Xây dựng chương trình mô phỏng máy thu tối ưu với kênh AWGN sử dụng Bộ lọc phối hợp cho hệ thống thông tin tín hiệu số nhị phân gồm 2 sóng mang trực giao cơ bản

Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình phỏng kiểm tra lỗi từ vựng trong việc sử dụng câu tiếng Anh

Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng kiểm tra lỗi từ vựng trong việc sử dụng câu tiếng Anh
... đạt Trong khi, lỗi xử dụng từ, câu tránh khỏi, ngƣời học tiếng nƣớc - Chƣơng trình tìm lỗi từ vựng việc sử dụng câu tiếng anh lĩnh vực chƣơng trình xử ngôn ngữ tự nhiên Việc tìm lỗi sử dụng ... dụng câu tiếng Anh đóng góp cho trình sửa lỗi từ, câu giúp ích cho ngƣời học tiếng Anh sở lập trình cho công việc khác lĩnh vực xử ngôn ngữ tự nhiên - Chƣơng trình đƣợc viết ngôn ngữ lập trình ... dựng từ điển tiếng Anh bao gồm từ từ loại chúng - Dựa vào vị trí động từ câu để phân tách câu - Dựa vào động từ để xác định câu - Dựa vào cách sử dụng để kiểm tra lỗi xảy vị trí câu (S, V, O) - Kiểm...
 • 68
 • 911
 • 0

xây dựng một website thiết kế cho hệ thống hệ quản trị sở dữ liệu ms access của hãng microsoft

xây dựng một website thiết kế cho hệ thống hệ quản trị cơ sở dữ liệu ms access của hãng microsoft
... WEBSITE thông tin, giải trí với trình phân tích, thiết kế cho hệ thống hệ quản trị acơ sở liệu MS Access hãng Microsoft Và ngôn nhữ để xây dựng cho phần mềm ASP nhằm hiểu sâu giải thuật, công ... Windows NT BackOffice) thông qua COM/DCOM Access hệ quản trị sở liệu quan hệ Hỗ trợ tác vụ quản lý, khai thác liệu theo mô hình sở liệu quan hệ Access giúp cho người dùng lưu trữ thông tin từ vào ... 5.Trang Admin quản trị: + Trang dành cho thành viên quản trị website sau đăng nhập thành công.Trang giúp cho thành viên quản trị dễ dàng việc quản lý: thêm,sửa,xóa tin công nghệ,các hát game website...
 • 63
 • 129
 • 0

cho một hệ truyền động động – xe. xây dựng bộ điều khiển tốc độ xe bám theo tín hiệu đặt sử dụng động dị bộ xoay chiều ba pha

cho một hệ truyền động động cơ – xe. xây dựng bộ điều khiển tốc độ xe bám theo tín hiệu đặt sử dụng động cơ dị bộ xoay chiều ba pha
... kỳ truyền động điện xoay chiều, từ tỷ lệ ứng dụng hệ thống điều chỉnh tốc độ động điện xoay chiều ngày tăng lên Trong ngành công nghiệp có trào lưu thay hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều hệ ... điều khiển dòng ,moment tốc độ -Với hệ truyền động cũ hay hệ truyền động kỷ XIX đầu XX độngcơ chiều đướcử dụng phổ biên điều có nguyên nhân *Động chiều với moment tỷ lệ với từ thông tốc độ tỷ ... truyền động xoay chiều pha ngày trở nên phổ biến thay cho hệ truyền động động chiều trước có khả điều khiển trơn tốc độ moomen động Trong thời gian dài động chiều ưu cho phếp điều khiển trực tiếp...
 • 44
 • 268
 • 5

hình hóa người dùng và ứng dụng bộ lọc cộng tác trong hệ thống gợi ý tin tức

Mô hình hóa người dùng và ứng dụng bộ lọc cộng tác trong hệ thống gợi ý tin tức
... người dùng ứng dụng lọc cộng tác hệ thống gợi ý tin tức , tác giả tìm hiểu vấn đề liên quan tới hình hóa người dùng, loại hệ thống gợi ý tin tức hướng sử dụng lọc cộng tác hệ thống gợi ý tin tức ... ứng dụng lọc cộng tác người dùng cho hệ thống gợi ý tin tức dựa nghiên cứu có Mục tiêu hướng tới tổng hợp kiến thức hệ thống gợi ý tin tức sử dụng hình cộng tác, dựa vào cài đặt đánh giá lọc ... loại hệ thống gợi ý tin tức Các hệ thống gợi ý tin tức thường chia thành loại chính: hệ thống gợi ý dựa vào nội dung (content-based), hệ thống gợi ý dựa vào cộng tác (collaborative), hệ thống...
 • 47
 • 478
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển LQR cho hệ con lắc ngược quay

Xây dựng bộ điều khiển LQR cho hệ con lắc ngược quay
... I Xây dựng mô hình toán học mô phỏng: II Xây dựng điều khiển cân lắc dùng PID: III Xây dựng điều khiển cân lắc dùng LQR 1.3 Xây dựng điều khiển lật ngược dùng logic mờ: 1.4 Hoàn thành điều khiển ... 4.3 Thiết kế điều khiển Cân 4.3.1 Khả điều khiển 4.3.2 Bộ điều khiển LQR 4.4 Mô điều khiển cân Simulink Chương HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CON LẮC NGƯỢC TRÊN SIMULINK 5.1 Điều khiển cân lắc ngược dùng ... thuyết điều khiển Lật Ngược điều khiển Cân Bằng lắc If |α| ≤ αb BỘ ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG CON LẮC NGƯỢC BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬT NGƯỢC Hồi tiếp trạng thái Hình 4.1 Sơ đồ khối điều khiển tổng quát 4.1 Điều khiển...
 • 68
 • 444
 • 8

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG sử DỤNG máy THU NAVTEX SNX 300 PHỤC vụ CHO học tập của SINH VIÊN ĐKTB

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG sử DỤNG máy THU NAVTEX SNX 300 PHỤC vụ CHO học tập của SINH VIÊN ĐKTB
... DỤC VÀ ĐÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NGUYỄN TRỌNG THU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG SỬ DỤNG MÁY THU NAVTEX SNX- 300 PHỤC VỤ CHO HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐKTB NGÀNH: ... dạy học thực hành cho phòng thực hành môn Máy điện – VTĐ 2.4 Quy trình xây dựng chương trình 2.4.1 Yêu cầu chung nội dung, công cụ để xây dựng chương trình phỏng- Thực hành máy Navtex SNX- 300 ... hành 14 2.4 Quy trình xây dựng chương trình 16 2.4.1 Yêu cầu chung nội dung, công cụ để xây dựng chương trình phỏngThực hành máy Navtex SNX- 300 16 2.4.2 Sử dụng phần mềm Powerpoint...
 • 59
 • 263
 • 0

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG QUY TRÌNH lập PHIẾU THU CHI TIỀN MẶT TRONG kế TOÁN

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG QUY TRÌNH lập PHIẾU THU CHI TIỀN MẶT TRONG kế TOÁN
... viên khoa tài kế toán xây dựng chương trình thực hành kế toán ảo mà cụ thể chương trình quy trình lập phiếu thu chi tiền mặt Nhằm giúp bạn sinh viên kế toán hiểu rõ môi trường kế toán thực ... thu tiền- Chứng từ hoá đơn gốc có liên quan - Đề nghị toán, đề KTTT Lập phiếu thu (chi) nghi thu tiền Chứng từ hoá đơn gốc có liên quan - Lập phiếu thu (chi) - Đề nghị toán, đề nghi thu tiền ... tra, đối chi u, ký duyệt hoá đơn gốc có liên quan - Kiểm tra, ký duyệt phiếu thu (chi) - Phiếu thu, phiếu chi TQ - Thu tiền, chi tiền - Cập nhật sổ quỹ tiền mặt - Đề nghị toán, Đề nghi thu tiền Chứng...
 • 125
 • 1,049
 • 0

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG PHÒNG máy DÙNG TRONG QUẢN lý

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG PHÒNG máy DÙNG TRONG QUẢN lý
... vấn đề đặt cần có chương trình quản dạng chi tiết vị trí phòng máy trường cấu hình máy phòng máy Chương trình khác với chương trình có cần hỗ trợ từ chương trình để giảng dạy Trang Trong ... tác giả xây dựng phần mềm hệ thống phòng máy dùng quản Ứng dụng làm theo bước sau: Bước 1: Khảo sát thực tế trạng phòng Điều hành máy, phòng máy máy phòng để biết quy trình quản phòng ... dùng quản lý, trình bày vài thử nghiệm chương trình xây dựng KẾT LUẬN Nêu lên nhận xét đánh giá, hướng phát triển đề tài kết luận Trang KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Đã xây dựng chương trình phòng máy dùng...
 • 59
 • 387
 • 0

Nghiên cứu xây dựng chương trình phỏng gia công trên máy CNC 3 trục bridgeport VMC 2216 XV

Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng gia công trên máy CNC 3 trục bridgeport VMC 2216 XV
... dựng hình bàn Y 33 2.4 .3 Xây dựng hình bàn Z .34 2.4.4 Xây dựng hình trục .35 2.4.5 Xây dựng hình bệ máy 36 2.4.6 Xây dựng hình đế máy 37 2.4.7 ... xung đột thật máy CNC thật gãy dao hỏng máy 1.2.2 Nhiện vụ đề tài Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu xây dựng chương trình gia công máy CNC trục Bridgeport VMC 2216 XV 22 1.2 .3 Những công việc cần ... WinUnisoft,…có khả gia công máy công cụ CNC Bước gia công ảo giúp kỹ sư thử chương trình gia công trước cho gia công thật nhằm phát lỗi có chương trình gia công và tối ưu hóa chương trình NC Nhằm...
 • 106
 • 478
 • 2

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu xác định các đặc trưng dao động của máy sàng rung h-ớng và xây dựng chương trình phỏng hoạt động trên máy tính điện tử" pot

Báo cáo khoa học:
... chuyển động hạt vật liệu sng rung hớng < 3,3 2.3 hoạt động máy sàng máy tính điện tử Trên sở công thức xác định đặc trng dao động máy sàng nêu (mục 2.2), dùng ngôn ngữ Turbo Pascal 7.0 để xây ... Bộ gây rung hớng 2.2 Xác định đặc trng dao động máy sàng rung hớng Sàng rung hớng sàng thực dao động điều hoà (theo hớng ) mặt phẳng tơng ứng với đờng tác dụng lực kích động Trên hình ... số đầu vào giao diện với máy tính Sau trình phỏng, lựa chọn đợc thông số kết cấu thông số làm việc hợp lý cho máy sàng rung hớng Bớc đầu xây dựng sở khoa học cho việc tự động hoá tính toán,...
 • 8
 • 355
 • 0

Xây dựng chương trình phỏng một số hoạt động báo hiệu trên sở giao thức SIP.doc

Xây dựng chương trình mô phỏng một số hoạt động báo hiệu trên cơ sở giao thức SIP.doc
... Xây dựng chơng trình Phần dùng NS - phiên ns - allinone - 2.28 để số hoạt động báo hiệu sở giao thức SIP Phiên đợc chạy Windows môi trờng Cygwin /X Trong chơng trình đồ án này, kết ... - allinone - 2.28, chạy Windows môi trờng Cygwin /X đợc sử dụng để số hoạt động báo hiệu sở giao thức khởi tạo phiên SIP Cygwin /X cung cấp giao diện chơng trình ứng dụng ( API ) giống nh ... Windows môi trờng Cygwin /X Trong chơng trình đồ án này, kết số hoạt động báo hiệu sở giao thức SIP đợc quan sát hình ảnh tả trực quan với ứng dụng Nam Lữ Văn Thắng, D2001VT 102 ...
 • 5
 • 1,453
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: chương trình mô phỏng và thu thập kết quả đohiện trạng tin học hóa và tiền đề xây dựng mục lục liên hợp của hệ thống thư viện công cộngxây dựng biểu đồ use case cho hệ thốngxây dựng biểu đồ cộng tác cho hệ thốngxây dựng chương trình mô phỏngxây dựng chương trình mô phỏng hệ thống viba số bằng phần mềmchương trình mô phỏng hệ thống bán hàng qua mạng máy tínhxây dựng chương trình mô phỏng số trong dạy học thực hành trang bị điện nghành điện tự động hóaxây dựng chương trình mô phỏng theo quỹ đạo đã được số hóachương trình mô phỏng lái máy bayây dựng chương trình mô phỏng trong bài mạch điện điều khiển dịch cự lò hồ quangmô phỏng máy thu gpsứng dụng vrml viết chương trình mô phỏng khu chợ đêm đồng xuânchương trình mô phỏngchương trình mô phỏngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học