Du lịch hành hương đến chùa hội khánh và một số ngôi chùa khác ở tỉnh bình dương

luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm hiv một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009 - 2010

luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm hiv và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009 - 2010
... hội, y u tố ảnh hưởng đến l y nhiễm HIV STIs Xuất phát từ tồn đó, thực nghiên cứu Thực trạng số y u tố ảnh hưởng đến l y nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới ... - 2010 Xác định tỷ lệ nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới Nội năm 2009 - 2010 Phân tích số y u tố nguy l y nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG ======= NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN L Y NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ NHIỄM TRÙNG L Y QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC NHÓM...
 • 162
 • 478
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH STARPRINT VIỆT NAM

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH STARPRINT VIỆT NAM
... Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing số giải pháp mở rộng thị phần công ty TNHH Starprint Việt Nam 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến ... đến hoạt động Marketing công ty TNHH Starprint Việt Nam, qua đề xuất giải pháp nhằm mở rộng thị phần công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể • Phân tích thực trạng hoạt động SXKD Công ty • Xác định phân tích ... phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing Công ty Phân tích yếu tố thuận lợi khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty • Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng thị phần cho Công ty 1.3...
 • 87
 • 629
 • 2

Tóm tắt luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm HIV một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009 2010

Tóm tắt luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009  2010
... chất g y nghiện sử dụng dịch vụ y tế nhóm nam bán dâm đồng giới Nội năm 2009- 2010 Xác định tỷ lệ nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới Nội năm 2009- 2010 ... năm 2009- 2010 Phân tích số y u tố nguy l y nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới Nội năm 2009- 2010 Những đóng góp luận án Đ y công trình nghiên cứu cách ... năm 2009 Vũ Ngọc Bảo mối liên kết bán dâm sử dụng chất g y nghiện-đặc biệt tiêm chích heroin 11 12 1.5 Một số y u tố ảnh hưởng đến hành vi tình dục nguy Một số y u tố ảnh hưởng đến hành vi tình...
 • 14
 • 96
 • 1

Nét đặc sắc của những ngôi chù cổ đối với hoạt động du lịch hành hương tại tỉnh bình dương

Nét đặc sắc của những ngôi chù cổ đối với hoạt động du lịch hành hương tại tỉnh bình dương
... 92 CHƯƠNG TIỀM NĂNG CỦA BA NGÔI CHÙA CỔ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH HÀNH HƯƠNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG 3.1 Tình hình phát triển du lịch hành hương tỉnh Bình Dương 3.1.1 Khái quát du lịch hành hương ... khuôn viên chùa 104 3.3.4 Kết hợp thực tổ chức, thiết kế chuyến du lịch hành hương chùa cổ 104 3.4 Thiết kế số chương trình du lịch hành hương chuyên sâu chùa cổ tỉnh Bình Dương ... 1.2.3.1 Sự hình thành phát triển chùa cổ 22 1.2.3.2 Sự hình thành phát triển chùa 24 CHƯƠNG GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGÔI CHÙA CỔ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.1 CHÙA HỘI KHÁNH 2.1.1 Lịch sử thành lập phát...
 • 7
 • 550
 • 3

Khóa luận tốt nghiệp ẩm thực chay trong du lịch hành hương, tôn giáo bảo vệ sức khỏe

Khóa luận tốt nghiệp ẩm thực chay trong du lịch hành hương, tôn giáo và bảo vệ sức khỏe
... IV ẨM THỰC CHAY TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 74 Vai trò ẩm thực chay hoạt động du lịch 74 Sụ gắn kết ẩm thực chay với du lịch hành hương kiện, lễ hội tôn giáo 75 2.1 Ẩm thực chay với du lịch ... sống thông qua “pháp hành tôn giáo CHƯƠNG II: ẨM THỰC CHAY TRONG TÔN GIÁO, DU LỊCH VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE I NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĂN CHAY Thành phần dinh dưỡng thực phẩm chay     Chất đạm ... triển du lịch hành hương Việt Nam 23 Hiện trạng khai thác du lịch hành hương Việt Nam 26 Đối tượng tham gia du lịch hành hương Việt Nam 29 CHƯƠNG II: ẨM THỰC CHAY TRONG TÔN GIÁO, DU LỊCH VÀ BẢO...
 • 21
 • 398
 • 0

Đặc điểm của loai hình du lịch ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí kết quả kinh doanh du lịch

