biu thc toỏn hc bng DFD Dept of SE, 2002 HUT, Falt of IT SE-III.20 Vớ d c t cỏc chc nng ca th vin qua DFD (a+b)*(c+a*d) Yêu cầu từ ng-ời m-ợn Tên sách, tác giả Tên ng-ời m-ợn ... Tên sách; Tên ng-ời m-ợn Danh sách ng-ời m-ợn Danh sách chủ đề * Tìm theo chủ đề Liệt kê tên sách liên quan đến chủ đề Chủ đề Chủ đề yêu cầu HUT, Falt of IT Dept of SE, 2002 SE-III.21 Cỏc hn ch ... Area Books N Deals with Cardinality : ch nh lng ca mi quan h SE-III .34 Copy Belongs to 1:1 one-to-one 1:N one-to-many M:N many-to-many Modality : cú th cú, cú th khụng cú quan h N Title Written...
 • 7
 • 292
 • 1

Một số yêu cầu về nhập môn công nghệ phần mềm

Một số yêu cầu về nhập môn công nghệ phần mềm
... ứng dụng Nó yêu cầu chức phi chức Nếu yêu cầu miền ứng dụng không thoả mãn hệ thống không làm việc 4/6 Một số yêu cầu nhập môn công nghệ phần mềm Sau số vấn đề liên quan đến yêu cầu miền ứng ... tác nhân hệ thống 3/6 Một số yêu cầu nhập môn công nghệ phần mềm Xác định yêu cầu phi chức LIBSYS - Yêu cầu sản phẩm: LIBSYS phải cài đặt HTML mà frame Java applets - Yêu cầu mặt tổ chức: Quy ... Một số yêu cầu nhập môn công nghệ phần mềm Yêu cầu chức Đặt vấn đề - Để xây dựng hệ thống dùng thực sự, trước hết phải đạt yêu cầu gì? - Yêu cầu chức có phải quan trọng...
 • 6
 • 127
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 3 khảo sát và phân tích yêu cầu phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 3  khảo sát và phân tích yêu cầu phần mềm
... thập yêu cầu phần mềm http://www.thayphet.net Phân tích yêu cầu Đặc tả yêu cầu Xét duyệt yêu cầu http://www.thayphet.net THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM http://www.thayphet.net 1.1 Thu thập yêu cầu ... mà phần cấu trúc xác định công nghệ phần mềm (SE) http://www.thayphet.net THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM Thực tế phân tích chức nghiệp vụ: http://www.thayphet.net  Người quản lý hệ thống kể hết công ... http://www.thayphet.net THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM 1 .3. 2 Quan sát Quan sát tiến hành thủ công tự động http://www.thayphet.net Theo cách thủ công: 38  Người quan sát ghi chép lại hoạt động, bước xử lý công việc; Xem...
 • 101
 • 240
 • 0

Công nghệ phần mềm - Quản lý cấu hình & mô tả quá trình lập trình

Công nghệ phần mềm - Quản lý cấu hình & mô tả quá trình lập trình
... đến trình là: *Quản cấu hình *Mô tả trình lập trình Trong trình có đoạn nhỏ đợc phân chia để dễ tìm hiểu nghiên cứu Về nội dung gồm phần: Phần I: Quản cấu hình Phần II: tả trình lập trình ... nhận, lập trình viên tổng hợp lại thbàn giao cho quản trị dự án quy trình lập trình kết thúc để chuyển sang trình Quá trình test phần mềm 15 III.Kết luận Quản cấu hình tả trình lập trình phần ... lập trình II Nội dung Phần I: tả cấu hình Quá trình quản cấu hình thiết kế phần mềm đợc áp dụng cho dãy công việc sau đây: Xác định danh mục mã hoá cấu hình, quản trình thay đổi chơng...
 • 16
 • 525
 • 2

80 câu trắc nghiệm công nghệ phần mềm và đáp án

80 câu trắc nghiệm công nghệ phần mềm và đáp án
... 11 Những thành phần kiến trúc kỹ thuật sản phẩm a Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, người b Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm c Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục d Tài liệu, phần cứng, người, ... Mục cấu hình phần mềm b Đối tượng liệu phần mềm c Biểu đồ phần mềm d Hệ thống ký hiệu phần mềm 37 Mô hình thiết kế không quan tâm tới a Kiến trúc b Dữ liệu c Giao diện d Phạm vi dự án 38 Sự quan ... dùng nhóm kiểm tra phần mềm độc lập a Những người phát triển phần mềm không cần làm kiểm thử b Những người lạ kiểm phần mềm chặt c Những người kiểm thử không dính dáng tới dự án kiểm thử bắt đầu...
 • 11
 • 8,937
 • 60

Xem thêm

Từ khóa: phân tích xác định yêu cầu của hệ thốngcông nghệ phần mềm chương 2 xác định yêu cầuxác định yêu cầu của các nghiệp vụ liên quan tới quản lý nhân sự và vật tư của công ty khi thao tác trên phần mềm xây dựngquy trình xác định yêu cầu phần mềmxác định yêu cầu và đặc tả yêu cầu phần mềmđặc tả yêu cầu trong công nghệ phần mềmxác định yêu cầu phần mềmphương pháp xác định yêu cầu phần mềmcác phương pháp xác định yêu cầu phần mềmxác định yêu cầu phần mềm ttkhảo sát một số phần mềm tiêu biểu minh họa cho giai đoạn xác định yêu cầuviec dam bao xac dinh do cao chuan bang cong nghe gps phuc vu cac yeu cau cua cong tac do dac va ban dotrình bày quy trình thực hiện các bước đặc điểm và những kỹ thuật phương pháp xác định yêu cầu phần mềm phỏng vấn interviewtrình bày quy trình thực hiện các bước đặc điểm và những kỹ thuật phương pháp xác định yêu cầu phần mềm hội thảotrình bày quy trình thực hiện các bước đặc điểm và những kỹ thuật phương pháp xác định yêu cầu phần mềm brainstormingPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn