Nghiên cứu công nghệ sấy chuối bằng phương pháp sấy lạnh

Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh và ảnh hưởng đến chất lượng sấy cho một số loại rau quả giàu vitamin trên mô hình máy sấy lạnh bằng bơm nhiệt của khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh

Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh và ảnh hưởng đến chất lượng sấy cho một số loại rau quả giàu vitamin trên mô hình máy sấy lạnh bằng bơm nhiệt của khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh
... hành nghiên cứu sâu rộng Được phân công đề tài Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm máy sấy lạnh xác định số thông số ảnh hưởng đến chất lượng sấy cho số loại rau giàu ... vitamin hình máy sấy lạnh bơm nhiệt khoa CN Nhiệt Lạnh I/ Thông tin thực đề tài: 13- Số liệu choo trước: hình sấy lạnh khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh II/ Nội dung đề tài: 13- Tìm hiểu công nghệ ... Ngành: Công Nghệ Nhiệt Lạnh Niên Khóa: 2006-2010 Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm xác định số thông số ảnh hưởng đến chất lượng sấy cho số loại rau giàu...
 • 109
 • 472
 • 2

Nghiên cứu công nghệ SPD sử dụng phương pháp cán tích hợp dao động dọc trục của trục cán bằng FEM

Nghiên cứu công nghệ SPD sử dụng phương pháp cán tích hợp dao động dọc trục của trục cán bằng FEM
... trường hợp biên độ dao động trục cán 1,5 mm: (a) phương pháp TWVR; (b) phương pháp 54 Hình 7.2: Kết qu nhiệt độ phôi trường hợp biên độ dao động trục cán 1,5 mm: (a) phương pháp TWVR; (b) phương pháp ... trình gia công (Hsieh et al., 2009, 2012) Một phương pháp SPD làm cho độ bền vật liệu cao hẳn phương pháp trước nhà khoa học Đài Loan nghiên cứu phương pháp cán tích hợp dao động ngang trục cán (Through-Width ... thực tế 1.2 M c đích nghiên c u, khách thể vƠ đ i t ng nghiên c u c a đ tƠi 1.2.1 M c đích nghiên c u c a đ tài Nghiên cứu phương pháp cán tích hợp dao động dọc trục trục cán FEM để kiểm chứng với...
 • 92
 • 516
 • 1

Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm máy sấy lạnh

Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm máy sấy lạnh
... cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm máy sấy lạnh xác định số thông số ảnh hưởng đến chất lượng sấy cho số loại rau giàu vitamin mô hình máy sấy lạnh bơm nhiệt khoa Công Nghệ ... MSSV: Ngành: Công Nghệ Nhiệt – Lạnh Niên Khóa: 2006-2010 Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm xác định số thông số ảnh hưởng đến chất lượng sấy cho số loại ... Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh Đồ án tốt nghiệp tiêu thụ xuất nước Việc đầu tư nghiên cứu quy trình công nghệ giải vấn đề thực cần thiết Công nghệ sấy lạnh xem công nghệ mới, đời từ yêu cầu cấp thiết...
 • 105
 • 542
 • 4

