KẾT hợp các PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy môn KINH tế học CHÍNH TRỊ lấy NGƯỜI học làm TRUNG tâm

Một số giải pháp để áp dụng có hiệu quả phương pháp giảng dạy môn kinh tế chuyên ngành đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Một số giải pháp để áp dụng có hiệu quả phương pháp giảng dạy môn kinh tế chuyên ngành đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁP BỘ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN KINH TÍ CHUYÊN NGÀNH M ã số : B2002 ... Một số phương pháp giảng m ô n kinh tế chuyên ngành Phương pháp thuyết giảng Phương pháp giảng tình Phương pháp báo cáo chuyên đê Phương pháp m ô Phương pháp vấn Phương pháp tham quan Phương pháp ... để áp dụng tốt phương pháp 37 Phần III CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ÁP DỤNG CÓ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG MÔN KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH Đến dãy thấy kết hợp thuyết giảng với phân tích tình Seminar phương pháp...
 • 82
 • 756
 • 1

Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy và phần mềm hỗ trợ giúp cho tiết thực hành tin học 10

Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy và phần mềm hỗ trợ giúp cho tiết thực hành tin học 10
... cứu Việc kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy phần mềm hỗ trợ giúp cho tiết thực hành môn Tin học học sinh lớp 10 đạt hiệu cao Phương pháp 3.1 Khách thể nghiên cứu Học sinh: hai lớp 10C6 10C8 trường ... phương pháp giảng dạy phần mềm hỗ trợ 2.4 Vấn đề nghiên cứu Việc kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy phần mềm hỗ trợ giúp cho tiết thực hành môn Tin học học sinh lớp 10 đạt hiệu cao không? 2.5 ... tài kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy phần mềm hỗ trợ giúp cho tiết thực hành môn Tin học học sinh lớp 10 đạt hiệu cao” trường THPT Nguyễn Trung Trực kiểm chứng Bàn luận Kết giá trị trung bình...
 • 28
 • 152
 • 2

Bài giảng Phương pháp giảng dạy giáo trình hóa học trường trung học cơ sở: Bài 20, 30 GV. Ngô Huyền Trân

Bài giảng Phương pháp giảng dạy giáo trình hóa học trường trung học cơ sở: Bài 20, 30 GV. Ngô Huyền Trân
... khoa học: tăng nồng độ, tăng diện tích tiếp xúc, trao đổi nhiệt, dùng xúc tác … Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân III Phương pháp giảng dạy sản xuất hóa học Phương pháp đàm thoại gợi mở  Phương pháp ... GV Ngô Huyền Trân BÀI 20: Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân Gang gì? Thép gì? Gang, thép có ứng gì? Sản xuất gang nào? Sản xuất thép ? Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân Bài 30 Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân I Ý nghĩa việc dạy sản xuất hóa học  Thực nguyên lí giáo dục: học đôi với hành, gắn lí thuyết với thực...
 • 14
 • 171
 • 0

Bài giảng Phương pháp giảng dạy giáo trình hóa học trường trung học cơ sở GV. Ngô Huyền Trân

Bài giảng Phương pháp giảng dạy giáo trình hóa học trường trung học cơ sở GV. Ngô Huyền Trân
... Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHẦN VÔ CƠ Đặc điểm chung phần vô trường THCS Nội dung: tìm hiểu tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên – tính chất hóa học, điều chế ... Trình bày nội dung phương pháp dạy học bài: Lớp 8: - Điều chế oxi - Tính chất – Ứng dụng hiđro - Điều chế hiđro - phản ứng - Phản ứng oxi hóa khử Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân 12 CÂU HỎI  Trình ... CÂU HỎI  Trình bày nội dung phương pháp dạy học lớp 9: - Tính chất hóa học muối - Dãy hoạt động hóa học kim loại - Một số axit quan trọng Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân 13 Ứng dụng hiđro Yêu cầu...
 • 19
 • 187
 • 0

Bài giảng Phương pháp giảng dạy giáo trình hóa học trường trung học cơ sở: Bài 5 GV. Ngô Huyền Trân

Bài giảng Phương pháp giảng dạy giáo trình hóa học trường trung học cơ sở: Bài 5 GV. Ngô Huyền Trân
... Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân 27 I LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Phương trình hóa học Phương trình chữ phản ứng hóa Viết trình chữtạo củara nước: học kh phương Hiđro khí Oxi phản ứng hóa học khí ... ra) Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân 22 CÂU HỎI Trình bày nội dung – phương pháp hình thành khái niệm: nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị, mol, tượng vật lí, tượng hóa học Trình bày trình hình ... Tính hóa trị biết CTHH  Rèn luyện kĩ viết nhanh Jan 15, 2016 GV Ngô Huyền Trân 17 c) Phương trình hóa học   Hướng dẫn phương pháp cân PTHH Rèn luyện kĩ cân * Chú ý HS: Cách ghi phương trình hóa...
 • 31
 • 210
 • 0

sskkn kết hợp các phương pháp dạyhọc để giảng dạy bài “cấu trúc lặp” có hiệu quả thpt xuân lộc

sskkn kết hợp các phương pháp dạy – học để giảng dạy bài “cấu trúc lặp” có hiệu quả thpt xuân lộc
... 2014 Tên sáng kiến kinh nghiệm: KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI “CẤU TRÚC LẶP” CÓ HIỆU QUẢ Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Hiên Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Tổ Tin học ... Lộc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Xuân Lộc , ngày 20 tháng năm 2014 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013- ... nghiệm: KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI “CẤU TRÚC LẶP” CÓ HIỆU QUẢ Điểm đề tài: Điểm sáng kiến kinh nghiệm dùng chức máy tính bỏ túi làm ví dụ tập dạy khó Tin học 11 để kích...
 • 16
 • 454
 • 1

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn kinh tế chính trị ở trường cao đẳng nghề du lịch thương mại nghệ an

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn kinh tế chính trị ở trường cao đẳng nghề du lịch thương mại nghệ an
... THY KếT HợP PHƯƠNG PHáP THUYếT TRìNH VớI PHƯƠNG PHáP NÊU VấN Đề TRONG GIảNG DạY MÔN KINH Tế CHíNH TRị TRƯờNG CAO ĐẳNG NGHề DU LịCH - THƯƠNG MạI NGHệ AN Chuyên ngành: ll&ppdh Bộ MÔN giáo dục trị ... phỏp nờu ging dy mụn Kinh t chớnh tr trng cao ng ngh Du lch Thng mi Ngh An 1.3.1 Khỏi quỏt v Trng Cao ng ngh Du lch - Thng mi Ngh An Trng Cao ng ngh Du lch - Thng mi Ngh An c thnh lp nm 1996 ... nõng cao hiu qu ging dy, hc mụn Kinh t chớnh tr trng cao ng ngh Du lch- Thng mi Ngh An B NI DUNG CHNG C S Lí LUN CA VIC KT HP PHNG PHP THUYT TRèNH V PHNG PHP NấU VN TRONG GING DY MễN KINH T...
 • 99
 • 56
 • 0

Nghiên cứu khoa học: Kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản chủa chủ nghĩa Mac – Lênin cho sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (học phần I)

Nghiên cứu khoa học: Kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản chủa chủ nghĩa Mac – Lênin cho sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (học phần I)
... pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học đại dạy học môn Những nguyên chủa chủ nghĩa Mac Lênin cho sinh viên trường Đại học Phạm Nội (học phần I) Lịch sử nghiên cứu vấn đề ... chủ nghĩa Mac Lênin (học phần I) cho sinh viên trường Đại học Phạm Nội Phạm vi nghiên cứu Sinh viên Trường Đại học Phạm Nội Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa ... Những nguyên chủ nghĩa Mác Lênin cho sinh viên trường ĐHSPHN Đối tượng nghiên cứu Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học hiên đại dạy học môn Những nguyên chủa chủ...
 • 85
 • 447
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm kết hợp các phương pháp dạy nghe hiểu và nói trong tiết dạy đọc hiểu tiếng pháp

sáng kiến kinh nghiệm kết hợp các phương pháp dạy nghe hiểu và nói trong tiết dạy đọc hiểu tiếng pháp
... Kết hợp phương pháp dạy nghe hiểu nói tiết dạy đọc hiểu tiếng pháp lớp 10 ADO 1" 3- MỤC ĐÍCH Như phần công việc kết hợp phương pháp; hay nói khác thủ thuật, kỹ thuật , cụ thể hoạt động tiết dạy; ... thêm kinh nghiệm, nhận thức đạt tiến định Việc tiến hành sáng kiến kinh nghiệm với mục đích đề cập đưa số phương pháp dạy- học hiệu cho học sinh chương trình Tiếng pháp ADO Với công tác giảng dạy, ... động tham gia cách khác kỹ thuật bên phương pháp giao tiếp điều kiện nhà không thuận lợi III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 -Kết luận: Đọc hiểu kỹ ngôn ngữ quan trọng với người học Tiếng Pháp, nhu ngôn...
 • 19
 • 514
 • 1

Kết hợp các phương pháp dạy học

Kết hợp các phương pháp dạy học
... việc dạy học mơn lịch sử C TÀI LIỆU THAM KHẢO: Đổi phương pháp dạy học trường THCS (NXB GD 1997) Một số chuyên đề phương pháp dạy học lòch sử (NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2002) Phương pháp dạy học ... cứu tìm phương pháp thích hợp cho kiểu bài, vận dụng cách sáng tạo phương pháp vào dạy Người GV phải nắm vững chương trình sách giáo khoa, cải tiến phương pháp dạy học tạo hứng thú cho HS học tập ... đồ Việt Nam, chưa gọi dạy lịch sử theo phương pháp đổi Theo số liệu tơi mơ tả kết tiết dạy lịch sử lớp 61 sau: Tiết thứ 2: Cũng học lớp 62 tơi định cải tiến phương pháp dạy học thêm bước Thực tế...
 • 15
 • 106
 • 0

Từ đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội đến đổi mới phương pháp giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học trong các trường đại học hiện nay

Từ đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội đến đổi mới phương pháp giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học trong các trường đại học hiện nay
... nghĩa hội khoa học Chủ nghĩa hội khoai học nghĩa nhỏ, nghĩa lí thuyết khoa học ý nghĩa chủ nghĩa hội 1.1 Các giai đoạn phát triển chủ nghĩa hội Giai đoạn thứ nhất, chủ nghĩa hội ... trìn h dạy học, đảm bảo thời gian tự học, tự n ghiên cứu cho học viên , sinh viên đại học" (1) Đổi nhận thức v ề chủ nghĩa hội, từ đ ổ i phương pháp giảng dạy môn chủ nghĩa hội khoa học vấn ... dẫn đến thất bại Kết hợp phương pháp cổ truyền vói phương pháp đại vận dụng vào giảng dạy môn chủ nghĩa hội khoa học 2.1 Một số phương pháp cổ truyền vận dụng vào giảng dạy chủ nghĩa hội khoa...
 • 14
 • 323
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: Kết hợp các phương pháp dạy nghe hiểu và nói trong tiết dạy đọc hiểu tiếng pháp lớp 10 ADO 1

Sáng kiến kinh nghiệm: Kết hợp các phương pháp dạy nghe hiểu và nói trong tiết dạy đọc hiểu tiếng pháp lớp 10 ADO 1
... lớp học điều kiện học Đó lý để làm cho nghiên cứu mang tên : “ Kết hợp phương pháp dạy nghe hiểu nói tiết dạy đọc hiểu tiếng pháp lớp 10 ADO 1" 3- MỤC ĐÍCH Như phần công việc kết hợp phương pháp; ... phần ba phương pháp dành riêng cho lớp 10 , học sinh học học để 11 học sinh tiếp tục học 7 -13 14 -19 dạy đến lớp 12 Nhưng trường trung học phổ thông Phan Thanh Giản , dược dạy lớp 10 ( lớp, với ... 19 Sau 18 16 Bảng câu hỏi khảo sát lớp 10 , với tổng số 13 5 học sinh *Kỹ nghe: thể câu hỏi *Kỹ nói: thể câu hỏi 7, *Từ vựng: thể câu hỏi 2, 3, *Ngữ pháp: thể câu hỏi 4,5, 10 Cho kết quả, thu 13 5...
 • 19
 • 132
 • 0