Đặc điểm của loai hình du lịch ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh du lịch
... dự trữ Đặt vấn đề Đặc điểm loai hình du lịch ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh du lịch Tính vô hình: Sản phẩm du lịch hình (không cụ thể) Thực kinh nghiệm du lịch hàng cụ thể ... đề quảng cáo du lịch quan trọng Đặt vấn đề Đặc điểm loai hình du lịch ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh du lịch Tính đồng thời sản xuất tiêu dùng: Việc tiêu dùng sản phẩm du lịch ... cấu thành sản phẩm du lịch có hàng hóa Đặt vấn đề Đặc điểm loai hình du lịch ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh du lịch Tính không đồng nhất: Do sản phẩm du lịch chủ yếu dịch vụ,...
 • 61
 • 48
 • 0

di dân tỉnh bình dương những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế xã hội

di dân ở tỉnh bình dương và những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế  xã hội
... giai đoạn di cư lao động tất yếu, phổ biến nước ta, ảnh hưởng lớn đến mặt hội [36] CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG DI DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2.1 ... di dân nội tỉnh Bình Dương 70 2.3.4 Hiện trạng xuất cư từ tỉnh Bình Dương tỉnh thành khác 72 2.4 Ảnh hưởng di dân đến phát triển kinh tế - hội tỉnh Bình Dương 78 2.4.1 Ảnh hưởng ... nghiên cứu dân số hội học quan tâm Di dân ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển KT-XH nơi đến nơi 1.6.1 Ảnh hưởng nhập cư 1.6.1.1 Ảnh hưởng tích cực Ảnh hưởng người nhập cư đến phát triển KT-XH rõ...
 • 134
 • 289
 • 1

ĐỊNH HƯỚNG bảo tồn tài NGUYÊN DU LỊCH NHÂN văn TỈNH BÌNH DƯƠNG PHỤC vụ DU LỊCH

ĐỊNH HƯỚNG bảo tồn tài NGUYÊN DU LỊCH NHÂN văn ở TỈNH BÌNH DƯƠNG PHỤC vụ DU LỊCH
... tiêu đề tài xây dựng định hướng bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn phục vụ du lịch tỉnh Bình Dương sở phân tích, đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn, trạng phát triển tài nguyên điểm du lịch Nhiệm ... trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Bình Dương Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Bình Dương phục vụ du lịch C Phần kết luận -Tài liệu tham ... triển du lịch nhân văn Việt Nam nói chung Bình Dương nói riêng, việc nghiên cứu đề tài “ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN TỈNH BÌNH DƯƠNG PHỤC VỤ DU LỊCH” cần thiết 3 Mục tiêu đề tài...
 • 152
 • 185
 • 0

Di dân tỉnh bình dương những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế xã hội

Di dân ở tỉnh bình dương và những ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế  xã hội
... di dân nội tỉnh Bình Dương 70 2.3.4 Hiện trạng xuất cư từ tỉnh Bình Dương tỉnh thành khác 72 2.4 Ảnh hưởng di dân đến phát triển kinh tế - hội tỉnh Bình Dương 78 2.4.1 Ảnh hưởng ... sở lí luận thực tiễn di dân Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến di dân - Phân tích đặc điểm chủ yếu trình di dân đến tỉnh Bình Dương từ năm 1999 đến 2011 - Phân tích đánh giá ảnh hưởng di dân phát triển ... trạng di dân ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - hội cần thiết Bình Dương tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nằm tứ giác tăng trưởng kinh tế: TP HCM – Bình Dương...
 • 20
 • 196
 • 0

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì Pb) đến thành phần loài một số đặc điểm định lượng của bọ nhảy (Insecta Collembola) Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.DOC

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì Pb) đến thành phần loài và một số đặc điểm định lượng của bọ nhảy (Insecta Collembola) ở Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.DOC
... bọ nhảy vấn đề Vì vậy, chọn đề tài Bớc đầu nghiên cứu ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì: Pb) đến thành phần loài số đặc điểm định lợng bọ nhảy (Insecta: Collembola) Đông Mai, Chỉ Đạo, ... Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hng Yên Mục đích đề tài: Thăm dò mức độ ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì: Pb) đến thành phần loài số đặc điểm định lợng bọ nhảy Đông Mai, huyện Văn Lâm, tỉnh ... 55,0 60,0 3.2 ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì) đến số số định lợng bọ nhảy 3.2.1 Một số số định lợng bọ nhảy khu vực nghiên cứu Kết phân tích giá trị số số định lợng bọ nhảy Đông Mai đợc...
 • 54
 • 928
 • 1

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2009

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2009
... tổ chức lại Ban Quản lý Xây dựng Phát triển đô thị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất II MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG NĂM 2009: Lĩnh vực kinh tế: a) Sản ... trình 134 vào năm 2010 Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 02 năm thực chương trình phát triển kinh tế - hội huyện miền núi tỉnh theo Nghị số 05-NQ/TU ngày 07/12/2006 Tỉnh ủy - Tập trung đạo Sở, ngành ... kỷ niệm ngày lễ lớn tháng An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn hội giữ vững, Tuy nhiên, tình hình suy giảm kinh tế tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - hội tỉnh, doanh nghiệp gặp...
 • 11
 • 568
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT BỊ NHIỄM KIM LOẠI NẶNG ĐẾN THÀNH PHẦN LOÀI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH LƯỢNG CỦA BỌ NHẢY HƯNG YÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT BỊ NHIỄM KIM LOẠI NẶNG ĐẾN THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH LƯỢNG CỦA BỌ NHẢY Ở HƯNG YÊN
... 55,0 60,0 3.2 ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì) đến số số định lợng bọ nhảy 3.2.1 Một số số định lợng bọ nhảy khu vực nghiên cứu Kết phân tích giá trị số số định lợng bọ nhảy Đông Mai ... 13 -14, tr 20 3.2.2 ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng đến số số định lợng bọ nhảy 3.2.2.1 ảnh hởng đến số lợng loài Nếu xếp điểm thu mẫu dạng sinh cảnh: đất cỏ hoang (các điểm 1, 2A, 2B, 6A, ... nặng đến tồn phát triển bọ nhảy vấn đề Vì vậy, chọn đề tài Bớc đầu nghiên cứu ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì: Pb) đến thành phần loài số đặc điểm định lợng bọ nhảy (Insecta: Collembola)...
 • 58
 • 353
 • 0