Nghiên cứu công nghệ sấy chuối bằng phương pháp sấy lạnh

Nghiên cứu công nghệ sấy chuối bằng phương pháp sấy lạnh
... trình sấy chuối phƣơng pháp sấy lạnh Nghiên cứu ba yếu tố ảnh hƣởng đến trình sấy nhiệt độ, tốc độ sấy thời gian sấy Nội dung nghiên cứu Tổng quan nguyên liệu chuối, công nghệ sấy, công nghệ sấy lạnh ... chọn đề tài “ Nghiên cứu quy trình sấy chuối công nghệ sấy lạnh với mục đích xây dựng quy trình sấy chuối góp phần đa dạng hóa sản phẩm Với phƣơng pháp sấy lạnh sản phẩm chuối sấy giữ đƣợc yêu ... sở lý thuyết sấy lạnh hệ thống sấy lạnh sử dụng bơm nhiệt 1.2.1 Sấy lạnh Phƣơng pháp sấy lạnh ứng dụng công nghệ sấy nhiệt độ thấp để chế biến bảo quản nông sản, thực phẩm Phƣơng pháp đƣợc thực...
 • 22
 • 298
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " MÀNG MỎNG FERÍT CẤU TRÚC NANÔ: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẠ FERÍT VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Masanori Abe , Màng mỏng ferít coban ( CoFe2O4) với lực kháng từ cao chế tạo phương pháp mạ ferít phun quay Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ. ( ĐH Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh), tập 8, số 01, trang ... Tổng hợp màng mỏng ferit Ni-Zn phương pháp mạ ferít Tạp Chí Phát triển Khoa học & Công nghệ ( ĐH Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh), tập 8, số 01, trang 17-20, 2005 5.2 Các công trình hoàn thành công bố ... cứu sinh học, Tạp Cí Phát triễn Khoa học Công nghệ, Đại học QG Tp HCM [2] Nguyễn Công Phương Nam, Nguyễn Cửu Thị Hương Giang, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Công Hào, Nghiên cứu gắn kết ferít kích...
 • 3
 • 269
 • 0

nghiên cứu công nghệ sấy tảo xoắn bằng bơm nhiệt

nghiên cứu công nghệ sấy tảo xoắn bằng bơm nhiệt
... 17 1.4 T ng quan v bơm nhi t ng d ng bơm nhi t công ngh s y 28 1.4.1 T ng quan v bơm nhi t 28 1.4.2 Các lo i bơm nhi t thành ph n b n c a bơm nhi t 31 1.4.3 35 ng d ng c a bơm nhi t n n kinh ... 1.4.4 Ưu c ñi m c a s y bơm nhi t 41 1.4.5 Tình hình nghiên c u ng d ng máy s y bơm nhi t 42 1.5 M c ñích nhi m v nghiên c u 43 1.5.1 M c ñích nghiên c u 43 1.5.2 Nhi m v nghiên c u 43 Chương 2.Cơ ... T NG QUAN V BƠM NHI T VÀ NG D NG BƠM NHI T TRONG CÔNG NGH S Y 1.4.1 T ng quan v bơm nhi t Bơm nhi t thi t b có hi u qu lư ng cao dùng k t h p v i ho t ñ ng s y Cơ s lý thuy t c a bơm nhi t ñã...
 • 119
 • 283
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ bằng phương pháp thực nghiệm hoàng văn gợt, đào duy trung pdf

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ bằng phương pháp thực nghiệm hoàng văn gợt, đào duy trung pdf
... cầu đòi hỏi cấp bách phát công nghệ phun kim nước ta, sách "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ phương pháp thực nghiệm" giúp ích cho trường đạihục sauđại học ứng dụng vào sản xuất phục hồi ... có: phương pháp điện - khí, phương pháp lửa ga Theo nguồn nhiệt: phương pháp điện - khí chia ra: phương pháp hô quang điện, phương pháp plasma, phương pháp dòng điện cảm ứng cao tần Phương pháp ... PHÁP CỦA LỚP PHỦ 11 8.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c u CHÁT LƯỢNG LỚP PHỦ BẰNG KIM TƯƠNG H Ọ C 112 Chương NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỎNG CỦA MỘT SỐ YẾU TÓ CÔNG NGHỆ ĐÉN Đ ộ BÁM DÍNH CỦA LỚP PHỦ...
 • 167
 • 176
 • 1

