NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN NGHẼN MẠNG TRONG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI

GIẢI PHÁP điều KHIỂN NGHẼN MẠNG TRONG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP làm LỆCH HƯỚNG đi

GIẢI PHÁP điều KHIỂN NGHẼN MẠNG TRONG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP làm LỆCH HƯỚNG đi
... thất chùm giải tranh chấp mạng chuyển mạch chùm quang CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐI U KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI Giới thiệu chương Có nhiều phương pháp giải nghẽn mạng chuyển ... 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐI U KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI Giới thiệu chương Trang 42 3.1 Thuật toán định tuyến làm lệch hướng 42 3.1.1 Tính ... quang, giải pháp đưa phần thuật toán làm lệch hướng chùm liệu xảy cố làm nghẽn mạng Phần giới thiệu phương pháp làm lệch hướng chùm định chọn truyến làm lệch hướng 3.1 Thuật toán định tuyến làm lệch...
 • 83
 • 33
 • 0

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 1

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 1
... khắc phục nghẽn việc sử dụng phương pháp ngăn chặn phương pháp tác động lại Trong điều khiển ngăn chặn nghẽn, băng thông phân phối tạo kết nối thời gian thiết lập đạt QoS Trong điều khiển tác ... cấp phát khoảng thời gian có chùm liệu 1. 4 Nghẽn mạng chuyển mạch chùm quang Mạng bị gọi nghẽn dịch vụ đòi hỏi mạng nhiều tài nguyên mạng phải cung cấp Nghẽn mạng liên quan tới độ trễ chùm đến, ... nguồn lúc tách biệt offset Gói điều khiển chứa thông tin cần thiết để định tuyến chùm liệu qua lõi mạng truyền dẫn quang, gói điều khiển gởi kênh điều khiển Gói điều khiển xử lí điện nút trung gian...
 • 6
 • 232
 • 1

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 2.doc

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 2.doc
... Biến đổi bước sóng 2.5.3 Làm lệch hướng Làm lệch hướng phương pháp giải nghẽn việc định tuyến chùm tranh chấp đến ngõ khác so với ngõ theo dự kiến Tuy nhiên chùm lệch hướng đến đích theo tuyến ... Hoạt động bước sóng điều khiển Bước sóng điều khiển sử dụng để truyền khe điều khiển (slot control) Trong Ring có N nút, có N khe điều khiển, khe cho nút, nhóm lại khung điều khiển liên tục lưu ... Một ví dụ làm lệch hướng mạng WDM thể hình 2.22 39 CHƯƠNG 2: MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG (OBS) Hình 2.22 Làm lệch hướng Cả nút A B gửi chùm đến nút E Trước gửi chùm, nút A B gửi gói điều khiển C(A,E)...
 • 35
 • 364
 • 2

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 3.doc

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 3.doc
... kiểm tra trước làm lệch hướng, nguồn truyền lại thay việc định lệch hướng 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI kiểm tra nút nghẽn nút nguồn ... nghẽn đến nút nguồn, liên kết 1-2 cho phép loại bỏ truyền lại thay thực làm lệch hướng Phương pháp định lệch hướng: 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM ... ≥ , làm lệch hướng chùm  Nếu khác loại bỏ chùm 52 (3.12) CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI Nếu số lượng nút tuyến từ nguồn s đến nút nghẽn...
 • 16
 • 347
 • 0

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 4.doc

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp làm lệch hướng 4.doc
... FDL=50ms xác suất chùm suy hao nhỏ việc FDL=10ms không FDL Việc khắc phục nghẽn mạng đạt hiệu cao sử dụng phương pháp làm lệch hướng kết hợp với FDL lớn • Khi không sử dụng FDL ta thay đổi khoảng ... −6 Kết luận chương Nội dung tính toán chương thể xác suất chùm suy hao sử dụng phương pháp làm lệch hướng mạng OBS, kết cho thấy sử dụng FDL giảm xác suất chùm suy hao, tăng giá trị FDL thể rõ ... So sánh kết hình 4.5 Hình 4.5 So sánh kết Trong hình 4.5 kết tổng hợp không sử dụng FDL, FDL=10ms FDL=50ms Xác suất chùm suy hao phương pháp làm lệch hướng giảm tăng giá trị FDL Với FDL=50ms xác...
 • 7
 • 202
 • 0

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong obs bằng phương pháp làm lệch hướng

giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong obs bằng phương pháp làm lệch hướng
... chùm giải tranh chấp mạng chuyển mạch chùm quang 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG ... thiệu phương pháp làm lệch hướng chùm định chọn truyến làm lệch hướng 3.1 Thuật toán định tuyến làm lệch hướng Hình 3.1 Cấu trúc mạng OBS với kĩ thuật làm lệch hướng Hình 3.1 cấu trúc mạng OBS ... BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI Giới thiệu chương Có nhiều phương pháp giải nghẽn mạng chuyển mạch chùm quang, giải pháp đưa phần thuật toán làm lệch hướng chùm liệu xảy cố làm nghẽn mạng Phần...
 • 86
 • 237
 • 0

GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI

GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI
... kiểm tra trước làm lệch hướng, nguồn truyền lại thay việc định lệch hướng 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐI U KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI kiểm tra nút nghẽn nút nguồn ... nghẽn đến nút nguồn, liên kết 1-2 cho phép loại bỏ truyền lại thay thực làm lệch hướng Phương pháp định lệch hướng: 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐI U KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM ... 3: GIẢI PHÁP ĐI U KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI Hình 3.3 a) trường ưu tiên gói đi u khiển; b)lớp ưu tiên chùm ngõ vào Những chùm ưu tiên mức thấp quan tâm để làm...
 • 16
 • 384
 • 0

giải pháp điều khiến ngẽn mạng trong obs bằng phương pháp lệch hướng

giải pháp điều khiến ngẽn mạng trong obs bằng phương pháp lệch hướng
... thất chùm giải tranh chấp mạng chuyển mạch chùm quang CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI Giới thiệu chương Có nhiều phương pháp giải nghẽn mạng chuyển ... quang, giải pháp đưa phần thuật toán làm lệch hướng chùm liệu xảy cố làm nghẽn mạng Phần giới thiệu phương pháp làm lệch hướng chùm định chọn truyến làm lệch hướng 3.1 Thuật toán định tuyến làm lệch ... Thuật toán định tuyến làm lệch hướng Hình 3.1 Cấu trúc mạng OBS với kĩ thuật làm lệch hướng Hình 3.1 cấu trúc mạng OBS bản, thuật toán làm lệch hướng Trong xử lí gói điều khiển để truyền chùm tuyến...
 • 63
 • 102
 • 0

Nghiên cứu bao gói dầu gấc trong chitosan bằng phương pháp nhỏ giọt ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt và điều kiện đông tụ

Nghiên cứu bao gói dầu gấc trong chitosan bằng phương pháp nhỏ giọt  ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt và điều kiện đông tụ
... bề mặt điều kiện đông tụ Mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện đông tụ tới trình tạo hạt ảnh hưởng chất hoạt động bề mặt tới trình tạo hạt Nội dung thực hiện:  Ảnh hưởng điều kiện ... nang dầu gấc giúp bảo vệ tốt hoạt tính quý giá dầu gấc đa dạng hóa sản phẩm có sử dụng dầu gấc Vì em thực đề tài: Nghiên cứu bao gói dầu gấc chitosan phương pháp nhỏ giọt - Ảnh hưởng chất hoạt động ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM  ĐÀO THỊ KIM THOA NGHIÊN CỨU BAO GÓI DẦU GẤC TRONG CHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHỎ GIỌT - ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT VÀ...
 • 56
 • 459
 • 0

Luận văn nghiên cứu phản ứng của amoni trong nước bằng phương pháp lượng tử

Luận văn nghiên cứu phản ứng của amoni trong nước bằng phương pháp lượng tử
... hoỏ hc cú liờn quan n mụi trng Lê Minh Thành Luận văn thạc sĩ khoa học Hoá học i vi h amoni nc, theo cỏc ti liu c cụng b, cỏc sn phm cú th cú l: NH3 (amoniac), NH2OH (hidroxil amin), N2, HNO, HNO2 ... Thành Luận văn thạc sĩ khoa học Hoá học Chng II Tng quan h cht nghiờn cu v phng phỏp nghiờn cu II.1 Tng quan v h cht nghiờn cu Nm chu trỡnh nit t nhiờn, ion amoni NH + ch yu hỡnh thnh t ngun amonic ... sang O2, liờn kt O1-H3 IS1 l 0.975A0 1.044A0 (trong TS2) 1.940A0 (trong IS2) ng thi liờn kt O-O cng cú s gión liờn kt t 1.470A0 (trong IS1) 1.52A0 (trong IS2) Nh vy ngoi s dch chuyn nguyờn t H3...
 • 99
 • 270
 • 0

LUẬN VĂN :Giải pháp điều khiển mạng trong OBS trong phương pháp làm lệch hướng pdf

LUẬN VĂN :Giải pháp điều khiển mạng trong OBS trong phương pháp làm lệch hướng pdf
... bước sóng 2.5.3 Làm lệch hướng Làm lệch hướn CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN TRONG MẠNG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI Giới thiệu chương Có nhiều phương pháp giải nghẽn mạng chuyển mạch ... pháp đưa phần thuật toán làm lệch hướng 39 chùm liệu xảy cố làm nghẽn mạng Phần giới thiệu phương pháp làm lệch hướng chùm định chọn truyến làm lệch hướng 3.1 Thuật toán định tuyến làm lệch hướng ... Cấu trúc mạng OBS với kĩ thuật làm lệch hướng Hình 3.1 cấu trúc mạng OBS bản, thuật toán làm lệch hướng Trong xử lí gói điều khiển để truyền chùm tuyến chính, chùm cảm thấy nghẽn gói điều khiển...
 • 66
 • 147
 • 0

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu chế tạo răng gầu máy đào bằng phương pháp gia công áp lực phù hợp với điều kiện sản xuất chế tạo tại các cơ sở chế tạo cơ khí trong nước" ppsx

Báo cáo khoa học:
... bằng phơng pháp gia công áp lực nhằm đảm bảo chất lợng, suất, hạ giá thành sản phẩm, áp ứng nhu cầu chế tạo phu tùng thay cho máy thi công Việt Nam phù hợp với điều kiện sản xuất khí nớc Tài ... điều kiện cho biến dạng thuận lợi, nâng cao suất hạ giá thành sản phẩm 2.2 Quy trình công nghệ chế tạo gầu Sau nghiên cứu kết cấu gầu, đa quy trình công nghê chế tạo gầu phơng pháp gia công áp lực ... hớng Gia công kim loại áp lực phơng pháp đợc dùng nhiều phân xởng khí để chế tạo sửa chữa chi tiết máy Các dạng gia công kim loại áp lực cán, rèn tự do, rèn khuôn, dập, kéo sợi, ép Khi chế tạo gầu, ...
 • 7
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật từ cây phát lộcnghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia uv thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệmnghiên cứu các điều kiện tối ưu xác định hàm lượng chì trong nước bằng phương pháp cực phổ von ampeứng dụng mới nhất nghiên cứu lượng chì có trong son bằng phương pháp sắc kí lỏngnghiên cứu trồng rừng bằng phương pháp tra hạt thẳng cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm bắc bộnghiên cứu xác định natri trong nước bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tửkết quả nghiên cứu bảo quản gỗ rừng trồng sử dụng ngoài trời làm nọc tiêunghiên cứu một số vấn đề về nội dung phương pháp dạy học chủ đề giới hạn và đạo hàm thể hiện qua sáh giáo khoa đại số và giải tích lớp 11hoạt động nghiên cứu thị trường được thực hiện theo hai phương phápcâu 37 phương pháp thiết kế nghiên cứu quan sát và tính ứng dụng của phương pháp nàytrồng khoai tây bằng phương pháp làm đấtkỹ thuật trồng chè bằng phương pháp giâm cànhxác định hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quangmô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canhxác định sắt trong nước bằng phương pháp phenanthrolineQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 2-TMQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-3-UDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-6Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-1-KHQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-1-UDgdt thanh bao cao ket qua giao dich 100.000 cp ngay 05.10.17 hosegdt le tan loi cong bo thong tin ban 39.600 cp tu 03.10 01.11.17 hoseQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-43 Bao cao KT - UnqualifiedGiai trinh bao cao KQKD Quy i - 200914. Du thao Nghi quyet DHDCD TN 2017 V01 19042017-pc-ngaltt12. quy che bau bo sung bks dang web13. so yeu ly lich nguyen viet anhQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-2-KHQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-7Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 6-DGNTQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 7-TLHD13. Danh muc Phu luc TT 12Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-2