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC lựa CHỌN CHẤP NHẬN mô HÌNH TMĐT các DOANH NGHIỆP vừa NHỎ

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC lựa CHỌN và CHẤP NHẬN mô HÌNH TMĐT ở các DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ
... cầu Email Giao tiếp hiệu nội bên Mức thay đổi tổ chức LOGO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN MÔ HÌNH TMĐT Yếu tố bên Yếu tố bên Sự sẵn sàng CNTT Sự sẵn sàng tài Sự cạnh tranh toàn ... TiẾP CẬN VÀ ÁP DỤNG TMĐT DN VỪA VÀ NHỎ  Các yếu tố bên trong: Sự phù hợp việc áp dụng công nghệ chiến lược phát triển công ty Đặc điểm tổ chức Hành động tổ chức & nguồn nhân lực quản lý Các chuyên ... mục tiêu cho công ty siêu nhỏ, nhỏ vừa việc kết nối, tiếp cận với thị trường công nghệ số vận dụng vào công việc kinh doanh  Trong năm 2001 1.900.000 doanh nghiệp nhỏ trung bình thông qua e-mail,...
 • 7
 • 234
 • 2

Luận văn: Định hướng chiến lược cạnh tranh một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Khu Công Nghiệp Biên Hòa đến năm 2010 ppt

Luận văn: Định hướng chiến lược cạnh tranh và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Khu Công Nghiệp Biên Hòa đến năm 2010 ppt
... chọn đề tài “Đònh hướng chi n lược cạnh tranh số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Khu Công Nghiệp Biên Hòa đến năm 2010 , làm luận văn tốt nghiệp cao học kinh tế ... Một số vấn đề cạnh tranh chi n lược cạnh tranh Chương II: Đánh giá thực trạng khả cạnh tranh CN NHCT KCN Biên Hòa Chương III: Đònh hướng chi n lược cạnh tranh số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ... tiếng thương hiệu .39 Chương III: Đònh hướng chi n lược cạnh tranh số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh CN NHCT KCN Biên Hòa đến năm 2010 .41 III.1 Đònh hướng chi n lược cạnh tranh...
 • 71
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: du lịch ảnh hưởng đến kinh tếdu lịch hành hương từ thiệndu lịch ảnh hưởng đến môi trườngphát triển du lịch ảnh hưởng đến môi trườngmục tiêu mà quá trình dhđh và các biện pháp dhđh mà luận án hướng đến là hình thành và phát triển cho hs rlptk ở đầu cấp th những knđh cơ bản nhận diện làm rõ nghĩa và hồi đápluận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thẻ ghi nợ nội địa success của ngân hàng agribank chi nhánh ô môn cần thơ và một số ngân hàng khácđịnh hướng chiến lược cạnh tranh và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cn nhct kcn biên hòa đến năm 2010nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòaslide thực trạng và một số giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở thị trấn hương khê huyện hương khê tỉnh hà tĩnhlịch sử nghiên cứu mức độ phổ biến tác hại và sinh thái của bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây lạc cây khoai tây và một số cây trồng khácxây dựng kết cấu hạ tầng xã hội y tế dân số và phát triển giáo dục và đào tạo và một số lĩnh vực khácphương hướng giải pháp phát triển và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động định giá bất động sản tại công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản việt namiii dự báo giá vàng trong thời gian tới và một số giải pháp phát triển thị trường vàng việt namquá trình phân tích đánh giá tình hình đầu tư của ngành thép trong những năm qua định hướng đầu tư phát triển và một số giải pháp ta thấyphương hướng sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và các khoản trích theo lương tại công tyđồ án xử lý nước thải giết mổBài tập học kỳ Kỹ năng tư vấn dân sựBảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự việt namPháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại việt namY Dược: Nguyên tố nhóm VII Abáo cáo thực tập trạm y tếBỘ ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 10BÀI GIẢNG địa lý tài NGUYÊN DU LỊCHLICH SU VAN MINH THE GIOICau hoi on tap môn phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành cao học kinh tếKinh tế chính trị ở Việt Nam hiện nayĐạo thiên chúa hay đạo công giáoCó được phép xưng tội qua mọi phương tiện internet khôngNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (FULL TEXT)Cầu nguyện cho những người quá cốCatholic công giáo hay thiên chúa giáoCách thức đức giêsu thanh tẩy đền thờCác thánh các thiên thần và loài người giống và khác khau như thế nàoTUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN IMOCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC