SỰ cần THIẾT đổi mới CÁCH TIẾP cận về đào tạo CHUYÊN NGÀNH TRIẾT học và CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học

Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc chủ nghĩa hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam

Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam
... hội chủ nghĩa nghiệp đổi Đại hội lần thứ VII Đảng nêu tâm: "Toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa hội" Bởi vì: "Độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa ... Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cụ thể hoá hoàn chỉnh tư tưởng nhằm khai thác đầy đủ sức mạnh độc lập dân tộc chủ nghĩa hội Đường lối kết hợp giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa ... đại ngày độc lập dân tộc chủ nghĩa hội gắn liền với kinh nghiệm mình, cách mạng nước ta góp phần làm giàu thêm nội dung kết luận Nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa hội học quan trọng...
 • 15
 • 1,574
 • 3

BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN CHỦ NGHĨA HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
... rời chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin tách rời tính cách mạng với tính khoa học thực tiễn xây dựng chủ nghĩa hội Có thể nói, học thuyết chủ nghĩa hội, thời kỳ độ khả xây dựng chủ ... nghĩa hội Vấn đề thân lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin chủ nghĩa hội thời kỳ độ xây dựng chủ nghĩa hội Vấn đề nằm chỗ có nhận thức thật đắn chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác Lênin biết ... chủ nghĩa Mác- Lênin nằm chất khoa học cách mạng thân học thuyết Từ thực tiễn đổi chủ nghĩa hội Việt Nam, viết nêu vài ý kiến với hy vọng góp phần vào việc làm sáng tỏ vấn đề Chủ nghĩa Mác- Lênin, ...
 • 9
 • 5,823
 • 63

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN CHỦ NGHĨA HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... rời chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin tách rời tính cách mạng với tính khoa học thực tiễn xây dựng chủ nghĩa hội Có thể nói, học thuyết chủ nghĩa hội, thời kỳ độ khả xây dựng chủ ... nghĩa hội Vấn đề thân lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin chủ nghĩa hội thời kỳ độ xây dựng chủ nghĩa hội Vấn đề nằm chỗ có nhận thức thật đắn chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin biết ... chủ nghĩa hội không qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa phận quan trọng chủ nghĩa Mác- Lênin học thuyết khoa học cách mạng, học thuyết Mác - Lênin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng thời...
 • 4
 • 1,300
 • 5

Luận văn ths bản chất khoa học cách mạng của chủ nghĩa mác Lênin chủ nghĩa hội thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Luận văn ths bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa mác Lênin và chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới ở Việt Nam
... chủ nghĩa hội giữ nguyên giá trị, sở lý luận, kim nam cho hành động đường xây dựng chủ nghĩa hội Vấn đề thân lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin chủ nghĩa hội thời kỳ độ xây dựng chủ nghĩa hội ... từ chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác- Lênin Trung thành với chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác- Lênin, định Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa hội thời kỳ đổi ... nói, học thuyết chủ nghĩa hội, thời kỳ độ khả xây dựng chủ nghĩa hội không qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa phận quan trọng chủ nghĩa Mác- Lênin học thuyết khoa học cách mạng, học...
 • 10
 • 166
 • 1

Bài 37: Mác Ăng-ghen.sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

Bài 37: Mác và Ăng-ghen.sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... xây dựng Đảng Đảng ta  Như văn kiện có tính chất cương lĩnh chủ nghĩa hội khoa học, đánh dấu bước kết hợp chủ nghĩa hội khoa học vói phong trào công nhân Từ giai cấp công nhân có lý luận ... dung chủ yếu tuyên ngôn  Tuyên ngôn Đảng Cộng sản tác phẩm kinh điển chủ yếu chủ nghĩa hội khoa học Những nguyên lý C Mác Ph.Ăng ghen trình bày tác phẩm tảng tư tưởng kim nam cho toàn phong ... minh người cộng sản tuyên ngôn đảng cộng sản  C .mác ăng-ghen liên hệ với tổ chức Đồng minh người nghĩa  Tháng 6-1847, đại hội Đồng minh người nghĩa họp Luân đôn, theo đề nghị ăng-ghen tổ chức...
 • 6
 • 1,830
 • 13

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
... CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội 1.1.1 Truyền thống văn hóa dân tộc ... phong phú thêm liệu tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội đặc biệt làm rõ vận dụng Đảng ta độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội công đổi đất nước Đề tài ... CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội 1.1.1...
 • 66
 • 14,034
 • 69

BƯỚC ĐẦU ĐỔI MỚI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC Ở ĐẠI HỌC HUẾ TRẦN CAO PHONG pdf