Nghiên cứu công nghệ sấy mít bằng bức xạ hồng ngoại

Nghiên cứu công nghệ sấy mít bằng bức xạ hồng ngoại
... học nghiên cứu nƣớc  Trong nƣớc  Nghiên cứu công nghệ mít sấy Vinamit  Nghiên cứu công nghệ sản xuất nƣớc giải khát từ mít Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít Nghiên cứu công ... CỨU CÔNG NGHỆ SẤY MÍT BẰNG BỨC XẠ HỒNG NGOẠI Nhiệm vụ khóa luận:  Tổng quan nguyên liệu mít sấy hồng ngoại  Phân tích yếu tố công nghệ ảnh hƣởng đến trình sấy mít xạ hồng ngoại  Xây dựng hàm ... 1.2.8 Công nghệ sấy xạ hồng ngoại 13 1.2.9 Ƣu, nhƣợc điểm sấy hồng ngoại 14 Những kết nghiên cứu nƣớc 15 1.3.1 Những kết nghiên cứu nƣớc 15 1.3.2 Những kết nghiên cứu nƣớc...
 • 22
 • 229
 • 1

Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão

Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão
... 3.3.2 Nghiên cứu trình phân loại : Quá trình phân loại nghiên cứu thiết bị phân loại tự động đĩa quay tự chế tạo Với thời gian sấy khác trình bày bảng (mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu tương ứng với sản phẩm ... kết ta lựa chọn vận tốc roto phân loại phù hợp với kích thước hạt vật liệu cần thiết Máy sấy khí động tỏ thích hợp với dạng vật liệu bột nhão Tuy nhiên loại vật liệu khác, yếu tố tỷ trọng, kích ... -2006 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.Nguyên liệu phương pháp phân tích Nguyên liệu sử dụng để nghiên cứu trình sấy tinh bột khoai mỳ (tinh bột sắn) bột nhẹ (cacbonat canxi) Độ ẩm vật liệu sấy đo máy...
 • 7
 • 573
 • 3

Nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa

Nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa
... Hình Biểu diễn trình sấy thăng hoa Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa ứng dụng phương pháp nghiên cứu sau - Để thiết kế, chế tạo hệ thống sấy thăng hoa sử dụng phương pháp ... Hình Quy trình công nghệ sấy thăng tôm sú cần nghiên cứu Quy trình công nghệ sấy thăng hoa tôm sú Đònh mức giá thành sản phẩm 6.1.Đònh mức nguyên liệu: Vì nguyên liệu tôm sú sấy thăng hoa tôm cỡ ... Theo nguyên tắc có hai phương pháp sấy P(mmHg) A E’ D’ K F’ Lỏng a b c Rắn 4,58 F D O E Khí 1.2 Đồ thò nhiệt động công nghệ sấy thăng hoa Công nghệ sấy thăng hoa trãi qua ba giai đoạn Giai đoạn...
 • 6
 • 1,893
 • 55

nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp tại hạt sản phẩm ứng dụng

nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp tại hạt sản phẩm ứng dụng
... 3.3.2 Nghiên cứu trình phân loại : Quá trình phân loại nghiên cứu thiết bị phân loại tự động đĩa quay tự chế tạo Với thời gian sấy khác trình bày bảng (mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu tương ứng với sản phẩm ... Máy hoạt động ổn định, hư hỏng trình thí nghiệm Loại máy sấy ứng dụng quy mô vừa nhỏ Việc ứng dụng kết tính toán, thiết kế kết nghiên cứu quy mô lớn hơn, có điều kiện, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn ... LUẬN KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu trình bày trên, dề dàng thấy rằng: - Các phương trình hôi quy thực nghiệm mô tả định lượng ảnh hưởng độ ẩm ban đầu nhiệt độ sấy đến độ ẩm sản phẩm sấy với...
 • 7
 • 343
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY DẠNG BỘT NHÃO

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY DẠNG BỘT NHÃO
... pheston Bộ nhiệt cấp I, qnI Bộ nhiệt cấp II, qnII Bộ hâm nớc cấp I, hnI Bộ hâm nớc cấp II, hnII Bộ sấy không khí cấp I, skkI Bộ sấy không khí cấp II, skkII Lợng không khí khỏi sấy không khí '' SKK ... pheston 3- Bộ nhiệt cấp II 4- Bộ giảm ôn 5- Bộ nhiệt cấp I 6- Bộ hâm nớc cấp II 7- Bộ sấy không khí cấp II SVTH:TRN NGC TRNG-LP 04N1 KHOA NHIT 8- Bộ hâm nớc cấp I 9- Bộ sấy không khí cấp I 10- Dàn ... STT Tên bề mặt đốt Buồng lửa Pheston Bộ nhiệt cấp II Bộ nhiệt cấp I Bộ hâm nớc cấp II Bộ sấy không khí cấp II Bộ hâm nớc cấp I Bộ sấy không khí cấp I SVTH:TRN NGC TRNG-LP 04N1 KHOA NHIT 'đầu...
 • 54
 • 261
 • 0