Lịch trình và phương pháp giảng dạy môn mạng và truyền thông

Lịch trình và phương pháp giảng dạy môn mạng và truyền thông
... - Đáp ứng yêu cầu đề xuất hệ thống mạng khách hàng - Các nội dung cần thiết tài liệu thiết kế mạng - Lập thiết kế mạng theo yêu Phương pháp giảng dạy Diễn giảng, thảo luận Yêu cầu người học chuẩn ... công nghệ thiết bị cho mạng campus - Lựa chọn công nghệ thiết bị cho mạng Phương pháp giảng dạy Diễn giảng, thảo luận nhóm, PP dạy học dựa case study Yêu cầu người học chuẩn bị - Đọc trước C10, ... kế mạng áp dụng - Tối ưu việc sử dụng băng thông với IP Multicast - Giảm độ trễ truyền tải - Tối ưu hiệu mạng để đáp ứng chất lượng dịch vụ (QoS) - Các tính thiết bị mạng tối ưu hiệu mạng giảng...
 • 5
 • 404
 • 0

Một vài biện pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy môn luật xa gần

Một vài biện pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy môn luật xa gần
... đổi phương pháp giảng dạy môn Luật xa gần giải phẫu tạo hình đào tạo theo tín kỳ I năm học 2009-2010 2.1.Tổ chức tốt tiết giảng cách giảng  Để sinh viên K7 Mỹ thuật dễ tiếp thu môn học giảng ... lựa giảng viên giảng dạy ( Do số lượng giảng viên giảng dạy học phần ít) Thời gian học lớp giảm, thời gian tự học tăng dẫn đến lúng túng cách học, cách tiếp cận kiến thức  Một vài biện pháp đổi ... học tham gia vào trình giảng dạy tốt Đánh giá tồn tại, hạn chế trình giảng dạy môn Luật xa gần giải phẫu tạo hình đào tạo theo tín kỳ I năm học 2009-2010  1.1 Về phía giảng viên  Thực bỡ ngỡ,...
 • 16
 • 623
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giảng dạy môn kinh tế chính trịcác phương pháp giảng dạy môn mỹ thuậtphương pháp giảng dạy môn toán tiểu họcphương pháp dạy kiểu bài lí thuyết 1 1 kết hợp các phương pháp quy nạp và diến dịch phân tích và tổng hợp từ các mẫu vănkết hợp nhiều phương pháp trong dạy họcphương pháp giảng dạy môn toánphương pháp giảng dạy môn ngữ vănphương pháp giảng dạy môn vănphương pháp giảng dạy môn giáo dục công dânphương pháp giảng dạy môn cầu lôngphương pháp giảng dạy môn tiếng anhcác phương pháp giảng dạy văn họcphương pháp giảng dạy môn bóng rổphương pháp giảng dạy môn đường lối cách mạngphương pháp giảng dạy môn âm nhạcThiết kế bộ băm xung ỏp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpNgày 18 THÁNG 11 cung hiến đền thờ thánh phêrô và đền thờ thánh phaolô ở rômatính hiệu quả của chính sách tiền tệ tại việt nam và một số nước trên thế giới giai đoạn 2007 2013Tình hình thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC miền bắcTính toán thiết kế hộp giảm tốc bộ truyền ngoài đai thang một cấp răng trụ nghiêngĐừng lãng phí thời giờtruyền hình di động và công nghệ dvb hTai lieu huong dan (cuong)ĐỀ KIỂM TRA học kì II KHỐI 3Công thức làm xôi mặn đài loan món ăn đang khiến chị em chao đảoXây dựng mức năng suất vận tải than cho ô tô kamaz 65115 (b) tại quý i năm 2011 của công ty than nam mẫucông thức làm xôi lá dứa hạt sen Bữa sáng mùa thu ấm bụng với xôi lá dứa hạt sen thơm dẻoxử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấptìm hiểu về dầu dừaphân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong kinh doanh trên thị trường ngoại hối và ứng dụng vào cặp tiền aud usdphân tích năng lực lãnh đạo của ông lê phước vũkhai thác các dịch vụ trên window server 2003tìm hiểu về đất nước tây ban nhaphân tích chiến lược kinh doanh khách sạn đệ nhấtứng dụng kỹ thuật thi công trong công tác sơn vôi