BƯỚC ĐẦU ĐỔI MỚI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ở ĐẠI HỌC HUẾ TRẦN CAO PHONG pdf
... diện hơn; sinh viên yêu thích tin cậy môn học Thứ ba: Cần phải kết hợp nhiều phương pháp giảng khác trình giảng dạy Đối với môn CNXHKH nói riêng môn học chủ nghĩa MácLênin nói chung, có đặc thù ... duy; dẫn đến hiệu thấp Cần phải khắc BƯỚC ĐẦU ĐỔI MỚI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 103 phục tình trạng đó, chuyển từ truyền giảng chiều đơn sang kết hợp truyền giảng với đối thoại (mà gọi hình thức ... BÁO KHOA HỌC SỐ 3(49)/2004 104 khám phá, hiểu biết tri thức chủ nghĩa Mác-Lênin, CNXHKH Vấn đề quan trọng chỗ: lý luận đó, tri thức giảng dạy, truyền thụ nào? Rõ ràng đây, việc đổi phương pháp giảng...
 • 6
 • 389
 • 0

MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC - Lịch sử lớp 10 ppt

MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC - Lịch sử lớp 10 ppt
... hội khoa học đặt sở phẩm triết học, kinh tế, trị học hình thành chủ nghĩa Mác chủ nghĩa hội khoa học, bước cho Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động thầy trò vững đời chủ nghĩa Mác Hoạt ... sánh nội dung chủ nghĩa hội không tưởng với chủ nghĩa hội khoa học để thấy đắn, khoa học chủ nghĩa hội khoa học hạn chế chủ nghĩa hội không tưởng ... - Khoa học lý luận đấu tranh giai cấp công nhân - Phân biệt khác khái niệm phong trào công nhân, phong trào cộng sản, chủ nghĩa hội không tưởng chủ nghĩa hội khoa học II THI...
 • 11
 • 505
 • 0

Sự ra đời phát triển của chủ nghĩa hội khoa học pdf

Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học pdf
... nghĩa hội không tưởng chủ nghĩa hội khoa học: Chủ nghĩa hội không Chủ nghĩa hội khoa học tưởng Hoàn cảnh lịch sử Điều kiện kinh tế phát triển Nền công nghiệp phát chưa cao, mâu triển ... đấu tranh bạo lực cách mạng, lý luận, ý tưởng mà họ đặt ảo tượng thực chế độ tư đà lên giữ quyền thống trị d Phân biệt chủ nghĩa hội khoa học chủ nghĩa hội: Chủ nghĩa hội khoa học học ... diện diệt vong chủ nghĩa tư bản, thắng lợi chủ nghĩa hội biểu khoa học lợi ích nhiệm vụ đấu tranh giai cấp công nhân Theo nghĩa hẹp: chủ nghĩa hội khoa học phận hợp thành chủ nghĩa Mác- Lênin,...
 • 8
 • 531
 • 2

MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC pdf

MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC pdf
... tập nhà - Học cũ, trả lời câu hỏi SGK - So sánh nội dung chủ nghĩa hội không tưởng với chủ nghĩa hội khoa học để thấy đắn, khoa học chủ nghĩa hội khoa học hạn chế chủ nghĩa hội không ... tiến hẳn chủ nghĩa hội khoa học so với chủ nghĩa hội không tưởng? Sơ kết học - Khẳng định công lao to lớn C .Mác Ăngghen với phong trào cộng sản công nhân quốc tế Cộng hoà hội khoa học hai ... hội khoa học đặt sở phẩm triết học, kinh tế, trị học hình thành chủ nghĩa Mác Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt động thầy trò vững chủ nghĩa hội khoa học, bước cho đời chủ nghĩa Mác Hoạt...
 • 11
 • 390
 • 0

Sử 10-bài 37: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC pot

Sử 10-bài 37: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC pot
... C .Mác Ăng -ghen học vấn uyên bác thấu hiểu, đồng cảm với đời sống người lao động khổ cực Mác tiến sĩ luật học, Ăng -ghen Mác học thức uyên bác - Hoạt động Mác: + Mác sinh ngày - 1818 Tơ-ri-ơ ... C .mác (181 8-1 883) Buổi đầu hoạt động cách mạng C .Mác Ăng -ghen - Cơ sở tình bạn Mác Ăng -ghen: + C .Mác Ăng -ghen Đức, nơi chủ nghĩa tư giai cấp tư sản phản động ... nhân + Năm 1844 - 1847 C .Mác Ăng ghen cho đời tác phẩm triết học, kinh tế - trị học chủ nghĩa hội khoa học đặt sở hình thành chủ nghĩa Mác Ph Angghen ( Friedrich Engels, 1820 – 1895 ) Tổ chức...
 • 5
 • 648
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI SỰ KẾT HỢP MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC CHỦ NGHĨA HỘI TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... - 1975) Việt Nam theo đường Cách mạng Tháng Mười Nga Kết hợp độc lập dân tộc chủ nghĩa hội ý nghĩa to lớn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mà công xây dựng chủ nghĩa hội nhân dân ta sau ... để cách mạng dân tộc dân chủ Cách mạng dân tộc dân chủ phải tiến lên chủ nghĩa hội nhằm đem lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc tự do, bình đẳng thật cho người dân 142 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG ... Sau Cách mạng Tháng Mười, cách mạng nước ý nghĩa dân tộc mà có ý nghĩa quốc tế Việc đặt phương hướng tiến lên cách mạng Việt Nam 143 lên hội chủ nghĩa, chứng tỏ cách mạng Việt Nam phận cách mạng...
 • 7
 • 228
 • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 10: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC pot