Nghiên cứu công nghệ ADSL sử dụng phương thức điều chế DTM

Nghiên cứu công nghệ ADSL sử dụng phương thức điều chế DTM
... chế đợc méo, sử dụng băng tần hiệu hơn.Các phơng pháp điều chế thờng đợc sử dụng công nghệ xDSL : 2B1Q, QAM, PAM, DMT Điều chế 2B1Q Điều chế 2B1Q ( Binary Quartery ) đợc sử dụng nhiều công nghệ ... đầu phát Sau giải điều chế cân kênh, bin đợc giải mã riêng biệt sử dụng giải điều chế QAM Giải điều chế cho bin sử dụng đồ điều chế giống nh sử dụng bên phát Bin mà không sử dụng giải mã Việc ... đợc dòng số ban đầu 3.2 công nghệ dmt ADSL 3.2.1 Các giải pháp cho công nghệ DMT ADSL Công nghệ DMT ADSL đợc chuẩn hoá ANSI, ETSI, ITU-T, ADSL sử dụng phơng thức chung công nghệ xDSL nhằm nâng cao...
 • 103
 • 331
 • 0

Nghiên cứu công nghệ ADSL sử dụng phương thức điều chế DTM ( Discrete MultiTone Modulation ).

Nghiên cứu công nghệ ADSL sử dụng phương thức điều chế DTM ( Discrete MultiTone Modulation ).
... ta sử dụng kỹ thụât “Thay thế” (substitution) để ẩn thông tin file Với công nghệ này, bạn thay bit quan trọng file gốc với liệu mà bạn muốn ẩn Để sử dụng công nghệ ta thực bước sau: Khi sử dụng ... tạp sử dụng DES, RSA, NAPSACK phương pháp chứng minh thực tế hiệu ứng dụng phổ biến Nhưng ta không định nói hệ mã mật mà ta tìm hiểu phương pháp nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ nhiều nước giới phương ... hình ảnh video Như phương pháp Swanson sử dụng phương pháp giấu theo khối, phương pháp giấu hai bít vào khối 8*8; hay gần phương pháp Mukherjee kĩ thuật giấu audio video sử dụng cấu trúc lưới...
 • 44
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoanghiên cứu công nghệ sấy dứa lát mỏngnghiên cứu công nghệ truyền thông bằng ánh sánh nhìn thấy và ứng dụngphân tích trình độ công nghệ doanh nghiep bằng phương pháp atlasbước đầu nghiên cứu sản xuất axit axetic bằng phương pháp lên men vi sinh vật trên tinh bột khoainghiên cứu phức chất pdame pdamm bằng phương pháp 1 h nmrtrình công nghệ làm sạch bằng phương pháp sulfit hoá axit tínhnghiên cứu công nghệ xử lý tinh quặng đất hiếm yên phú bằng phương pháp kiềm và phân chia tinh chế một số nguyên tố đât hiếm nặng chủ yếu từ tổng đất hiếm yên phú bằng phương pháp chiếtnghiên cứu công nghệ và thiết bị bóc vỏ đậu xanh bằng phương pháp khônghien cuu cong nghe san xuat ditionit bang phuong phap dien hoaphương pháp nghiên cứu công nghệ sinh họcphương pháp nghiên cứu công nghệ sinh học nanođề tài nghiên cứu công nghệ chuội nhuộm tơ tằm dạng búpđề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất mít sấy thăng hoanghiên cứu công nghệ trích lý dầu cám bằng dung môi từ dầu mỏ trong nướcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học