sẽ phân tích về kỹ thuật ghép kênh trong hệ thống thông tin số.

Giáo trình hướng dẫn phân tích về cấu hình mạng TCPIP trong hệ thống mạng VWan p1 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích về cấu hình mạng TCPIP trong hệ thống mạng VWan p1 pps
... lại thay đổi mạng WAN cần chọn cấu trúc phù hợp với yêu cầu Hình 2.3.3.a Cấu trúc hình 544 Hình 2.3.3.b Cấu trúc hình lưới toàn phần Hình 2.3.3.c Cấu trúc hình lưới phần Khi lựa chọn cấu trúc, ... lượng mạng 543 Thiết kế WAN thực chất bao gồm công việc sau: Lựa chọn cấu trúc kết nối vị trí khác Lựa chọn công nghệ cho kết nối cho phù hợp với yêu cầu toàn hệ thống chi phí chấp nhận Có nhiều mạng ... WAN sử dụng cấu trúc hình Khi tổ chức phát triển hơn, thêm chi nhánh cần kết nối vào trung tâm triển khai thêm nhánh cho cấu trúc hình Đôi điểm cuối hình kết nối chéo với để tạo thành mạng lưới,...
 • 6
 • 167
 • 0

Bài giảng "Xử lý tín hiệu băng gốc và ghép kênh trong hệ thống truyền dẫn" - Th.s Phan Thanh Hièn doc

Bài giảng
... hệ thống truyền dẫn analog việc ghép nhiều kênh liên lạc thường thực theo phương pháp ghép kênh theo tần số NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH Ghép kênh tập hợp kỹ thuật cho phép truyền liên tục nhiều tín hiệu ... phối Hệ thống truyền dẫn 3 4 Xung đồng khung Tách xung đồng khung Hình vẽ: Hệ thống TDM kênh 21 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH Mạch mô trình ghép kênh 22 § Kỹ thuật ghép kênh theo thời gian 3.1 Cơ sở ghép kênh ... SDH § Ghép kênh tín hiệu băng rộng § Giới thiệu chung Việc chia sẻ đường truyền dẫn thành nhiều kênh liên lạc cho nhiều nguồn thông tin sử dụng gọi ghép kênh Trong kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu, ...
 • 80
 • 2,272
 • 5

tổng quan về hệ thống gmdss. phân tích công nghệ dsc sử dụng trong hệ thống thông tin mặt đất

tổng quan về hệ thống gmdss. phân tích công nghệ dsc sử dụng trong hệ thống thông tin mặt đất
... quan cung ng tu bin 1.3 Cu trỳc ca GMDSS Cu trỳc ca GMDSS gm cú h thng thụng tin chớnh l: + H thng thụng tin v tinh + H thng thụng tin mt t 1.3.1 H thng thụng tin v tinh: H thng thụng tin v tinh ... trng quan trng h thng GMDSS H thng thụng tin v tinh h thng GMDSS gm cú: + Thụng tin qua h thng v tinh INMARSAT + Thụng tin qua h thng v tinh COSPAS - SARSAT H thng v tinh INMARSAT, vi cỏc v tinh ... hai Nhng thụn tin ú cú th thc hin thụng qua thụng tin v tinh hoc thụng tin mt t, tựy thuc vo trang thit b trờn tu v vựng bin xy tai nn * Thụng tin hin trng L thụng tin cú liờn quan ti hot ng...
 • 65
 • 985
 • 5

tổng quan về kỹ thuật mimo-ofdm và hệ thống thông tin di động

tổng quan về kỹ thuật mimo-ofdm và hệ thống thông tin di động
... 1: Tổng quan kỹ thuật MIMO-OFDM hệ thống thông tin di động Chương 2: Kỹ thuật OFDM Chương 3: Kỹ thuật MIMO Chương 4: Kỹ thuật MIMO-OFDM Chương 5: Mô hệ thống MIMO-OFDM đánh giá chất lượng hệ thống ... quát kỹ thuật MIMO-OFDM thông tin di động 1.2 Sơ lược lịch sử phát triển thông tin di động 1.2.1 Giới thiệu chung Thông tin di động hệ thứ phát triển vào năm cuối thập niên 70, sử dụng công nghệ ... 2000 Các hệ thống sử dụng công nghệ CDMA Điều cho phép thực tiêu chuẩn toàn giới cho giao di n vô tuyến hệ thống thông tin di động hệ thứ WCDMA phát triển hệ thống thông tin di động hệ thứ hai...
 • 95
 • 272
 • 1

Phân tích các vấn đề bảo mật trong hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV

Phân tích các vấn đề bảo mật trong hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV
... hình dịch vụ HV: Hoàng Việt Bắc -14- GVHD: TS Nguyễn Phan Kiên Phân tích vấn đề bảo mật hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV 2.1.3 Mô hình chức hệ thống dịch vụ IPTV Một hệ thống dịch vụ IPTV phân ... Nguyễn Phan Kiên Phân tích vấn đề bảo mật hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV nhà cung cấp dịch vụ IPTV sử dụng hạ tầng mạng điện thoại để cung cấp dịch vụ đến thuê bao Trong hệ thống thiết bị home-end, ... Nguyễn Phan Kiên Phân tích vấn đề bảo mật hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV Feed sử dụng, Nhà cung cấp dịch vụ IPTV phải có sở hạ tầng để thu nhận nội dung Nhà cung cấp dịch vụ IPTV (IPTV Service Provider):...
 • 143
 • 725
 • 44

Nghiên cứu kỹ thuật chuyển tiếp trong hệ thống thông tin di động 4g LTE advanced

Nghiên cứu kỹ thuật chuyển tiếp trong hệ thống thông tin di động 4g LTE advanced
... NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U T p trung vào ñ i tư ng nghiên c u k thu t chuy n ti p h th ng thông tin di ñ ng 4G/ LTE- Advanced, s nghiên c u: - Lý thuy t t ng quan v công ngh LTE/ LTE -Advanced - Lý ... khai m ng Vi n Thông 4G dùng công ngh LTE T i Vi t Nam, công ngh 4G/ LTE ñã ñư c th nghi m b i Ericssion ph i h p v i B Thông tin Truy n thông năm 2010 Đ n nay, B Thông tin Truy n thông ñã c p gi ... v i công nghi p Vi n Thông di ñ ng Trong b i c nh ñó ngư i ta ñã chuy n hư ng sang nghiên c u tri n khai h th ng thông tin di ñ ng m i có tên g i 4G d a n n t ng công ngh LTE (Long Term Evolution)...
 • 26
 • 692
 • 8

Tài liệu KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG HỆ THỐNG WIMAX ppt

Tài liệu KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG HỆ THỐNG WIMAX ppt
... tăng tốc độ liệu (một hệ thống mô tả cho đây) Sử dụng hệ thống tổng quát này, thấy lợi ích hệ thống OFDM hệ thống đơn sóng mang môi trường truyền đa đường để giải thích OFDM phức tạp hệ thống MIMO ... đầu vào – đa đầu (MIMO), hệ thống anten thích nghi (AAS) Có nhiều thuận lợi việc sử dụng kỹ thuật đa anten kỹ thuật đơn anten: • Mảng độ lợi: độ lợi thu cách sử dụng nhiều anten tín hiệu thêm mạch ... sử dụng hệ thống MIMO STC Khả hoạt động cao can nhiễu thấp MIMO AAS làm cho chúng trở nên lôi qua kỹ thuật tốc độ cao khác cho hệ thống WiMAX băng tần đắt tiền cấp phép Với WiMAX, hệ thống MIMO...
 • 7
 • 821
 • 4

Tài liệu Kỹ thuật đa anten trong hệ thống wimax ppt

Tài liệu Kỹ thuật đa anten trong hệ thống wimax ppt
... tăng tốc độ liệu (một hệ thống mô tả cho đây) Sử dụng hệ thống tổng quát này, thấy lợi ích hệ thống OFDM hệ thống đơn sóng mang môi trường truyền đa đường để giải thích OFDM phức tạp hệ thống MIMO ... đầu vào – đa đầu (MIMO), hệ thống anten thích nghi (AAS) Có nhiều thuận lợi việc sử dụng kỹ thuật đa anten kỹ thuật đơn anten: • Mảng độ lợi: độ lợi thu cách sử dụng nhiều anten tín hiệu thêm mạch ... sử dụng hệ thống MIMO STC Khả hoạt động cao can nhiễu thấp MIMO AAS làm cho chúng trở nên lôi qua kỹ thuật tốc độ cao khác cho hệ thống WiMAX băng tần đắt tiền cấp phép Với WiMAX, hệ thống MIMO...
 • 6
 • 184
 • 0