Giáo án Lịch Sử lớp 10: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC pot
... công ghen cho đời tác phẩm nhân, 1844 đến năm 1847 C Mác triết học, kinh tế - trị ăng- ghen cho đời tác phẩm học chủ nghĩa hội khoa triết học, kinh tế, trị học học đặt sở hình thành chủ chủ nghĩa ... chế chủ nghĩa hội không tưởng Dẫn dắt vào Hồ Chí Minh nói "Ngày học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều học thuyết khoa học cách mạng học thuyết C Mác ăng ghen để thấy đời tính khoa học đứng đầu học ... đấu giới văn minh" - Giáo viên: Học sinh trả lời Nêu tiến hẳn chủ nghĩa hội khoa học so với chủ nghĩa hội không tưởng? Sơ kết học -Khẳng định công lao to lớn C Mác Ăng ghen với phong trào...
 • 9
 • 584
 • 0

Bài 37. mác – ĂNGGHEN sự RA đời của CHỦ NGHĨA hội KHOA học

Bài 37. mác – ĂNGGHEN sự RA đời của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học
... tập nhà - Học cũ, trả lời câu hỏi SGK - So sánh nội dung chủ nghĩa hội không tưởng với chủ nghĩa hội khoa học để thấy đắn, khoa học chủ nghĩa hội khoa học hạn chế chủ nghĩa hội không ... trò giai cấp công nhân + Năm 1844 1847 C .Mác Ăngghen cho đời tác phẩm triết học, kinh tế chinh trị học chủ nghĩa hội khoa học đặt sở hình thành chủ nghĩa Mác Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu ... tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa hội với phong trào công nhân + Từ giai cấp công nhân có lý - GV nêu hỏi: Nêu tiến hẳn chủ luận cách mạng soi đường nghĩa hội khoa học so với chủ nghĩa xã...
 • 5
 • 593
 • 3

bài giảng lịch sử 10 bài 37 mác ăng-ghen. sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

bài giảng lịch sử 10 bài 37 mác và ăng-ghen. sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... học chủ nghĩa hội khoa học, đặt sở hình thành chủ nghĩa Mác C .Mác Ăngghen MÂC VĂ ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÊ HỘI KHOA HỌC Lênin học trò xuất sắc Mác MÂC VĂ ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ ... ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÊ HỘI KHOA HỌC Tổ chức đồng minh người cộng sản Tuyên ngôn Đảng cộng sản => Ý nghĩa: - Là văn kiện có tính chất cương lĩnh chủ nghĩa hội khoa học, đấu tranh bước ... động Các Mác MÂC VĂ ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÊ HỘI KHOA HỌC Buổi đầu hoạt động cách mạng C Mác Ph.Ăng ghen a C Mác - Sau đỗ Tiến sĩ triết học (1841), Mác vừa nghiên cứu khoa học, vừa...
 • 19
 • 1,862
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nàoco so ly luan ve doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la su lua chon khach quan cua cach mng viet namti luan tu tuong ho chi minh ve doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi va su the hien trong thuc tien cach mang viet namcâu 4 vai trò của c mác và ph ăngghen đối với sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học trong thế kỷ xixcâu 5 vai trò của v i lênin đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học thời kỳ cuối thế kỷ xix đầu thế kỷ xxsự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa mác lênin và tư tưởng hồ chí minhi hoàn cảnh dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa họcbài 37 mác và ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa họcsự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa họcgiáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học mới nhấttư tưởng hồ chí minh về mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hộisứ mệnh lịch sử của gia cấp cong dân và chủ nghĩa xã hộihãy nêu và làm rõ đảng ta đã nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng việt nam như thế nàodoi tuong nghien cuu chu nghia xa hoi khoa hocBài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọtBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 17. Hô hấp ở động vậtBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsNeoweb Cellular Confinement SystemCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsPPCT KHTN6 2017 2018