Phân tích hiệu năng quá trình handoff trong mạng thông tin di động 4g

Phân tích hiệu năng quá trình handoff trong mạng thông tin di động 4g
... hiệu trình handoff mạng thông tin di động 4G Chƣơng 3: Phân tích đánh giá kết 2 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G VÀ QUÁ TRÌNH HANDOFF 1.1 XU HƢỚNG CÔNG NGHỆ Công nghệ truyền thông ... định tối ưu mạng vô tuyến 1.5 HANDOFF TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G Mạng 4G mạng biết đến với nhiều công nghệ mạng khác nhau, ta khái quát Quá trình thiết bị di động (điện thoại di động, máy ... DÙNG PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG QUÁ TRÌNH HANDOFF CỦA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 2.1 MỘT SỐ LÝ THUYẾT ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG TÍNH TOÁN HÀNG ĐỢI 2.1.1 Quá trình Poisson Quá trình ngẫu nhiên Poisson trình...
 • 28
 • 379
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
... lượng Nguyễn Văn Hóa Hệ thống quản chất lượng Hệ thống quản chất lượng phần hệ thống quản tổ chức tập trung vào việc đạt đầu (kết quả), có liên quan đến mục tiêu chất lượng, nhằm thỏa mãn ... Quan hệ hợp tác người lao động – quản Cải tiến suất Phát triển SP 73 Quản trò chất lượng Nguyễn Văn Hóa HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2000 Hệ thống quản chất lượng ... xuyên 84 Quản trò chất lượng Nguyễn Văn Hóa 28 8/8/2012 Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 Đảm bảo chất lượng Kiểm soát chất lượng Đònh hướng, kiểm soát chất lượng Quản chất lượng Cải...
 • 33
 • 441
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và kiến nghị các giải pháp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong hệ thống điện

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và kiến nghị các giải pháp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong hệ thống điện
... HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY PHẠM AN TOÀN VỀ ĐIỆN HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM Hiện trạng hệ thống Tiêu chuẩn kỹ thuật 1 Phần 1: Điều khoản chung 1.2 Phần 2: Hệ thống ... tiếp tục hợp tác kĩ thuật với JICA 84 Chương 1: Hiện trạng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quy phạm an toàn điện hành củaViệt Nam Hiện trạng hệ thống Tiêu chuẩn kỹ thuật Nói tới pháp luật quy định ... ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN AN TOÀN 3.1 Phương châm cải cách tiêu chuẩn kỹ thuật 3.1.1 Phương châm liên quan đến cách tiêu chuẩn kỹ thuật Lần việc tiến hành cải cách từ Phần...
 • 78
 • 312
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn viễn thông phân tích các loại mã truyền chữ trong hệ thống thông tin hàng hảiphân tích các vấn đề bảo mật trong hệ thống iptvghép kênh trong hệ thống truyền dẫnbiện pháp kỹ thuật sử dụng trong hệ thống nông nghiệp bền vữngnghiên cứu mô phỏng các phương pháp điều chế cơ bản trong hệ thống tin số với các kênh truyền khác nhaukỹ thuật ghép kênh phân chia theo thời giantìm hiểu đề tài kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số fdmnhận xét về ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích địa kỹ thuậtkỹ thuật ghép kênh wdmkỹ thuật ghép kênh quangphần mền vẽ kỹ thuậtgiáo trình kỹ thuật ghép kênh sốkỹ thuật ghép kênh truyềnphần mềm vẽ kỹ thuậtkỹ thuật ghép kênh theo bước sóng wdmConcepts in enterprise resource planning 4th edition monk test bankConcepts in federal taxation 2012 19th edition murphy test bankConcepts in federal taxation 2016 23rd edition murphy test bankConcepts in federal taxation 2017 24th edition murphy test bankConcepts of biology 3rd edition mader test bankConcepts of chemical dependency 8th edition doweiko test bankConcepts of genetics 2nd edition brooker test bankConceptual chemistry 5th edition suchocki test bankConsumer behavior 2nd edition kardes test bankConsumer behavior building marketing strategy 12th edition hawkins test bankContemporary business 15th edition boone test bankContemporary business law 8th edition cheeseman test bankContemporary canadian business law 10th edition willes test bankContemporary corporate finance international edition 12th edition mcguigan test bankContemporary financial management 13th edition moyer test bankContemporary logistics 11th edition murphy test bankContemporary management 9th edition jones test bankContemporary nutrition 9th edition wardlaw test bankCornerstones of financial accounting 2nd edition rich test bankCornerstones of managerial accounting canadian 1st edition mowen test bank